سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

صدفی

جستجو در دسته "صدفی" :

×

سنگ صدفی گرد حلقه ای تخت کرم

4/500 تومان
honari-554-177
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: کرم
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
×

سنگ صدفی بیضی تخت کرم

4/500 تومان
honari-738-144
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: خالدار
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: کرم
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح مربع صورتی_نقره ای

5/000 تومان
sang_tazini_moraba_sorati_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نارنجی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: رشته(بند)
×

سنگ صدفی تخت لوزی مرمری کرم_قهوه ای

5/000 تومان
sang_tazini_marmari_lozi_kerem_ghahvei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: لوزی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
تعداد مهره در هر رشته: 26
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی طرح گل کرم

4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح گل کرم

4/500 تومان
honari-708-614
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گل و پروانه
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: کرم
تعداد مهره در هر رشته: 16
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 25mm
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی طرح گل کرم

4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح گل کرم

4/500 تومان
honari-958-254
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گل و پروانه
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: کرم
تعداد مهره در هر رشته: 13
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی طرح گرد تخت طوسی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح گرد تخت طوسی

4/500 تومان
honari-360-724
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 115mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: دایره
تعداد مهره در هر رشته: 21
اسم سنگ : صدفی
نوع تراش مهره: بدون تراش
رنگ پایه: طوسی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی طرح گرد تخت صدفی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح گرد تخت صدفی

4/500 تومان
honari-420-213
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: دایره
تعداد مهره در هر رشته: 32
نوع تراش مهره: بدون تراش
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سفید
طرح مهره: دو رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی طرح عاج آبی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح عاج آبی

4/500 تومان
honari-940-571
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 35mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
تعداد مهره در هر رشته: 68
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی طرح عاج بنفش

4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح عاج بنفش

4/500 تومان
honari-594-915
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 35mm
رنگ مهره: بنفش
جنس مهره: سنگ
تعداد مهره در هر رشته: 75
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی طرح عاج و مهره

4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح عاج و مهره

4/500 تومان
honari-68-190
انتخاب نوع بسته

رنگ مهره: کرم
جنس مهره: سنگ
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: ۴۳
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
رنگ پایه: سفید
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی مکعبی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی مکعبی

4/500 تومان
honari-872-715
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: ۸۰ الی ۹۰ مهره
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
رنگ پایه: سفید
اسم سنگ : صدفی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی سبز کوچک

4/500 تومان
×

سنگ صدفی سبز کوچک

4/500 تومان
honari-204-66
انتخاب نوع بسته

رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
اندازه مهره: 10 mm
تعداد مهره در هر رشته: 64
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : صدفی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ شفاف طرح اشک

4/500 تومان
×

سنگ شفاف طرح اشک

4/500 تومان
honari-128-844
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
رنگ مهره: بی رنگ
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: متفاوت
نوع مهره: شفاف
تعداد مهره در هر رشته: 20
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: سفید
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
×

سنگ صدفی طرح پروانه رنگ صدفی

4/500 تومان
honari-238-622
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
رنگ مهره: صدفی
جنس مهره: سنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 14
اسم سنگ : صدفی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گل و پروانه
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: کرم
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
×

سنگ صدفی طرح بیضی حلقه ای تخت

4/500 تومان
honari-207-736
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30mm
رنگ مهره: صدفی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: بیضی
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: ۱۳
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: سفید
اسم سنگ : صدفی
نوع تراش مهره: بدون تراش
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی طرح قلب شیری

4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح قلب شیری

4/500 تومان
honari-646-899
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15mm
رنگ مهره: شیری
جنس مهره: سنگ
تعداد مهره در هر رشته: 27
شکل مهره: قلب
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سفید
اسم سنگ : صدفی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
نوع تراش مهره: بدون تراش
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی چند وجهی آبی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی چند وجهی آبی

4/500 تومان
honari-182-347
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 20
اسم سنگ : صدفی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
رنگ پایه: آبی
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی مستطیلی تخت آبی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی مستطیلی تخت آبی

4/500 تومان
honari-707-554
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: مستطیلی
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 26
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
رنگ پایه: آبی
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی حلقه ای تخت آبی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی حلقه ای تخت آبی

4/500 تومان
honari-646-100
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: دایره
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 16
طرح مهره: دو رنگ
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : صدفی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
نوع تراش مهره: بدون تراش
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی حلقه ای تخت سبز

4/500 تومان
×

سنگ صدفی حلقه ای تخت سبز

4/500 تومان
honari-467-703
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25mm
رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: دایره
تعداد مهره در هر رشته: 15
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : صدفی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
نوع تراش مهره: بدون تراش
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی صورتی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی صورتی

4/500 تومان
honari-490-689
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: مستطیلی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 19
رنگ پایه: صورتی
اسم سنگ : صدفی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
نوع تراش مهره: بدون تراش
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی طرح قلب سبز

4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح قلب سبز

4/500 تومان
honari-544-364
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 22
شکل مهره: قلب
طرح مهره: دو رنگ
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : صدفی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
نوع تراش مهره: بدون تراش
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی بیضی تخت صورتی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی بیضی تخت صورتی

4/500 تومان
honari-909-639
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: بیضی
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 17
طرح مهره: دو رنگ
رنگ پایه: صورتی
اسم سنگ : صدفی
نوع تراش مهره: بدون تراش
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی گرد تخت آبی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی گرد تخت آبی

4/500 تومان
honari-614-234
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: دایره
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
رنگ پایه: آبی
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی مدل اشک آبی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی مدل اشک آبی

4/500 تومان
sadafi_ashk_abi
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 40
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : صدفی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
نوع تراش مهره: بدون تراش
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح بیضی بنفش_سفید

5/000 تومان
sang_tazini_banafsh_sefid
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح دایره مرمری

5/000 تومان
sang_tazini_tarhe_daiere_marmari_sefid_sorati
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 20mm
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح دایره مرمری سفید

5/000 تومان
sang_tazini_tarhe_daiere_marmari_sefid
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح مثلث مرمری خاکستری_آبی

5/000 تومان
sang_tazini_mosalas_marmari_khakestari_abi
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طوسی
شکل مهره: متفاوت
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح دایره مرمری

5/000 تومان
sang_tazini_daiere_marmari
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طوسی
شکل مهره: دایره
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 25mm
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی صدفی گرد تخت نسکافه ای

5/000 تومان
sang_tazini_tarhe_daiere_kerem_sir
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
تعداد مهره در هر رشته: 20
اسم سنگ : صدفی
نوع تراش مهره: بدون تراش
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: رشته(بند)
نا موجود
سنگ تزئینی طرح دایره بنفش

5/000 تومان
×

سنگ تزئینی طرح دایره بنفش

5/000 تومان
sang_tazini_banafash_kochak
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
شکل مهره: دایره
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح مربع آبی روشن

5/000 تومان
sang_tazini_abi_roshan
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مربع
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 20
اسم سنگ : صدفی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ صدفی
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه