سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

قالب سیلیکونی رزین

جستجو در دسته "قالب سیلیکونی رزین" :

×

اسپری روغن سیلیکون کلیپر

24/200 تومان
product-1600782790-7988
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ: بی رنگ
کدمحصول : 09227243
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی بیضی 38 سانتیمتر کد 131

249/100 تومان
product-1598950329-1189
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: بزرگترین قطر طرح: 38 cm/ کوچکترین قطر طرح: 24 cm/ عمق: 7 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سینی
کدمحصول : 09013131
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی بیضی 39 سانتیمتر کد 075

249/100 تومان
product-1598950127-2075
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: بزرگترین قطر طرح: 39/5 cm/ کوچکترین قطر طرح: 23 cm/ عمق: 7 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سینی
کدمحصول : 09012075
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی بیضی کد0030

250/000 تومان
product-1597306163-4075
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد تقریبی اشکال: 12 cm
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 08130030
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی 10 سانتیمتر کد 424

141/850 تومان
product-1594816595-9024
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: اندازه مربع: 10cm / طرح وسط:8 cm/عمق: 5mm
رنگ: بی رنگ
طرح : مربع
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 07150424
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی طرح ژئود کد 1226

290/000 تومان
ghaleb-silicone-1226
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: طول قالب : 41 cm/ عرض قالب : 26 cm/عمق : 8 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901226
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی طرحدار کد 1225

230/950 تومان
ghaleb-silicone-1225
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: طول قالب: 38 cm / عرض: 24.5 cm/عمق: 8 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901225
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیرلیوانی 2 تایی نامنظم طرحدار کد 1224

88/650 تومان
ghaleb-silicone-1224
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: طول قالب: 23.4 cm / عرض قالب : 12.3 cm/ بزرگترین قطر طرح : 12 cm/ عمق : 9 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: زیر لیوانی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901224
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیرلیوانی 4 تایی دایره نامنظم کد 1223

177/300 تومان
ghaleb-silicone-1223
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: طول قالب : 24.5 cm / بیشتریت طول دایره در قالب: 11cm
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: زیر لیوانی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901223
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی نامنظم کد 1222

249/100 تومان
ghaleb-silicone-1222
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: طول: 38cm / عرض: 25.7cm/ عمق:8mm
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901222
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی مستطیل طرحدار 35*18 سانتیمتر کد 215

212/950 تومان
ghaleb-silicone-215
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: بزرگترین طول داخلی:30cm / بزرگترین عرض داخلی:15 cm/ عمق:8میل
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901215
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی ۲ تایی طرح ژئود 12*25 سانتیمتر کد 214

88/850 تومان
ghab-silicone-214
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: بیشترین طول دایره: 11cm / بیشترین طول دایره های مرکزی: 3.5 cm / عمق: 9 میل
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901214
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیرلیوانی دایره طرحدار 26 سانتیمتر کد 213

166/000 تومان
Thaler-silicon-25cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: قطر داخلی: 22.5 / ابعاد دایره مرکزی: 7.5*6 / عمق 10 میل
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901213
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی ۴ تایی طرح ژئود 22.5*25 سانتیمتر کد 211

168/000 تومان
ghaleb-silicone-211
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: بیشتریت طول دایره ها:11cm / قطر دایره های مرکزی 4cm / عمق:10 میل
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901211
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی نامنظم

142/000 تومان
silicon-mold-090901210
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: ابعاد خارجی:۲۲*۲۲ سانتی متر- قطر شکل داخلی: ۱۰.۵*۱۰.۵ سانتی متر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901210
تعداد بسته
×

سیلیکون قالب گیری هور (1 کیلوگرمی) شفاف RTV2

300/000 تومان
Silicone-ghalebgiri-birang-hoor-1kg
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کدمحصول : 09092101
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی 21 سانتیمتر کد 205

212/950 تومان
silicon-ghaleb-205
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 21.5*21.5 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سینی
کدمحصول : 090901205
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی شش ضلعی 5.5 سانتیمتر کد 204

34/000 تومان
silicon-ghaleb-204-hexa
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ضلع : 5.5 cm .، ضخامت طرح : 10 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901204
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی 16 سانتیمتر کد 203

39/400 تومان
silicon-ghaleb-203
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 16*14 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901203
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی مثلثی 14 سانتیمتر کد 202

38/500 تومان
silicon-ghaleb-202-triangle
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ضلع : 14 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901202
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی طرح برگ 16 سانتیمتر کد 201

33/000 تومان
silicon-ghaleb-201-leaf
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: طول قالب : 16.5 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901201
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح پر 24 سانتیمتر کد 200

67/500 تومان
silicon-ghaleb-200-par
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 24*6.5 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سایر
کدمحصول : 090901200
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی 39 سانتیمتر کد 199

125/000 تومان
silicon-ghaleb-199
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 39*11 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سایر
کدمحصول : 090901199
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح پر 36 سانتیمتر کد 198

123/200 تومان
silicon-ghaleb-198
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 36*9.5 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سایر
کدمحصول : 090901198
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی کد 181

112/000 تومان
silicon-code181-ghaleb
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 25*25 cm , ضخامت طرح : 5 میلیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901181
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی طرح گل 12 سانتیمتر کد 180

30/300 تومان
silicon-ghaleb-180-flower
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: قطر قالب : 14 cm .، ضخامت طرح : 5 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901180
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی طرح گل کد 179

41/500 تومان
silicon-code179-flower
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 11 cm , ضخامت طرح : 5 میلیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901179
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی کد 172

 
silicon-code-ghaleb-172
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 10*11 cm , ضخامت طرح : 5 میلیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901172
×

قالب سیلیکونی سینی 40 در 26 سانتیمتر کد 167

266/550 تومان
silicon-code167-ghaleb
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 26*40 cm , ضخامت طرح : 0.8 سانتیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سینی
کدمحصول : 090901167
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1363

40/000 تومان
silicon-code-1363
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 9*5.5*1.5 cm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سایر
کدمحصول : 090901143
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی نگینی چند سایز کد 318

43/100 تومان
silicon-nimcore-code318
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 1.5*9*9 cm
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 090901136
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1359

24/400 تومان
silicon-code-1359
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: 12mm - 8.3*7.1*1.8 cm
کشور سازنده : چین
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: مکعب
کدمحصول : 090901133
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مربع 10 سانتیمتر کد 1605

27/400 تومان
silicom-morabba-10cm-147
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 10*10*0.7 cm
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901126
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1358

25/100 تومان
silicon-code-1358
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 9mm - 7.2*5.8*1.4 cm
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 090901115
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی شش ضلعی 3 cm کد 474

32/000 تومان
silicon-code-474
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: ضلع : 1.5 cm
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 090901110
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 439

18/400 تومان
silicon-code-439
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 2.5*4.5 cm
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 090901109
تعداد بسته

قالب های سیلیکونی برای کار با رزین استفاده میشوند و حالت ژله ای و انعطاف پذیر دارند و در شکل هایی مانند مربع ، دایره و مستطیل  و ... وجود دارند. همچنین برای انگشتر رزینی  و دستبندهای رزینی نیز نوع دیگری از قالب های سیلیکونی که به صورت استوانه میان تهی  هستند استفاده می شود.این قالب ها با همان نام قالب سیلیکونی انگشتر یا قالب سیلیکونی چندوجهی و قالب سیلیکونی کریستالی و... شناخته میشوند.

 هرچقدر رنگ قالب شفاف تر باشد نشان دهنده کیفیت بهتر قالب سیلیکونی است و درنهایت بدلیجات رزینی با کیفیت تری خواهید داشت.

استفاده از قالب های با کیفیت این مزیت را دارد که میتوان ازآن برای دفعات زیادی استفاده کرد و همینطور رزین به راحتی از آن جدا میشود و نیازی به چرب کردن قالب نیست.

اغلب از قالب های حوضچه ای  برای ساخت زیورالات چوب و رزین استفاده میکنند.بدین صورت که قطعات چوب و رزین را داخل قالب قرار میدهند.بعد از خشک شدن از قالب خارج میکنند و سپس به فرم و اندازه دلخواه برش میزنند.

قالب های سیلیکونی از سیلیکون قالب گیری تهیه میشوند.

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!