سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

آموزش بافت ژاکت شلوار نوزادی

آموزش بافت ژاکت شلوار نوزادی

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

تکنیک های بافت : بافت زیر، بافت رو 

مواد اولیه: کاموا هپی بی بی رنگ 310طلایی 1 کلاف 

رنگ 56 قرمز 1 کلاف 

رنگ 450 ،  1کلاف 

میل بافتنی  شماره 3.5

این بافت مناسب سن 9 تا 12 ماه می باشد 

 

    
4
10869 |

مرحله های آموزش بافت ژاکت شلوار نوزادی

شلوار:

با نخ قرمز 32 دونه سر میندازیم و 3 رج زیر می بافیم. توی رج 4. 1دونهکناری 1 ژته 2 تا یکی 1 ژته( مدل دندان موشی)و با یکدونهرج را به پایان می رسونیم.3 رج ساده بافی می کنیمو با رنگ طلایی 2 رج ساده می بافیم. حال با نخ قرمز مطابق نقشه به بافت ادامهبدید و در هر 8 رج یکبار از یک طرف 1دونهاضافه می کنیم. وقتی که قد بافت به 14 سانتی متر رسید برای فاق شلواربافتنیتون 5دونهیکبار اضافه کنین و به همین ترتیب یک تکه دیگهمی بافیم و تمامدونهها را در یک میل میندازیم . بعد از این بافتیکپارچه ادامه میدیم. 14 سانتی متر دیگه به این صورت بافته و بعدبا نخ قرمز 1 رو 1 زیر ، کشبافت می بافیم و دانه ها را یکباره کور می کنیم. قسمت پشت شلوار نیز مثل پیش بافته و از قسمت فاق به هم دیگه می دوزیم.
1.

شلوار:

با نخ قرمز 32 دونه سر میندازیم و 3 رج زیر  می بافیم. توی رج 4. 1 دونه کناری 1 ژته 2 تا یکی 1 ژته( مدل دندان موشی)و با یک دونه رج را به پایان می رسونیم.3 رج ساده بافی می کنیم و با رنگ طلایی 2 رج ساده  می بافیم. حال با نخ قرمز مطابق نقشه به بافت ادامه بدید و در هر 8 رج یکبار از یک طرف 1 دونه اضافه می کنیم. وقتی که قد بافت به 14 سانتی متر رسید برای فاق  شلواربافتنی تون  5 دونه یکبار اضافه کنین و به همین ترتیب یک تکه دیگه می بافیم و تمام دونه ها را در یک میل میندازیم . بعد از این بافت یکپارچه ادامه  میدیم . 14 سانتی متر دیگه به این صورت بافته  و بعد با نخ قرمز 1 رو 1 زیر ، کشبافت می بافیم و دانه ها را یکباره کور می کنیم. قسمت پشت شلوار نیز مثل پیش بافته و از قسمت فاق به هم دیگه می دوزیم.

پیش ژاکت: با نخ قرمز 48 دونه سر میندازیم. 3 رج زیر می بافیم در رج 4. 1 دونه کناری 1 ژته 2 تا یکی و در انتها یک دونه زیر خواهیم داشت.به این صورت رج را به پایان می بریم( مدل دندان موشی).10 رج ساده بافی  می کنیم در رج 11 ، 14 زیر 3 تا یکی 14 زیر 3 تا یکی 14 زیر می بافیم. 12 رج ساده بافی می کنیم .در رج هم  13 زیر 3 تا یکی 12 زیر 3 تا یکی 13 زیر 3 تا یکی می بافیم.15 رج دیگر ساده بافی کرده در رج 38 ام 12 زیر 3 تا یکی 10 زیر 3 تا یکی 12 زیر می بافیم.تا زمانیکه قد بافت به 18 سانتی متر برسه ساده بافی را ادامه میدیم.بعد  برای حلقه1-2-3 کم می کنیم  قد حلقه به 6 سانتی متر که برسه برای یقه1-1-1-3-4-5 کم می کنیم.قد حلقه به 12 سانتی متر که رسید دونه ها را یکباره کور می کنیم.
2.
پیش ژاکت: با نخ قرمز 48 دونه سر میندازیم. 3 رج زیر می بافیم در رج 4. 1 دونه کناری 1 ژته 2 تا یکی و در انتها یک دونه زیر خواهیم داشت.به این صورت رج را به پایان می بریم( مدل دندان موشی).10 رج ساده بافی می کنیم در رج 11 ، 14 زیر 3 تا یکی 14 زیر 3 تا یکی 14 زیر می بافیم. 12 رج ساده بافی می کنیم .در رج هم 13 زیر 3 تا یکی 12 زیر 3 تا یکی 13 زیر 3 تا یکی می بافیم.15 رج دیگر ساده بافی کرده در رج 38 ام 12 زیر 3 تا یکی 10 زیر 3 تا یکی 12 زیر می بافیم.تا زمانیکه قد بافت به 18 سانتی متر برسه ساده بافی را ادامه میدیم.بعد برای حلقه1-2-3 کم می کنیم قد حلقه به 6 سانتی متر که برسه برای یقه1-1-1-3-4-5 کم می کنیم.قد حلقه به 12 سانتی متر که رسید دونه ها را یکباره کور می کنیم.
پشت: با نخ قرمز .96 دونه سر می اندازیمو 3 رج ساده می بافیم.در رج چهارم 1 دونه کناری 1ژته 2 تایکی 1 ژته 2 تا یکی1 ژته و 2 تا یکی و با یک دونه زیر رج را تمومش می کنیم  ( دندان موشی).10 رج ساده  می بافیم.در رج 11ام 14 دونه زیر 3 تا یکی 14 زیر 3تا یکی 14 زیر3 تایکی 14 زیر 3 تا یکی 14 زیر.12 رج بعدی ساده بافی می کنیم در رج 23 ام 13 زیر 3 تا یکی 12 زیر 3 تا یک 12 زیر 3 تا یکی12 زیر 3 تا یکی 13 زیر.15 رج ساده بافی کرده در رج 38 ام 12 زیر 3 تا یکی10 زیر 3 تا یکی 10زیر 3 تا یکی 10 زیر 3 تا یکی 12 زیر. به این ترتیب 18 سانتی متر بافته برای حلقه 1-2-3 کم می کنیم.قد حلقه  به 12 سانتی متر رسید دونه ها را یکباره کور می کنیم.
3.
پشت: با نخ قرمز .96 دونه سر می اندازیمو 3 رج ساده می بافیم.در رج چهارم 1 دونه کناری 1ژته 2 تایکی 1 ژته 2 تا یکی1 ژته و 2 تا یکی و با یک دونه زیر رج را تمومش می کنیم ( دندان موشی).10 رج ساده می بافیم.در رج 11ام 14 دونه زیر 3 تا یکی 14 زیر 3تا یکی 14 زیر3 تایکی 14 زیر 3 تا یکی 14 زیر.12 رج بعدی ساده بافی می کنیم در رج 23 ام 13 زیر 3 تا یکی 12 زیر 3 تا یک 12 زیر 3 تا یکی12 زیر 3 تا یکی 13 زیر.15 رج ساده بافی کرده در رج 38 ام 12 زیر 3 تا یکی10 زیر 3 تا یکی 10زیر 3 تا یکی 10 زیر 3 تا یکی 12 زیر. به این ترتیب 18 سانتی متر بافته برای حلقه 1-2-3 کم می کنیم.قد حلقه به 12 سانتی متر رسید دونه ها را یکباره کور می کنیم.
Login Pleas
4.
آستین: با نخ قرمز 40 دونه سرانداخته 3 رج زیر می بافیم در رج چهارم 1 دونه کناری 2 تا یکی 1 ژته، 2 تا یکی 1ژته . با یک دونه زیر رج را به پایان می بریم. 3رج ساده بافته رنگ نخ را عوض می کنیم و مطابق رنگ بندی شروع به بافت می کنیم. قد بافت به 2 سانتی متر که رسید برای حلقه1-2-3 کور می کنیم و تا زمانیکه 4 دونه باقی بماند به کم کردن دونه ها از دو طرف آستین ادامه داده و یکباره دونه ها را کور می کنیم. برای دور تا دور یقه 1 رج کشبافت انگلیسی می بافیم.
5.
جیب: با نخ طلایی 20 دونه سر میندازیم مطابق نقشه داده شده 18 سانتی متر بافته و به قسمت روی لباس بافته می شود.
Login Pleas
6.
اگه توضیحات بافت به ایرادی بر خوردید می توانید از نقشه ارائه شده استفاده کنین .

نظرات کاربران
4 نظر
1 روز پیش
ابراهیمی
بافت ژته چجوریه؟فیلم آموزشیش و نمی گذارید؟ باتشکر از اموزش های خوبتون.
Guest
1396/09/09
فانیک
کاش اموزش بافت به صورت فیلم بود. برای مبتدی ها توضیحات کافی نیست
Guest
1396/05/23
مارال
خیلی عالیه توضیحات فیلم کاش با فیلم بود
Guest
1395/12/03
aram.moradi
خیلی قشنگه کاش آموزش ویدئویی رو واسه لبه ها داشتین
Guest

برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید >> کلیک کنید.

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه