سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

سنگ و صدف ژئود آرت

جستجو در دسته "سنگ و صدف ژئود آرت" :

×

سنگ متالیک طلایی

 
product-1627285966-8047
واحد: گرم
رنگ پایه: طلایی
اندازه: حدودا بین 0.5 الی 10 mm
نوع : سنگ شکسته
کدمحصول : 07266166
×

سنگ متالیک نقره ای

 
product-1627285641-4476
واحد: گرم
رنگ پایه: نقره ای
اندازه: حدودا بین 0.5 الی 10 mm
نوع : سنگ شکسته
کدمحصول : 07263010
×

سنگ ارزنی متالیک طلایی

 
product-1627285026-222
واحد: گرم
رنگ پایه: طلایی
اندازه: حدودا بین 0.5 الی 4 mm
نوع : سنگ شکسته
کدمحصول : 07262581
×

سنگ ارزنی متالیک نقره ای

 
product-1627284854-7858
واحد: گرم
رنگ پایه: نقره ای
اندازه: حدودا بین 0.5 الی 4 mm
نوع : سنگ شکسته
کدمحصول : 07262961
×

صدف تخت قایقی خارجی

 
product-1627284633-9943
واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
اندازه: حدودا بین 5.5 الی 6.5 cm
نوع : صدف
کدمحصول : 07262123
×

ماسه مشکی دریایی ارزنی

10/000 تومان
product-1627284349-2580
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه: حدودا بین 0.2 الی 11 mm
نوع : شن
کدمحصول : 07264654
تعداد بسته
×

سنگ دریایی عدسی کرم رنگ

10/000 تومان
product-1627284050-7225
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: کرم
اندازه: حدودا بین5 الی 20 mm
نوع : سنگ شکسته
کدمحصول : 07269376
تعداد بسته
×

ماسه مشکی دریایی عدسی

10/000 تومان
product-1627283734-3142
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه: حدودا بین 3 الی 23 mm
نوع : سنگ شکسته
کدمحصول : 07269537
تعداد بسته
×

سنگ سفید طبیعی سایز 2

9/000 تومان
product-1627281606-7859
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
اندازه: حدودا بین 1 الی 11 mm
کدمحصول : 07262348
تعداد بسته
×

کریستال پلاستیکی ژئود نقره ای

15/000 تومان
product-1627280932-8845
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نقره ای
اندازه: حدودا 19 میلی متر
نوع : سنگ ژئود
کدمحصول : 07268132
تعداد بسته
×

کریستال پلاستیکی ژئود سبز روشن

15/000 تومان
product-1627280750-750
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
اندازه: حدودا 19 میلی متر
نوع : سنگ ژئود
کدمحصول : 07269425
تعداد بسته
×

کریستال پلاستیکی ژئود قرمز

15/000 تومان
product-1627280494-4415
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
اندازه: حدودا 19 میلی متر
نوع : سنگ ژئود
کدمحصول : 07264287
تعداد بسته
×

سنگ تیله ای

 
product-1627194288-2335
واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
اندازه: حدودا بین 15 الی 20 mm
نوع : سنگ رودخانه
کدمحصول : 07258991
×

صدف کلیدی خارجی

 
product-1627152224-3849
واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه: حدودا بین 3.5 الی 5 cm
نوع : صدف
کدمحصول : 07244075
×

صدف کت شلواری ریز

 
product-1627152178-779
واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه: ابعاد حدودی بین 1 الی 2 cm
نوع : صدف
کدمحصول : 07244389
×

حلزون جنوب

 
product-1627152155-5876
واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه: ابعاد حدودی بین 2 الی 3.5 cm
نوع : صدف
کدمحصول : 07244092
×

صدف کت شلواری

 
product-1627152130-9429
واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه: ابعاد حدودی بین 1 الی2.5
نوع : صدف
کدمحصول : 07240368
×

صدف پیچی خالدار

 
product-1627152108-4063
واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه: ابعاد حدودی بین 2 الی 3 cm
نوع : صدف
کدمحصول : 07248581
×

صدف لومبا سبز

 
product-1627152055-778
واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
اندازه: حدودا بین 3 الی 4 cm
نوع : صدف
کدمحصول : 07242641
بزودی
خارتوتیا

 
×

خارتوتیا

 
product-1627152025-6443
واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه: ابعاد حدودی بین 5 الی 8 cm
نوع : صدف
کدمحصول : 07246680
صدف ریز

15/000 تومان
×

صدف ریز

15/000 تومان
product-1626521795-7094
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه: حدودا بین 7 الی 22 mm
نوع : صدف
کدمحصول : 07174413
تعداد بسته
×

گوش ماهی شیپوری

15/000 تومان
product-1626521743-4171
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
اندازه: حدودا بین 1 الی 5 cm
نوع : صدف
کدمحصول : 07173680
تعداد بسته
گوش ماهی بزرگ

15/000 تومان
×

گوش ماهی بزرگ

15/000 تومان
product-1626521613-568
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
اندازه: حدودا بین 2 الی 5 cm
نوع : صدف
کدمحصول : 07176061
تعداد بسته
×

گوش ماهی مخلوط

15/000 تومان
product-1626521551-8816
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه: حدودا بین 1 الی 2 cm
نوع : صدف
کدمحصول : 07171757
تعداد بسته
صدف بزرگ کد 2

15/000 تومان
×

صدف بزرگ کد 2

15/000 تومان
product-1626521464-9709
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
اندازه: حدودا بین 3 الی 6 cm
نوع : صدف
کدمحصول : 07170826
تعداد بسته
×

صدف بزرگ رگه دار

15/000 تومان
product-1626521401-8078
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
اندازه: حدودا بین 4.5 الی 6 cm
نوع : صدف
کدمحصول : 07172324
تعداد بسته
صدف بزرگ کد 1

15/000 تومان
×

صدف بزرگ کد 1

15/000 تومان
product-1626520532-9648
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
اندازه: حدودا بین 3 الی 4 cm
نوع : صدف
کدمحصول : 07177870
تعداد بسته
×

سنگ دریایی تخت ۳-۱ سانت

 
honari-1624368162-704
واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه: ابعاد حدودی بین 23 الی 31 mm
نوع : سنگ رودخانه
کدمحصول : 03040285
×

سنگ شکسته سیلیس فلور ریز نارنجی(۴۰۰ گرمی)

6/000 تومان
product-1606028334-8677
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
وزن بسته: 400 g
کدمحصول : 11224190
تعداد بسته
ماسه هرمز

10/000 تومان
×

ماسه هرمز

10/000 تومان
product-1604580783-4638
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سیاه
نوع : شن
کدمحصول : 11056200
تعداد بسته
×

ماسه بادی شمال

10/000 تومان
product-1604580719-215
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: کرم
نوع : شن
کدمحصول : 11056741
تعداد بسته
×

ماسه خلیج فارس

13/000 تومان
product-1604580670-3182
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: کرم
نوع : شن
اندازه: 0.5 الی 3 میلیمتر
کدمحصول : 11053578
تعداد بسته
ماسه هندورابی

10/000 تومان
×

ماسه هندورابی

10/000 تومان
product-1604579766-6886
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: کرم
نوع : شن
کدمحصول : 11051391
تعداد بسته
×

صدف مخلوط ساده بزرگ

19/000 تومان
product-1604579661-9284
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 100 g
نوع : صدف
کدمحصول : 11057170
تعداد بسته
×

صدف مخلوط ریز و متوسط

19/000 تومان
product-1604579566-1718
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 100 g
نوع : صدف
کدمحصول : 11056550
تعداد بسته
×

صدف طبیعی تزیینی

15/000 تومان
product-1595853537-1446
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 10
نوع : صدف
اندازه: حدودا بین2 الی 3.8 cm
کدمحصول : 07276914
تعداد بسته

سنگ های طبیعی یکی از محصولات پرکاربرد در تکنیک ژئود ارت هست که زیبایی زیادی به تابلو های آبستره مید

این سنگ های طبیعی در ترکیب رنگ متنوع در بسته بندی های ۱۰۰ گرمی عرضه شده و بر اساس جنس سنگ قیمت متفاوتی داره.

از موادی که در این هنر به کار میرود میتوان به صدف-سنگ شکسته شیشه ای-سنگ تخت-سنگ مکعبی-کریستال ژئود و ..... اشاره کرد.

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!