سبد خرید شما خالی است !

رنگ رزین ترنسپرنت

جستجو در دسته "رنگ رزین ترنسپرنت" :

×

بسته 9 عددی رنگ رزین ترنسپرنت 30 گرمی

93/000 تومان
9-coloured-tarnsparent-rezin
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
کدمحصول : 09090422
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) انگوری کد ET61

14/000 تومان
rang_rezin_transparent_et61
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کدمحصول : 09090421
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) یشمی کد ET41

14/000 تومان
rang_rezin_transparent_et41
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کدمحصول : 09090305
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) زرشکی کد ET72

14/000 تومان
rang_rezin_transparent_et72
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کدمحصول : 09090304
تعداد بسته
×

بسته 9 عددی رنگ رزین ترنسپرنت 10 گرمی

35/900 تومان
honari-1530689632-801
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 10g
کدمحصول : 09090420
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) یاسی کد ET63

14/000 تومان
honari-1527677282-980
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کدمحصول : 09090419
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) قهوه ای کد ET20

14/000 تومان
honari-1527677217-748
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کدمحصول : 09090418
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) قهوه ای سوخته کد ET21

14/000 تومان
honari-1527677154-670
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کدمحصول : 09090417
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) کهربایی کد ET31

14/000 تومان
honari-1527676948-187
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کدمحصول : 09090415
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) صورتی کد ET71

14/000 تومان
honari-1527676871-407
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کدمحصول : 09090414
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) زعفرانی کد ET74

14/000 تومان
honari-1527676742-72
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کدمحصول : 09090413
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) سبز کد ET40

14/000 تومان
honari-1524988422-133
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کدمحصول : 09090412
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) سبز مغز پسته ای کد ET43

14/000 تومان
honari-1520771959-444
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09090411
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) سبز لیمویی کد ET44

14/000 تومان
honari-368-868
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09090410
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) آبی دریایی کدET51

14/000 تومان
honari-76-752
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09090409
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) ارغوانی کد ET62

14/000 تومان
honari-74-82
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09090408
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) نارنجی کد ET32

14/000 تومان
honari-938-409
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09090407
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) بنفش کدET 60

14/000 تومان
honari-317-995
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09090406
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) زرد کدET30

14/000 تومان
honari-966-149
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09090405
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) سبز زیتونی کد ET42

14/000 تومان
honari-757-272
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 g
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09090404
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) آبی فیروزه ای کد ET53

14/000 تومان
honari-245-913
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09090403
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) آبی کد 50

14/000 تومان
honari-955-918
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 g
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09090402
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) قرمز کد ET70

14/000 تومان
rang_rezin_transparent_ghermez
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09090401
تعداد بسته
×

رنگ رزین ترنسپرنت پایه الکل آبی روشن کد 1710

 
rang-rezin-transparent-alcoholic-light-blue-1710
واحد: عدد
حجم رنگ: 36mil
رنگ پایه: آبی
سازنده رنگ ها: سوداکو
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت پایه الکل
کدمحصول : 0909148
×

رنگ رزین ترنسپرنت پایه الکل قهوه روشن کد 1702

 
rang-rezin-transparent-alcoholic-ghahve-1702
واحد: عدد
حجم رنگ: 36mil
رنگ پایه: قهوه ای
سازنده رنگ ها: سوداکو
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت پایه الکل
کدمحصول : 0909143
×

رنگ رزین ترنسپرنت پایه الکل قرمز کد 1706

 
rang-rezin-transparent-alcoholic-red-1706
واحد: عدد
حجم رنگ: 36mil
رنگ پایه: قرمز
سازنده رنگ ها: سوداکو
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت پایه الکل
کدمحصول : 0909145
×

رنگ رزین ترنسپرنت پایه الکل بنفش کد 1747

 
rang-rezin-transparent-alcoholic-purple-1747
واحد: عدد
حجم رنگ: 36mil
رنگ پایه: بنفش
سازنده رنگ ها: سوداکو
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت پایه الکل
کدمحصول : 0909146
×

رنگ رزین ترنسپرنت پایه الکل زرد کد 1708

 
rang-rezin-transparent-alcoholic-yellow-1708
واحد: عدد
حجم رنگ: 36mil
رنگ پایه: زرد
سازنده رنگ ها: سوداکو
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت پایه الکل
کدمحصول : 0909147
×

رنگ رزین ترنسپرنت پایه الکل فیروزه ای کد 1793

 
rang-rezin-transparent-alcoholic-firooze-1793
واحد: عدد
حجم رنگ: 36mil
رنگ پایه: آبی
سازنده رنگ ها: سوداکو
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت پایه الکل
کدمحصول : 0909144
×

رنگ رزین ترنسپرنت پایه الکل صورتی کد 1794

 
rang-rezin-transparent-alcoholic-pink-1794
واحد: عدد
حجم رنگ: 36mil
رنگ پایه: صورتی
سازنده رنگ ها: سوداکو
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت پایه الکل
کدمحصول : 0909142
×

رنگ رزین ترنسپرنت مشکی کد 1724

 
rang-rezin-transparent-black-1724
واحد: عدد
حجم رنگ: 30mil
رنگ پایه: سیاه
سازنده رنگ ها: سوداکو
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
کدمحصول : 0909149
×

رنگ رزین ترنسپرنت سرخابی کد 1728

 
rang-rezin-transparent-sorkhabi-1728
واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
حجم رنگ: 30mil
سازنده رنگ ها: سوداکو
کدمحصول : 0909141
×

رنگ رزین ترنسپرنت پایه الکل نارنجی کد 1704

 
rang-rezin-transparent-alcoholic-orange-1704
واحد: عدد
حجم رنگ: 36mil
رنگ پایه: نارنجی
سازنده رنگ ها: سوداکو
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت پایه الکل
کدمحصول : 09091412
×

رنگ رزین ترنسپرنت سبز روشن کد 1711

 
rang-rezin-transparent-light-green-1711
واحد: عدد
حجم رنگ: 30mil
رنگ پایه: سبز
سازنده رنگ ها: سوداکو
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
کدمحصول : 09091411
×

رنگ رزین ترنسپرنت سبز کد 1737

 
rang-rezin-transparent-grreen-1737
واحد: عدد
حجم رنگ: 30mil
رنگ پایه: سبز
سازنده رنگ ها: سوداکو
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
کدمحصول : 09091410
×

رنگ رزین ترنسپرنت (شفاف) سرخابی کد ET73

 
rang_rezin_transparent_et73
واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ رزینی: ترنسپرنت
وزن رنگ: 30 گرم
کدمحصول : 09090303

رزین اپوکسی یک ماده شیمیایی دو جزئی است که به همراه هاردنر یا خشک کن در بازار به فروش می رسد و مصارف صنعتی نیز دارد .رزین هوا خشک نیست به این معنا که در معرض هوا خشک نمی شود و برای خشک شدن و یا جامد شدن به جزء دوم که هارنر است احتیاج دارد. هاردنر و رزین بسته به نوع رزین و نسبتی که روی ظرف آن نوشته شده مخلوط شوند اما در ساخت زیورآلات رزینی معمولا از رزین اپوکسی 50 درصد استفاده می کنند به این معنا که میزان رزین به هاردنر 2 به 1 است.رزین اپوکسی بعد از خشک شدن حالت کریستالی و شفاف پیدا می کند و بعد از خشک شدن هم به حالت ماده ای جامد و شفاف بی رنگ درمیاید. از این خاصیت در نقاشی های آبستره و همچنین تثبیت انواع سطوح و ضد آب کردن سطح ها استفاده میشود.
برای اینکه بتوان رزین را از حالت بی رنگ و شفاف آن خارج کرد می توان از رنگ های مخصوص رزین استفاده کرد.از جمله رنگ های خمیری و ترنسپرنت و ...
خاصیت رنگ های ترنسپرنت در شفاف بودن آن ها است.یعنی اگر این رنگ ها با رزین مخلوط شوند ما رزینی شفاف و رنگی خواهیم داشت.
رنگ های ترسپرنت را میتوان با هم مخلوط کرد و به رنگ های جدید رسید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه