سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت

سبد خرید شما خالی است !

منجوق

جستجو در دسته "منجوق" :

×

منجوق براق آبی تِلا کد 1014

8/500 تومان
monjogh-tela-blue-code-1014
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101231
تعداد بسته
22 % -
منجوق براق آبی تیره تِلا کد 1009

8/500 تومان
6/600 تومان
×

منجوق براق آبی تیره تِلا کد 1009

22 % - 8/500 تومان6/600 تومان
monjogh-tela-blue-code-1009
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101230
تعداد بسته
×

منجوق مات بنفش تِلا کد m10

8/500 تومان
monjogh-tela-purple-code-m10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101229
تعداد بسته
×

منجوق مات قهوه ای تِلا کد m28

8/500 تومان
monjogh-tela-brown-code-m28
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: قهوه ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 090101228
تعداد بسته
×

منجوق متالیک طوسی تِلا کد m606

8/500 تومان
monjogh-tela-metallic-toosi-m606
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: طوسی
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: طوسی
کدمحصول : 090101227
تعداد بسته
×

منجوق متالیک طیف سبز چند رنگ تِلا کد m602

8/500 تومان
monjogh-tela-chandrang-code-m602
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 090101226
تعداد بسته
×

منجوق مات آبی روشن تِلا کد m12

8/500 تومان
monjogh-tela-blue-code-m12
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101225
تعداد بسته
×

منجوق مات قرمز تِلا کد m8

8/500 تومان
monjogh-tela-red-code-m8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 090101224
تعداد بسته
×

منجوق مات آبی تِلا کد m15

8/500 تومان
monjogh-tela-blue-code-m15
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101223
تعداد بسته
×

منجوق مات طیف آبی چند رنگ تِلا کد m543

8/500 تومان
monjogh-tela-chandrang-code-m543
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات AB
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101222
تعداد بسته
×

منجوق مات نارنجی تِلا کد m3

8/500 تومان
monjogh-tela-orange-code-m3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: نارنجی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 090101217
تعداد بسته
×

منجوق مات طیف قرمز چند رنگ تِلا کد m537

8/500 تومان
monjogh-tela-chandrang-code-m537
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات AB
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 090101216
تعداد بسته
×

منجوق مات طوسی تِلا کد m26

8/500 تومان
monjogh-tela-matte-toosi-m26
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: طوسی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: طوسی
کدمحصول : 090101215
تعداد بسته
×

منجوق متالیک طوسی تِلا کد m607

8/500 تومان
monjogh-tela-metallic-toosi-m607
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: طوسی
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: طوسی
کدمحصول : 090101213
تعداد بسته
×

منجوق مات طیف بنفش چند رنگ تِلا کد m544

8/500 تومان
monjogh-tela-chandrang-code-m544
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات AB
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101212
تعداد بسته
×

منجوق مات طیف سبز چند رنگ تِلا کد m557

8/500 تومان
monjogh-tela-chandrang-code-m557
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات AB
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101211
تعداد بسته
×

منجوق مات آبی تیره تِلا کد m14

8/500 تومان
monjogh-tela-blue-code-m14
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101210
تعداد بسته
×

منجوق متالیک مات مشکی تِلا کد m748

8/500 تومان
monjogh-tela-black-code-m748
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: مشکی
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سیاه
کدمحصول : 090101209
تعداد بسته
×

منجوق مات بنفش تیره تِلا کد m11

8/500 تومان
monjogh-tela-purple-code-m11
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101208
تعداد بسته
×

منجوق مات نارنجی تِلا کد m6

8/500 تومان
monjogh-tela-orange-code-m6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: نارنجی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 090101207
تعداد بسته
×

منجوق متالیک براق مشکی تِلا کد 748

8/500 تومان
monjogh-tela-black-code-metallic-748
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: مشکی
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سیاه
کدمحصول : 090101206
تعداد بسته
22 % -
منجوق براق قرمز تیره تِلا کد 1059

8/500 تومان
6/600 تومان
×

منجوق براق قرمز تیره تِلا کد 1059

22 % - 8/500 تومان6/600 تومان
monjogh-tela-red-code-1059
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 090101204
تعداد بسته
×

منجوق براق سبز روشن تِلا کد 1031

8/500 تومان
monjogh-tela-green-code-1031
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101202
تعداد بسته
×

منجوق براق قهوه ای تیره تِلا کد 1042

50 % - 8/500 تومان4/250 تومان
monjogh-tela-brown-code-1042
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قهوه ای
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 090101201
تعداد بسته
×

منجوق براق نارنجی روشن تِلا کد 1034

8/500 تومان
monjogh-tela-orange-code-1034
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: نارنجی
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 090101200
تعداد بسته
23 % -
منجوق براق قهوه ای تِلا کد 1063

8/500 تومان
6/500 تومان
×

منجوق براق قهوه ای تِلا کد 1063

23 % - 8/500 تومان6/500 تومان
monjogh-tela-brown-code-1063
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قهوه ای
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 090101199
تعداد بسته
×

منجوق براق قهوه ای تیره تِلا کد 1064

50 % - 8/500 تومان4/250 تومان
monjogh-tela-brown-code-1064
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قهوه ای
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 090101198
تعداد بسته
×

منجوق براق قرمز تِلا کد 1006

8/500 تومان
monjogh-tela-red-code-1006
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 090101197
تعداد بسته
22 % -
منجوق براق بنفش تیره تِلا کد 1055

8/500 تومان
6/600 تومان
×

منجوق براق بنفش تیره تِلا کد 1055

22 % - 8/500 تومان6/600 تومان
monjogh-tela-purple-code-1055
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101196
تعداد بسته
×

منجوق براق صورتی تِلا کد 1043

8/500 تومان
monjogh-tela-pink-code-1043
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: صورتی
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 090101195
تعداد بسته
×

منجوق براق سرخابی تِلا کد 1057

8/500 تومان
monjogh-tela-purple-code-1057
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 090101194
تعداد بسته
21 % -
منجوق براق گلبهی تیره تِلا کد 1047

8/500 تومان
6/700 تومان
×

منجوق براق گلبهی تیره تِلا کد 1047

21 % - 8/500 تومان6/700 تومان
monjogh-tela-purple-code-1047
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: گلبهی
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 090101193
تعداد بسته
×

منجوق صدفی سبز روشن تِلا کد 487

8/500 تومان
monjogh-tela-green-code-487
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101191
تعداد بسته
×

منجوق صدفی نارنجی روشن تِلا کد 482

8/500 تومان
monjogh-tela-orange-code-482
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: نارنجی
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 090101190
تعداد بسته
×

منجوق صدفی سفید تِلا کد 489

8/500 تومان
monjogh-tela-white-code-489
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سفید
کدمحصول : 090101188
تعداد بسته
×

منجوق صدفی آبی روشن تِلا کد 486

8/500 تومان
monjogh-tela-blue-code-486
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101186
تعداد بسته

ویژگی ای که منجوق هارو از سایر مهره ها متمایز میکنه، کوچک بودن سایز منجوق هاست.به همین دلیل هم هست که منجوق ها به صورت تک و یا ریسه ای به فروش نمی رسند و فروش منجوق ها بر اساس واحد گرم صورت می گیرد. منجوق ها در سه جنس ژله ای ، کریستالی و ساده به فروش می رسند و از نظر سایز ؛ در دو نوع بزرگ و کوچک هستند. سایز بزرگ به اندازه 3mm, سایز کوچک به اندازه 2mm است. به دلیل کوچک بودن سایز منجوق معمولا از دستگاه منجوق بافی برای ساخت دستبند ، گردنبند و درکل زیور آلات مهره ای استفاده می شود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!