سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

قالب سیلیکونی رزین

جستجو در دسته "قالب سیلیکونی رزین" :

×

قالب سیلیکونی طرح اشکال هندسی چندسایز

64/700 تومان
product-1615379731-5602
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: طول و عرض کلی:16*14.5 cm/قطر دایره ها:4-3-2-1/اضلاع مثلث:4*4.5/ضلع مربع ها:4-3-2-1/مستطیل یک:3*5/مستطیل دو:5*2/مستطیل سه:2*4/مستطیل چهار:4*1.5/عمق:5mm
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سایر
کدمحصول : 03106246
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح پروانه حکاکی شده چندسایز

48/400 تومان
product-1615200313-8117
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: طول کلی:15cm/عرض کلی:11cm/پروانه یک:7*5/پروانه دو:6*4.5/پروانه سه:5*4/پروانه چهار:4*3/پروانه پنج:3*2.5/عمق:2mm
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سایر
کدمحصول : 03086152
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح آناناس کوچک

35/400 تومان
product-1615200219-8787
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: طول:16.5cm/عرض:10cm/عمق:8mm/ضخامت: 5mm
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 03082476
تعداد بسته
×

کریستال ساز سیلیکونی 28cm

105/600 تومان
product-1615200056-7046
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: قطر:حدودا27.5cm/ضخامت:حدودا5mm
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: سایر
کدمحصول : 03084731
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح آناناس بزرگ 34*20 cm

172/400 تومان
product-1615195890-9893
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: طول کلی:34 cm بزرگترین عرض کلی :20 cm کوچکترین عرض کلی:10.5 cm طول داخلی:31.5 cm بزرگترین عرض:17.8 cm کوچکترین عرض:5 cm عمق:9 cm
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سینی
کدمحصول : 03089139
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح دایره لبه دار 22cm

301/600 تومان
product-1615195582-7652
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: قطر کلی:24cm/قطر داخلی:22cm/ارتفاع:1.5cm/ضخامت لبه:حدودا4mm
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: سایر
کدمحصول : 03084160
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی حکاکی شده 20cm

111/600 تومان
product-1615195507-5487
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: بزرگترین قطر کلی:22cm/کوچک ترین قطر کلی:20.5cm/قطر طرح حکاکی:حدودا13cm/عمق:حدودا7mm/ضخامت لبه ها:9mm
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سایر
کدمحصول : 03085326
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی حکاکی شده 30cm

211/100 تومان
product-1615195443-8212
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: بزرگترین قطر کلی:32cm/کوچک ترین قطر کلی:30cm/قطر طرح حکاکی:حدودا20cm/عمق:حدودا9mm/ضخامت لبه ها:9mm
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سایر
کدمحصول : 03086026
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح حروف انگلیسی

357/600 تومان
product-1615195346-5695
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: طول کلی: 33cm/عرض کلی:28.8cm/بیشترین عرض حروف:5cm/بیشترین ارتفاع حروف:5cm/عمق:حدودا7mm
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سایر
کدمحصول : 03080819
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح گل سر

49/300 تومان
product-1612333164-3724
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد کلی:22.1*18.7 cm طول محصول حدودا:7.2 cm و عرض محصول حدودا 2 الی 2.5 cm ارتفاع داخلی حدودا:9mm
رنگ: بی رنگ
کاربرد: سایر
کدمحصول : 02035220
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح سینی حکاکی شده 32.4 cm

277/200 تومان
product-1612333060-2703
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: ابعاد کلی:34.4 cm ابعاد داخلی:32.4 cm ارتفاع داخلی حدودا:9 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: سینی
کدمحصول : 02036820
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح ساعت 29.7 cm

237/000 تومان
product-1612332920-2580
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد کلی:31.2 cm ابعاد داخلی:29.6 cm ارتفاع داخلی حدودا:9 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: سایر
کدمحصول : 02030278
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی اعداد انگلیسی

146/300 تومان
product-1612332367-4640
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: طول و عرض حروف حدودا 4 الی 4.5 cm و اندازه کلی: 25*11.9 cmو ارتفاع حدودا:9mm
رنگ: بی رنگ
کاربرد: سایر
کدمحصول : 02034537
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح سینی حکاکی شده 21.7cm

146/300 تومان
product-1612332301-9489
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد کلی:23.7 cm ابعاد داخلی:21.7 cm ارتفاع داخلی حدودا:9 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: سینی
کدمحصول : 02031426
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی حکاکی شده 12.2cm

50/300 تومان
product-1612332071-485
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد کلی:14.2 cm ابعاد داخلی:12.2 cm ارتفاع داخلی حدودا:9mm
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 02038416
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی پالت کوچک

90/000 تومان
product-1610204537-7036
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
ابعاد: ابعاد داخلی :20.3*11.5 cm cm ارتفاع داخلی :0.8
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سایر
کدمحصول : 01094948
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی شانه کد 11

36/200 تومان
product-1609938880-2537
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: ابعاد کلی :16.4*8.4 cm ارتفاع بیرونی: 1cm ارتفاع داخلی:0.5 cm ابعاد داخلی وسط قست بدون دندانه:14.1*6.2 cm
کشور سازنده : ایران
رنگ: بی رنگ
کاربرد: سایر
کدمحصول : 01067087
تعداد بسته
×

زیر لیوانی 6 ضلعی مثلثی سیلیکونی

38/800 تومان
product-1609938698-4918
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: ابعاد کلی: 14.5 *12.5 cm ابعاد داخلی:12.4* 10.8 cm ارتفاع داخلی:0.5 cm
کشور سازنده : ایران
رنگ: بی رنگ
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 01065450
تعداد بسته
×

قالب پایه سینی سیلیکونی

20/500 تومان
product-1609938541-2544
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: طول و عرض:4.5*4.6 cm قطر سوراخ حدودا :0.9 cm
کشور سازنده : ایران
رنگ: بی رنگ
کاربرد: سایر
کدمحصول : 01062200
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی پالت

146/500 تومان
product-1609938366-3187
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد کلی:22.2*21.6 ابعاد داخلی:20.4*19.6
رنگ: بی رنگ
کدمحصول : 01068961
تعداد بسته
×

قالب سینی مستطیل سیلیکونی

350/000 تومان
product-1609938315-285
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: ابعاد کلی:26.3*41 ابعاد داخلی:38.6*24.6
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سینی
کدمحصول : 01064428
تعداد بسته
×

قالب دفرمه بیضی سیلیکونی

327/500 تومان
product-1609938240-9680
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد کلی:27*38.3 ابعاد داخلی:38*25.9
رنگ: بی رنگ
کاربرد: سینی
کدمحصول : 01062806
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی دفرمه 35cm

341/300 تومان
product-1609937668-7034
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: ابعاد کلی:37 cm ابعاد داخلی:35 cm ارتفاع داخلی حدودا:0.9 cm
طرح : دایره
کاربرد: سینی
کدمحصول : 01060802
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی دفرمه گرد 25cm

189/000 تومان
product-1609937595-9347
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: ابعاد کلی:26 cm ابعاد داخلی:24 cm ارتفاع داخلی حدودا:0.9 cm
طرح : دایره
کاربرد: سینی
کدمحصول : 01067937
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی دفرمه گرد 29.5cm

243/800 تومان
product-1609937509-2377
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: ابعاد کلی:31.5 cm ابعاد داخلی:29.5 cm ارتفاع داخلی حدودا:0.9 cm
طرح : دایره
کاربرد: سینی
کدمحصول : 01065695
تعداد بسته
×

سینی سیلیکونی دفرمه گرد 20cm

116/700 تومان
product-1609937399-3648
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: ابعاد کلی:21.5 cm ابعاد داخلی:19.8 cm ارتفاع داخلی حدودا:0.9 cm
طرح : دایره
کاربرد: سینی
کدمحصول : 01068470
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی طرح انار

67/500 تومان
product-1607241280-9255
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 13*11.9 ابعاد داخلی و 15.5*14 ابعاد کلی
رنگ: بی رنگ
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 12066542
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی آینه طرح گربه

91/700 تومان
product-1607241172-2443
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 23.5*13.3 ابعاد داخلی و 25.1*15.3 ابعاد کلی
رنگ: بی رنگ
کاربرد: سایر
کدمحصول : 12062525
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح دار کد 9666

146/250 تومان
product-1607234446-4688
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 29.6*14.6 ابعاد داخلی و 31*16.6 ابعاد کلی
رنگ: بی رنگ
کاربرد: سایر
کدمحصول : 12069666
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی طرح کاج

51/250 تومان
product-1607234201-4246
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 14.6*8.8 ابعاد داخلی و 17.5*11 ابعاد کلی
رنگ: بی رنگ
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 12064364
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مکعب مربع 5*5

51/200 تومان
product-1604141566-7760
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: ارتفاع:5.5cm/ضلع خارجی:6cm/ضلع داخلی:5cm
رنگ: سفید
طرح : مربع
کاربرد: مکعب
کدمحصول : 10314470
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مکعب مربع 6*6

70/000 تومان
product-1604141479-5627
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: ارتفاع:6.5cm/ضلع داخلی:5.8cm/ضلع خارجی:7cm
رنگ: سفید
طرح : مربع
کاربرد: مکعب
کدمحصول : 10313909
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مربع طرحدار 11.5*11.5

50/000 تومان
product-1601707664-9528
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 11.5*11.5 داخل قالب، 14*14 بیرون قالب
رنگ: سفید
طرح : مربع
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 10033865
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح برگ مو بزرگ

243/800 تومان
product-1601283646-7832
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 29.5*27ابعاد داخلی و31* 28.7 ابعادکلی کار
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سایر
کدمحصول : 09284948
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح برگ مو کوچک

109/300 تومان
product-1601283586-9898
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 19.8*17.9 ابعاد داخلی و 22*19.7 ابعادکلی کار
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سایر
کدمحصول : 09287763
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح برگ انجیری بزرگ

268/800 تومان
product-1601283512-8114
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 26.3*29.5 ابعاد داخلی و 28*31 ابعاد کلی کار
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سایر
کدمحصول : 09284081
تعداد بسته

قالب های سیلیکونی برای کار با رزین استفاده میشوند و حالت ژله ای و انعطاف پذیر دارند و در شکل هایی مانند مربع ، دایره و مستطیل  و ... وجود دارند. همچنین برای انگشتر رزینی  و دستبندهای رزینی نیز نوع دیگری از قالب های سیلیکونی که به صورت استوانه میان تهی  هستند استفاده می شود.این قالب ها با همان نام قالب سیلیکونی انگشتر یا قالب سیلیکونی چندوجهی و قالب سیلیکونی کریستالی و... شناخته میشوند.

 هرچقدر رنگ قالب شفاف تر باشد نشان دهنده کیفیت بهتر قالب سیلیکونی است و درنهایت بدلیجات رزینی با کیفیت تری خواهید داشت.

استفاده از قالب های با کیفیت این مزیت را دارد که میتوان ازآن برای دفعات زیادی استفاده کرد و همینطور رزین به راحتی از آن جدا میشود و نیازی به چرب کردن قالب نیست.

اغلب از قالب های حوضچه ای  برای ساخت زیورالات چوب و رزین استفاده میکنند.بدین صورت که قطعات چوب و رزین را داخل قالب قرار میدهند.بعد از خشک شدن از قالب خارج میکنند و سپس به فرم و اندازه دلخواه برش میزنند.

قالب های سیلیکونی از سیلیکون قالب گیری تهیه میشوند.

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!