سبد خرید شما خالی است !

فیلم آموزش بافت پایه بلند در قلاب بافی

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

آموزش بافت پایه بلند با قلاب

    
0
6934 |

مرحله های فیلم آموزش بافت پایه بلند در قلاب بافی

آموزش بافت پایه بلند در قلاب بافی

بافت پایه بلند و ساده تا حدودی شبیه به هم هستند. وابتدا ما باید به تعداد مورد نیاز زنجیر بزنیم.

آخرین حلقه زنجیر در قلاب می باشد. همانطور که درعکس مشخص می باشد برای اولین بافت پایه بلند باید 1 دور از نخ رو دور قلاب بپیچیم و از زنجیر چهارم رد کنیم.

مجددا نخ را با قلاب گرفنه و از درون زنجیر خارج میکنیم.

حالا ما 3 حلقه به دور قلاب داریم.

با قلاب نخ را گرفنه و از درون 2 حلقه اول رد میکنیم.

حالا 2 حلقه به دور قلاب مونده.

مجددا نخ را با قلاب گرفنه و از 2 حلقه باقی مانده رد میکنیم.

این اولین بافت پایه بلند می باشد، مجددا این کار را تکرار میکنیم.

نخ را با قلاب میگیریم و از زنجیر بعدی رد میکنیم و نخ را با قلاب بیرون می کشیم. بعد 3 حلقه را 2 تا و 2 حلقه را یکی میکنیم.

برای شروع رج بعدی ابتدا 3 زنجیر میزنیم و بعد مراحل بالا رو ادامه میدیم.

علامت بافت پایه بلند در نقشه های قلاب بافی یک T بوده که وسط آن یک خط کج دارد.
1.

آموزش بافت پایه بلند در قلاب بافی

بافت پایه بلند و ساده تا حدودی شبیه به هم هستند. و ابتدا ما باید به تعداد مورد نیاز زنجیر بزنیم.

آخرین حلقه زنجیر در قلاب می باشد. همانطور که در عکس مشخص می باشد برای اولین بافت پایه بلند باید 1 دور از نخ رو دور قلاب بپیچیم و از زنجیر چهارم رد کنیم.

مجددا نخ را با قلاب گرفنه و از درون زنجیر خارج میکنیم.

حالا ما 3 حلقه به دور قلاب داریم.

با قلاب نخ را گرفنه و از درون 2 حلقه اول رد میکنیم.

حالا 2 حلقه به دور قلاب مونده.

مجددا نخ را با قلاب گرفنه و از 2 حلقه باقی مانده رد میکنیم.

این اولین بافت پایه بلند می باشد، مجددا این کار را تکرار میکنیم.

نخ را با قلاب میگیریم و از زنجیر بعدی رد میکنیم و نخ را با قلاب بیرون می کشیم. بعد 3 حلقه را 2 تا و 2 حلقه را یکی میکنیم.

برای شروع رج بعدی ابتدا 3 زنجیر میزنیم و بعد مراحل بالا رو ادامه میدیم.

علامت بافت پایه بلند در نقشه های قلاب بافی یک T بوده که وسط آن یک خط کج دارد.

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه