سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

مهره نگین دار

جستجو در دسته "مهره نگین دار" :

×

مهره نگین دار سایز بزرگ بنفش سفید

1/000 تومان
honari-337-154
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سفید - بنفش
رنگ نگین : سفید - بنفش - صورتی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: بنفش
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201140
×

مهره نگین دار سایز بزرگ سفید قهوه ای

30 % - 1/000 تومان700 تومان
honari-894-656
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سفید-قهوه ای
رنگ نگین : سفید-قهوه ای
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201135
×

مهره نگین دار سایز متوسط آبی سفید

850 تومان
honari-535-700
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: آبی-سفید
رنگ نگین : آبی-سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201132
×

مهره نگین دار سایز متوسط زرد

850 تومان
honari-77-777
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: زرد
رنگ نگین : زرد
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: زرد
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201129
×

مهره نگین دار سایز متوسط زرد سفید

850 تومان
honari-355-599
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: سفید-زرد
رنگ نگین : سفید-زرد
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201126
×

مهره نگین دار سایز بزرگ سفید طلایی

30 % - 1/000 تومان700 تومان
honari-288-703
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سفید - خردلی
رنگ نگین : سفید - طلایی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: طلایی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201125
×

مهره نگین دار سایز متوسط سفید طلایی

850 تومان
honari-300-297
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: خردلی - سفید
رنگ نگین : طلایی - سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: طلایی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201124
×

مهره نگین دار سایز کوچک توسی سیر

750 تومان
honari-321-759
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: توسی
رنگ نگین : توسی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: طوسی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201122
×

مهره نگین دار سایز متوسط آبی تیره

1/000 تومان
honari-248-765
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: آبی تیره
رنگ نگین : آبی تیره
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سرمه ای
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: رشته(بند)
کدمحصول : 090201108
×

مهره نگین دار سایز متوسط قرمز زرد

25 % - 850 تومان600 تومان
honari-593-316
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: قرمز
رنگ نگین : قرمز - زرد
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201105
×

مهره نگین دار سایز کوچک قرمز زرد

750 تومان
honari-209-750
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: قرمز
رنگ نگین : قرمز - زرد
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201104
×

مهره نگین دار سایز بزرگ کرم

1/000 تومان
honari-848-103
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: کرم
رنگ نگین : کرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020197
30 % -
مهره نگین دار سایز  کوچک کرم

1/000 تومان
700 تومان
×

مهره نگین دار سایز کوچک کرم

30 % - 1/000 تومان700 تومان
honari-806-387
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: کرم
رنگ نگین : کرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020195
×

مهره نگین دار سایز بزرگ سرخابی

1/000 تومان
honari-93-880
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سرخابی
رنگ نگین : سرخابی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020185
×

مهره نگین دار سایز بزرگ آبی

1/000 تومان
honari-648-867
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: آبی
رنگ نگین : آبی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020182
20 % -
مهره نگین دار سایز متوسط آبی

850 تومان
650 تومان
×

مهره نگین دار سایز متوسط آبی

20 % - 850 تومان650 تومان
honari-700-880
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: آبی
رنگ نگین : آبی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020181
20 % -
مهره نگین دار سایز کوچک آبی

750 تومان
600 تومان
×

مهره نگین دار سایز کوچک آبی

20 % - 750 تومان600 تومان
honari-427-620
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: آبی
رنگ نگین : آبی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020180
20 % -
مهره نگین دار سایز کوچک بنفش

750 تومان
600 تومان
×

مهره نگین دار سایز کوچک بنفش

20 % - 750 تومان600 تومان
honari-608-645
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: بنفش
رنگ نگین : بنفش روشن
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: بنفش
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020177
×

مهره نگین دار سایز کوچک یشمی سیر

750 تومان
honari-814-805
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: سبز یشمی
رنگ نگین : سبز یشمی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020174
30 % -
مهره نگین دار سایز بزرگ نارنجی

1/000 تومان
700 تومان
×

مهره نگین دار سایز بزرگ نارنجی

30 % - 1/000 تومان700 تومان
honari-829-778
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: نارنجی
رنگ نگین : نارنجی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: نارنجی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020170
×

مهره نگین دار سایز متوسط نارنجی

20 % - 850 تومان650 تومان
honari-911-847
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: نارنجی
رنگ نگین : نارنجی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: نارنجی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020169
×

مهره نگین دار سایز کوچک نارنجی

20 % - 750 تومان600 تومان
honari-538-767
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: نارنجی
رنگ نگین : نارنجی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: نارنجی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020168
×

مهره نگین دار سایز بزرگ صورتی

1/000 تومان
honari-530-781
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: صورتی
رنگ نگین : صورتی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: صورتی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020167
×

مهره نگین دار سایز کوچک صورتی

1/000 تومان
honari-693-967
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: صورتی
رنگ نگین : صورتی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: صورتی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020165
×

مهره نگین دار سایز بزرگ قرمز سبز

1/000 تومان
honari-421-55
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: قرمز
رنگ نگین : قرمز - سبز
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020164
×

مهره نگین دار سایز متوسط قرمز سبز

850 تومان
honari-613-658
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: قرمز
رنگ نگین : قرمز - سبز
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020163
×

مهره نگین دار سایز کوچک قرمز سبز

20 % - 750 تومان600 تومان
honari-661-468
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: قرمز
رنگ نگین : قرمز - سبز
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020162
×

مهره نگین دار سایز بزرگ آبی لاجوردی

25 % - 1/000 تومان750 تومان
honari-648-728
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: آبی لاجوردی
رنگ نگین : آبی -سفید-قرمز
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020161
×

مهره نگین دار سایز متوسط آبی لاجوردی

25 % - 850 تومان600 تومان
honari-768-28
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: آبی لاجوردی
رنگ نگین : آبی -سفید-قرمز
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020160
×

مهره نگین دار سایز کوچک آبی لاجوردی

20 % - 750 تومان600 تومان
honari-708-856
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: آبی لاجوردی
رنگ نگین : آبی -سفید-قرمز
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020159
×

مهره نگین دار سایز بزرگ سبز یشمی

25 % - 1/000 تومان750 تومان
honari-846-864
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سبز یشمی
رنگ نگین : سبز - سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020158
×

مهره نگین دار سایز متوسط سبز یشمی

20 % - 850 تومان650 تومان
honari-196-828
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: سبر یشمی
رنگ نگین : سبز - سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020157
×

مهره نگین دار سایز کوچک سبز یشمی

20 % - 750 تومان600 تومان
honari-361-226
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: سبز
رنگ نگین : سبز-سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020156
×

مهره نگین دار سایز بزرگ قرمز

1/000 تومان
honari-181-922
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: قرمز
رنگ نگین : قرمز - سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020155
×

مهره نگین دار سایز متوسط قرمز

20 % - 850 تومان650 تومان
honari-402-873
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: قرمز
رنگ نگین : قرمز - سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020154
×

مهره نگین دار سایز بزرگ چند رنگ

1/000 تومان
honari-217-297
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سفید
رنگ نگین : چند رنگ
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020152

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه