سبد خرید
0
نام محصول تعداد قیمت
0
نام محصول تعداد قیمت

استیکر رزین

جستجو در دسته "استیکر رزین" :

×

استیکر رزینی طرح برگ گردو نقره ای 6 cm

4/400 تومان
product-1624423534-3913
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : طول:6cm/عرض:3.5cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06231174
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح پروانه سایز 2

2/400 تومان
product-1624369875-4214
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : طول:حدودا3 cm /عرض:حدودا 4 cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06227096
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح پروانه سایز ۱

10/000 تومان
product-1624369732-7266
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : طول:حدودا 2 cm /عرض:حدودا 3 cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06223658
تعداد بسته
×

استیکر رزینی گل شقایق بزرگ نقره ای

8/000 تومان
product-1624365790-2625
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : پلکسی
ابعاد : بزرگترین طول قطعه:حدودا8cm/کوچکترین طول قطعه:6cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06221324
تعداد بسته
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد 18

6/000 تومان
product-1624174875-2078
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:9 * 1 سانت (1 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :7.3 *1 سانت (1 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06206799
تعداد بسته
×

استیکر رزین عقربه ساعت کد 14

6/000 تومان
product-1624172946-5532
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:11.5 * 2سانت (2 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :9.1 *2 سانت (2 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06201611
تعداد بسته
×

استیکر رزینی عقربه ساعت کد 11

6/000 تومان
product-1624169394-3965
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : پلکسی
ابعاد : عقربه بزرگ:9.7* 0.7 سانت (0.7 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد) عقربه کوچک :7.5 *0.6 سانت (0.6 پهن ترین قسمت عقربه بزرگ میباشد)
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06209316
تعداد بسته
×

استیکر رزینی رینگ نقره ای سایز 29 سانت

18/000 تومان
product-1623836346-3860
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : پلکسی
ابعاد : قطر 29 سانت
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 06168769
تعداد بسته
×

استیکر رزینی ماهی دم دار نقره ای 10 سانتی

7/000 تومان
product-1623834659-5119
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : پلکسی
ابعاد : 10 سانت
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ابزار خورده
کدمحصول : 06167189
تعداد بسته
×

استیکر رزینی رینگ طرح کوفی 29 سانت

50/000 تومان
product-1623832995-9966
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : قطر خارجی 29 سانت قطر داخلی 15 سانت
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ابزار خورده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 06165849
تعداد بسته
×

استیکر رزینی رینگ طرح کوفی 19.5 سانت

36/000 تومان
product-1623832326-9965
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : قطر خرجی 19.5 سانت قطر داخلی 10 سانت
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ابزار خورده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 06162952
تعداد بسته
×

استیکر رزینی رینگ طلایی سایز 29 سانت

18/000 تومان
product-1623830990-7405
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : قطر خارجی 29 سانت قطر داخلی 28 سانت
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 06163877
تعداد بسته
×

استیکر رزینی رینگ پره کوچک 12.5 سانت

18/000 تومان
product-1623829747-1153
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : قطر خارجی 12.5 سانت قطر داخلی 9 سانت
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ابزار خورده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 06163750
تعداد بسته
×

استیکر رزینی رینگ پره متوسط 19.5 سانتی

36/000 تومان
product-1623829420-3231
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : قطر خارجی 19.5 سانت قطر داخلی 13.5
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ابزار خورده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 06165667
تعداد بسته
×

استیکر رزینی رینگ پره بزرگ 29 سانت

50/000 تومان
product-1623828794-4255
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : قطر خارجی 29 سانت قطر داخلی 20 سانت
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ابزار خورده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 06166786
تعداد بسته
×

استیکر رزینی نقره ای طرح برگ گردو 24.5cm

16/300 تومان
product-1614772005-4177
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : طول:24.5cm/عرض:10cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03034139
تعداد بسته
×

استیکر رزینی نقره ای طرح رینگ اعداد رومی قطر 15 cm

18/000 تومان
product-1614769268-4163
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : قطر :15cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03035749
تعداد بسته
×

استیکر رزینی نقره ای طرح رینگ اعداد رومی سایز قطر 20 cm

35/000 تومان
product-1614769217-4865
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : قطر:20cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03035931
تعداد بسته
×

استیکر رزینی نقره ای طرح رینگ اعداد رومی 27.7 cm

47/000 تومان
product-1614769087-953
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : قطر:27.7cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03035589
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح رینگ نقره ای اعداد رومی 40 cm

58/000 تومان
product-1614768323-6382
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : قطر:40 cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03038916
تعداد بسته
×

استیکر رزینی جفت طرح برگ زیتون سایز18cm

18/000 تومان
product-1614763901-5032
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : مولتی استایل
ابعاد : طول:18 cm عرض:5.2 cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03036446
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح برگ زیتون L سایز27cm

20/000 تومان
product-1614763577-521
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : طول:27 cm عرض: 7.8 cm برگ سمت چپ
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03037120
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح برگ زیتون R سایز 27cm

20/000 تومان
product-1614763294-2598
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : طول:27 cm عرض: 7.8 cm برگ سمت راست
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03035632
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح Mr نقره ای

5/000 تومان
product-1614763009-3767
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : طول:6.6cm/عرض:3.6cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03032846
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح گل شقایق بزرگ

9/000 تومان
product-1613911037-7127
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ضخامت قطعه: 1mil
ابعاد : بزرگترین طول قطعه:حدودا8cm/کوچکترین طول قطعه:6cm
جنس : پلکسی
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 02211811
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح ساعت شمسه کوچک قطر 15 cm

12/500 تومان
product-1613910386-376
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
ابعاد : قطر:15cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02216748
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح رینگ اعداد رومی قطر 15 cm

18/000 تومان
product-1613910342-7264
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کشور سازنده : ایران
ضخامت قطعه: 1mil
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
ابعاد : قطر :15cm
کدمحصول : 02215882
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح رینگ اعداد رومی سایز قطر 20 cm

35/000 تومان
product-1613910293-1045
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
ابعاد : قطر:20cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02213437
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح رینگ اعداد رومی قطر 27.7 cm

47/000 تومان
product-1613910269-2084
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
ابعاد : قطر:27.7cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02216158
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح رینگ اعداد رومی قطر 40 cm

56/000 تومان
product-1613910240-6047
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
ابعاد : قطر:40cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02219046
تعداد بسته
×

استیکر رزین طرح پروانه سایز ۳

4/500 تومان
product-1613910140-2199
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:حدودا5.5 cm/عرض:حدودا9cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02214813
تعداد بسته
×

استیکر رزین طرح پروانه سایز ۴

7/000 تومان
product-1613910095-220
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:حدودا9 cm/عرض:حدودا14 cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02215920
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح ساعت تاج

15/000 تومان
product-1613909871-1031
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:18.7cm/عرض:16.7cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02212294
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح برگ گردو24.5 cm

16/300 تومان
product-1613909784-3554
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : طول:24.5cm/عرض:10cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 02216818
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح ماندلا کوچک قطر 10 cm

24/000 تومان
product-1613909660-9158
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
ابعاد : قطر:10cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02216307
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح جان 7*4 cm

 
product-1624432735-127
واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : طول حدود 4عرض حدود 7cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 06238974

ورق مولتی استایل نوعی ورق پلاستیکی نازک است که یک لایه مشکی و یک لایه نقره ای یا طلایی دارد.

مولتی استایل ها به عنوان ورق استیل و طلایی پلاستیکی جزو طلق های پرکاربرد در صنعت میباشند.

طرح ها و رنگ های آن بسیار متنوع است، استیکر رزین مولتی استایل برای استفاده در هنر رزین مورد استفاده قرار میگیرد و مناسب برای داخل رزین و تابلوهای هنری است و داخل رزین تغییر رنگ نمیدهد.

باتوجه به اینکه استیکرها با دستگاه لیزر برش داده میشود وجود کمی اثر سوختگی در کناره ها اجتناب ناپذیر هست.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!