سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

آموزش بافت ست ژاکت،جلیقه و کلاه بچگانه

آموزش بافت ست ژاکت،جلیقه و کلاه بچگانه

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

آموزش بافت ست پسرانه ژاکت ،جلیقه با طرح پیچ و کلاه

مناسب برای: 3-2 ساله

    
0
1072 |

مرحله های آموزش بافت ست ژاکت،جلیقه و کلاه بچگانه

ژاکت/جلو:

32دانه سر انداخته،4سانتی متر 2 زیر،2 رو کشبافت بافته و بعد،دانه ها را بصورت 8 زیر،16 دانه مانند نقشه،8 زیر مرتب کرده و به بافت ادامه می دهیم. قد بافت به 25 سانتی متر که رسید،برای حلقه ی آستین از یک طرف1+2+3 دانه،قد بافت به 39 سانتی متر که رسید،برای یقه از طرف دیگر 1+1+2+3+4+5 دانه و قد بافت به 42 سانتی متر که رسید، دانه های باقیمانده را کور می کنیم.
1.

ژاکت/جلو:

32دانه سر انداخته،4سانتی متر 2 زیر،2 رو کشبافت بافته و بعد،دانه ها را بصورت 8 زیر،16 دانه مانند نقشه،8 زیر مرتب کرده و به بافت ادامه می دهیم. قد بافت به 25 سانتی متر که رسید،برای حلقه ی آستین از یک طرف1+2+3 دانه،قد بافت به 39 سانتی متر که رسید،برای یقه از طرف دیگر 1+1+2+3+4+5 دانه و قد بافت به 42 سانتی متر که رسید، دانه های باقیمانده را کور می کنیم.

پشت:
62 دانه سر انداخته،4 سانتی متر 2 زیر،2 رو کشبافت بافته و با ساده بافی ادامه می دهیم. قد بافت به 25 سانتی متر که رسید،برای حلقه ی آستین از هر دو طرف1+2+3 دانه و قد قد بافت به 42 سانتی متر که رسید،دانه های باقیمانده را کور می کنیم.
2.
پشت: 62 دانه سر انداخته،4 سانتی متر 2 زیر،2 رو کشبافت بافته و با ساده بافی ادامه می دهیم. قد بافت به 25 سانتی متر که رسید،برای حلقه ی آستین از هر دو طرف1+2+3 دانه و قد قد بافت به 42 سانتی متر که رسید،دانه های باقیمانده را کور می کنیم.
آستین:
30 دانه سرانداخته،4 سانتی متر 2 زیر،2 رو کشبافت بافته و با ساده بافی ادامه می دهیم.در این میان،هر 7 رج یک بار از هر دو طرف 1 دانه اضافه می کنیم.قد بافت به 27 سانتی متر که رسید، برای حلقه ی آستین از هر دو طرف ابتداء2+3 دانه،بعد 3 بار 1 دانه و در آخر دانه های باقیمانده را کور می کنیم.
3.
آستین: 30 دانه سرانداخته،4 سانتی متر 2 زیر،2 رو کشبافت بافته و با ساده بافی ادامه می دهیم.در این میان،هر 7 رج یک بار از هر دو طرف 1 دانه اضافه می کنیم.قد بافت به 27 سانتی متر که رسید، برای حلقه ی آستین از هر دو طرف ابتداء2+3 دانه،بعد 3 بار 1 دانه و در آخر دانه های باقیمانده را کور می کنیم.
Login Pleas
4.
کلاه ژاکت: 88 دانه سراداخته،4 سانتی متر 2 زیر،2 رو کشبافت بافته و 12 سانتی متر ساده می بافیم.بعد از هر دو طرف دانه وسط در هر رج رفت 10 دفعه 1 دانه کور کرده و در رج بعدی دانه های باقیمانده را کور می کنیم. از وسط جلو دانه درآورده(سمت راست جا دکمه درست می کنیم)2.5سانتی متر 2 زیر،2 رو کشبافت بافته و کور می کنیم.
Login Pleas
5.
نقشه بافت ژاکت
Login Pleas
6.
جلیقه/جلوی سمت راست: 42 دانه سرانداخته،دانه ها را بصورت 11 رکن،20 دانه مانند نقشه،11 رکن مرتب کرده و به بافت ادامه می دهیم.(با فاصله های مناسب جا دکمه درست می کنیم.)قد بافت به 23 سانتی متر که رسید،برای حلقه آستین از یک طرف 1+2+3 دانه،قد بافت به 34 سانتی متر که رسید،برای یقه از طرف دیگر 1+1+1+2+3+4+5 دانه و قد بافت به 39 سانتی متر که رسید،دانه های باقیمانده را کور می کنیم.
Login Pleas
7.
جلوی سمت چپ: 22 دانه سرانداخته،رکن می بافیم.قد بافت به 23 سانتی متر که رسید،برای حلقه ی آستین از یک طرف 1+2+3 دانه،قد بافت به 34 سانتی متر که رسید، برای یقه از طرف دیگر 1+1+1+2 دانه و قد بافت به 39 سانتی متر که رسید،دانه های باقیمانده را کور می کنیم.
Login Pleas
8.
پشت: 55 دانه سرانداخته،رکن می بافیم. قد بافت به 23 سانتی متر که رسید، برای حلقه ی آستین از هر دو طرف 1+2+3 دانه و قد بافت به 39 سانتی متر که رسید،دانه های باقیمانده را کور می کنیم. از دور یقه و وسطهای جلو دانه درآورده، 1 رج رو،3 رج زیر،1 رج رو،3 رج زیر بافته و کور می کنیم. از رج رو تا کرده و می دوزیم.لبه ی آستین و لبه ی پایین را نیز به همین ترتیب بافته ومی دوزیم.
Login Pleas
9.
نقشه بافت جلیقه
10.
کلاه/تکه ی اول: 14 دانه سر انداخته،40 سانتی متر مانند نقشه می بافیم.
Login Pleas
11.
تکه دوم: از بالای تکه اول(عرض40 سانتی متر) دانه درآورده،10سانتی متر رکن می بافیم. بعد،در هر رج رفت و برگشت بصورت 2 تا یکی کرده و به بافت ادامه می دهیم تا 10 دانه باقی بماند.از داخل 10 دانه نخ رد کرده و جمع می کنیم.
Login Pleas
12.
نقشه بافت کلاه
Login Pleas
13.
نتیجه نهایی

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه