سبد خرید شما خالی است !

جلسه سوم : آموزش دوخت کیف چرم مجلسی

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

جلسه سوم از آموزش دوخت انواع کیف چرم دست دوز رو با هم آغاز میکنیم.

در جلسات قبلی نحوه دوخت دو مدل کیف چرمی متفاوت رو بهتون آموزش دادیم، در این جلسه و جلسه بعدی دو نوع کیف بهتون آموزش میدیم که از نظر اندازه بزرگتر هستند و به خاطر جای بیشتری که دارند، ممکن است برای عده ای از شما کاربرد بیشتری داشته باشند.
 
 
مواد و ابزار اولیه مورد نیاز برای شروع کار آموزش چرم دوزی :

چرم مصنوعی الوان ، اشبالت مصنوعی واتر جت ، زیرو رو قپه ای ، چسب آهن ، مشته ، زیپ متری سایز 5

سمبه سایز یک و نیم ، پرچ کن قپه ای سایز ده ، کاتر ، نخ موم زده
 

مواد و ابزار اولیه مورد نیاز برای شروع :

 

چرم مصنوعی الوان ، 

اشبالت مصنوعی واتر جت ، 

زیرو رو قپه ای ، 

چسب آهن ، 

مشته ، 

زیپ متری سایز 5

سمبه سایز یک و نیم ، 

پرچ کن قپه ای سایز ده ، 

کاتر ، 

نخ موم زده 

 

گام اول :

 
 
در ابتدای آموزش چرم دوزی الگوها را بر روی آستر و چرم مصنوعی برش می زنیم.

در ابتدای آموزش چرم دوزی این کیف مانند تموم کارهای قبلی ابتدا الگوها رو بر روی آستر و چرم مصنوعی کشیده و بعد اونها رو برش می زنیم.

قطعات چرم و آستر بند کیف چرمی را چسب می زنیم واجازه می دهیم کمی هوا بخورد.
چرم مصنوعی و آستر را به هم می چسبانیم و اضافه های لبه ی کار را می بریم.

بعد از برش کار قطعات چرم و آستر دسته کیف چرمی رو چسب می زنیم و اجازه می دهیم کمی هوا بخورد، همون جور که توضیح دادیم نباید اونقدر هوا خبورد که چسب کاملا خشک شود اما باید کمی از خیسی چسب گرفته شود تا کار بهتر بچسبد.

حالا چرم مصنوعی و آستر رو به هم می چسبانیم و اضافه های لبه ی کار رو می بریم.

 

گام دوم :

 

محل سنبه زدن را با استفاده از سنبه ی 1.5 سوراخ می زنیم.قطعات آماده شده ی بند کیف.
 
محل سنبه زدن رو در اطراف نوارهای چرمی دسته کارمون با استفاده از سنبه ی 1.5 سوراخ می زنیم.
 
نیم سانتی متر از هر طرف را چسب زده صبر می کنیم تا کمی هوا بخورد و بعد به هم می چسبانیم.

بعد از آن نیم سانتی متر از هر طرف رو چسب زده صبر می کنیم تا کمی هوا بخورد و بعد دو لبه رو به هم می چسبانیم.

به گونه ای که دسته ها از عرض روی هم تا شده و بچسبند.

لبه های کار را با رنگ لبه ی چرم رنگ میزنیم.
 
لبه های کار رو با رنگ لبه ی چرم رنگ میزنیم، تا درز بین دو لایه چرم و چسبی که بین دو لایه ممکنه دیده بشه کار مون رو خراب نکند.
 
از دوخت کوک ساده چرم دوزی برای این قسمت استفاده می کنیم. نحوه ی اندازه گیری نخ برای دوخت ساده به این صورت است که یک و نیم برابر قسمتی که می خواهیم دوخت بزنیم نخ را می بریم.

برای دوخت دو لبه دسته هایی که به هم چسب زدیم از دوخت کوک ساده چرم دوزی استفاده می کنیم.

نحوه ی اندازه گیری نخ برای دوخت ساده به این صورت است که یک و نیم برابر قسمتی که می خواهیم دوخت بزنیم نخ رو می بریم.

شلنگ را داخل دسته قرار می دهیم.
شلنگ باید از هر طرف سه سانتی متر کوتاه تر باشد.

بعد از اتمام کار دوخت شلنگ رو داخل دسته قرار می دهیم.
شلنگ باید از هر طرف سه سانتی متر کوتاه تر باشد.

اینکار برای این هست که دسته کیف حالت بهتری به خود بگیرد و شل نایستد.

 

 

گام سوم :

 

قطعات پاپیون را مانند تصویر چسب زده و اجازه می دهیم کمی هوا بخورد.قطعات را به این صورت به هم می چسبانیم و صبر می کنیم تا خشک شوند.
 
قطعات پاپیونی که برای زیباتر شدن کیف مون روی نوار وسط قسمت جیب جلویی کار خواهیم زد رو مانند تصویر چسب زده و اجازه می دهیم کمی هوا بخورد.

بعد از هوا خوردن قطعات رو به این صورت به هم می چسبانیم و صبر می کنیم تا خشک شوند.

محل مشخص شده بر روی قطعه ی جیب را چسب زده و اجازه می دهیم تا کمی هوا بخورد و چرم را می چسبانیم.
یک سانتی متر اضافه از بالا و پایین جیب را به  سمت داخل قطعه جیب می چسبانیم.
 
محل مشخص شده بر روی قطعه ی جیب رو چسب زده و اجازه می دهیم تا کمی هوا بخورد و نوار چرمی رو روی این قسمت می چسبانیم.
حواستان باشد که باید یک سانتی متر اضافه از بالا و پایین جیب رو به سمت داخل قطعه جیب بچسبانیم.
 
بعد روی آن قسمت مشخص شده برای نصب پاپیون را چسب می زنیم.
محل تعیین شده را علامت می زنیم به این صورت و بعد سوراخ می زنیم و برای دوخت آن از دوخت پر استفاده می کنیم. برای اندازه گیری نخ دوخت هر دو برابر محل دوخت نخ را می بریم.

بعد روی آن قسمت مشخص شده برای نصب پاپیون رو چسب می زنیم. و بعد از هوا خوردن پاپیون رو هم روی نوار میچسبانیم.

محل تعیین شده رو به مانند تصویر علامت می زنیم و بعد با سمبه سوراخ می کنییم و برای دوخت آن از دوخت پر استفاده می کنیم.

برای اندازه گیری نخ دوخت هم دو برابر محل دوخت نخ رو می بریم.

 

گام چهارم :

 

دکمه ی آهن ربایی را بر روی جیب آستر نصب می کنیم. برای نصب دکمه ابتدا وسط آستر را به دست می آوریم و به اندازه ی 2.5 سانت از لبه پایین آمده و دکمه را نصب می کنیم. * محل نصب دکمه روی چرم مصنوعی علامت زده می شود اما نباید برش بخورد بلکه فقط روی آستر برش می خورد و نصب می شود. در مرحله ی بعد تمام سطح آستر و چرم را چسب زده و روی هم می چسبانیم.

حالا دکمه ی آهن ربایی رو بر روی جیب آستر نصب می کنیم. برای نصب دکمه ابتدا وسط آستر رو به دست می آوریم و به اندازه ی 2.5 سانت از لبه پایین آمده و دکمه رو نصب می کنیم. * محل نصب دکمه روی چرم مصنوعی علامت زده می شود اما نباید برش بخورد بلکه فقط روی آستر برش می خورد و نصب می شود. در مرحله ی بعد تمام سطح آستر و چرم رو چسب زده و روی هم می چسبانیم.

 

گام پنجم :

 

از روی محل تعیین شده قطعات جلو و عقب کیف را سوراخ می زنیم.
 
حالا میخواهیم قسمت بالای جیب رو دوخت بزنیم تا کار زیبا تر باشد، برای اینکار از روی محل تعیین شده قطعات جلو و عقب کیف رو سوراخ می زنیم.
 
بالای قسمت جلو و عقب کیف را با دوخت زیگزاگ دوخت می زنیم.
روش محاسبه ی نخ برای این نوع دوخت پنج برابر قسمت مورد نظر می باشد.
 
و بعد کار دوخت رو روی سوراخ ها شروع میکینم .
بالای قسمت جلو و عقب کیف رو هم باید به همین ترتیب با دوخت زیگزاگ دوخت یزنیم. روش محاسبه ی نخ برای این نوع دوخت پنج برابر قسمت مورد نظر می باشد.
 
 
 

گام ششم :

 

 

محل تعیین شده بر روی چرم را سوراخ می زنیم.و دوخت زیگزاگ می زنیم. نحوه ی محاسبه ی نخ برای دوخت زیگزاگ پنج برابر محل مورد نظر برای دوخت می باشد.
 
حالا طبله های کیف رو برای دوخت و نصب آماده میکنیم.برای اینکار ابتدا محل تعیین شده بر روی چرم رو سوراخ می زنیم.
و بین دو لبه رو دوخت زیگزاگ می زنیم. نحوه ی محاسبه ی نخ برای دوخت زیگزاگ پنج برابر محل مورد نظر برای دوخت می باشد.
 
نوار مورد نظر برای طبله ی کیف را از محل های تعیین شده سوراخ می زنیم و به اندازه ی نیم سانتی متر از اطراف چسب می زنیم.
وسط طبله و وسط چرم را پیدا می کنیم و شروع به چسباندن دو قطعه به هم می کنیم.

نوار مورد نظر برای طبله ی کیف رو از محل های تعیین شده سوراخ می زنیم و به اندازه ی نیم سانتی متر از اطراف چسب می زنیم.

بعد از اون وسط طبله و وسط چرم رو پیدا می کنیم و از این طریق شروع به چسباندن دو قطعه به هم می کنیم، تا طبله با توجه به اندازه هایی که مطابق الگو بریده شده دقیقا در محل درست نسبت به چرم قسمت جیب کیف چسبانده شود.

محل سنبه ها را بر روی جیب سوراخ می کنیم.از دوخت دو سوزنه برای این قسمت استفاده می کنیم.
 
برای انجام کار دوخت محل سنبه ها رو بر روی جیب سوراخ می کنیم.
و بعد از دوخت دو سوزنه برای این قسمت استفاده می کنیم و طبله رو به چرم میدوزیم.
 
برای این قسمت از کار از دوخت پر استفاده می کنیم.نحوه ی اندازه گیری نخ برای دوخت پر دو برابر و نیم اندازه یمحل دوخت می باشد.

حلا میخواهیم قسمت جیب رو به چرم جلوی کیف بدوزیم، برای این قسمت از کار از دوخت پر استفاده می کنیم.

نحوه ی اندازه گیری نخ برای دوخت پر دو برابر و نیم اندازه ی محل دوخت می باشد.

 

 

گام ششم :

 

محل تعیین شده برای نصب دسته را چسب می زنیم و صبر می کنیم تا کمی هوا بخورد.دسته را در جای خود می چسبانیم و پرچ ها را نصب می کنیم.
 
بعد ازآماده شدن قسمت جلوی کیف حالا محل تعیین شده برای نصب دسته رو چسب می زنیم و صبر می کنیم تا کمی هوا بخورد.
 
و بعد دسته رو در جای خود می چسبانیم و پرچ ها رو نصب می کنیم تا دسته ها در جای خود محکم شوند.
 
 

گام هفتم :

 
 
به اندازه ی نیم سانتی متر لبه های چرم و زیپ را چسب می زنیم و می گذاریم تا هوا بخورد.به این صورت چرم ها را به زیپ می چسبانیم.
 
و سر زیپ را وصل می کنیم.
 
میخواهیم در قسمت پشت کارمون یک زیپ ایجاد کنیم.
برای شروع اینکار ابتدا به اندازه ی نیم سانتی متر لبه های چرم و زیپ روا چسب می زنیم و می گذاریم تا هوا بخورد.
بعد به صورتی که در تصویر مشاهده میکنید چرم ها رو به زیپ می چسبانیم و سر زیپ رو وصل می کنیم.
 
تمام سطح آستر و نیم سانتی متر از لبه های زیپ را چسب می زنیم و اجازه می دهیم هوا بخورد.سپس آستر را به چرم می چسبانیم.
 
حالا تمام سطح آستر و نیم سانتی متر از لبه های زیپ رو چسب می زنیم و اجازه می دهیم هوا بخورد.
سپس آستر رو به چرم می چسبانیم.
 
از محل های تعیین شده چرم، آستر و زیپ را سوراخ می کنیم.
طول زیپ سی سانتی متر است.
برای دوخت زیپ از دوخت پر استفاده می کنیم.

برای کار دوخت دور زیپ از محل های تعیین شده روی چرم، آستر و زیپ رو سوراخ می کنیم.
طول زیپی که انتخاب کرده ایم سی سانتی متر است.

برای دوخت زیپ هم از دوخت پر استفاده می کنیم.
 
بست های ابتدا و انتهای زیپ را چسب می زنیم تا کمی هوا بخورد و بعد در محل خود نصب می کنیم.
محل اتصال را به این صورت سوراخ می زنیم و برای آن از دوخت پر استفاده می کنیم.

بست های ابتدا و انتهای زیپ رو چسب می زنیم تا کمی هوا بخورد و بعد در محل خود نصب می کنیم.

و محل اتصال رو به این صورت سوراخ می زنیم و برای آن از دوخت پر روی اونها استفاده می کنیم.

دوخت این بست ها برای در نرفتن زیپ الزامیست.

 

گام هشتم :

 

 

بر روی آستر پشت و جلوی کیف به اندازه ی سه سانتی متر از لبه ی بالایی کیف پایین آمده، علامت می زنیم و چسب می زنیم و اجازه می دهیم کمی هوا بخورد سپس زیپ را به این دو قسمت می چسبانیم.
 
حالا برای قرار دادن زیپ در محلش بر روی آستر پشت و جلوی کیف به اندازه ی سه سانتی متر از لبه ی بالایی کیف پایین آمده، علامت می زنیم و چسب می زنیم
و اجازه می دهیم کمی هوا بخورد سپس زیپ رو به این دو قسمت می چسبانیم.
 
محل مورد نظر را سوراخ می زنیم.و از دوخت پر برای آن استفاده میکنیم.
 
حالا محل مورد نظر رو سوراخ می زنیم.
و اینجا هم  از دوخت پر برای محکم کردن زیپ در جای خود بر روی آستر استفاده میکنیم.
 
آستر و چرم را چسب می زنیم و پس از هوا خوردن به هم میچسبانیم.
 
حالا کافیست آستر و چرم رو چسب بزنیم و پس از هوا خوردن به هم بچسبانیم.
 
 
 

گام نهم :

 
 
طبله ی کیف و قطعات جلو و عقب کیف چرمی را با فاصله ی نیم سانتی متر از اطراف چسب می زنیم.
طبله را به بدنه نصب می کنیم و از روی سوراخ های طبله بدنه را هم سوراخ می زنیم.

در گام بعدی طبله ی کیف و قطعات جلو و عقب کیف چرمی رو با فاصله ی نیم سانتی متر از اطراف چسب می زنیم.

بعد از اون طبله رو به بدنه نصب می کنیم و از روی سوراخ های طبله بدنه رو هم برای انجام دوخت سوراخ می زنیم.

 

 

گام دهم :

 

تمام لبه های کار را با رنگ لبه چرم رنگ آمیزی می کنیم و از دوخت زیگزاگ برای دور تا دور کیف استفاده می کنیم. نخ مورد استفاده برای این قسمت را پنج تا شش برابر اندازه های محل دوخت در نظر می گیریم.

فراموش نکنید که تمام لبه های کار رو با رنگ لبه چرم رنگ آمیزی کنید و از دوخت زیگزاگ هم برای دور تا دور کیف استفاده کنید، درست مثل دوخت جای جیب جلوی کیف.

نخ مورد استفاده برای این قسمت رو پنج تا شش برابر اندازه های محل دوخت در نظر می گیریم.

نتیجه ی نهایی کار.

نتیجه ی نهایی کار شما.

 

 

لذت ساخت این کیف کاربردی و جادار به صورت دست دوز رو از دست ندهید و جلسه بعدی هم همراه کلاس باشید.

    

شما می توانید، با انتخاب بسته های مقابل
مواد اولیه و ابزار مورد نیاز خود را
برای انجام این پروژه، تهیه نموده و
از ساخت آن لذت ببرید

در تمام مراحل ساخت، هر سوالی داشتید
می توانید از ما بپرسید

کیف مجلسی

50000 تومان

بسته مواد اولیه چرم دوزی

55000 تومان


پرسش و پاسخ
66 پرسش
1397/05/12
دنیا سهرابی
اندازه الگو ها لطفا
Guest
1397/04/27
ناهیدساوجی
سلام فوق العاده بود
Guest
1397/04/22
مریم رجبی
چطوری از کجا
Guest
1397/04/22
مریم رجبی
سلام اما الگو نداره ونمی شه درستش کرد
Guest
1397/04/15
فاطمه

عالی بود توضیحاتتون ولی برا ما تازه کارا الگو رو ببینیم بهتره من کلاس میرم ولی خوب یاد نگرفتم بیشتر راهنمایی کنید ممنون میشم

Guest
1397/04/20
پشتیبانی سایت

سلام میتونین تمام جلسات کلاس چرم دوزی داخل سایت رو چک کنین و طبق اون پیش برید و تمرین کنین :)

1397/04/05
نجمه

عالی بود متشکر از آموزشتون.

Guest
1397/03/30
مهدی زاوش
بی نهایت دیدنی
Guest
1397/01/22
ساکو
سلام خسته نباشید ببخشید اموزش ویدیویی ندارین
Guest
1397/01/30
فاطمه حسینی
سلام برای این کار خیر
1397/01/14
elahe
اندازه های الگو کجاس آموزش بدون الگو؟؟؟؟ عجباااا
Guest
1397/01/06
لیالی
ممنون از اموزشتان اگه امکان توصیح صوتی بسیار بهتر می شد با تشکراز زحمات سما
Guest

برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید >> کلیک کنید.

از پروژه خوشت اومده ؟ میخواهی بسازیش ؟
در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه