سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

زیورآلات رزینی

×

قالب سیلیکونی طرح اشک کد 1506

17/300 تومان
silicon-ashk-1506
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 1*4.5*6.5 cm
کدمحصول : 090901113
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کروی کد 286

21/400 تومان
silicon-code-286
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 16 mm
کدمحصول : 090901111
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی شش ضلعی 3 cm کد 474

27/000 تومان
silicon-code-474
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: ضلع : 1.5 cm
کدمحصول : 090901110
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 439

14/400 تومان
silicon-code-439
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 2.5*4.5 cm
کدمحصول : 090901109
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورالات با مقطع مثلث کد 387

6/200 تومان
silicon-code-387
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: ارتفاع : 5 cm
کدمحصول : 090901107
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی نیم کره 1.5 cm کد 341

9/500 تومان
silicon-code-341
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 1.5 cm
کدمحصول : 090901106
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 441

126/000 تومان
silicon-code441
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 3*4 cm
کدمحصول : 090901105
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1354

19/600 تومان
silicon-code-1354
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 9mm - 7.2*5.9*1 cm
کدمحصول : 090901104
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مشبک حلقه 1.۷ cm کد 367

36/400 تومان
silicon-code-1520
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: قطر داخلی : 1.8 cm
کدمحصول : 090901101
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی نیم کره 2.8 cm کد 339

14/700 تومان
silicon-code-339
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 2.8 cm
کدمحصول : 09090199
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورالات با مقطع مربع کد ۳۹۲

6/600 تومان
silicon-mold-392
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: ارتفاع : 5 cm ، ضلع: 1 cm
کدمحصول : 09090198
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی چشم عروسک کد 320b

20/200 تومان
silicon-code-320
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: قطر : 2.2 cm
کدمحصول : 09090197
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورالات چند طرح کد 320

26/200 تومان
silicon-ghaleb-320
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: قطر قالب : 8.5 cm
کدمحصول : 09090196
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1360

20/100 تومان
silicon-code-1360
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 12mm - 7.1*5.9*1.9 cm
کدمحصول : 09090193
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح سنگ کد 398

6/100 تومان
silicon-code-398
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 4*2*1.5 cm
کدمحصول : 09090188
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مخروطی 5 cm کد 382

29/600 تومان
silicon-code-381
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: ارتفاع : 5 cm
کدمحصول : 09090187
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گردنبد مستطیل کد 294

5/300 تومان
silicon-code-294
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 3*2*0.5 cm
کدمحصول : 09090185
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1357

20/400 تومان
silicon-code-1357
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 16mm - 8.3*7.1*1.3 cm
کدمحصول : 09090184
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1356

19/600 تومان
silicon-code-1356
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 12mm -7.2*5.9*1 cm
کدمحصول : 09090183
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورآلات طرح اشک کد 348

5/400 تومان
silicon-code-348
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 2.9*1.4*1 cm
کدمحصول : 09090182
تعداد بسته
×

قالب مکعبی سیلیکونی کد 288

20/400 تومان
silicon-code-288
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 12mm
کدمحصول : 09090180
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مکعبی 0.9 cm کد 352

7/300 تومان
silicon-code-352
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 0.9*0.9*0.9 cm
کدمحصول : 09090179
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1361

21/500 تومان
silicon-code1361
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 16mm - 8.2*7.2*2.1 cm
کدمحصول : 09090175
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح ماه و ستاره کد 1347

15/400 تومان
silicon-code-1347
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 4*2*0.5 cm
کدمحصول : 09090174
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورآلات با مقطع لوزی کد 389

6/300 تومان
silicon-mold-385
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: ارتفاع : 4.8 cm ، قطر لوزی قاعده: 14*12 mm
کدمحصول : 09090173
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مکعبی کد 287

21/500 تومان
silicon-code-287
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 16 mm
کدمحصول : 09090172
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح ظرف کد 456

46/700 تومان
silicon-ghaleb-456
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: قطر : 7 cm
کدمحصول : 09090171
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح هرم کد 407

9/600 تومان
silicon-code-407
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 2 cm
کدمحصول : 09090170
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح اشک کد 347

5/400 تومان
silicon-code-347
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 3*1.5 cm
کدمحصول : 09090169
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورالات با مقطع مستطیل کد ۳۸۶

6/200 تومان
silicon-mold-386
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: ارتفاع : 4.8 cm ، ضلع: 10*6 mm
کدمحصول : 09090168
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مربع طرح سنگ 10 سانتیمتر کد 434

57/800 تومان
silicon-morabba-sang-10cm-434
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 2*10*10 cm
کدمحصول : 09090167
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح نیم کره مشبک کد 1362

22/200 تومان
silicon-nimcore-moshabbak-1362
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 1*9*9 cm
کدمحصول : 09090165
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی حلقه 1.6 cm کد 1521

21/900 تومان
silicon-code--1521
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: قطر داخلی : 1.6 cm
کدمحصول : 09090164
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 295

5/300 تومان
silicon-code-295
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 2.5*1.8 cm
کدمحصول : 09090163
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح اشک کد 473

34/100 تومان
silicon-code-473
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 5*3 cm
کدمحصول : 09090162
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 544

10/200 تومان
silicon-code-544
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 4*3*0.7 cm
کدمحصول : 09090161
تعداد بسته

از محصولات رزینی برای ساخت زیور آلات رزینی شامل گردنبند رزینی ، دستبند رزینی و گوشواره و انگشتر های رزین و چوب استفاده میشود که از رزین به عنوان یک ماده جهت حفظ اشیاء داخل آن استفاده می شود متداول ترین روش های ساخت بدلیجات رزینی استفاده از محصولات رزینی مثل قالب های سیلیکونی و قاب های مخصوص رزین است که قاب ها برنجی هستن. همچنین رزین به دلیل ترکیب شیمیایی ای که دارد با هر رنگی ترکیب نمی شود بنابراین رنگ های مخصوصی برای زیورآلات رزینی استفاده  می شود که بر اساس رنگ و طرحی که که هنرمند و طراح ساخت زیورآلات رزینی مد نظر دارد مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که تمایل دارید که از قالب های سیلیکونی برای ساخت زیورآلات رزینی استفاده کنید می بایست از دریل مینیاتوری و حلقه اتصال و زنجیر و سایر وسایل ساخت زیورآلات دست ساز استفاده کنید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!