سبد خرید شما خالی است !

چوب و رزین

جدید
اره چوب بر کوچک 27cm

5/000 تومان
×

اره چوب بر کوچک 27cm

5/000 تومان
honari-1540049317-411
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 27*7 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09091201
تعداد بسته
×

چوب هلیکویین بزرگ

4/500 تومان
honari-1537969236-377
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه: 5 الی 7 سانتی متر
ضخامت: 7 میلیمتر
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
جنس چوب ها: هلیکوئین
سختی چوب: متوسط
کدمحصول : 09090942
تعداد بسته
×

برش مقطعی چوب کرات

5/000 تومان
honari-1537968948-575
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه: 10 الی 13 سانتی متر
ضخامت: 7 میلیمتر
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
جنس چوب ها: کرات
سختی چوب: متوسط
کدمحصول : 09090941
تعداد بسته
×

برش طولی چوب عناب

5/000 تومان
honari-1537968706-501
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه: 9 × ۱2 سانتی متر
ضخامت: 12
مقطع برش: مستطیل
نوع برش: برش طولی تنه
سختی چوب: زیاد
جنس چوب ها: عناب
کدمحصول : 09090940
تعداد بسته
چوب خرمالو

3/000 تومان
×

چوب خرمالو

3/000 تومان
honari-1537968321-429
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه: 6 الی 8 سانتی متر
ضخامت: 7 میلیمتر
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
جنس چوب ها: خرمالو
سختی چوب: متوسط
کدمحصول : 09090939
تعداد بسته
چوب کرات

8/000 تومان
×

چوب کرات

8/000 تومان
honari-1537967562-781
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه: 18×11سانتی متر
ضخامت: 7 میلیمتر
مقطع برش: نامنظم
نوع برش: برش طولی تنه
سختی چوب: زیاد
جنس چوب ها: کرات
کدمحصول : 09090938
تعداد بسته
کمان اره

25/000 تومان
×

کمان اره

25/000 تومان
honari-1537770893-776
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09090937
تعداد بسته
چوب گردو ضخیم

8/000 تومان
×

چوب گردو ضخیم

8/000 تومان
honari-1536729283-616
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ضخامت: 12 میلیمتر
اندازه: 5 × ۱3 سانتی متر
مقطع برش: مستطیل
جنس چوب ها: گردو
نوع برش: برش طولی تنه
سختی چوب: زیاد
کدمحصول : 09090936
تعداد بسته
چوب کینگ وود

55/000 تومان
×

چوب کینگ وود

55/000 تومان
honari-1536676288-112
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: 5 × 9 سانتی متر
ضخامت: 10 میلیمتر
مقطع برش: نامنظم
سختی چوب: زیاد
جنس چوب ها: کینگ وود
کدمحصول : 09090935
تعداد بسته
چوب کوکوبولو

90/000 تومان
×

چوب کوکوبولو

90/000 تومان
honari-1536675981-254
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: ۴ × 15 سانتی متر
ضخامت: 10 الی 12 ملیمتر
مقطع برش: مستطیل
سختی چوب: زیاد
جنس چوب ها: کوکوبولو
کدمحصول : 09090934
تعداد بسته
گره چوب گردو

9/000 تومان
×

گره چوب گردو

9/000 تومان
honari-1536672788-937
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه: 9 الی 14 سانتی متر
ضخامت: 5 الی 8 میلیمتر
مقطع برش: نامنظم
جنس چوب ها: گردو
سختی چوب: زیاد
کدمحصول : 09090931
تعداد بسته
چوب گردو نازک

13/000 تومان
×

چوب گردو نازک

13/000 تومان
honari-1536672499-658
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه: 16 الی 18 سانتی متر
ضخامت: 5 الی 7 میلیمتر
مقطع برش: نامنظم
جنس چوب ها: گردو
سختی چوب: زیاد
کدمحصول : 09090930
تعداد بسته
چوب عناب

7/000 تومان
×

چوب عناب

7/000 تومان
honari-1536670954-239
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه: 9.5 الی 11.5 سانتی متر
ضخامت: 7 ملیمتر
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
جنس چوب ها: عناب
سختی چوب: زیاد
کدمحصول : 09090927
تعداد بسته
چوب شمشاد

6/000 تومان
×

چوب شمشاد

6/000 تومان
honari-1536669965-253
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه: 7 الی 10 سانتی متر
ضخامت: 6 الی 8 میلیمتر
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
جنس چوب ها: شمشاد
سختی چوب: زیاد
کدمحصول : 09090926
تعداد بسته
چوب زرشک

5/000 تومان
×

چوب زرشک

5/000 تومان
honari-1536663202-707
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه: 5 الی 7 سانتی متر
ضخامت: 5 الی 7 میلیمتر
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
جنس چوب ها: زرشک
سختی چوب: متوسط
کدمحصول : 09090923
تعداد بسته
×

بسته اره مویی هندی 12 عددی

2/000 تومان
honari-1536477801-567
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
کدمحصول : 09090922
تعداد بسته
×

سوراخ کن دستی و مته

19/500 تومان
honari-1529845197-120
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09090920
تعداد بسته
×

میز کار برش و گیره

24/000 تومان
honari-1529845107-146
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 20*12 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09090919
تعداد بسته
×

اره مویی ایرانی و تیغ اره

16/300 تومان
honari-1529845070-964
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09090918
تعداد بسته
×

دریل فشاری و مته

36/500 تومان
honari-1529844762-51
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09090916
تعداد بسته
مینی اره

22/800 تومان
×

مینی اره

22/800 تومان
honari-1529844609-924
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09090915
تعداد بسته
×

برش طولی چوب زرشک

 
honari-1536675061-326
واحد: بسته
اندازه: 17×3 الی 17×5 سانتی متر
ضخامت: 5 الی 7 میلیمتر
مقطع برش: نامنظم
نوع برش: برش طولی تنه
جنس چوب ها: زرشک
سختی چوب: متوسط
کدمحصول : 09090933
نا موجود
چوب ممرز

 
×

چوب ممرز

 
honari-1536674504-826
واحد: بسته
اندازه: 15×8 الی 20×10سانتی متر
ضخامت: 4 الی 6 ملیمتر
مقطع برش: نامنظم
جنس چوب ها: ممرز
سختی چوب: کم
کدمحصول : 09090932
نا موجود
چوب جگ

 
×

چوب جگ

 
honari-1536672096-162
واحد: بسته
اندازه: 7 الی 9 سانتی متر
ضخامت: 5 الی 7 میلیمتر
نوع برش: عمود بر تنه
جنس چوب ها: جگ
سختی چوب: متوسط
کدمحصول : 09090928
×

تکه چوب اقاقیا

 
honari-1536671309-467
واحد: بسته
اندازه: 5 الی 11 سانتی متر
ضخامت: 4 الی 7 ملیمتر
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
جنس چوب ها: اقاقیا
سختی چوب: کم
کدمحصول : 09090929
نا موجود
چوب اقاقیا

 
×

چوب اقاقیا

 
honari-1536669569-44
واحد: بسته
اندازه: 6 الی 7 سانتی متر
ضخامت: 4 الی 6 میلیمتر
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
جنس چوب ها: اقاقیا
سختی چوب: کم
کدمحصول : 09090925
نا موجود
چوب هلیکویین

 
×

چوب هلیکویین

 
honari-1536668870-826
واحد: بسته
اندازه: 4 الی 6 سانتی متر
ضخامت: 5 الی 7 میلیمتر
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
سختی چوب: متوسط
کدمحصول : 09090924
×

بسته قطعات چوب راش ساده

 
honari-1529845417-624
واحد: عدد
کدمحصول : 09090921
نا موجود
اره مویی

 
×

اره مویی

 
honari-1529844956-685
واحد: عدد
کدمحصول : 09090917
×

چوب صنوبر سایز کوچک

 
honari-1529760235-613
واحد: عدد
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
جنس چوب ها: صنوبر
کدمحصول : 09090914
×

چوب کاج سایز متوسط

 
honari-1529760077-227
واحد: عدد
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
جنس چوب ها: کاج
کدمحصول : 09090913
×

چوب چنار سایز متوسط

 
honari-1529759949-175
واحد: عدد
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
جنس چوب ها: چنار
کدمحصول : 09090912
×

چوب زرشک سایز کوچک

 
honari-1529759634-131
واحد: عدد
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
جنس چوب ها: زرشک
کدمحصول : 09090911
×

چوب صنوبر سایز متوسط

 
honari-1529759480-94
واحد: عدد
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
جنس چوب ها: صنوبر
کدمحصول : 09090910
×

چوب سپیدار سایز بزرگ

 
honari-1529759295-458
واحد: عدد
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
جنس چوب ها: سپیدار
کدمحصول : 09090909
×

چوب چنار سایز بزرگ

 
honari-1529758937-527
واحد: عدد
مقطع برش: دایره
نوع برش: عمود بر تنه
جنس چوب ها: چنار
کدمحصول : 09090908

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه