سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

قالب سیلیکونی رزین

جستجو در دسته "قالب سیلیکونی رزین" :

×

سیلیکون قالب گیری هور (1 کیلوگرمی) شفاف RTV2

240/000 تومان
Silicone-ghalebgiri-birang-hoor-1kg
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09092101
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی سینی 21 سانتیمتر کد 205

167/000 تومان
silicon-ghaleb-205
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 21.5*21.5 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
کدمحصول : 090901205
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیر لیوانی طرح برگ 16 سانتیمتر کد 201

33/900 تومان
silicon-ghaleb-201-leaf
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: طول قالب : 16.5 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
کدمحصول : 090901201
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح پر 24 سانتیمتر کد 200

51/900 تومان
silicon-ghaleb-200-par
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 24*6.5 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
کدمحصول : 090901200
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی 39 سانتیمتر کد 199

98/000 تومان
silicon-ghaleb-199
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 39*11 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
کدمحصول : 090901199
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح پر 36 سانتیمتر کد 198

84/500 تومان
silicon-ghaleb-198
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد قالب : 36*9.5 cm .، ضخامت طرح : 8 mm
کدمحصول : 090901198
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1355

20/400 تومان
silicon-code-1355
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 12 mm
کدمحصول : 090901196
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورالات با مقطع لوزی کد ۳۹۳

6/300 تومان
silicone-mold-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: ارتفاع : 5 cm ، قطر بزرگ: 1.3 cm
کدمحصول : 090901192
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1374

129/000 تومان
silicon-code-1374
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 26*15 cm
کدمحصول : 090901189
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی طرح هرم کد 408

19/900 تومان
silicon-code-408
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 3 cm
کدمحصول : 090901165
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی نگینی کد 1479

7/000 تومان
silicon-code-1479
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 6*6.8*5 mm
کدمحصول : 090901163
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی نگینی کد 1480

7/000 تومان
silicon-code-1480
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 8.3*7*8 mm
کدمحصول : 090901152
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1363

37/000 تومان
silicon-code-1363
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 9*5.5*1.5 cm
کدمحصول : 090901143
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی نگینی چند سایز کد 318

39/100 تومان
silicon-nimcore-code318
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 1.5*9*9 cm
کدمحصول : 090901136
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1359

21/400 تومان
silicon-code-1359
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: 12mm - 8.3*7.1*1.8 cm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090901133
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 455

43/000 تومان
silicon-code455
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 1*11*11 cm
کدمحصول : 090901132
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مستطیل طرح سنگ کد 435

24/100 تومان
silicon-code-435
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 1.2*3*4 .5 cm
کدمحصول : 090901131
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1001

27/800 تومان
silicon-mold1001
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 67*60*42 mm
کدمحصول : 090901129
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مربع 10 سانتیمتر کد 1605

24/400 تومان
silicom-morabba-10cm-147
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 10*10*0.7 cm
کدمحصول : 090901126
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورالات با مقطع مربع کد 389

6/500 تومان
silicon-code-385
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: ارتفاع : 5 cm ، ضلع: 1 cm
کدمحصول : 090901125
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مخروطی 2 cm کد 384

9/600 تومان
silicon-code-384
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: ارتفاع : 2 cm
کدمحصول : 090901124
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مکعبی طرح سنگ 3 cm کد 397

6/200 تومان
silicon-code-397
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 1.2*3*3 cm
کدمحصول : 090901119
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1358

20/100 تومان
silicon-code-1358
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 9mm - 7.2*5.8*1.4 cm
کدمحصول : 090901115
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کروی کد 286

21/400 تومان
silicon-code-286
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 16 mm
کدمحصول : 090901111
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی شش ضلعی 3 cm کد 474

27/000 تومان
silicon-code-474
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: ضلع : 1.5 cm
کدمحصول : 090901110
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 439

14/400 تومان
silicon-code-439
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 2.5*4.5 cm
کدمحصول : 090901109
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورالات با مقطع مثلث کد 387

6/200 تومان
silicon-code-387
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: ارتفاع : 5 cm
کدمحصول : 090901107
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی نیم کره 1.5 cm کد 341

9/500 تومان
silicon-code-341
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 1.5 cm
کدمحصول : 090901106
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 441

126/000 تومان
silicon-code441
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 3*4 cm
کدمحصول : 090901105
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1354

19/600 تومان
silicon-code-1354
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 9mm - 7.2*5.9*1 cm
کدمحصول : 090901104
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی مشبک حلقه 1.۷ cm کد 367

36/400 تومان
silicon-code-1520
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: قطر داخلی : 1.8 cm
کدمحصول : 090901101
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی نیم کره 2.8 cm کد 339

14/700 تومان
silicon-code-339
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 2.8 cm
کدمحصول : 09090199
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورالات با مقطع مربع کد ۳۹۲

6/600 تومان
silicon-mold-392
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد: ارتفاع : 5 cm ، ضلع: 1 cm
کدمحصول : 09090198
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی چشم عروسک کد 320b

20/200 تومان
silicon-code-320
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: قطر : 2.2 cm
کدمحصول : 09090197
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی زیورالات چند طرح کد 320

26/200 تومان
silicon-ghaleb-320
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: قطر قالب : 8.5 cm
کدمحصول : 09090196
تعداد بسته
×

قالب سیلیکونی کد 1360

20/100 تومان
silicon-code-1360
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
ابعاد: 12mm - 7.1*5.9*1.9 cm
کدمحصول : 09090193
تعداد بسته

قالب های سیلیکونی برای کار با رزین استفاده میشوند و حالت ژله ای و انعطاف پذیر دارند و در شکل هایی مانند مربع ، دایره و مستطیل  و ... وجود دارند. همچنین برای انگشتر رزینی  و دستبندهای رزینی نیز نوع دیگری از قالب های سیلیکونی که به صورت استوانه میان تهی  هستند استفاده می شود.این قالب ها با همان نام قالب سیلیکونی انگشتر یا قالب سیلیکونی چندوجهی و قالب سیلیکونی کریستالی و... شناخته میشوند.

 هرچقدر رنگ قالب شفاف تر باشد نشان دهنده کیفیت بهتر قالب سیلیکونی است و درنهایت بدلیجات رزینی با کیفیت تری خواهید داشت.

استفاده از قالب های با کیفیت این مزیت را دارد که میتوان ازآن برای دفعات زیادی استفاده کرد و همینطور رزین به راحتی از آن جدا میشود و نیازی به چرب کردن قالب نیست.

اغلب از قالب های حوضچه ای  برای ساخت زیورالات چوب و رزین استفاده میکنند.بدین صورت که قطعات چوب و رزین را داخل قالب قرار میدهند.بعد از خشک شدن از قالب خارج میکنند و سپس به فرم و اندازه دلخواه برش میزنند.

قالب های سیلیکونی از سیلیکون قالب گیری تهیه میشوند.

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!