سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت

قالب سیلیکونی رزین

جستجو در دسته "قالب سیلیکونی رزین" :

×

قالب سیلیکونی زیورآلات کدb468

27/300 تومان
silicon--code---468
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 1*3.5 cm
کدمحصول : 090901197
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1355

20/400 تومان
silicon-code-1355
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 12 mm
کدمحصول : 090901196
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کروی 2 سانتی کد 1152

5/300 تومان
silicon-code--1152
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 2 cm
کدمحصول : 090901195
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورآلات کد d468

27/500 تومان
silicon--code-468
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 1*2 cm
کدمحصول : 090901194
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورآلات کد c468

27/400 تومان
silicon--code--468
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 1*3.5 cm
کدمحصول : 090901193
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورالات با مقطع لوزی کد ۳۹۳

6/300 تومان
silicone-mold-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: ارتفاع : 5 cm ، قطر بزرگ: 1.3 cm
کدمحصول : 090901192
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورالات با مقطع مربع کد ۳۹۴

6/500 تومان
silicon-mold-394
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090901191
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کروی 2 cm کد 1267

4/400 تومان
silicon-code-1267
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 2 cm
کدمحصول : 090901190
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1374

129/000 تومان
silicon-code-1374
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 26*15 cm
کدمحصول : 090901189
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورآلات کد 349

5/600 تومان
silicon-code-349
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 3.5*2 cm
کدمحصول : 090901188
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورآلات کد a468

27/600 تومان
silicon-code-468
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 4*2 cm
کدمحصول : 090901186
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی دایره نامنظم 28 سانتیمتر کد 185

228/000 تومان
silicon-code185-circle
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 28*28 cm , ضخامت طرح : 1 سانتیمتر
کدمحصول : 090901185
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح هرم کد 408

19/900 تومان
silicon-code-408
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 3 cm
کدمحصول : 090901165
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی حلقه انگشتر 1.۷ cm کد 1520

22/000 تومان
silicon-code-1521
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: قطر داخلی : 1.6 cm
کدمحصول : 090901164
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی نگینی کد 1479

7/000 تومان
silicon-code-1479
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 6*6.8*5 mm
کدمحصول : 090901163
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورآلات طرح مربع کد 312

5/300 تومان
silicon-code-312
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 2.5*2.5*0.5 cm
کدمحصول : 090901160
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کروی 2.5 cm کد 1268

8/100 تومان
silicon-code-1268
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 2.5*2.5*2.5 cm
کدمحصول : 090901159
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیرلیوانی دایره 8 سانتی کد 483

13/000 تومان
silicon-code-483
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: قطر : 8 cm ، ضخامت : 0.7 cm
کدمحصول : 090901158
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کروی کد 284

20/300 تومان
silicon-code-284
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 7*5.5 cm
کدمحصول : 090901157
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گردنبند دایره کد 296

5/300 تومان
silicon-code-296
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 2.5 cm
کدمحصول : 090901155
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی جلد دفتر کد 1502

52/000 تومان
silicon-rectangle-21cm-160
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 0.3*15*21 cm
کدمحصول : 090901154
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی دایره طرح سنگ 3 cm کد 399

6/100 تومان
silicon-code-399
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: ارتفاع : 1.3 cm ، قطر: 3 cm
کدمحصول : 090901153
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی نگینی کد 1480

7/000 تومان
silicon-code-1480
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 8.3*7*8 mm
کدمحصول : 090901152
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گردنبند بیضی کد 313

7/800 تومان
silicon-code-313
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 2.5*1.8 cm
کدمحصول : 090901151
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح پازلی کد 516

28/300 تومان
silicon-code-516
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 6.2*4.8*0.8 cm
کدمحصول : 090901149
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مثلثی طرح سنگ 3.5 cm کد 396

5/800 تومان
silicon-code-396
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: ارتفاع : 1.5 cm ، ضلع : 3.5 cm
کدمحصول : 090901148
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مخروطی 3 cm کد 383

12/300 تومان
silicon-code-383
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: ارتفاع : 3 cm
کدمحصول : 090901147
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 324

31/600 تومان
silicon-code63
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 0.6*12*14.5 cm
کدمحصول : 090901146
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی ظرف در دار کد 368

65/300 تومان
silicon-code-368
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: قطر : 2.5 cm
کدمحصول : 090901145
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی النگو ساده کد 464

14/200 تومان
silicon-code-464
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 5.6
کدمحصول : 090901144
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1363

37/000 تومان
silicon-code-1363
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 9*5.5*1.5 cm
کدمحصول : 090901143
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی هرمی 4 cm کد 547

23/300 تومان
silicon-code-547
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: ارتفاع : 4 cm
کدمحصول : 090901142
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 443

35/300 تومان
siliconmold443
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: ارتفاع : 3.5 cm ، ضلع قالب ها: 1 cm
کدمحصول : 090901139
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کروی 3 سانتی کد 1151

9/100 تومان
silicon-code-1151
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 3*3*3 cm
کدمحصول : 090901138
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 321

30/600 تومان
silicon-code60
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 0.6*11*15 cm
کدمحصول : 090901137
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی نگینی چند سایز کد 318

39/100 تومان
silicon-nimcore-code318
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 1.5*9*9 cm
کدمحصول : 090901136
تعداد بسته

قالب های سیلیکونی برای کار با رزین استفاده میشوند و حالت ژله ای و انعطاف پذیر دارند و در شکل هایی مانند مربع ، دایره و مستطیل  و ... وجود دارند. همچنین برای انگشتر رزینی  و دستبندهای رزینی نیز نوع دیگری از قالب های سیلیکونی که به صورت استوانه میان تهی  هستند استفاده می شود.این قالب ها با همان نام قالب سیلیکونی انگشتر یا قالب سیلیکونی چندوجهی و قالب سیلیکونی کریستالی و... شناخته میشوند.

 هرچقدر رنگ قالب شفاف تر باشد نشان دهنده کیفیت بهتر قالب سیلیکونی است و درنهایت بدلیجات رزینی با کیفیت تری خواهید داشت.

استفاده از قالب های با کیفیت این مزیت را دارد که میتوان ازآن برای دفعات زیادی استفاده کرد و همینطور رزین به راحتی از آن جدا میشود و نیازی به چرب کردن قالب نیست.

اغلب از قالب های حوضچه ای  برای ساخت زیورالات چوب و رزین استفاده میکنند.بدین صورت که قطعات چوب و رزین را داخل قالب قرار میدهند.بعد از خشک شدن از قالب خارج میکنند و سپس به فرم و اندازه دلخواه برش میزنند.

قالب های سیلیکونی از سیلیکون قالب گیری تهیه میشوند.

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!