سبد خرید شما خالی است !

آموزش پانچو کودک

آموزش پانچو کودک

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

آموزش  پانچو دخترانه و کلاه بافتنی

مناسب برای: 7-6 ساله

    
0
1349 |

مرحله های آموزش پانچو کودک

1.

تکه ی وسط:

بانخ زرد 20 دانه سر انداخته،2سانتی متر رکن بافته و بعد از آن، بانخ فلور به این ترتیب مدل می بافیم:3دانه زیر،2دانه را نبافته بر می داریم،10 دانه زیر،2دانه را نبافته بر می داریم،3دانه می بافیم،پس از آن،درهر رج رفت ازهر دوطرف 1دانه اضافه کرده و5رج می بافیم.تمام دانه هارا با هم 2رج رکن می بافیم. بعد،در هر رج رفت از هر دو طرف 1دانه اضافه کرده و34 سانتی متر مانند نقشه می بافیم. بعد، بانخ زرد خردلی 4رج رکن می بافیم. سپس، در هر رج رفت از هردوطرف ابتدا 12دانه، بعد، هربار 10 دانه و در نهایت دانه های باقی مانده را کور می کنیم.

تکه پهلو: 
با نخ زرد باتوجه به الگو از هر دوطرف تکه ی وسط 45 دانه درآورده واز سمت پایین به این ترتیب می بافیم:30دانه را بافته و15 دانه را نبافته برمی گردیم. رج بعد، 15دانه رابافته، 30دانه را نبافته برمی گردیم.رج بعدی همه ی45دانه را می بافیم. به همین ترتیب کار را تکرار کرده ودر این میان از سمت پایین (به الگو توجه شود)در هر رج رفت4بار 1دانه اضافه می کنیم. با49 دانه 11سانتی متربه بافت ادامه داده، این بار همان 4دانه ی اضافه شده رایکی یکی کم می کنیم.یک تکه ی دیگر به همین ترتیب بافته، این دو تکه را از پشت به هم می دوزیم.
2.
تکه پهلو: با نخ زرد باتوجه به الگو از هر دوطرف تکه ی وسط 45 دانه درآورده واز سمت پایین به این ترتیب می بافیم:30دانه را بافته و15 دانه را نبافته برمی گردیم. رج بعد، 15دانه رابافته، 30دانه را نبافته برمی گردیم.رج بعدی همه ی45دانه را می بافیم. به همین ترتیب کار را تکرار کرده ودر این میان از سمت پایین (به الگو توجه شود)در هر رج رفت4بار 1دانه اضافه می کنیم. با49 دانه 11سانتی متربه بافت ادامه داده، این بار همان 4دانه ی اضافه شده رایکی یکی کم می کنیم.یک تکه ی دیگر به همین ترتیب بافته، این دو تکه را از پشت به هم می دوزیم.
 کلاه:
با نخ کرم 52دانه سرانداخته،7سانتی متر 1رو، 1زیر کشبافت می بافیم. پس از آن، ازهر دوطرف 20دانه را 1زیر،1رو تا آخر ادامه داده و20 دانه ی وسط را بدین ترتیب می بافیم:1رو، 4زیر  (هر 2رج یک بار2×2  پیچ)، 1رو،8زیر(هر4رج یک بار 4×4  پیچ)، 1رو 4زیر(هر 2رج یک بار2×2  پیچ)،1رو...به این ترتیب 40 سانتی متر بافته،سپس،7 سانتی متر 1زیر،1رو بافته وکور می کنیم.
3.
کلاه: با نخ کرم 52دانه سرانداخته،7سانتی متر 1رو، 1زیر کشبافت می بافیم. پس از آن، ازهر دوطرف 20دانه را 1زیر،1رو تا آخر ادامه داده و20 دانه ی وسط را بدین ترتیب می بافیم:1رو، 4زیر (هر 2رج یک بار2×2 پیچ)، 1رو،8زیر(هر4رج یک بار 4×4 پیچ)، 1رو 4زیر(هر 2رج یک بار2×2 پیچ)،1رو...به این ترتیب 40 سانتی متر بافته،سپس،7 سانتی متر 1زیر،1رو بافته وکور می کنیم.

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه