سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

منجوق تِلا

جستجو در دسته "منجوق تِلا" :

×

منجوق براق نقره ای تِلا کد 1036

 
monjogh-tela-silver-code-1036
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: نقره ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 090101272
×

منجوق مات طیف آبی چند رنگ تِلا کد m541

 
monjogh-tela-chandrang-code-m541
واحد: گرم
نوع منجوق: مات AB
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 090101271
×

منجوق استوانه ای براق مشکی تِلا کد 748

 
monjogh-tela-black-code-748
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: مشکی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سیاه
کدمحصول : 090101270
×

منجوق استوانه ای شفاف زرد تِلا کد 5

 
monjogh-tela-yellow-code-5
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: زرد
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 090101268
×

منجوق استوانه ای شفاف آبی روشن تِلا کد 12

 
monjogh-tela-blue-code-12
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101267
×

منجوق استوانه ای شفاف سبز تِلا کد 20

 
monjogh-tela-green-code-20
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101266
×

منجوق استوانه ای شفاف قرمز تِلا کد 7

 
monjogh-tela-red-code-7
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 090101265
×

منجوق استوانه ای شفاف سبز تِلا کد 22

 
monjogh-tela-green-code-22
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101264
×

منجوق استوانه ای شفاف آبی تِلا کد 15

 
monjogh-tela-blue-code15
واحد: گرم
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
نوع منجوق: استوانه ای
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101263
×

منجوق استوانه ای براق چندرنگ تِلا کد 603

 
monjogh-tela-chandrang-603
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 090101262
×

منجوق استوانه ای شفاف آبی تیره تِلا کد 14

 
monjogh-tela-blue-code-14
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101261
×

منجوق استوانه ای شفاف بی رنگ تِلا کد 4

 
monjogh-tela-white-code-4
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سفید
کدمحصول : 090101260
×

منجوق استوانه ای براق طلایی تِلا کد 561

 
monjogh-tela-gold-code-561
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: طلایی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: طلایی
کدمحصول : 090101259
×

منجوق استوانه ای براق نقره ای تِلا کد 576

 
monjogh-tela-silver-code-576
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: نقره ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 090101258
×

منجوق استوانه ای شفاف سبز تیره تِلا کد 23

 
monjogh-tela-green-code-23
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101255
×

منجوق استوانه ای شفاف نارنجی تِلا کد6

 
monjogh-tela-orange-code-6
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: نارنجی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 090101253
×

منجوق استوانه ای شفاف بنفش تِلا کد 11

 
monjogh-tela-purple-code-11
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101252
×

منجوق براق آبی تِلا کد 1017

 
monjogh-tela-blue-code-1017
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101248
×

منجوق براق قرمز تیره تِلا کد 1008

 
monjogh-tela-red-code-1008
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 090101247
×

منجوق براق دودی تِلا کد 1051

 
monjogh-tela-doodi-code-1051
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: خاکستری
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: طوسی
کدمحصول : 090101246
×

منجوق متالیک طیف بنفش چند رنگ تِلا کد m604

 
monjogh-tela-chandrang-code-m604
واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101244
×

منجوق متالیک طیف آبی چند رنگ تِلا کد 604

 
monjogh-tela-chandrang-code-604
واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 090101243
×

منجوق مات سبز روشن تِلا کد m19

 
monjogh-tela-green-code-m19
واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101242
×

منجوق مات طیف آبی چند رنگ تِلا کد m551

 
monjogh-tela-chandrang-code-m551
واحد: گرم
نوع منجوق: مات AB
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101241
×

منجوق مات سبز تیره تِلا کد m23

 
monjogh-tela-green-code-m23
واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101240
×

منجوق براق بنفش تِلا کد 1052

 
monjogh-tela-purple-code-1052
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101238
×

منجوق براق سبز تیره تِلا کد 1041

 
monjogh-tela-green-code-1041
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101237
×

منجوق براق سبز تِلا کد 1029

 
monjogh-tela-green-code-1029
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101236
×

منجوق متالیک سفید تِلا کد 743

 
monjogh-tela-white-code-743
واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سفید
کدمحصول : 090101235
×

منجوق براق قرمز تِلا کد 1045

 
monjogh-tela-red-code-1045
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 090101234
×

منجوق براق نارنجی تِلا کد 1004

 
monjogh-tela-orange-code-1004
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: نارنجی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 090101233
×

منجوق براق گلبهی تِلا کد 1046

 
monjogh-tela-red-code-1046
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: گلبهی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 090101232
×

منجوق براق آبی تِلا کد 1014

 
monjogh-tela-blue-code-1014
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101231
×

منجوق براق آبی تیره تِلا کد 1009

 
monjogh-tela-blue-code-1009
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101230
×

منجوق مات بنفش تِلا کد m10

 
monjogh-tela-purple-code-m10
واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101229
×

منجوق مات قهوه ای تِلا کد m28

 
monjogh-tela-brown-code-m28
واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: قهوه ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 090101228

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!