سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

پولک و ملیله

جستجو در دسته "پولک و ملیله" :

×

ملیله شکسته طلایی کد 8459

35 تومان
malile_shekaste_talaee8459
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: استوانه ای
رنگ: طلایی
اندازه: 2mm
نوع ملیله: شکسته
جنس مهره: کریستال
رنگ پایه: طلایی
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: متفاوت
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
کدمحصول : 09011417
×

ملیله شکسته سبز تیره کد 8458

35 تومان
malile_shekaste_sabz_tire8458
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: هفت رنگ
شکل: استوانه ای
رنگ: سبز تیره
اندازه: 2mm
نوع ملیله: شکسته
جنس مهره: کریستال
رنگ پایه: سبز
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: متفاوت
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
کدمحصول : 09011416
15 % -
ملیله شکسته نارنجی کد 8444

35 تومان
29 تومان
×

ملیله شکسته نارنجی کد 8444

15 % - 35 تومان29 تومان
malile_shekaste_narenji8444
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: استوانه ای
رنگ: نارنجی
اندازه: 7 mm
نوع ملیله: پیچ
جنس مهره: کریستال
رنگ پایه: نارنجی
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: متفاوت
اندازه مهره زیورآلات: 7mm
اندازه مهره: 7mm
کدمحصول : 09011401
×

ملیله پیچ کالباسی کد 8434

40 تومان
malilile_pich_kalbasi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: هفت رنگ
شکل: استوانه ای
رنگ: کالباسی
اندازه: 7 mm
نوع ملیله: پیچ
جنس مهره: کریستال
رنگ پایه: نارنجی
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: متفاوت
اندازه مهره زیورآلات: 7mm
اندازه مهره: 7mm
کدمحصول : 09011318
×

ملیله پیچ برنزی کد 8425

40 تومان
malilile_pich_boronzi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: استوانه ای
رنگ: برنزی
اندازه: 7 mm
نوع ملیله: پیچ
جنس مهره: کریستال
رنگ پایه: برنز
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: متفاوت
اندازه مهره زیورآلات: 7mm
کدمحصول : 09011306
20 % -
ملیله پیچ سبز روشن کد 8420

40 تومان
32 تومان
×

ملیله پیچ سبز روشن کد 8420

20 % - 40 تومان32 تومان
malilile_pich_sabz_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: استوانه ای
رنگ: سبز روشن
اندازه: 7 mm
نوع ملیله: پیچ
جنس مهره: کریستال
رنگ پایه: سبز
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: متفاوت
اندازه مهره زیورآلات: 7mm
اندازه مهره: *
کدمحصول : 09011301
×

پولک طرح دار کد 8540

zivaralat_poolak_tarhdar8540
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: هفت رنگ
شکل: چندطرح
رنگ: چندرنگ
اندازه: 5_20mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: سایز های متفاوت
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09011807
×

پولک طرح مستطیل کد 8539

zivaralat_poolak_tarhdar_mostatil8539
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: هفت رنگ
شکل: مستطیل
رنگ: چندرنگ
اندازه: 20mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مستطیلی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 19mm
کدمحصول : 09011806
×

پولک طرح گل کد 8538

zivaralat_poolak_tarhdar_gol8538
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: گل
رنگ: چندرنگ
اندازه: 14mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گل و پروانه
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
کدمحصول : 09011805
×

پولک طرح دایره کد 8537

zivaralat_poolak_tarhdar_dayere8537
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: دایره
رنگ: چندرنگ
اندازه: 15mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 15mm
کدمحصول : 09011804
×

پولک طرح صدف کد 8536

zivaralat_poolak_tarhdar_sadaf8536
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: صدف
رنگ: چندرنگ
اندازه: 15mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 15mm
کدمحصول : 09011803
×

پولک طرح برگ کد 8535

zivaralat_poolak_tarhdar_barg8535
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: برگ
رنگ: چندرنگ
اندازه: 25mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 25mm
کدمحصول : 09011802
×

پولک طرح پروانه کد 8532

zivaralat_poolak_tarhdar_parvane8532
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: پروانه
رنگ: چندرنگ
اندازه: 20 mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گل و پروانه
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 20mm
کدمحصول : 09011801
×

پولک هفت رنگ سفید کد 8500

zivaralat_poolak_haftrang_sefid500
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: هفت رنگ
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: سفید
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011706
×

پولک هفت رنگ بی رنگ کد 8499

zivaralat_poolak_haftrang_birang8499
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: هفت رنگ
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: بی رنگ
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
شکل مهره: دایره
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011705
×

پولک هفت رنگ زرد روشن کد 8498

zivaralat_poolak_haftrang_zard_roshan8498
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: هفت رنگ
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: زرد روشن
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: زرد
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011704
×

پولک هفت رنگ نارنجی روشن کد 8497

zivaralat_poolak_haftrang_narenji_roshan8497
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: هفت رنگ
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: نارنجی روشن
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: نارنجی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011703
×

پولک هفت رنگ صورتی کد 8496

zivaralat_poolak_haftrang_soorati_8496
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: هفت رنگ
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: صورتی
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: صورتی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011702
×

پولک هفت رنگ صورتی روشن کد 8494

zivaralat_poolak_haftrang_soorati_roshan8494
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: هفت رنگ
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: صورتی روشن
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: صورتی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011701
×

پولک ساده مشکی کد 8493

zivaralat_poolak_sade_meshki8493
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: مشکی
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: سیاه
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011615
×

پولک ساده نقره ای کد 8492

zivaralat_poolak_sade_noghrei8492
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: نقره ای
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: نقره ای
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011614
×

پولک ساده دودی کد 8491

zivaralat_poolak_sade_doodi8491
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: دودی
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: سیاه
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011613
×

پولک ساده سبز تیره کد 8490

zivaralat_poolak_sade_sabz_tire8990
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: سبز تیره
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011612
×

پولک ساده سبز کد 8489

zivaralat_poolak_sade_sabz8489
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: سبز
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011611
×

پولک ساده سبز روشن کد 8488

zivaralat_poolak_sade_sabz_roshan8488
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: سبز روشن
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011610
×

پولک ساده قرمز کد 8487

zivaralat_poolak_sade_ghermez
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: قرمز
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011609
×

پولک ساده صورتی تیره کد 8486

zivaralat_poolak_sade_soorati_tire8486
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: صورتی تیره
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: بنفش
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011608
×

پولک ساده طلایی روشن کد 8485

zivaralat_poolak_sade_talaee_roshan8485
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: طلایی روشن
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: طلایی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011607
×

پولک ساده برنزی کد 8484

zivaralat_poolak_sade_boronzi8484
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: برنزی
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: برنز
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011606
×

پولک ساده آبی تیره کد 8482

zivaralat_poolak_sade_abi_tire8482
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: آبی تیره
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011604
×

پولک ساده آبی فیروزه ای کد 8481

zivaralat_poolak_sade_abi_firoozei8481
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: آبی فیروزه ای
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011603
×

پولک ساده صورتی روشن کد 8480

zivaralat_poolak_sade_soorati_roshan8480
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: صورتی روشن
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: صورتی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011602
×

پولک ساده طلایی کد 8479

zivaralat_poolak_sade_talaee
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: دایره تراش خورده
رنگ: طلایی
اندازه: 6mm
جنس مهره: پلاستیک
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: دایره
رنگ پایه: طلایی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
کدمحصول : 09011601
×

ملیله شکسته کرم کد 8460

malile_shekaste_kerem8460
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: هفت رنگ
شکل: استوانه ای
رنگ: کرم
اندازه: 2mm
نوع ملیله: شکسته
جنس مهره: کریستال
رنگ پایه: کرم
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: متفاوت
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
کدمحصول : 09011418
×

ملیله شکسته دودی کد 8457

malile_shekaste_doodi8458
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: استوانه ای
رنگ: دودی
اندازه: 2mm
نوع ملیله: شکسته
جنس مهره: کریستال
رنگ پایه: سیاه
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: متفاوت
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
کدمحصول : 09011415
×

ملیله شکسته نقره ای کد 8456

malile_shekaste_noghrei8456
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
نوع رنگ: ساده
شکل: استوانه ای
رنگ: نقره ای
اندازه: 2mm
نوع ملیله: شکسته
جنس مهره: کریستال
رنگ پایه: نقره ای
انواع سنگ و مهره: ملیله و پولک
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
شکل مهره: متفاوت
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
کدمحصول : 09011414

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه