سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت

سبد خرید شما خالی است !

سنگ فیروزه

جستجو در دسته "سنگ فیروزه" :

×

سنگ فیروزه رنگی زرد رگه دار دایره ای 19 میلیمتر

 
sangceramiki_rangzard_gerd
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 19
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: حدود 19 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : فیروزه
کدمحصول : 090201461
×

سنگ فیروزه کروی 20 میلیمتر

 
20mm-firoze-kore
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره: 20 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 090206100
×

سنگ فیروزه طرح گل 10 mm

 
sang-firuzeh-flower-10mm
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: گل و پروانه
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 46
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 09020699
×

سنگ فیروزه نشان صلح 12 mm

 
sang-firuzeh-neshan-solh-12mm
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 32
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020697
×

سنگ فیروزه نشان صلح 10 mm

 
sang-firuzeh-neshan-solh-10mm
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 38
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020696
×

سنگ فیروزه نشان صلح 15 mm

 
sang-firuzeh-neshan-solh-15mm
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 26
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره: 15 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 09020695
×

سنگ بی شکل فیروزه

 
sang-marjan-Turquoise
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 230
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: متغیر
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090201398
×

سنگ فیروزه سفید مکعب مربع 6 mm

 
sang-firuzeh-sefid-mokab-moraba-6mm
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مربع
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: کرم
تعداد مهره در هر رشته: 50
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09020693
×

سنگ فیروزه سفید کروی 8*5 mm

 
sang-firuzeh-core-8-5mm
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: کرم
تعداد مهره در هر رشته: 70
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 8*5 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: 5mm
کدمحصول : 09020692
×

سنگ فیروزه سفید طرح قلب 15 mm

 
sang-firuzeh-sefid-ghalb-15mm
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: قلب
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: کرم
تعداد مهره در هر رشته: 26
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 15*15 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 09020690
×

سنگ فیروزه سفید مکعب مربع 5 mm

 
sang-firuzeh-sefid-mokab-moraba-5mm
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مربع
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: کرم
تعداد مهره در هر رشته: 75
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 5mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09020689
×

سنگ فیروزه سفید طرح اشک 11*8 mm

 
sang-firuzeh-sefid-ashk-13-10mm
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: کرم
تعداد مهره در هر رشته: 34
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 11*8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 09020687
×

سنگ فیروزه واشری 8 mm

 
sang-firuzeh-vasheri-8mm
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 80
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 090201382
×

شیخک تسبیح فیروزه ای 20 mm

 
sheykhak-tasbih-firuzee-20-8mm
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 5
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 20*8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 090201381
×

سنگ فیروزه افغانی مشکی 1.5mm

 
honari-1530961282-223
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سیاه
تعداد مهره در هر رشته: 130
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: کمتر از 2mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره: 1.5mm
اسم سنگ : فیروزه
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 09026105
×

سنگ فیروزه افغانی رنگ فیروزه ای 2mm

 
honari-1530961240-131
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 130
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : فیروزه
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 09026104
×

سنگ فیروزه افغانی صورتی 1.5mm

 
honari-1530961206-967
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: صورتی
تعداد مهره در هر رشته: 130
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: کمتر از 2mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره: 1.5mm
اسم سنگ : فیروزه
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 09026103
×

سنگ فیروزه افغانی یاسی 1.5mm

 
honari-1530961121-374
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 130
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: کمتر از 2mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره: 1.5mm
اسم سنگ : فیروزه
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 09026102
×

سنگ فیروزه افغانی آبی 1.5mm

 
honari-1530960771-714
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 130
اندازه مهره زیورآلات: کمتر از 2mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 1.5mm
اسم سنگ : فیروزه
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 09026101
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح اسکلت سایز 8

 
honari-1530533950-935
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 46
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
کدمحصول : 09020685
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح اسکلت سایز 10

 
honari-1530533766-544
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 36
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
کدمحصول : 09020684
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح لوزی سایز 18

 
honari-1530532035-584
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: لوزی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 20
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 18mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
کدمحصول : 09020682
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح بته جقه سایز 11*16

 
honari-1530531709-388
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 26
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 16*11mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
رنگ پایه: آبی
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
کدمحصول : 09020681
×

سنگ تزئینی فیروزه ای کروی سایز 4

 
honari-1528609604-606
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
تعداد مهره در هر رشته: 100
اسم سنگ : فیروزه
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 09020678
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح چندوجهی سایز 10*5

 
honari-1528026312-713
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 36
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020675
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح مکعبی سایز 4

 
honari-1528026103-967
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: مربع
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 84
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020674
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح بیضی سایز 10*14

 
honari-1528025948-621
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 28
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020673
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح مستطیلی سایز 10*15

 
honari-1528025288-535
واحد: رشته(بند)
اندازه مهره: 15*10mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: مستطیلی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 24
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020670
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح قلب سایز 12

 
honari-1528025071-804
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش گنبدی
شکل مهره: قلب
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 32
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020668
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح برگ سایز 13

 
honari-1528024765-759
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش گنبدی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 20
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 13mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020666
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح ستاره سایز 14

 
honari-1528024603-411
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: ستاره
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 35
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020665
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح برگ سایز 14

 
honari-1528024310-112
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 27
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020664
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح چندوجهی سایز 16

 
honari-1528023903-105
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 24
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 16mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020662
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح سکان سایز 18

 
honari-1528023654-115
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش گنبدی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 21
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 18mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020661
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح پروانه سایز 14

 
honari-1528023295-473
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: گل و پروانه
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 34
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020659
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح قلب سایز 15

 
honari-1528022901-832
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش گنبدی
شکل مهره: قلب
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 27
اسم سنگ : فیروزه
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020657

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!