سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

قالب سیلیکونی رزین

جستجو در دسته "قالب سیلیکونی رزین" :

×

قالب سیلیکونی مربع طرحدار 11.5*11.5

50/000 تومان
product-1601707664-9528
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 11.5*11.5 داخل قالب، 14*14 بیرون قالب
رنگ: سفید
طرح : مربع
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 10033865
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح برگ مو بزرگ

195/000 تومان
product-1601283646-7832
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 29.5*27ابعاد داخلی و31* 28.7 ابعادکلی کار
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سایر
کدمحصول : 09284948
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح برگ مو کوچک

98/000 تومان
product-1601283586-9898
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 19.8*17.9 ابعاد داخلی و 22*19.7 ابعادکلی کار
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سایر
کدمحصول : 09287763
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح برگ انجیری بزرگ

215/000 تومان
product-1601283512-8114
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 26.3*29.5 ابعاد داخلی و 28*31 ابعاد کلی کار
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سایر
کدمحصول : 09284081
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی برگ انجیری کوچک

98/000 تومان
product-1601283442-9354
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 17.8*20ابعاد داخلی و19.5*21.7 ابعاد کلی کار
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سایر
کدمحصول : 09285698
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مربع طرحدار 19.5*19.5

117/000 تومان
product-1601283261-5548
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 19.5*19.5 داخل قالب، 21.5*21.5 بیرون قالب
رنگ: سفید
طرح : مربع
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 09287499
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی بیضی 39 سانتیمتر کد 075

249/100 تومان
product-1598950127-2075
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: بزرگترین قطر طرح: 39/5 cm/ کوچکترین قطر طرح: 23 cm/ عمق: 7 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سینی
کدمحصول : 09012075
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی بیضی کد0030

250/000 تومان
product-1597306163-4075
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد تقریبی اشکال: 12 cm
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 08130030
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی استوانه ای طرح سنگ

13/000 تومان
product-1594816729-41
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ارتفاع : 1 cm / طول و عرض: 3cm
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: سایر
کدمحصول : 07151800
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح اشک 4 تایی

29/000 تومان
product-1594816442-406
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: قطر دایره: 7.5cm/طول اشک: 2.5cm/بزرگترین پهنای اشک:2cm
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: گوشواره/آویز
کدمحصول : 07159258
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی دایره ای طرح بال فرشته کد 34

120/000 تومان
product-1594816306-7031
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 20*20 cm , ضخامت طرح : 1 سانتیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : دایره
کاربرد: سایر
کدمحصول : 07153634
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی طرح ژئود کد 1226

290/000 تومان
ghaleb-silicone-1226
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: طول قالب : 41 cm/ عرض قالب : 26 cm/عمق : 8 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901226
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی طرحدار کد 1225

230/950 تومان
ghaleb-silicone-1225
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: طول قالب: 38 cm / عرض: 24.5 cm/عمق: 8 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : طرحدار
کاربرد: سینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901225
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی نامنظم کد 1222

249/100 تومان
ghaleb-silicone-1222
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: طول: 38cm / عرض: 25.7cm/ عمق:8mm
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901222
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیرلیوانی گل انار کد 1219

41/000 تومان
ghaleb-silicone-anari
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: طول طرح: 12.5cm / عرض طرح: 8.5cm / عمق: 1cm
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901219
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی مستطیل طرحدار 35*18 سانتیمتر کد 215

212/950 تومان
ghaleb-silicone-215
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: بزرگترین طول داخلی:30cm / بزرگترین عرض داخلی:15 cm/ عمق:8میل
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901215
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی ۲ تایی طرح ژئود 12*25 سانتیمتر کد 214

88/850 تومان
ghab-silicone-214
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: بیشترین طول دایره: 11cm / بیشترین طول دایره های مرکزی: 3.5 cm / عمق: 9 میل
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901214
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیرلیوانی دایره طرحدار 26 سانتیمتر کد 213

166/000 تومان
Thaler-silicon-25cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: قطر داخلی: 22.5 / ابعاد دایره مرکزی: 7.5*6 / عمق 10 میل
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901213
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی دایره ۲0 سانتیمتر کد 2۱۲

118/200 تومان
ghaleb-rezin--20cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: قطر داخلی: 18 cm / عمق: 8میل
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901212
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی ۴ تایی طرح ژئود 22.5*25 سانتیمتر کد 211

168/000 تومان
ghaleb-silicone-211
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: بیشتریت طول دایره ها:11cm / قطر دایره های مرکزی 4cm / عمق:10 میل
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901211
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی نامنظم

142/000 تومان
silicon-mold-090901210
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: ابعاد خارجی:۲۲*۲۲ سانتی متر- قطر شکل داخلی: ۱۰.۵*۱۰.۵ سانتی متر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090901210
تعداد بسته
×

سیلیکون قالب گیری هور (1 کیلوگرمی) شفاف RTV2

300/000 تومان
Silicone-ghalebgiri-birang-hoor-1kg
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کدمحصول : 09092101
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی دایره 30 سانتیمتر کد 208

234/200 تومان
silicon-code208-ghaleb-circle-30
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: قطر : 30 cm ، ضخامت : 0.9 cm
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سینی
کدمحصول : 090901208
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی 35 در 20 سانتیمتر کد 207

196/200 تومان
silicon-code207-ghaleb-rectangle-35-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 1*20*35 cm
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
کاربرد: سینی
کدمحصول : 090901207
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی 10 سانتیمتر کد 206

37/300 تومان
silicon-ghaleb-206
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 10*9 cm .، ضخامت طرح : 5 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901206
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی 21 سانتیمتر کد 205

212/950 تومان
silicon-ghaleb-205
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 21.5*21.5 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سینی
کدمحصول : 090901205
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی 16 سانتیمتر کد 203

39/400 تومان
silicon-ghaleb-203
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 16*14 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901203
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی مثلثی 14 سانتیمتر کد 202

38/500 تومان
silicon-ghaleb-202-triangle
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ضلع : 14 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901202
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی طرح برگ 16 سانتیمتر کد 201

45/600 تومان
silicon-ghaleb-201-leaf
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: طول قالب : 16.5 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901201
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح پر 24 سانتیمتر کد 200

67/500 تومان
silicon-ghaleb-200-par
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 24*6.5 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سایر
کدمحصول : 090901200
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی 39 سانتیمتر کد 199

137/200 تومان
silicon-ghaleb-199
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 39*11 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سایر
کدمحصول : 090901199
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح پر 36 سانتیمتر کد 198

123/200 تومان
silicon-ghaleb-198
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 36*9.5 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
رنگ: سفید
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: سایر
کدمحصول : 090901198
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی 40 در 26 سانتیمتر کد 184

293/200 تومان
silicon-code184-ghaleb
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 26*40 cm , ضخامت طرح : 1 سانتیمتر
کدمحصول : 090901184
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی کد 183

98/200 تومان
silicon-code183-ghaleb
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 22*22 cm , ضخامت طرح : 5 میلیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901183
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی کد 181

112/000 تومان
silicon-code181-ghaleb
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 25*25 cm , ضخامت طرح : 5 میلیمتر
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901181
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی طرح گل 12 سانتیمتر کد 180

41/400 تومان
silicon-ghaleb-180-flower
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: قطر قالب : 14 cm .، ضخامت طرح : 5 mm
رنگ: بی رنگ
طرح : اشکال هندسی
کاربرد: زیر لیوانی
کدمحصول : 090901180
تعداد بسته

قالب های سیلیکونی برای کار با رزین استفاده میشوند و حالت ژله ای و انعطاف پذیر دارند و در شکل هایی مانند مربع ، دایره و مستطیل  و ... وجود دارند. همچنین برای انگشتر رزینی  و دستبندهای رزینی نیز نوع دیگری از قالب های سیلیکونی که به صورت استوانه میان تهی  هستند استفاده می شود.این قالب ها با همان نام قالب سیلیکونی انگشتر یا قالب سیلیکونی چندوجهی و قالب سیلیکونی کریستالی و... شناخته میشوند.

 هرچقدر رنگ قالب شفاف تر باشد نشان دهنده کیفیت بهتر قالب سیلیکونی است و درنهایت بدلیجات رزینی با کیفیت تری خواهید داشت.

استفاده از قالب های با کیفیت این مزیت را دارد که میتوان ازآن برای دفعات زیادی استفاده کرد و همینطور رزین به راحتی از آن جدا میشود و نیازی به چرب کردن قالب نیست.

اغلب از قالب های حوضچه ای  برای ساخت زیورالات چوب و رزین استفاده میکنند.بدین صورت که قطعات چوب و رزین را داخل قالب قرار میدهند.بعد از خشک شدن از قالب خارج میکنند و سپس به فرم و اندازه دلخواه برش میزنند.

قالب های سیلیکونی از سیلیکون قالب گیری تهیه میشوند.

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!