سبد خرید شما خالی است !

آموزش ژاکت بافتنی پسرانه

آموزش ژاکت بافتنی پسرانه

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

آموزش  ژاکت پسرانه بافتنی طرح گوزن با دومیل

    
0
4762 |

مواد اولیه


انتخاب همه
0
مجموع (تومان)

مرحله های آموزش ژاکت بافتنی پسرانه

جلو:

با نخ شیر قهوه ای 42 دانه سر انداخته،برای سجاف 6 دانه رکن را در کل بافت ادامه داده و 36 دانه 6 سانتی متر 1 رو،1 زیر می بافیم.بعد،با نخ کرم 5 رج ساده بافته،سپس،با استفاده از نخ شیر قهوه ای، قرمز،کرم وقهوه ای تیره مانند نقشه های شماره ی 1و2 میبافیم.قد بافت به 31 سانتی متر که رسید،برای حلقه ی آستین از یک طرف در هر رج رفت 1 دانه کور می کنیم.قد بافت به41 سانتی متر که رسید،برای گودی یقه ازسمت سجاف1+2+3+10 دانه کور می کنیم.به کور کردن آستین ها ادامه می دهیم تا اینکه دانه ها به اتمام برسد.
1.

جلو:

با نخ شیر قهوه ای 42 دانه سر انداخته،برای سجاف 6 دانه رکن را در کل بافت ادامه داده و 36 دانه 6 سانتی متر 1 رو،1 زیر می بافیم.بعد،با نخ کرم 5 رج ساده بافته،سپس،با استفاده از نخ شیر قهوه ای، قرمز،کرم وقهوه ای تیره مانند نقشه های شماره ی 1و2 میبافیم.قد بافت به 31 سانتی متر که رسید،برای حلقه ی آستین از یک طرف در هر رج رفت 1 دانه کور می کنیم.قد بافت به41 سانتی متر که رسید،برای گودی یقه ازسمت سجاف1+2+3+10 دانه کور می کنیم.به کور کردن آستین ها ادامه می دهیم تا اینکه دانه ها به اتمام برسد.

پشت:
با نخ شیر قهوه ای 70 دانه سر انداخته،6 سانتی متر 1 رو،1 زیر کشبافت می بافیم.با نخ کرم ادامه داده و 25 سانتی متر ساده بافی کرده و برای حلقه ی آستین از هر دو طرف در هر رج رفت 11 دانه کور می کنیم.قد بافت به55 سانتی متر که رسید،همه ی دانه ها را کور می کنیم.
2.
پشت: با نخ شیر قهوه ای 70 دانه سر انداخته،6 سانتی متر 1 رو،1 زیر کشبافت می بافیم.با نخ کرم ادامه داده و 25 سانتی متر ساده بافی کرده و برای حلقه ی آستین از هر دو طرف در هر رج رفت 11 دانه کور می کنیم.قد بافت به55 سانتی متر که رسید،همه ی دانه ها را کور می کنیم.
آستین:
با نخ شیر قهوه ای 36 دانه سر انداخته،6 سانتی متر 1 رو،1 زیر کشبافت می بافیم. بعد با نخ کرم 5 رج ساده بافته و نقشه ی شماره 1 را شروع می کنیم.در حین بافت نقشه ی شماره ی 1،هر 8 یک بار ازهر دو طرف 1 دانه اضافه می کنیم.پس از اتمام نقشه، با نخ کرم با ساده بافی ادامه داده، قد بافت به 31 سانتی متر که رسید،برای حلقه ی آستین از هر دو طرف هر 8 رج یک بار 1 دانه و قد بافت به 47 سانتی متر که رسید،همه ی دانه ها را کور می کنیم.یقه:با نخ شیر قهوه ای از دور یقه دانه در آورده،10 رج رکن بافته و دانه ها را کور می کنیم.
3.
آستین: با نخ شیر قهوه ای 36 دانه سر انداخته،6 سانتی متر 1 رو،1 زیر کشبافت می بافیم. بعد با نخ کرم 5 رج ساده بافته و نقشه ی شماره 1 را شروع می کنیم.در حین بافت نقشه ی شماره ی 1،هر 8 یک بار ازهر دو طرف 1 دانه اضافه می کنیم.پس از اتمام نقشه، با نخ کرم با ساده بافی ادامه داده، قد بافت به 31 سانتی متر که رسید،برای حلقه ی آستین از هر دو طرف هر 8 رج یک بار 1 دانه و قد بافت به 47 سانتی متر که رسید،همه ی دانه ها را کور می کنیم.یقه:با نخ شیر قهوه ای از دور یقه دانه در آورده،10 رج رکن بافته و دانه ها را کور می کنیم.
Login Pleas
4.
نقشه بافت

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه