سبد خرید شما خالی است !

سنگ های تزئینی

جستجو در دسته "سنگ های تزئینی" :

×

سنگ تزیینی دایره آبی طرح چشم نظر 20mm

3/700 تومان
honari-1528714238-473
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 18
اسم سنگ : شیشه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 20mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021741
×

سنگ تزیینی کروی چند رنگ طرح چشم نظر 10mm

9/000 تومان
honari-1528714069-506
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 35
اسم سنگ : شیشه
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021740
×

سنگ تزیینی کروی آبی طرح چشم نظر 8mm

9/000 تومان
honari-1528713981-610
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 46
اسم سنگ : شیشه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021739
×

سنگ تزیینی کروی آبی طرح چشم نظر 6mm

9/000 تومان
honari-1528713834-562
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 60
اسم سنگ : شیشه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021738
×

سنگ تزیینی کروی گلدار 6mm

14/000 تومان
honari-1528713687-275
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 60
اسم سنگ : شیشه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021737
×

سنگ تزیینی کروی طرح چشم نظر 6mm

9/000 تومان
honari-1528713452-913
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 60
اسم سنگ : شیشه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021736
×

سنگ تزیینی شفاف دایره طرح چشم نظر 6mm

9/000 تومان
honari-1528713375-52
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 62
اسم سنگ : شیشه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021735
×

سنگ تزیینی شفاف دایره طرح چشم نظر 8mm

9/000 تومان
honari-1528713289-122
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 44
اسم سنگ : شیشه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021734
×

سنگ تزیینی شفاف دایره طرح چشم نظر 10mm

9/000 تومان
honari-1528712472-426
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 35
اسم سنگ : شیشه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021733
×

سنگ تزیینی شفاف دایره گلدار 7mm

14/000 تومان
honari-1528712348-656
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 46
اسم سنگ : شیشه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 7mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021732
×

سنگ تزیینی شفاف دایره گلدار 10mm

14/000 تومان
honari-1528711912-367
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 36
اسم سنگ : شیشه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021731
×

سنگ تزیینی شفاف طرح گل رنگی 12mm

14/000 تومان
honari-341-475
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع مهره: شفاف
تعداد مهره در هر رشته: 28
اسم سنگ : شیشه
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گل و پروانه
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
طرح مهره: دو رنگ
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09021717
×

سنگ تراش نخورده مرجانی قرمز مات سایز 12

16/000 تومان
honari-56-176
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 30
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09021730
×

سنگ شفاف طرح دایره گلدار سایز 6

8/000 تومان
honari-315-578
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: شفاف
تعداد مهره در هر رشته: 64
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09021728
×

سنگ شفاف طرح دایره گلدار سایز 10

8/000 تومان
honari-504-279
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: شفاف
تعداد مهره در هر رشته: 38
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09021727
×

سنگ تزیینی شفاف طرح گل رنگی سایز 14

10/000 تومان
honari-50-415
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گل و پروانه
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: شفاف
تعداد مهره در هر رشته: 26
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
اسم سنگ : شیشه
کدمحصول : 09021726
نا موجود
سنگ شفاف طرح لوزی رنگی

10/000 تومان
×

سنگ شفاف طرح لوزی رنگی

10/000 تومان
honari-462-655
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
اندازه مهره: 15mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: لوزی
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 21
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: خالدار
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09021725
نا موجود
سنگ طرح اشک کرم

12/000 تومان
×

سنگ طرح اشک کرم

12/000 تومان
sang_ashk_kerem
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
اندازه مهره: 17mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
نوع مهره: مات
رنگ پایه: کرم
تعداد مهره در هر رشته: 64
اسم سنگ : هااولایت
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09021722
نا موجود
سنگ طرح کفشدوزک رنگی

8/000 تومان
×

سنگ طرح کفشدوزک رنگی

8/000 تومان
honari-819-658
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ
تعداد مهره در هر رشته: 20
شکل مهره: متفاوت
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
طرح مهره: دو رنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09021720
نا موجود
سنگ طرح چشم زخم کره

8/000 تومان
×

سنگ طرح چشم زخم کره

8/000 تومان
honari-817-63
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 38
نوع تراش مهره: بدون تراش
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
طرح مهره: دو رنگ
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09021719
نا موجود
سنگ شفاف طرح قلب رنگی

12/000 تومان
×

سنگ شفاف طرح قلب رنگی

12/000 تومان
honari-270-8
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
نوع مهره: شفاف
تعداد مهره در هر رشته: 26
اسم سنگ : کریستال
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: قلب
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09021718
نا موجود
سنگ تزئینی طرح پروانه

7/000 تومان
×

سنگ تزئینی طرح پروانه

7/000 تومان
honari-797-212
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
اندازه مهره: 15mm
اسم سنگ : هااولایت
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سفید
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020613
×

سنگ تزئینی طرح لاک پشت چند رنگ

8/000 تومان
honari-515-284
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
نوع مهره: مات
شکل مهره: متفاوت
اسم سنگ : جید
اندازه مهره: 20mm
طرح مهره: ساده
تعداد مهره در هر رشته: 24
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09021724
×

سنگ تزئینی طرح قلب چند رنگ

8/000 تومان
honari-717-675
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
نوع مهره: مات
اندازه مهره: 15mm
طرح مهره: ساده
تعداد مهره در هر رشته: 22
شکل مهره: قلب
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09021723
نا موجود
سنگ دایره طرح چشم زخم

8/000 تومان
×

سنگ دایره طرح چشم زخم

8/000 تومان
cheshm_zakhm_gerd9422
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09021714
×

سنگ تزئینی طرح دایره چند رنگ

10/000 تومان
sang_tazini_tarhe_daiere_chand_Rang
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09021711
×

سنگ تزئینی طرح مربع چند رنگ

8/000 تومان
sang_tazini_moraba_chand_rang
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
اندازه مهره: 15mm
رنگ مهره: چند رنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مربع
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
اسم سنگ : جید
تعداد مهره در هر رشته: 22
جنس مهره: سنگ
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09021716
×

سنگ تزئینی طرح ستاره چند رنگ

8/000 تومان
sang_tazini_setare_chand_rang
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
اندازه مهره: 20mm
رنگ مهره: چند رنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: ستاره
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 22
اسم سنگ : جید
جنس مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09021715

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه