سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

رنگ رزین خمیری

جستجو در دسته "رنگ رزین خمیری" :

×

رنگ رزین خمیری سرمه ای کد 204

21/000 تومان
color-pigment-rezin-sormeie-204
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
حجم رنگ: 30gr
رنگ پایه: آبی
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
کدمحصول : 09091620
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری زرشکی کد 216

12/000 تومان
color-pigment-rezin-crimson-216
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
حجم رنگ: 30gr
رنگ پایه: قرمز
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
کدمحصول : 09091619
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری آبی کد 557

15/000 تومان
color-pigment-rezin-blue-557
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
وزن رنگ: 20gr
کدمحصول : 09091618
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری قرمز کد 232

15/000 تومان
color-pigment-rezin-red-232
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
حجم رنگ: 30gr
رنگ پایه: قرمز
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
کدمحصول : 09091617
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری کرم روشن کد 1013

12/000 تومان
color-pigment-rezin-cream-1013
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
حجم رنگ: 30gr
رنگ پایه: کرم
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
کدمحصول : 09091614
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری کرم کد 1014

12/000 تومان
color-pigment-rezin-cream-210
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
حجم رنگ: 30gr
رنگ پایه: کرم
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
کدمحصول : 09091613
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری کرم سیر کد 1015

21/000 تومان
color-pigment-rezin-cream-1015
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
حجم رنگ: 30gr
رنگ پایه: کرم
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
کدمحصول : 09091612
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری سبز کد 203

18/000 تومان
color-pigment-rezin-green-203
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
حجم رنگ: 30gr
رنگ پایه: سبز
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
کدمحصول : 09091611
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری سبز کد 205

18/000 تومان
color-pigment-rezin-green-205
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
حجم رنگ: 60gr
رنگ پایه: سبز
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
کدمحصول : 09091610
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری سبز کد 206 سی گرمی

10/700 تومان
color-pigment-rezin-green-206
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30mil
رنگ پایه: سبز
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
کدمحصول : 09091609
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری خردلی کد 215

14/000 تومان
color-pigment-rezin-khardal-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قهوه ای
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
کدمحصول : 09091608
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری طوسی سیر کد 558

10/700 تومان
color-pigment-rezin-gray-558
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
حجم رنگ: 30gr
رنگ پایه: طوسی
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
کدمحصول : 09091607
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری زرد پرتقالی کد 209

16/000 تومان
color-pigment-rezin-yellow-209
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
حجم رنگ: 30mil
رنگ پایه: زرد
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
کدمحصول : 09091605
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری قهوه ای تیره کد 8017

14/000 تومان
color-pigment-rezin-brown-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قهوه ای
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
وزن رنگ: 20 gr
کدمحصول : 09091601
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری 5 رنگ هور

60/000 تومان
honari-1547992461-373
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
وزن رنگ: 5×30 gr
حجم رنگ: 30gr
کدمحصول : 99999955
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری قرمز

10/700 تومان
rang_rezin_khamiri_red
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
وزن رنگ: 50 gr
کدمحصول : 09090514
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری آبی

10/700 تومان
rang_rezin_khamiri_light-blue
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
وزن رنگ: 30 gr
کدمحصول : 09090513
تعداد بسته
×

رنگ رزین سفید خمیری555 ( پیگمنت خمیری)

10/500 تومان
honari-1534591272-526
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
وزن رنگ: 30 گرم
حجم رنگ: 30gr
کدمحصول : 08294738
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری آبی207 (پیگمنت خمیری)

18/000 تومان
honari-936-373
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
نوع رنگ: خمیری
کشور سازنده : ایران
حجم رنگ: 30gr
کدمحصول : 09090505
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری زرد211

10/700 تومان
honari-558-851
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
نوع رنگ: خمیری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09090503
تعداد بسته
×

رنگ رزین قرمز خمیری233(پیگمنت خمیری)

18/000 تومان
honari-713-135
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگ: خمیری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09090502
تعداد بسته
×

رنگ رزین خمیری قرمز تیره کد 230

 
color-pigment-rezin-red-230
واحد: گرم
حجم رنگ: 30gr
رنگ پایه: قرمز
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
کدمحصول : 09091616
×

رنگ رزین خمیری طوسی روشن کد 556

 
color-pigment-rezin-gray-556
واحد: گرم
حجم رنگ: 60gr
رنگ پایه: طوسی
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
کدمحصول : 09091606
×

رنگ رزین خمیری زرد لیمویی جوهری کد 210

 
color-pigment-rezin-yellow-210
واحد: گرم
حجم رنگ: 30gr
رنگ پایه: زرد
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
کدمحصول : 09091604
×

رنگ رزین خمیری نارنجی کد 234

 
color-pigment-rezin-orange-234
واحد: گرم
حجم رنگ: 30mil
رنگ پایه: نارنجی
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
کدمحصول : 09091603
×

رنگ رزین خمیری قهوه ای روشن کد 217

 
color-pigment-rezin-brown-217
واحد: گرم
حجم رنگ: 30gr
رنگ پایه: قهوه ای
سازنده رنگ ها: هور
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
کدمحصول : 09091602
×

رنگ رزین خمیری مشکی 30 گرمی

 
rang_rezin_khamiri_black
واحد: عدد
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: خمیری
وزن رنگ: 50 gr
کدمحصول : 09090516
×

رنگ رزین خمیری مشکی (پیگمنت خمیری)

 
honari-414-604
واحد: گرم
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگ: خمیری
وزن رنگ: 30 g
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09090501

رزین اپوکسی یک ماده شیمیایی دو جزئی است که به همراه هاردنر یا خشک کن در بازار به فروش می رسد و مصارف صنعتی نیز دارد .رزین هوا خشک نیست به این معنا که در معرض هوا خشک نمی شود و برای خشک شدن و یا جامد شدن به جزء دوم که هارنر است احتیاج دارد. هاردنر و رزین بسته به نوع رزین و نسبتی که روی ظرف آن نوشته شده مخلوط شوند اما در ساخت زیورآلات رزینی معمولا از رزین اپوکسی 50 درصد استفاده می کنند به این معنا که میزان رزین به هاردنر 2 به 1 است.رزین اپوکسی بعد از خشک شدن حالت کریستالی و شفاف پیدا می کند و بعد از خشک شدن هم به حالت ماده ای جامد و شفاف بی رنگ درمیاید. از این خاصیت در نقاشی های آبستره و همچنین تثبیت انواع سطوح و ضد آب کردن سطح ها استفاده میشود.
برای اینکه بتوان رزین را از حالت بی رنگ و شفاف آن خارج کرد می توان از رنگ های مخصوص رزین استفاده کرد.از جمله رنگ های خمیری و ترنسپرنت و ....
اگر میخواهید رزین شما از حالت شفاف خود خارج شود و سمت دیگر رزین مشخص نباشد اما در عوض رنگ رزین تغییر کند و به رنگ های مختلفی دربیاید میتوانید از رنگ های خمیری استفاده کنید.
رنگ های خمیری قابلیت ترکیب شدن با همدیگر برای ساخت رنگ های جدید را دارند و میتوان از آن ها برای ساخت رنگ های جدید استفاده کرد.
مقدار کمی از این رنگ ها برای رنگ کردن رزین کافی است.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!