سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

منجوق

جستجو در دسته "منجوق" :

×

منجوق preciosa سفید براق پروانه ای کد556

4/000 تومان
preciosa-parvaneii-white
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: سفید
شکل منجوق: مخلوط
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 07273656
تعداد بسته
×

منجوق preciosa قرمز براق پروانه ای کد556

4/000 تومان
product-1595834372-5005
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: قرمز
شکل منجوق: مخلوط
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 07274662
تعداد بسته
×

منجوق preciosa بژ 1mm

4/000 تومان
product-1595834259-2972
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: کرم
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: کرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 07278133
تعداد بسته
×

منجوق preciosa مشکی 1mm

4/000 تومان
product-1595833531-6048
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: مشکی
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: سیاه
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 07279652
تعداد بسته
×

منجوق preciosa صورتی 1mm

4/000 تومان
product-1595833491-7971
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: صورتی
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: صورتی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 07273114
تعداد بسته
×

منجوق preciosa قرمز 1mm

4/000 تومان
product-1595833450-8564
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: قرمز
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 07276325
تعداد بسته
×

منجوق preciosa سفید مات 1mm

4/000 تومان
product-1595833380-965
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: سفید
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 07272503
تعداد بسته
×

منجوق preciosa فیروزه ای 1mm

4/000 تومان
product-1595833023-9932
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: فیروزه ای
اندازه منجوق: 10/0
رنگ پایه: آبی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 07271025
تعداد بسته
×

منجوق قرمز براق تِلا کد 8

12/500 تومان
product-1595496514-4828
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: قرمز
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07236809
تعداد بسته
×

منجوق 7رنگ براق تِلا کد 544

17/500 تومان
product-1595496451-3073
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07238460
تعداد بسته
×

منجوق صدفی براق تِلا کد 743-R

12/500 تومان
product-1595496280-4984
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07238929
تعداد بسته
×

منجوق سفید مات تِلا کد M743

8/250 تومان
product-1594039710-8976
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07066079
تعداد بسته
×

منجوق نقره ای براق تِلا کد 563

15/000 تومان
product-1594035683-9880
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: نقره ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: نقره ای
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07067707
تعداد بسته
×

منجوق هفت رنگ براق تِلا کد 605

15/000 تومان
product-1594035605-3918
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07066891
تعداد بسته
×

منجوق هفت رنگ براق تِلا کد 553

15/000 تومان
product-1594035512-980
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07061352
تعداد بسته
×

منجوق قهوه ای-بنفش براق تِلا کد 1048

12/500 تومان
product-1594034863-6543
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: بنفش
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07065243
تعداد بسته
×

منجوق صورتی براق تِلا کد 1072

12/500 تومان
product-1594034433-9986
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: صورتی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: صورتی
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07065469
تعداد بسته
×

منجوق آبی براق تِلا کد 1016

15/000 تومان
product-1594034183-7371
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07064535
تعداد بسته
×

منجوق قرمز براق تِلا کد 1060

12/500 تومان
product-1594033666-4277
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: قرمز
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07068833
تعداد بسته
×

منجوق سبز پسته ای براق تِلا کد 1025

12/500 تومان
product-1594033110-8365
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سبز
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07067169
تعداد بسته
×

منجوق قرمز تیره 2mm

11/400 تومان
monjugh-zereshki
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: قرمز
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: استوانه
اندازه منجوق: 2mm
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: قرمز
مارک منجوق: چینی
کدمحصول : 090101283
تعداد بسته
×

منجوق زرد 2mm (پنجاه گرمی)

20/000 تومان
monjoogh-yellow-2mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
اندازه منجوق: 9/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: زرد
وزن بسته: 50 گرم
شکل منجوق: استوانه
رنگ منجوق: زرد
مارک منجوق: چینی
کدمحصول : 090101281
تعداد بسته
×

منجوق ساده هفت رنگ

4/500 تومان
monjogh-simple-7rang
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
اندازه منجوق: 3mm
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: کروی
رنگ منجوق: چندرنگ
مارک منجوق: چینی
کدمحصول : 09012431
تعداد بسته
×

منجوق متالیک براق طلایی تِلا کد 601

15/000 تومان
monjogh-tela-gold-code-601
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: طلایی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: طلایی
کدمحصول : 090101275
تعداد بسته
×

منجوق استوانه ای شفاف بنفش تِلا کد 27

12/500 تومان
monjogh-tela-purple-code-27
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101269
تعداد بسته
×

منجوق استوانه ای شفاف آبی روشن تِلا کد 12

12/500 تومان
monjogh-tela-blue-code-12
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101267
تعداد بسته
×

منجوق استوانه ای شفاف سبز تِلا کد 20

12/500 تومان
monjogh-tela-green-code-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101266
تعداد بسته
×

منجوق استوانه ای شفاف سبز تِلا کد 22

12/500 تومان
monjogh-tela-green-code-22
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101264
تعداد بسته
×

منجوق استوانه ای شفاف سبز تِلا کد 26

12/500 تومان
monjogh-tela-green-code-26
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101257
تعداد بسته
×

منجوق استوانه ای شفاف قهوه ای تِلا کد 28

12/500 تومان
monjogh-tela-brown-code-28
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: قهوه ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 090101256
تعداد بسته
×

منجوق استوانه ای شفاف سبز تیره تِلا کد 23

12/500 تومان
monjogh-tela-green-code-23
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101255
تعداد بسته
×

منجوق استوانه ای شفاف نارنجی تِلا کد1

12/500 تومان
monjogh-tela-orange-code-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: نارنجی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 090101254
تعداد بسته
×

منجوق استوانه ای شفاف نارنجی تِلا کد6

12/500 تومان
monjogh-tela-orange-code-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: نارنجی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 090101253
تعداد بسته
×

منجوق براق سبز تِلا کد 1028

12/500 تومان
monjogh-tela-green-code-1028
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101249
تعداد بسته
×

منجوق براق بنفش تِلا کد 1052

12/500 تومان
monjogh-tela-purple-code-1052
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101238
تعداد بسته
×

منجوق براق سبز تِلا کد 1029

15/000 تومان
monjogh-tela-green-code-1029
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101236
تعداد بسته

ویژگی ای که منجوق هارو از سایر مهره ها متمایز میکنه، کوچک بودن سایز منجوق هاست.به همین دلیل هم هست که منجوق ها به صورت تک و یا ریسه ای به فروش نمی رسند و فروش منجوق ها بر اساس واحد گرم صورت می گیرد. منجوق ها در سه جنس ژله ای ، کریستالی و ساده به فروش می رسند و از نظر سایز ؛ در دو نوع بزرگ و کوچک هستند. سایز بزرگ به اندازه 3mm, سایز کوچک به اندازه 2mm است. به دلیل کوچک بودن سایز منجوق معمولا از دستگاه منجوق بافی برای ساخت دستبند ، گردنبند و درکل زیور آلات مهره ای استفاده می شود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!