سبد خرید شما خالی است !

آموزش بافت ژاکت زنانه طرح لوزی

آموزش بافت ژاکت زنانه طرح لوزی

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

آموزش بافت ژاکت زنانه با دو میل در طرح لوزی

سایز: 42-38

    
0
20363 |

مواد اولیه


انتخاب همه
0
مجموع (تومان)

مرحله های آموزش بافت ژاکت زنانه طرح لوزی

جلو:

با نخ طوسی سوپرلانا میدی 48 دانه سرانداخته 5 سانتی متر جودانه می بافیم.پس از آن با نخ طوسی روشن 12 دانه جودانه ،21 دانه نقشه.15 دانه باقیمانده را با نخ طوسی ساده بافته مدل را اجرا می کنیم.قد بافت به 50 سانتی متر که رسید در رج های رفت برای آستین 1+1+2+3 دانه کور می کنیم.قد بافت به 61 سانتی متر که رسید برای یقه کنار 12 دانه جودانه 1+1+1+1+1+3 دانه را با نخ طوسی جودانه ادامه می دهیم.قد بافت به 65 سانتی متر که رسید.12 دانه جودانه را کور می کنیم.از کنار 8 دانه جودانه در هر رج رفت 5 بار 1 دانه کور کرده و برای یقه جودانه ادامه میدهیم.قد بافت به 72 سانتی متر که رسید از سمت حلقه آستین دانه ها را بصورت 6+6+6 کور می کنیم.

در بافت جلوی سمت چپ رنگ ها را جا به جا می بافیم.قسمت های طوسی را با طوسی روشن و قسمت های طوسی روشن را با طوسی می بافیم.
1.

جلو:

با نخ طوسی سوپرلانا میدی 48 دانه سرانداخته 5 سانتی متر جودانه می بافیم.پس از آن با نخ طوسی روشن 12 دانه جودانه ،21 دانه نقشه.15 دانه باقیمانده را با نخ طوسی ساده بافته مدل را اجرا می کنیم.قد بافت به 50 سانتی متر که رسید در رج های رفت برای آستین 1+1+2+3 دانه کور می کنیم.قد بافت به 61 سانتی متر که رسید برای یقه کنار 12 دانه جودانه 1+1+1+1+1+3 دانه را با نخ طوسی جودانه ادامه می دهیم.قد بافت به 65 سانتی متر که رسید.12 دانه جودانه را کور می کنیم.از کنار 8 دانه جودانه در هر رج رفت 5 بار 1 دانه کور کرده و برای یقه جودانه ادامه میدهیم.قد بافت به 72 سانتی متر که رسید از سمت حلقه آستین دانه ها را بصورت 6+6+6 کور می کنیم.

در بافت جلوی سمت چپ رنگ ها را جا به جا می بافیم.قسمت های طوسی  را با طوسی روشن و قسمت های طوسی روشن را با طوسی می بافیم.

نقشه جلو
2.
نقشه جلو
پشت: 
با نخ طوسی 96 دانه سرانداخته و 50 سانتی متر جودانه می بافیم.پس از آن برای حلقه آستین 1+2+3 دانه کور کرده.22 سانتی متر دیگر به بافت ادامه داده و دانه های سرشانه را مانند جلو کور می کنیم.
3.
پشت: با نخ طوسی 96 دانه سرانداخته و 50 سانتی متر جودانه می بافیم.پس از آن برای حلقه آستین 1+2+3 دانه کور کرده.22 سانتی متر دیگر به بافت ادامه داده و دانه های سرشانه را مانند جلو کور می کنیم.
Login Pleas
4.
آستین: با نخ طوسی 46 دانه سرانداخته، 5 سانتی متر جودانه می بافیم.پس از آن با رنگ طوسی روشن مانند نقشه آستین به بافت ادامه داده و هر 4 رج یک بار از هر دو طرف 11 دفعه 1 دانه اضافه می کنیم.قد بافت به 45 سانتی متر که رسید.برای حلقه آستین از هر دوطرف2+3 دانه کور کرده و بعد 14 بار در هر رج رفت 1 دانه کور کرده.پس از آن دانه های باقی مانده را یکباره کور می کنیم.در آستین دیگر قسمت های طوسی را با طوسی روشن و قسمت های طوسی روشن را با نخ طوسی می بافیم
Login Pleas
5.
نقشه آستین
Login Pleas
6.
نتیجه نهایی

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه