سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

رنگ رزین

جستجو در دسته "رنگ رزین" :

×

رنگ پودری زرشکی ایرانی 120 گرمی

 
product-1626514913-188
واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگ: ساده
کشور سازنده: ایران
برند رنگ: هور
معدنی/آلی: معدنی
کدمحصول : 07172197
×

رنگ پودری آبی ایرانی 120 گرمی

 
product-1626511506-5266
واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
نوع رنگ: ساده
کشور سازنده: ایران
برند رنگ: هور
معدنی/آلی: معدنی
کدمحصول : 07174278
×

رنگ پودری مشکی ایرانی 120 گرمی

 
product-1626511151-3957
واحد: گرم
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگ: ساده
کشور سازنده: ایران
برند رنگ: هور
معدنی/آلی: معدنی
کدمحصول : 07171811
×

رنگ پودری قرمز ایرانی ۱۲۰ گرمی

 
product-1626506598-9550
واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگ: ساده
کشور سازنده: ایران
برند رنگ: هور
معدنی/آلی: معدنی
کدمحصول : 07172000
×

رنگ پودری سبز ایرانی ۱۲۰ گرمی

 
product-1626506444-9663
واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
نوع رنگ: ساده
کشور سازنده: ایران
برند رنگ: هور
معدنی/آلی: معدنی
کدمحصول : 07176551
×

رنگ پودری زرد ایرانی ۱۲۰ گرمی

 
product-1626506155-979
واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
نوع رنگ: ساده
کشور سازنده: ایران
برند رنگ: هور
معدنی/آلی: معدنی
کدمحصول : 07176445
×

رنگ پودری مسی صدفی کد AL-502B

21/000 تومان
product-1626259974-4086
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: مسی
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07147517
تعداد بسته
×

رنگ پودری طلایی صدفی کد AL-500BY

24/000 تومان
product-1626259926-9765
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07145493
تعداد بسته
×

رنگ پودری قرمز صدفی کد AL-504B

21/000 تومان
product-1626259891-5997
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07141547
تعداد بسته
×

رنگ پودری مسی صدفی کد AL-508B

21/000 تومان
product-1626259766-3676
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07145335
تعداد بسته
×

رنگ پودری طلایی صدفی کد AL-410L

24/000 تومان
product-1626259725-6538
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07144896
تعداد بسته
×

رنگ پودری آبی صدفی کد AL-427GB

27/000 تومان
product-1626259680-7433
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07145041
تعداد بسته
×

رنگ پودری صورتی صدفی کد AL-418L

27/000 تومان
product-1626259593-2101
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07144233
تعداد بسته
×

رنگ پودری نارنجی صدفی کد AL-409

21/000 تومان
product-1626259562-5564
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07144512
تعداد بسته
×

رنگ پودری سفید طلایی صدفی کد AL-205B

21/000 تومان
product-1626259516-7228
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07140180
تعداد بسته
×

رنگ پودری مسی صدفی کد AL-510

18/000 تومان
product-1626259482-9183
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: مسی
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07146988
تعداد بسته
×

رنگ پودری طلایی کمرنگ صدفی کد AL-330BK

18/000 تومان
product-1626259426-1633
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07141581
تعداد بسته
×

رنگ پودری طلایی صدفی کد AL-307

18/000 تومان
product-1626259350-3165
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07145558
تعداد بسته
×

رنگ پودری طلایی صدفی کد AL-351

14/000 تومان
product-1626259291-7239
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07140154
تعداد بسته
×

رنگ پودری طلایی صدفی کد AL-303

18/000 تومان
product-1626259094-1748
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07148558
تعداد بسته
×

رنگ پودری سبز صدفی کد AL-408

21/000 تومان
product-1626258821-9512
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
نوع رنگ: صدفی
کدمحصول : 07149331
تعداد بسته
×

رنگ پودری سبز صدفی کد َAL-435

14/000 تومان
product-1626258772-8982
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07143472
تعداد بسته
×

رنگ پودری آبی صدفی کد AL-400L

21/000 تومان
product-1626258574-187
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07140354
تعداد بسته
×

رنگ پودری آبی صدفی کد AL-427

14/000 تومان
product-1626258431-6409
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07144959
تعداد بسته
×

رنگ پودری آبی صدفی کد AL-400

19/600 تومان
product-1626258379-5342
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07149798
تعداد بسته
×

رنگ پودری مسی کم رنگ صدفی کد AL-4008GV

24/000 تومان
product-1626258341-7574
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: مسی
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07146339
تعداد بسته
×

رنگ پودری صورتی صدفی کد AL-416

21/000 تومان
product-1626258298-5656
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07140719
تعداد بسته
×

رنگ پودری صورتی صدفی کد AL-416B

21/000 تومان
product-1626258196-5783
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07140623
تعداد بسته
×

رنگ پودری نقره ای صدفی کد AL-407

21/000 تومان
product-1626258133-5125
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نقره ای
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07149945
تعداد بسته
×

رنگ پودری نوک مدادی صدفی کد AL-402B

24/000 تومان
product-1626258079-6526
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07144352
تعداد بسته
×

رنگ پودری نوک مدادی صدفی کدAL-402

21/000 تومان
product-1626258004-8797
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07142283
تعداد بسته
×

رنگ پودری سفید صدفی کد AL-183

10/000 تومان
product-1626257964-2136
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07146108
تعداد بسته
×

رنگ پودری سفید صدفی کد AL-100

8/000 تومان
product-1626257825-290
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
نوع رنگ: صدفی
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07145366
تعداد بسته
×

پودر شب تاب سفید

15/400 تومان
product-1626256209-2332
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
نوع رنگ: پودر شب تاب
کدمحصول : 07146487
تعداد بسته
×

رنگ پودری نارنجی معدنی ( هندی) هور

18/000 تومان
product-1626252241-9655
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگ: ساده
برند رنگ: هور
کشور سازنده: هند
معدنی/آلی: معدنی
کدمحصول : 07143577
تعداد بسته
×

رنگ پودری سبز معدنی(چینی) هور

5/130 تومان
product-1626252182-1068
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
نوع رنگ: ساده
برند رنگ: هور
کشور سازنده: چین
معدنی/آلی: معدنی
کدمحصول : 07147896
تعداد بسته

برای اینکه بتوان رزین را از حالت بی رنگ و شفاف آن خارج کرد می توان از رنگ های مخصوص رزین استفاده کرد.از جمله رنگ های خمیری و ترنسپرنت و .....
از رنگ های خمیری برای رنگ کردن رزین و خارج کردن آن از حالت شفاف استفاده میشود.که در نهایت ما رزین به رنگ دلخواه و نمایی مات خواهیم داشت.
دسته ی بعد رنگ های ترسپرنت هستند که حالت شفاف رزین را حفظ میکنند و فقط رزین را رننگی میکنند.
رنگ های پودری هم جز رنگ های مخصوص رزین هستند که حالتی صدفی و شفاف به رزین میدهند.
و دسته ی اخر رنگ های شب تاب یا فلورسنت هستند که در تاریکی نماس زیبایی به رزین میدهند.
استفاده از هرکدوم از این رنگ ها بستگی به کاربرد موردنظر ما دارد.این رنگ ها قابلیت ترکیب شدن با هم برای ایجاد رنگ های جدید را هم دارند.
برای رنگ کردن رزین ابتدا باید رزین و هاردنر را مخلوط کرد و سپس رنگ را به ترکیب اضافه کرد.
البته استفاده از رنگ اکرلیک برای رنگ کردن رزین استثنا است.چون ابتدا رزین و رنگ اکرلیک مخلوط میشوند و سپس هاردنر به ترکیب اضافه میشود.

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!