سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

آموزش بافت عروسک میمون با قلاب

آموزش بافت عروسک میمون با قلاب

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

همیشه عروسک جز لاینفک دختر بچه ها و بعضا خانم ها بوده و هست بخصوص زمانی که شخصا عروسک سازی و یا دقیق تر بگوییم عروسک بافی کرده و با معیار ها و علایق شخصی خود آن را آراسته باشد.

امروز آموزش بافت عروسک میمون با قلاب را برای شما تدارک دیده ایم که در عین سادگی، بسیار زیباست.

 

موارد مورد نیاز :

1. کاموا اکریل تاپ کد 1017

2. کاموا اکریل تاپ کد 1004

3. الیاف

4. چشم عروسک متحرک ساده سایز 7
 شما میتوانید بسته به علاقه ی خود از مدلهای دیگر چشم عروسک انتخاب کنید.

5. قلاب دسته پلاستیکی سایز 2.5 میلی متری

    
22
2836 |

مواد اولیه


انتخاب همه
الیاف
نا موجود
الیاف
0 تومان
چشم عروسک متحرک بیضی سایز 7
نا موجود
چشم عروسک متحرک بیضی سایز 7
1,000 تومان
0
مجموع (تومان)

مرحله های آموزش بافت عروسک میمون با قلاب

1.

سر عروسک میمون :

با کاموا (اکریل تاپ کد 1017) قهوه ای یک حلقه جادویی درست می کنید.

رج 1) : 6 پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید.

رج 2) : 2 پایه کوتاه در هر زنجیره می زنید ( 12 پایه داشته باشیم)

رج 3) : (1 پایه کوتاه + دو پایه در یک زنجیره) تا آخر رج به همین صورت ادامه می دهید. (18 پایه)

رج 4) : (2 پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره) تا آخر رج، ( 24 پایه داریم)

رج 5) : (3 پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره) تا آخر رج، ( 30 پایه داریم)

رج6) : ( 4 پایه کوتاه+  دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج، ( 36 پایه داریم)

رج 7) :  (5 پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج، ( 42 پایه داریم)
رج 8) : (6 پایه کوتاه+دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج، ( 48 پایه داریم)
رج 9) : (7پایه کوتاه+دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج، ( 54 پایه داریم)
رج 10) : (8 پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج، ( 60 پایه داریم)

رج 11-16) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید

رج 17) : (8 پایه کوتاه+دو تا پایه را یکی می کنید) تا آخر رج، ( 54 پایه داریم)

رج 18) :(7 پایه کوتاه +یک بخیه نامرئی)تا آخر رج، ( 48 پایه داریم)

رج 19) : (6 پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی)تا آخر رج، ( 42 پایه داریم)

رج 20) : (5 پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی)تا آخر رج، ( 36 پایه داریم)

رج 21) : (4 پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی)تا آخر رج،( 30 پایه داریم)

رج 22) : (3پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی)تا آخر رج، ( 24 پایه داریم)

سر را با الیاف پر کنید.

رج 23) : ( 2پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) تا آخر رج، ( 18 پایه داریم)

رج 24) : ( پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) تا آخر رج، ( 12 پایه داریم).

رج 25) : 6 پایه کوتاه و کور کنید.

2.

پوزه عروسک میمون :

با کاموا (اکریل تاپ کد 1004) زرد یک حلقه جادویی درست می کنید.

رج 1) : 6 پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید.

رج 2) : 2 پایه کوتاه در هر زنجیره می زنید. ( 12 پایه داشته باشیم)

رج 3) : ( یک پایه کوتاه + دو پایه در یک زنجیره)تا آخر رج به همین صورت ادامه می دهید. (18 پایه)

رج 4) : ( 2 پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج، ( 24 پایه داریم)

رج 5) : ( 3پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج، ( 30 پایه داریم)

رج 6-7) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید.

رج 8) : ( 4 پایه کوتاه+2 پایه در یک زنجیره ) 3 بار تکرار کنید + 15 پایه کوتاه ( 33 پایه )

رج 9) : 5 پایه کوتاه +در پایه ششم (یک پایه کوتاه +یک پایه نیم دوبل+ یک پایه بلند +یک پایه نیم دوبل +یک پایه کوتاه )+ 5 پایه بعدی را پایه شلال + در پایه بعدی (یک پایه کوتاه +یک پایه نیم دوبل +یک پایه بلند +یک پایه نیم دوبل+ یک پایه کوتاه ) +21 پایه کوتاه (41 پایه)

رج 10) : 7 پایه کوتاه+ 2 پایه در یک زنجیره +2 پایه بکوتاه+ یک بخیه نامرئی + یک پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی+ 2 پایه کوتاه+ 2 پایه در یک زنجیره + 23 پایه کوتاه ( 41 پایه ) کور کنید.

3.

بدن عروسک میمون :

با کاموا (اکریل تاپ کد 1017) قهوه‌ای یک حلقه جادویی قلاب بافی درست می کنید.

رج 1) : 5 پایه کوتاه در حلقه می زنید.و حلقه را جمع می کنید.

رج 2) : دو پایه کوتاه در هر زنجیره .

رج 3) : ( پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره) تا آخر رج. ( 15 پایه داریم)

رج 4-5) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید.

رج 6) : 2( پایه کوتاه+ + دو پایه کوتاه در یک زنجیره) 5 بار تکرار کنید. ( 20 پایه )

رج 7) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید رج 8: ( 3 پایه کوتاه + دو پایه کوتاه در یک زنجیره )5 بار تکرار کنید. ( 25 پایه )

رج 9) : ( 4 پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره ) 5 بار تکرار کنید. ( 30 پایه )

رج 10) : ( 5 پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره )5 بار تکرار کنید. ( 35 پایه )

رج 11-16) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید.

رج 17) : (5 پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) 5 بار تکرار کنید. ( 30 پایه )

رج 18) : ( 4 پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) 5 بار تکرار کنید. ( 25 پایه )

رج 19) : ( 3 پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) 5 بار تکرار کنید. ( 20 پایه )

رج 20) : ( 2 پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) 5 بار تکرار کنید ( 15 پایه ) بدن عروسک را با الیاف پر کنید.

رج 21) : ( یک پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) 5 بار تکرار کنید ( 10 پایه ) رج 22: 5 تا پایه کوتاه و کور کنید.

4.

گوش های عروسک میمون:

با کاموا (اکریل تاپ کد 1004) زرد یک حلقه جادویی درست می کنید.

رج 1) : 5 پایه کوتاه در حلقه می زنید.و حلقه را جمع می کنید.

رج2 ) : دو پایه کوتاه در هر زنجیره .

رج3 ) : ( پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره) تا آخر رج. ( 15 پایه داریم)

رج5 ) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید.

رج 6) : ( 2 پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) 5 بار تکرار کنید. ( 15 پایه )

رج 7) : ( یک پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) 5 بار تکرار کنید. ( 10 پایه ) کور کنید.

5.

دست های عروسک میمون :

با کاموا (اکریل تاپ کد 1004) زرد یک حلقه جادویی درست می کنید.

رج 1) : 6 پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید.

رج 2) : 2 پایه کوتاه در هر زنجیره می زنید. (12 پایه داشته باشیم)

رج 3) : (3 پایه کوتاه+ دو پایه در یک زنجیره) 3 بار تکرار کنید. (15 پایه )

رج 4-6) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید.

رج 7) : 3 بخیه نامرئی+ 9 پایه کوتاه (12 پایه) کاموای زرد را با کاموای قهوه ای عوض کنید.

رج 8-19) : در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.

رج 20) : 6 پایه کوتاه و کور کنید.

6.

پاهای عروسک میمون :

با کاموا (کریل تاپ کد 1004) زرد

رج 1) : 6 زنجیره+ 4پایه کوتاه +3 پایه کوتاه، دور بزنید و 3 بخیه نامرئی+2 پایه کوتاه در یک زنجیره. (12 پایه کوتاه) 

رج 2) : 2 پایه در یک زنجیره+ 3 پایه کوتاه+ 3 پایه در یک زنجیره +3 پایهکوتاه+ 2 پایه در یک زنجیره. ( 18 پایه )

رج 3) : یک پایه کوتاه+ 2 پایه در یک زنجیره +4 پایه کوتاه+ 2 پایه در یک زنجیره +3 پایه کوتاه+ 2 پایه در یک زنجیره +5 پایه کوتاه+ 2 پایه در یک زنجیره + یک پایه کوتاه. (22 پایه)

رج 4-5) : در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید

رج 6) : 6 پایه کوتاه+2 بخیه نامرئی+ 2 پایه کوتاه+ دو بخیه نامرئی+ 6 پایه کوتاه. ( 18 پایه )

رج 7) : 5 پایه کوتاه+ 4 بخیه نامرئی+ 5 پایه کوتاه( 14 پایه ) کاموای زرد را با کاموای قهوه ای عوض کنید.

رج 8-19) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید.

رج 20) : 7 پایه کوتاه و کور کنید.

7.

دم عروسک میمون :

با کاموا (اکریل تاپ کد 1017) قهوه‌ای یک حلقه جادویی درست می کنید.

رج 1) : 6 پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید.

رج 2) : 2 پایه کوتاه در هر زنجیره می زنید. (12 پایه داشته باشیم)

رج 3-39) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید.

رج 40) : 6 پایه کوتاه قلاب بافی بزنید و کور کنید.

8.

چشم های عروسک میمون :

چشم های انتخابی دلخواه عروسک خود را که از فروشگاه انتخاب کرده اید درجای خود قرار می دهید.

Login Pleas
9.

نتیجه نهایی :

امیدواریم از این عروسک زیبا خوشتان آمده باشد و بتوانید آنرا به بهترین نحو استفاده و یا به بهترین های افراد زندگیتان هدیه دهید.

 

همچنین اگر شما علاقه مند به ساخت عروسک هستید می توانید از سایر آموزش های رایگان و نحوه ساخت عروسک های خمیری در سایت ما بهره مند شوید .


نظرات کاربران
22 نظر
1396/05/12
00021درسا
عالیه
Guest
1396/04/16
امینه
سلام به دوستان خوبم من یک سوال دارم چرا در اموزش ها در هر مرحله عکس ان مشاهده نمی شود ؟ ممنونم
Guest
1396/03/07
مریم
خ قشنگ و بامزه س...دستتون درد نکنه..ولی تکستون ادیت لازم داره...بعضی جاهاش یادتون رفته تعدادپایه ها رو بنویسین توی قسمت گوش هم رج 4نداره .
Guest
1395/11/29
مهشید
ڪاش عڪس داشت😟
Guest
1395/06/19
زینگارت
چه باحاله. آفرین!
Guest
1395/06/06
گل نرگس
قشنگه
Guest
1395/04/26
درىا شىرزادىان
عابىىىىىى
Guest
1395/03/24
محمدحسن خشنود
خوبه
Guest
1395/03/24
محمدحسن خشنود
عالیه
Guest
1395/03/23
محمدحسن خشنود
😂😀😁😃بدردم خورد هیچوقت پاکش نکن چون عالیه وهمه دوسش دارن
Guest

برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید >> کلیک کنید.

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه