سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

قالب سیلیکونی رزین

جستجو در دسته "قالب سیلیکونی رزین" :

×

قالب سیلیکون جاعودی

 
product-1634189078-2849
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 10143688
×

قالب سیلیکونی دو گل. ابعاد داخل 11.5 در 6.5 سانت

133/800 تومان
product-1634187924-8047
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کاربرد: سینی
کشور سازنده : ایران
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
ابعاد: 11.5*6.5*3
کدمحصول : 10148326
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی دایره و طرح هندسی 11.5 * 6 سانتیمتر

20/000 تومان
product-1634186709-9355
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
رنگ: سفید
طرح : دایره
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 10149509
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح ساعت 21 سانتیمتر

111/700 تومان
product-1634186459-5924
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
رنگ: سفید
طرح : دایره
کاربرد: سایر
ابعاد: 21.5*21.5*1
کدمحصول : 10141516
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گوشواره بزرگ 10*13*0.7

28/200 تومان
product-1631966248-2998
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 10*13*0.7
رنگ: بی رنگ
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 09183059
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گلدان 6 ضلعی ساده

320/400 تومان
product-1631430451-6457
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 13.5*13.5*6
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گلدان
کدمحصول : 09126729
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح مربع رگه دار

116/600 تومان
product-1631176974-5473
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 21.5*21.5 ابعاد کلی 10*10 هر مربع
رنگ: بی رنگ
طرح : مربع
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 09093129
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی نگهدارنده زیرلیوانی 12.5 سانتی

82/400 تومان
product-1631176874-6900
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد میز 12*12 / ابعاد پایه 1.8*4.8
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سایر
کدمحصول : 09094507
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح سینی 39*23

248/000 تومان
product-1631176734-670
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 41*26.5
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سینی
کدمحصول : 09090983
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی دایره ای سه سایز

45/400 تومان
product-1631176611-9504
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: قطر دایره بزرگ 4.8 / دایره متوسط 4.3 / دایره کوچک 3.8
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: سایر
کدمحصول : 09094890
تعداد بسته
×

قالب طرح گوشواره قلب و دایره

31/000 تومان
product-1631176434-678
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 9.4*14.2
رنگ: بی رنگ
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 09092065
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گوشواره

37/600 تومان
product-1631176374-9179
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 14*9.4
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 09098044
تعداد بسته
×

سیلیکون قالبگیری RTV2 شفاف بیست کیلویی

7/800/000 تومان
product-1628571882-7273
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کشور سازنده : ایران
رنگ: بی رنگ
کدمحصول : 08104986
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح یین و یانگ سایز بزرگ

19/400 تومان
product-1628061670-7210
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 7.5*7.5*1
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: سایر
کدمحصول : 08045924
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی نشانگر کتاب

55/300 تومان
product-1627965849-9873
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 23*11.5*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سایر
کدمحصول : 08033114
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گل سر

7/800 تومان
product-1627965834-4733
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 8.5*3.5*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : مثلث
کاربرد: سایر
کدمحصول : 08033433
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گوشواره

12/900 تومان
product-1627965816-773
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 7*7*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 08035360
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گل سر

7/800 تومان
product-1627965796-6044
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 8.5*4*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : مثلث
کاربرد: سایر
کدمحصول : 08031108
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گل سر

7/800 تومان
product-1627965779-5630
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 8.5*3.5*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سایر
کدمحصول : 08037369
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گوشواره

14/800 تومان
product-1627965757-2899
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 7.5*6.5*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 08030171
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گل سر

7/800 تومان
product-1627965719-1177
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 8.5*3.5*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سایر
کدمحصول : 08030721
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گل سر

8/400 تومان
product-1627965692-3539
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 8.5*3.5*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سایر
کدمحصول : 08032580
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی شطرنج

242/200 تومان
product-1627965677-3857
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 18.5*28*1
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سایر
کدمحصول : 08033320
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی طرح مینیمال 4 تایی

173/000 تومان
product-1627965660-2428
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: 12*12
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کدمحصول : 08039116
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گوشواره

16/100 تومان
product-1627965610-2143
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 10.5*6*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 08037805
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گوشواره

13/300 تومان
product-1627965589-5397
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 9*۵.۵*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 08031198
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی برگ 34 سانتی

90/000 تومان
product-1625645107-4103
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 34*14*1.5
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سایر
کدمحصول : 07077877
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی ساعت برعکس سایز 31.5

276/500 تومان
product-1625643518-4022
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 31.5*31.5*1.5
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: سایر
کدمحصول : 07075706
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی حلقه دستمال سفره 6 تایی

112/000 تومان
product-1625643483-6241
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 16*20*1.5
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سایر
کدمحصول : 07072360
تعداد بسته
قالب لاو

76/500 تومان
×

قالب لاو

76/500 تومان
product-1625643451-4487
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 25*10*1.5
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سایر
کدمحصول : 07071661
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی حکاکی ۳0 سانتی سایز 1

180/000 تومان
product-1625643409-1460
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 30*30*1.5
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سایر
کدمحصول : 07073351
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی حکاکی ۲۵ سانتی سایز 2

135/000 تومان
product-1625643363-597
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 25*25*105
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سایر
کدمحصول : 07078779
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی حکاکی 20 سانتی سایز 3

90/000 تومان
product-1625643331-6363
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 20*20*1.5
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: سایر
کدمحصول : 07070473
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی حکاکی ۱۲ سانتی سایز 4

48/500 تومان
product-1625643235-8650
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 12*12*1.5
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سایر
کدمحصول : 07079584
تعداد بسته
×

قالب سلیکونی سینی دفرمه 40 سانتی

225/000 تومان
product-1625643147-5033
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 40*25*1.5
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سینی
کدمحصول : 07075146
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گوشواره چند طرح کد 2012

70/000 تومان
product-1623586469-2293
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 11.5*13 سانت
رنگ: سفید
طرح : مستطیل
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 06135595
تعداد بسته

قالب سیلیکونی رزین از کجا بخرم؟ 

قالب های سیلیکونی برای کار با رزین استفاده میشوند و حالت ژله ای و انعطاف پذیر دارند و در شکل هایی مانند مربع ، دایره و مستطیل  و ... وجود دارند. برای قالب گیری و درآوردن شکل دلخواه، از رزین سیلیکون استفاده می گردد. انواع مختلف رزین سیلیکون در بازار موجود است که یکی از معروفترین آنها رزین سیلیکون RTV2 میباشد. به دلیل انعطاف پذیری و دوام بالای قالب سیلیکونی، در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. هرچقدر رنگ قالب شفاف تر باشد نشان دهنده کیفیت بهتر قالب سیلیکونی است و درنهایت بدلیجات رزینی با کیفیت تری خواهید داشت.استفاده از قالب های با کیفیت این مزیت را دارد که میتوان ازآن برای دفعات زیادی استفاده کرد و همینطور رزین به راحتی از آن جدا میشود و نیازی به چرب کردن قالب نیست.

اغلب از قالب های حوضچه ای  برای ساخت زیورالات چوب و رزین استفاده میکنند.بدین صورت که قطعات چوب و رزین را داخل قالب قرار میدهند.بعد از خشک شدن از قالب خارج میکنند و سپس به فرم و اندازه دلخواه برش میزنند.

قالب های سیلیکونی رنگی ( آشپزی) مناسب استفاده رزین نیست و باعث کدر شدن رزین میشود.

قالب های سیلیکونی از سیلیکون قالب گیری تهیه میشوند.

 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!