سبد خرید شما خالی است !

آموزش بافت ژاکت مردانه

آموزش بافت ژاکت مردانه

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

آموزش بافت ژاکت مردانه

سایز: استاندارد

    
0
6194 |

مواد اولیه


انتخاب همه
0
مجموع (تومان)

مرحله های آموزش بافت ژاکت مردانه

جلو:

با نخ 1900 بورجوم اسپورت 46 دانه سر انداخته، 5 سانتی متر 1 رو، 1 زیر کشبافت می بافیم. از این به بعد، بصورت 3 رج ساده با نخ 3904 و 1 رج رکن 1900 تکرار کرده و 48 سانتی متر می بافیم. بعد از آن، برای آستین رگلان 3 دانه را تا آخر زیر بافته و از کنار 3 زیر، در هر رج رفت 1 دانه کور می کنیم. قد بافت به 58 سانتی متر که رسید، برای گودی یقه از وسط جلو، 6+3+2+1+1+1 دانه کور کرده و به اتمام می رسانیم.
1.

جلو:

با نخ 1900 بورجوم اسپورت 46 دانه سر انداخته، 5 سانتی متر 1 رو، 1 زیر کشبافت می بافیم. از این به بعد، بصورت 3 رج ساده با نخ 3904 و 1 رج رکن 1900 تکرار کرده و 48 سانتی متر می بافیم. بعد از آن، برای آستین رگلان 3 دانه را تا آخر زیر  بافته و از کنار 3 زیر، در هر رج رفت 1 دانه کور می کنیم. قد بافت به 58 سانتی متر که رسید، برای گودی یقه از وسط جلو، 6+3+2+1+1+1 دانه کور کرده و به اتمام می رسانیم.

پشت:
با نخ 1900 بورجوم اسپورت 96 دانه سر انداخته، 5 سانتی متر 1 رو، 1 زیر کشبافت می بافیم. بعد، مانند جلو بصورت 3 رج ساده با نخ 3904 و 1 رج رکن با نخ 1900 تکرار کرده و 48 سانتی متر می بافیم. بعد از آن، برای آستین رگلان 3 دانه از هر دو طرف را تا آخر زیر بافته و از کنار دانه های 3 زیر، در هر رج رفت 1 دانه کور می کنیم. قد بافت به 70 سانتی متر که رسید، همه دانه ها را کور می کنیم.
2.
پشت: با نخ 1900 بورجوم اسپورت 96 دانه سر انداخته، 5 سانتی متر 1 رو، 1 زیر کشبافت می بافیم. بعد، مانند جلو بصورت 3 رج ساده با نخ 3904 و 1 رج رکن با نخ 1900 تکرار کرده و 48 سانتی متر می بافیم. بعد از آن، برای آستین رگلان 3 دانه از هر دو طرف را تا آخر زیر بافته و از کنار دانه های 3 زیر، در هر رج رفت 1 دانه کور می کنیم. قد بافت به 70 سانتی متر که رسید، همه دانه ها را کور می کنیم.
آستین:
با نخ 1900 بورجوم اسپورت 40 دانه سر انداخته، 5 سانتی متر 1 رو، 1 زیر کشبافت می بافیم. بعد، مانند جلو بافته و در این میان هر 12 رج یک بار از هر دو طرف 1 دانه اضافه می کنیم. قد آستین به 50 سانتی متر که رسید، از این به بعد، فقط با نخ 3904 ادامه داده، برای آستین رگلان 3 دانه از هر دو طرف را تا آخر زیر بافته و از کنار دانه های 3 زیر، در هر رج رفت 1 دانه کور می کنیم تا 14 دانه باقی بماند. 14 دانه را یکباره کور می کنیم.
3.
آستین: با نخ 1900 بورجوم اسپورت 40 دانه سر انداخته، 5 سانتی متر 1 رو، 1 زیر کشبافت می بافیم. بعد، مانند جلو بافته و در این میان هر 12 رج یک بار از هر دو طرف 1 دانه اضافه می کنیم. قد آستین به 50 سانتی متر که رسید، از این به بعد، فقط با نخ 3904 ادامه داده، برای آستین رگلان 3 دانه از هر دو طرف را تا آخر زیر بافته و از کنار دانه های 3 زیر، در هر رج رفت 1 دانه کور می کنیم تا 14 دانه باقی بماند. 14 دانه را یکباره کور می کنیم.
4.
سجاف: با نخ 19000 از جلوها دانه در آورده، 5 سانتی متر 1 رو 1 زیر کشبافت می بافیم. در سجاف سمت چپ جا دکمه درست می کنیم.
5.
یقه: با نخ 3904 از دور یقه دانه در آورده، 5 سانتی متر 1 رو، 1 زیر کشبافت می بافیم. در سمت راست یقه جا دکمه درست می کنیم.
Login Pleas
6.
نتیجه نهایی

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه