سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

قالب سیلیکونی رزین

جستجو در دسته "قالب سیلیکونی رزین" :

×

قالب سیلیکونی زیرلیوانی 4 تایی دایره نامنظم کد 1223

163/000 تومان
ghaleb-silicone-1223
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: طول قالب : 24.5 cm / بیشتریت طول دایره در قالب: 11cm
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: زیر لیوانی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901223
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرحدار 11.5 سانتی کد 2۱7

27/500 تومان
ghaleb-silicone-puzzle
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: عمق:4 میل
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گوشواره/آویز
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901217
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مستطیل پروانه ای کد2۱۶ 9* 17 cm

35/000 تومان
ghal
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: پروانه بزرگ :بزرگترین طول7 بیشترین عرض 8cm / پروانه متوسط: بزرگترین طول 5cm بیشترین عرضcm 6.5 / پروانه کوچک: بزرگترین طول 4cm بیشترین عرض 5 cm
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سایر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901216
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی ۲ تایی طرح ژئود 12*25 سانتیمتر کد 214

 
ghab-silicone-214
واحد: عدد
ابعاد: بیشترین طول دایره: 11cm / بیشترین طول دایره های مرکزی: 3.5 cm / عمق: 9 میل
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901214
×

قالب سیلیکونی زیرلیوانی دایره طرحدار 26 سانتیمتر کد 213

139/000 تومان
Thaler-silicon-25cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: قطر داخلی: 22.5 / ابعاد دایره مرکزی: 7.5*6 / عمق 10 میل
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901213
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی دایره ۲0 سانتیمتر کد 2۱۲

71/000 تومان
ghaleb-rezin--20cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: قطر داخلی: 18 cm / عمق: 8میل
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901212
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی ۴ تایی طرح ژئود 22.5*25 سانتیمتر کد 211

139/000 تومان
ghaleb-silicone-211
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: بیشتریت طول دایره ها:11cm / قطر دایره های مرکزی 4cm / عمق:10 میل
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901211
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی نامنظم

 
silicon-mold-090901210
واحد: عدد
ابعاد: ابعاد خارجی:۲۲*۲۲ سانتی متر- قطر شکل داخلی: ۱۰.۵*۱۰.۵ سانتی متر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901210
×

قالب سیلیکونی سینی دایره 30 سانتیمتر کد 208

168/000 تومان
silicon-code208-ghaleb-circle-30
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: قطر : 30 cm ، ضخامت : 0.9 cm
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سینی
کدمحصول : 090901208
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی 35 در 20 سانتیمتر کد 207

139/000 تومان
silicon-code207-ghaleb-rectangle-35-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 1*20*35 cm
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سینی
کدمحصول : 090901207
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی 10 سانتیمتر کد 206

27/000 تومان
silicon-ghaleb-206
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 10*9 cm .، ضخامت طرح : 5 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901206
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی 21 سانتیمتر کد 205

155/000 تومان
silicon-ghaleb-205
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 21.5*21.5 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سینی
کدمحصول : 090901205
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی شش ضلعی 5.5 سانتیمتر کد 204

27/300 تومان
silicon-ghaleb-204-hexa
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ضلع : 5.5 cm .، ضخامت طرح : 10 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901204
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی 16 سانتیمتر کد 203

39/400 تومان
silicon-ghaleb-203
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 16*14 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901203
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی مثلثی 14 سانتیمتر کد 202

38/500 تومان
silicon-ghaleb-202-triangle
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ضلع : 14 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901202
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی طرح برگ 16 سانتیمتر کد 201

33/000 تومان
silicon-ghaleb-201-leaf
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: طول قالب : 16.5 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901201
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی 39 سانتیمتر کد 199

98/000 تومان
silicon-ghaleb-199
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 39*11 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سایر
کدمحصول : 090901199
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح پر 36 سانتیمتر کد 198

83/900 تومان
silicon-ghaleb-198
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 36*9.5 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سایر
کدمحصول : 090901198
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1355

20/400 تومان
silicon-code-1355
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 12 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: مکعب
کدمحصول : 090901196
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی دایره نامنظم 28 سانتیمتر کد 185

 
silicon-code185-circle
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 28*28 cm , ضخامت طرح : 1 سانتیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سینی
کدمحصول : 090901185
×

قالب سیلیکونی سینی 40 در 26 سانتیمتر کد 184

260/000 تومان
silicon-code184-ghaleb
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 26*40 cm , ضخامت طرح : 1 سانتیمتر
کدمحصول : 090901184
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی کد 183

71/700 تومان
silicon-code183-ghaleb
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 22*22 cm , ضخامت طرح : 5 میلیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901183
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی دایره نامنظم 20 سانتیمتر کد 182

83/900 تومان
silicon-code182-circle
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 20*20 cm , ضخامت طرح : 1 سانتیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سینی
کدمحصول : 090901182
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی طرح گل کد 179

30/700 تومان
silicon-code179-flower
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 11 cm , ضخامت طرح : 5 میلیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901179
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی دایره نامنظم 10 سانتیمتر کد 178

23/500 تومان
silicon-ghaleb-circle-178
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 0.7*10.5*10.5 cm
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901178
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی چند طرح کد 176

25/700 تومان
silicon-ghaleb-code176
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 11*11 cm , ضخامت طرح : 5 میلیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 090901176
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی چند طرح کد 175

29/700 تومان
silicon-ghaleb-code175
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 10*14 cm , ضخامت طرح : 5 میلیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 090901175
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی چند طرح کد 174

33/500 تومان
silicon-ghaleb-code174
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 12*13 cm , ضخامت طرح : 5 میلیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 090901174
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی چند طرح کد 173

35/100 تومان
silicon-ghaleb-code1173
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 12*12.5 cm , ضخامت طرح : 5 میلیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 090901173
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی کد 172

26/100 تومان
silicon-code-ghaleb-172
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 10*11 cm , ضخامت طرح : 5 میلیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901172
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی طرح برگ انجیری کد 171

27/700 تومان
silicon-code171-leaf
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 10*11 cm , ضخامت طرح : 8 میلیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901171
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح گل 5 سانتیمتر کد 170

7/000 تومان
silicon-ghaleb-170-flower
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: قطر قالب : 7 cm .، ضخامت طرح : 5 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سایر
کدمحصول : 090901170
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 169

11/000 تومان
s
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 6*8 cm , ضخامت طرح : 5 میلیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 090901169
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 168

9/500 تومان
silicon-ghaleb-code168
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 5*8.5 cm , ضخامت طرح : 5 میلیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 090901168
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی 40 در 26 سانتیمتر کد 167

199/000 تومان
silicon-code167-ghaleb
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 26*40 cm , ضخامت طرح : 0.8 سانتیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سینی
کدمحصول : 090901167
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی طرح برگ کد 166

27/800 تومان
silicon-code166-leaf
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 10*11 cm , ضخامت طرح : 8 میلیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901166
تعداد بسته

قالب های سیلیکونی برای کار با رزین استفاده میشوند و حالت ژله ای و انعطاف پذیر دارند و در شکل هایی مانند مربع ، دایره و مستطیل  و ... وجود دارند. همچنین برای انگشتر رزینی  و دستبندهای رزینی نیز نوع دیگری از قالب های سیلیکونی که به صورت استوانه میان تهی  هستند استفاده می شود.این قالب ها با همان نام قالب سیلیکونی انگشتر یا قالب سیلیکونی چندوجهی و قالب سیلیکونی کریستالی و... شناخته میشوند.

 هرچقدر رنگ قالب شفاف تر باشد نشان دهنده کیفیت بهتر قالب سیلیکونی است و درنهایت بدلیجات رزینی با کیفیت تری خواهید داشت.

استفاده از قالب های با کیفیت این مزیت را دارد که میتوان ازآن برای دفعات زیادی استفاده کرد و همینطور رزین به راحتی از آن جدا میشود و نیازی به چرب کردن قالب نیست.

اغلب از قالب های حوضچه ای  برای ساخت زیورالات چوب و رزین استفاده میکنند.بدین صورت که قطعات چوب و رزین را داخل قالب قرار میدهند.بعد از خشک شدن از قالب خارج میکنند و سپس به فرم و اندازه دلخواه برش میزنند.

قالب های سیلیکونی از سیلیکون قالب گیری تهیه میشوند.

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!