سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

زیورآلات رزینی

×

قالب سیلیکون جاعودی

 
product-1634189078-2849
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 10143688
×

قالب سیلیکونی دو گل. ابعاد داخل 11.5 در 6.5 سانت

133/800 تومان
product-1634187924-8047
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کاربرد: سینی
کشور سازنده : ایران
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
ابعاد: 11.5*6.5*3
کدمحصول : 10148326
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی دایره و طرح هندسی 11.5 * 6 سانتیمتر

20/000 تومان
product-1634186709-9355
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
رنگ: سفید
طرح : دایره
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 10149509
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح ساعت 21 سانتیمتر

111/700 تومان
product-1634186459-5924
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
رنگ: سفید
طرح : دایره
کاربرد: سایر
ابعاد: 21.5*21.5*1
کدمحصول : 10141516
تعداد بسته
×

صابون پولیش 30 گرمی مانزرور

15/000 تومان
product-1632993524-548
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 09306082
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گوشواره بزرگ 10*13*0.7

28/200 تومان
product-1631966248-2998
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 10*13*0.7
رنگ: بی رنگ
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 09183059
تعداد بسته
×

شیر پولیش متوسط M1 مارپل

15/000 تومان
product-1631688671-9387
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن: 30gr
کدمحصول : 09158248
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گلدان 6 ضلعی ساده

320/400 تومان
product-1631430451-6457
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 13.5*13.5*6
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گلدان
کدمحصول : 09126729
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح مربع رگه دار

116/600 تومان
product-1631176974-5473
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 21.5*21.5 ابعاد کلی 10*10 هر مربع
رنگ: بی رنگ
طرح : مربع
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 09093129
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی نگهدارنده زیرلیوانی 12.5 سانتی

82/400 تومان
product-1631176874-6900
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد میز 12*12 / ابعاد پایه 1.8*4.8
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سایر
کدمحصول : 09094507
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح سینی 39*23

248/000 تومان
product-1631176734-670
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 41*26.5
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سینی
کدمحصول : 09090983
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی دایره ای سه سایز

45/400 تومان
product-1631176611-9504
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: قطر دایره بزرگ 4.8 / دایره متوسط 4.3 / دایره کوچک 3.8
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: سایر
کدمحصول : 09094890
تعداد بسته
×

قالب طرح گوشواره قلب و دایره

31/000 تومان
product-1631176434-678
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 9.4*14.2
رنگ: بی رنگ
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 09092065
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گوشواره

37/600 تومان
product-1631176374-9179
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 14*9.4
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 09098044
تعداد بسته
×

سیلیکون قالبگیری RTV2 شفاف بیست کیلویی

7/800/000 تومان
product-1628571882-7273
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کشور سازنده : ایران
رنگ: بی رنگ
کدمحصول : 08104986
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح یین و یانگ سایز بزرگ

19/400 تومان
product-1628061670-7210
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 7.5*7.5*1
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: سایر
کدمحصول : 08045924
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی نشانگر کتاب

55/300 تومان
product-1627965849-9873
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 23*11.5*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سایر
کدمحصول : 08033114
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گل سر

7/800 تومان
product-1627965834-4733
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 8.5*3.5*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : مثلث
کاربرد: سایر
کدمحصول : 08033433
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گوشواره

12/900 تومان
product-1627965816-773
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 7*7*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 08035360
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گل سر

7/800 تومان
product-1627965796-6044
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 8.5*4*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : مثلث
کاربرد: سایر
کدمحصول : 08031108
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گل سر

7/800 تومان
product-1627965779-5630
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 8.5*3.5*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سایر
کدمحصول : 08037369
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گوشواره

14/800 تومان
product-1627965757-2899
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 7.5*6.5*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 08030171
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گل سر

7/800 تومان
product-1627965719-1177
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 8.5*3.5*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سایر
کدمحصول : 08030721
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گل سر

8/400 تومان
product-1627965692-3539
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 8.5*3.5*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سایر
کدمحصول : 08032580
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی شطرنج

242/200 تومان
product-1627965677-3857
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 18.5*28*1
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سایر
کدمحصول : 08033320
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی طرح مینیمال 4 تایی

173/000 تومان
product-1627965660-2428
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: 12*12
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کدمحصول : 08039116
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گوشواره

16/100 تومان
product-1627965610-2143
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 10.5*6*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 08037805
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی گوشواره

13/300 تومان
product-1627965589-5397
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 9*۵.۵*0.5
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 08031198
تعداد بسته
×

سنگ متالیک نقره ای

10/000 تومان
product-1627285641-4476
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نقره ای
اندازه: حدودا بین 0.5 الی 10 mm
نوع : سنگ شکسته
کدمحصول : 07263010
تعداد بسته
×

صدف تخت قایقی خارجی

21/000 تومان
product-1627284633-9943
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
اندازه: حدودا بین 5.5 الی 6.5 cm
نوع : صدف
کدمحصول : 07262123
تعداد بسته
×

سنگ دریایی عدسی کرم رنگ

10/000 تومان
product-1627284050-7225
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: کرم
اندازه: حدودا بین5 الی 20 mm
نوع : سنگ شکسته
کدمحصول : 07269376
تعداد بسته
×

ماسه مشکی دریایی عدسی

10/000 تومان
product-1627283734-3142
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه: حدودا بین 3 الی 23 mm
نوع : سنگ شکسته
کدمحصول : 07269537
تعداد بسته
×

کریستال پلاستیکی ژئود نقره ای

15/000 تومان
product-1627280932-8845
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نقره ای
اندازه: حدودا 19 میلی متر
نوع : سنگ ژئود
کدمحصول : 07268132
تعداد بسته
×

کریستال پلاستیکی ژئود سبز روشن

15/000 تومان
product-1627280750-750
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
اندازه: حدودا 19 میلی متر
نوع : سنگ ژئود
کدمحصول : 07269425
تعداد بسته
×

کریستال پلاستیکی ژئود قرمز

15/000 تومان
product-1627280494-4415
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
اندازه: حدودا 19 میلی متر
نوع : سنگ ژئود
کدمحصول : 07264287
تعداد بسته
سنگ تیله ای

8/000 تومان
×

سنگ تیله ای

8/000 تومان
product-1627194288-2335
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
اندازه: حدودا بین 15 الی 20 mm
نوع : سنگ رودخانه
کدمحصول : 07258991
تعداد بسته

از محصولات رزینی برای ساخت زیور آلات رزینی شامل گردنبند رزینی ، دستبند رزینی و گوشواره و انگشتر های رزین و چوب استفاده میشود که از رزین به عنوان یک ماده جهت حفظ اشیاء داخل آن استفاده می شود متداول ترین روش های ساخت بدلیجات رزینی استفاده از محصولات رزینی مثل قالب های سیلیکونی و قاب های مخصوص رزین است که قاب ها برنجی هستن. همچنین رزین به دلیل ترکیب شیمیایی ای که دارد با هر رنگی ترکیب نمی شود بنابراین رنگ های مخصوصی برای زیورآلات رزینی استفاده  می شود که بر اساس رنگ و طرحی که که هنرمند و طراح ساخت زیورآلات رزینی مد نظر دارد مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که تمایل دارید که از قالب های سیلیکونی برای ساخت زیورآلات رزینی استفاده کنید می بایست از دریل مینیاتوری و حلقه اتصال و زنجیر و سایر وسایل ساخت زیورآلات دست ساز استفاده کنید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!