سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

استیکر رزین مولتی استایل

جستجو در دسته "استیکر رزین مولتی استایل" :

×

استیکر رزینی طرح اعداد رومی نقره ای

15 % - 14/000 تومان11/900 تومان
product-1624423881-996
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس : مولتی استایل
ابعاد : ارتفاع:4cm/عرض قطعات بزرگتر:حدودا4cm/عرض قطعات باریکتر:2cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06238838
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح برگ گردو نقره ای 6 cm

40 % - 4/400 تومان2/600 تومان
product-1624423534-3913
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : طول:6cm/عرض:3.5cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06231174
تعداد بسته
40 % -
استیکر رزینی طرح پروانه سایز 2

2/400 تومان
1/400 تومان
×

استیکر رزینی طرح پروانه سایز 2

40 % - 2/400 تومان1/400 تومان
product-1624369875-4214
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : طول:حدودا3 cm /عرض:حدودا 4 cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06227096
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح پروانه نقره ای سایز 1

30 % - 6/000 تومان4/200 تومان
product-1624369838-7075
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : طول:حدودا 2 cm /عرض:حدودا 3 cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06221189
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح پروانه سایز ۱

10/000 تومان
product-1624369732-7266
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : طول:حدودا 2 cm /عرض:حدودا 3 cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06223658
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح گل شقایق کوچیک نقره ای

30 % - 5/000 تومان3/500 تومان
product-1624366024-9112
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : پلکسی
ابعاد : طول حدود 6 cm عرض حدود 5cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06229470
تعداد بسته
×

استیکر رزینی گل شقایق بزرگ نقره ای

30 % - 8/000 تومان5/600 تومان
product-1624365790-2625
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : پلکسی
ابعاد : بزرگترین طول قطعه:حدودا8cm/کوچکترین طول قطعه:6cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06221324
تعداد بسته
30 % -
استیکر رزینی عقربه ساعت کد 18

6/000 تومان
4/200 تومان
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد 18

30 % - 6/000 تومان4/200 تومان
product-1624174875-2078
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:9 * 1 سانت (1 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :7.3 *1 سانت (1 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06206799
تعداد بسته
30 % -
استیکر رزینی عقربه ساعت کد 17

6/000 تومان
4/200 تومان
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد 17

30 % - 6/000 تومان4/200 تومان
product-1624174664-1908
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:10.4 * 1.3 سانت (1.3 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :8.5 *1.5 سانت (1.5 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06204826
تعداد بسته
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد 16

6/000 تومان
product-1624174436-9620
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:10.6 * 0.5 سانت (0.5 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :8.4 *0.8 سانت (0.8 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06206538
تعداد بسته
40 % -
استیکر رزین عقربه ساعت کد 15

6/000 تومان
3/600 تومان
×

استیکر رزین عقربه ساعت کد 15

40 % - 6/000 تومان3/600 تومان
product-1624173729-9182
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:10.8 * 1.9 سانت (1.9 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :8.6 *1.9 سانت (1.9 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06201059
تعداد بسته
×

استیکر رزین عقربه ساعت کد 14

6/000 تومان
product-1624172946-5532
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:11.5 * 2سانت (2 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :9.1 *2 سانت (2 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06201611
تعداد بسته
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد 13

6/000 تومان
product-1624170256-4517
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:10.9 * 1.6 سانت (1.6 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :8.7 *3.5 سانت (3.5 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06207223
تعداد بسته
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد 12

6/000 تومان
product-1624169714-8846
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:9.4* 1.4 سانت (1.4 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :7.5 *3 سانت (3 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06203446
تعداد بسته
15 % -
استیکر رزینی عقربه ساعت کد 11

6/000 تومان
5/100 تومان
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد 11

15 % - 6/000 تومان5/100 تومان
product-1624169394-3965
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:9.7* 0.7 سانت (0.7 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :7.5 *0.6 سانت (0.6 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06209316
تعداد بسته
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد 10

6/000 تومان
product-1624169045-4414
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:10.8 * 1.3 سانت (1.3 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :8.8 *1.3 سانت (1.3 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06208585
تعداد بسته
15 % -
استیکر رزینی عقربه ساعت کد 9

6/000 تومان
5/100 تومان
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد 9

15 % - 6/000 تومان5/100 تومان
product-1624168329-7173
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:9.3 * 1.1 سانت (1.1 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :7.6 *1.1 سانت (1.1 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06205062
تعداد بسته
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد 8

6/000 تومان
product-1624168073-4509
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:12.7 * 1 سانت (1 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :8.9 *1 سانت (1 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06205351
تعداد بسته
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد 7

6/000 تومان
product-1624167847-2271
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:10.6 * 1 سانت (1 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :7.5 *1 سانت (1 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06200873
تعداد بسته
15 % -
استیکر رزینی عقربه ساعت کد 6

6/000 تومان
5/100 تومان
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد 6

15 % - 6/000 تومان5/100 تومان
product-1624167472-5436
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:12.8 * 1.3 سانت (1.3 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :10.7 *1 سانت (1 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06201195
تعداد بسته
15 % -
استیکر رزینی عقربه ساعت کد 5

6/000 تومان
5/100 تومان
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد 5

15 % - 6/000 تومان5/100 تومان
product-1624167094-616
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:12.7 * 0.9 سانت (0.9 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :10.7 *0.8 سانت (0.8 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06207516
تعداد بسته
30 % -
استیکر رزینی عقربه ساعت کد 4

6/000 تومان
4/200 تومان
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد 4

30 % - 6/000 تومان4/200 تومان
product-1624165635-9690
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:9.8 * 0.9 سانت (0.9 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :7.8 *0.7 سانت (0.7 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06208401
تعداد بسته
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد 3

6/000 تومان
product-1624164724-574
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:9.5*0.9 سانت (0.9 عرض پهن ترین قسمت عقربه میباشد)/ عقربه کوچک :8.2*0.8 سانت (0.۸ عرض پهن ترین قسمت عقربه میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06208703
تعداد بسته
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد 2

6/000 تومان
product-1624163325-9840
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:12.4*1 سانت (1 عرض قسمت پهن عقربه میباشد)/ عقربه کوچک :10.2*1 سانت (1 عرض قسمت پایین عقربه میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06204920
تعداد بسته
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد ۱

6/000 تومان
product-1624162695-4456
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:12.8*0.5 سانت (0.5 عرض قسمت پایین عقربه میباشد)/ عقربه کوچک :9.7*0.8 سانت (0.۸ عرض قسمت پایین عقربه میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06204111
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح اعداد ساعت خطی 7 سانتی

6/000 تومان
product-1623838931-6576
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس : پلکسی
ابعاد : 7*0.5
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مستطیل
کدمحصول : 06169823
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح اعداد ساعت خطی 8 سانتی

6/000 تومان
product-1623838732-4818
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس : پلکسی
ابعاد : 8*0.5
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مستطیل
کدمحصول : 06161095
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح اعداد ساعت خطی 5 سانتی

6/000 تومان
product-1623837858-5437
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس : پلکسی
ابعاد : 5*0.5
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مستطیل
کدمحصول : 06164951
تعداد بسته
×

استیکر رزینی ست 4 عددی موج دریا

12/000 تومان
product-1623837389-3521
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : پلکسی
ابعاد : 11 سانت
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06164234
تعداد بسته
×

استیکر رزینی رینگ نقره ای سایز 29 سانت

40 % - 18/000 تومان10/800 تومان
product-1623836346-3860
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : پلکسی
ابعاد : قطر 29 سانت
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 06168769
تعداد بسته
40 % -
استیکر رزینی طرح وال 7 سانتی

14/000 تومان
8/400 تومان
×

استیکر رزینی طرح وال 7 سانتی

40 % - 14/000 تومان8/400 تومان
product-1623834930-7227
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : پلکسی
ابعاد : 7 سانت
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ابزار خورده
کدمحصول : 06169338
تعداد بسته
×

استیکر رزینی ماهی دم دار نقره ای 10 سانتی

40 % - 7/000 تومان4/200 تومان
product-1623834659-5119
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : پلکسی
ابعاد : 10 سانت
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ابزار خورده
کدمحصول : 06167189
تعداد بسته
×

استیکر رزینی ماهی دم دار طلایی 10 سانتی

 
product-1623833452-6675
واحد: عدد
جنس : پلکسی
ابعاد : 10 سانت
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ابزار خورده
کدمحصول : 06166524
×

استیکر رزینی رینگ طرح کوفی 29 سانت

50/000 تومان
product-1623832995-9966
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : قطر خارجی 29 سانت قطر داخلی 15 سانت
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ابزار خورده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 06165849
تعداد بسته
×

استیکر رزینی رینگ طرح کوفی 19.5 سانت

36/000 تومان
product-1623832326-9965
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : قطر خرجی 19.5 سانت قطر داخلی 10 سانت
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ابزار خورده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 06162952
تعداد بسته
×

استیکر رزینی رینگ طلایی سایز 29 سانت

30 % - 18/000 تومان12/600 تومان
product-1623830990-7405
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : قطر خارجی 29 سانت قطر داخلی 28 سانت
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 06163877
تعداد بسته

ورق مولتی استایل نوعی ورق پلاستیکی نازک است که یک لایه مشکی و یک لایه نقره ای یا طلایی دارد.

مولتی استایل ها به عنوان ورق استیل و طلایی پلاستیکی جزو طلق های پرکاربرد در صنعت میباشند.

طرح ها و رنگ های آن بسیار متنوع است، استیکر رزین مولتی استایل برای استفاده در هنر رزین مورد استفاده قرار میگیرد و مناسب برای داخل رزین و تابلوهای هنری است و داخل رزین تغییر رنگ نمیدهد.

باتوجه به اینکه استیکرها با دستگاه لیزر برش داده میشود وجود کمی اثر سوختگی در کناره ها اجتناب ناپذیر هست.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!