سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

سنگ فیروزه

جستجو در دسته "سنگ فیروزه" :

×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح گل سایز 15

 
honari-1528023122-494
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش گنبدی
شکل مهره: گل و پروانه
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 25
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020658
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح قلب سایز 15

 
honari-1528022901-832
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش گنبدی
شکل مهره: قلب
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 27
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020657
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح بیضی سایز 11*8

 
honari-383-873
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 34
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020655
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح قلب سایز 11

 
honari-679-312
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: قلب
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 35
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 11
کدمحصول : 09020653
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح کروی سایز 5

 
honari-999-119
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 90
اندازه مهره: 5mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 5mm
کدمحصول : 09020652
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح کروی سایز 8

 
honari-249-938
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 50
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020651
×

سنگ فیروزه مکعبی 14 mm

 
honari-147-182
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: مکعب
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 28
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020649
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح لاک پشت سایز 17*14

 
honari-437-603
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 24
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 17*14 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020647
×

سنگ فیروزه چند رنگ رگه دار طرح اپل

 
honari-427-901
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 21
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: حدود 17 میلی متر * 20 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020644
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح کروی سایز 20

 
honari-625-68
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 18
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 20
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020643
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح هلالی سایز 48*20

 
honari-980-213
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: خالدار
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 9
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 29*48 cm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020642
×

سنگ فیروزه رگه دار طرح اشک سایز 14*19

 
honari-706-343
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: (طول * بیشترین عرض) = حدود (14*19) میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020638
×

سنگ تزئینی فیروزه ای کروی سایز 10

 
honari-480-925
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 38
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020634
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح استوانه سایز 17

 
honari-341-925
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 22
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 17mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020619
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح چندوجهی سایز 20

 
honari-842-636
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 20mm
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020618
×

سنگ تزئینی فیروزه ای سایز 20

 
honari-618-19
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 14
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 20mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020616
×

سنگ فیروزه چند رنگ سایز 4

 
sang_tarash_nakhorde_siz4_chand_rang
واحد: رشته(بند)
اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
رنگ مهره: چند رنگ
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : جید
کشور سازنده : چین
تعداد مهره در هر رشته: 100
کدمحصول : 09021201
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح ستاره بزرگ

 
snag_tazini_firoze_tarhe_setare
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: ستاره
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 22
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 23mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020604
×

سنگ فیروزه رگه دار پروانه کارتونی

 
negin_sangi_firozei
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گل و پروانه
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره: طول: حدود 11 میلی متر و بیشترین عرض: حدود 32 میلی متر
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
تعداد مهره در هر رشته: 13
اندازه مهره زیورآلات: متغیر
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09020603
×

سنگ فیروزه رگه دار طرح اشک

 
sang_firozei_tazini
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 70
اندازه مهره: بیشترین طول: حدود 14 میلی متر و بیشترین عرض: حدود 10 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: متغیر
کدمحصول : 09020602
×

سنگ تراش خورده سایز 4 سبز تیره

 
sang_tarash_khorde_siz4_sabz_firozei
واحد: رشته(بند)
اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 95
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : جید
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020520

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!