سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

زیورآلات رزینی

×

چوب بزرگ برش نامنظم قطر 30 تا 35 سانت

35/000 تومان
product-1617539145-5854
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: قطر 30 تا 35 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: نامنظم
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 04042789
تعداد بسته
×

چوب گلابی قطر 10 تا 13 سانت

9/000 تومان
product-1617108986-8783
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: قطر 10 تا 13 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03309573
تعداد بسته
×

چوب قطر 7 تا 10 سانت

9/600 تومان
product-1617108208-8540
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 03309441
تعداد بسته
×

چوب گیلاس قطر 15 تا 20 سانت

7/000 تومان
product-1617107974-7654
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: قطر 15 تا 20 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03309386
تعداد بسته
×

چوب گلابی 14 تا 16 سانت

4/200 تومان
product-1617107556-1746
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: 14 تا 16 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03308765
تعداد بسته
×

چوب گلابی قطر 20 تا 25 سانت

15/500 تومان
product-1616924866-1989
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: قطر 20 تا 25 سانت
ضخامت: بین 2 الی 4 سانت
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03280536
تعداد بسته
×

چوب قطر 10 تا 13 سانت

10/500 تومان
product-1616921072-7395
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: قطر 10 تا 13 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03289261
تعداد بسته
×

چوب توت قطر 10 تا 13 سانت

10/500 تومان
product-1616918784-974
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: قطر 10 تا 13 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03288298
تعداد بسته
×

چوب برش نامنظم قطر 10-17 سانت

7/000 تومان
product-1616918593-248
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: 10-17 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: نامنظم
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03286686
تعداد بسته
×

چوب گیلاس قطر 11 تا 15 سانت

7/000 تومان
product-1616917602-7995
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: قطر 13 تا 15 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03280162
تعداد بسته
×

چوب گلابی قطر 17 تا 20 سانت

8/000 تومان
product-1616917071-5398
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: قطر 17 تا 20 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03281110
تعداد بسته
×

چوب گردو برش نامنظم قطر 11 تا 23 سانت

9/000 تومان
product-1616916574-5079
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: قطر 11 تا 23 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: نامنظم
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03288560
تعداد بسته
×

چوب گلابی قطر 12 تا 15 سانت

12/000 تومان
product-1616915480-9106
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: قطر 12 تا 15 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03284617
تعداد بسته
×

چوب گیلاس 20 تا 22 سانت

12/000 تومان
product-1616915199-4373
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: 20 تا 22 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03285854
تعداد بسته
×

چوب توت قطر 23 تا 25 سانت

14/000 تومان
product-1616914557-7852
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: 23 تا 25 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03286193
تعداد بسته
×

چوب گردو 16 تا 18 سانت

15/000 تومان
product-1616914238-7243
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: 16 تا 18 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03285045
تعداد بسته
×

چوب گیلاس 12 تا 15 سانت

15/000 تومان
product-1616913688-7764
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: 12 تا 15 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03283043
تعداد بسته
×

چوب گیلاس قطر 16 الی 20 سانت

8/000 تومان
product-1616913311-6759
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: قطر 16 الی 20 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03283992
تعداد بسته
×

چوب گردو قطر 10 تا 13 سانت

9/000 تومان
product-1616912992-4035
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: قطر 10 تا 13 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03285150
تعداد بسته
×

چوب گلابی قطر 17 تا 20 سانت

8/000 تومان
product-1616912244-5193
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: قطر 17 تا 20 سانت
ضخامت: بین 3 الی 4 سانت
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
کدمحصول : 03283904
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح اشکال هندسی چندسایز

64/700 تومان
product-1615379731-5602
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: طول و عرض کلی:16*14.5 cm/قطر دایره ها:4-3-2-1/اضلاع مثلث:4*4.5/ضلع مربع ها:4-3-2-1/مستطیل یک:3*5/مستطیل دو:5*2/مستطیل سه:2*4/مستطیل چهار:4*1.5/عمق:5mm
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سایر
کدمحصول : 03106246
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح پروانه حکاکی شده چندسایز

48/400 تومان
product-1615200313-8117
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: طول کلی:15cm/عرض کلی:11cm/پروانه یک:7*5/پروانه دو:6*4.5/پروانه سه:5*4/پروانه چهار:4*3/پروانه پنج:3*2.5/عمق:2mm
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سایر
کدمحصول : 03086152
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح آناناس کوچک

35/400 تومان
product-1615200219-8787
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: طول:16.5cm/عرض:10cm/عمق:8mm/ضخامت: 5mm
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 03082476
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح دایره لبه دار 32cm

624/700 تومان
product-1615200155-4438
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: قطر کلی:34cm/قطر داخلی:32cm/ارتفاع:1.5cm/ضخامت لبه:حدودا4mm
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: سایر
کدمحصول : 03087701
تعداد بسته
×

کریستال ساز سیلیکونی 28cm

105/600 تومان
product-1615200056-7046
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: قطر:حدودا27.5cm/ضخامت:حدودا5mm
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: سایر
کدمحصول : 03084731
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح آناناس بزرگ 34*20 cm

172/400 تومان
product-1615195890-9893
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: طول کلی:34 cm بزرگترین عرض کلی :20 cm کوچکترین عرض کلی:10.5 cm طول داخلی:31.5 cm بزرگترین عرض:17.8 cm کوچکترین عرض:5 cm عمق:9 cm
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سینی
کدمحصول : 03089139
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح دایره لبه دار 22cm

301/600 تومان
product-1615195582-7652
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: قطر کلی:24cm/قطر داخلی:22cm/ارتفاع:1.5cm/ضخامت لبه:حدودا4mm
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: سایر
کدمحصول : 03084160
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی حکاکی شده 20cm

111/600 تومان
product-1615195507-5487
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: بزرگترین قطر کلی:22cm/کوچک ترین قطر کلی:20.5cm/قطر طرح حکاکی:حدودا13cm/عمق:حدودا7mm/ضخامت لبه ها:9mm
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سایر
کدمحصول : 03085326
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی حکاکی شده 30cm

211/100 تومان
product-1615195443-8212
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: بزرگترین قطر کلی:32cm/کوچک ترین قطر کلی:30cm/قطر طرح حکاکی:حدودا20cm/عمق:حدودا9mm/ضخامت لبه ها:9mm
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سایر
کدمحصول : 03086026
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح حروف انگلیسی

357/600 تومان
product-1615195346-5695
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: طول کلی: 33cm/عرض کلی:28.8cm/بیشترین عرض حروف:5cm/بیشترین ارتفاع حروف:5cm/عمق:حدودا7mm
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سایر
کدمحصول : 03080819
تعداد بسته
×

استیکر رزینی نقره ای طرح برگ گردو 9cm

8/800 تومان
product-1614772217-1348
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : طول:9 cm عرض:3.5 cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03035705
تعداد بسته
×

استیکر رزینی نقره ای طرح برگ گردو 24.5cm

16/300 تومان
product-1614772005-4177
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : طول:24.5cm/عرض:10cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03034139
تعداد بسته
×

استیکر رزینی نقره ای طرح رینگ اعداد رومی قطر 15 cm

11/300 تومان
product-1614769268-4163
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : قطر :15cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03035749
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طرح رینگ نقره ای اعداد رومی 40 cm

26/300 تومان
product-1614768323-6382
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : قطر:40 cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03038916
تعداد بسته
×

استیکر رزینی طلایی طرح برگ زیتون سایز 27 cm

22/500 تومان
product-1614768162-101
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس : مولتی استایل
ابعاد : طول:27 cm عرض: 7.8 cm برگ سمت راست
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03038220
تعداد بسته
×

استیکر رزین جفت طرح برگ زیتون سایز18cm

30/000 تومان
product-1614763901-5032
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس : مولتی استایل
ابعاد : طول:18 cm عرض:5.2 cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03036446
تعداد بسته

از محصولات رزینی برای ساخت زیور آلات رزینی شامل گردنبند رزینی ، دستبند رزینی و گوشواره و انگشتر های رزین و چوب استفاده میشود که از رزین به عنوان یک ماده جهت حفظ اشیاء داخل آن استفاده می شود متداول ترین روش های ساخت بدلیجات رزینی استفاده از محصولات رزینی مثل قالب های سیلیکونی و قاب های مخصوص رزین است که قاب ها برنجی هستن. همچنین رزین به دلیل ترکیب شیمیایی ای که دارد با هر رنگی ترکیب نمی شود بنابراین رنگ های مخصوصی برای زیورآلات رزینی استفاده  می شود که بر اساس رنگ و طرحی که که هنرمند و طراح ساخت زیورآلات رزینی مد نظر دارد مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که تمایل دارید که از قالب های سیلیکونی برای ساخت زیورآلات رزینی استفاده کنید می بایست از دریل مینیاتوری و حلقه اتصال و زنجیر و سایر وسایل ساخت زیورآلات دست ساز استفاده کنید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!