سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

مهره نگین دار

جستجو در دسته "مهره نگین دار" :

×

مهره نگین دار سایز متوسط زرد

850 تومان
honari-77-777
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: زرد
رنگ نگین : زرد
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: زرد
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201129
×

مهره نگین دار سایز متوسط سفید طلایی

850 تومان
honari-300-297
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: خردلی - سفید
رنگ نگین : طلایی - سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: طلایی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201124
×

مهره نگین دار سایز متوسط آبی تیره

1/000 تومان
honari-248-765
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: آبی تیره
رنگ نگین : آبی تیره
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سرمه ای
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: رشته(بند)
کدمحصول : 090201108
×

مهره نگین دار سایز کوچک صورتی

1/000 تومان
honari-693-967
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: صورتی
رنگ نگین : صورتی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: صورتی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020165
×

مهره نگین دار سایز بزرگ قرمز سبز

1/000 تومان
honari-421-55
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: قرمز
رنگ نگین : قرمز - سبز
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020164
×

مهره نگین دار سایز متوسط قرمز سبز

850 تومان
honari-613-658
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: قرمز
رنگ نگین : قرمز - سبز
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020163
×

مهره نگین دار سایز کوچک سبز یشمی

750 تومان
honari-361-226
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: سبز
رنگ نگین : سبز-سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020156
×

مهره نگین دار سایز بزرگ سبز روشن

1/000 تومان
honari-889-917
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سبز
رنگ نگین : سبز
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020146
×

مهره نگین دار سایز متوسط صورتی روشن

850 تومان
honari-920-567
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: صورتی
رنگ نگین : صورتی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1عدد
رنگ پایه: صورتی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 09020139
×

مهره تزیینی مشکی طرح هفت رنگ

honari-99-388
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره
واحد: عدد
کدمحصول : 090201302
×

مهره تزیینی شیری طرحدار

honari-515-599
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره
واحد: عدد
کدمحصول : 090201301
×

مهره تزیینی سبز زیتونی روشن طرحدار

honari-107-556
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره
واحد: عدد
کدمحصول : 090201300
×

مهره تزیینی کرم طرحدار

honari-254-787
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره
واحد: عدد
کدمحصول : 090201299
×

مهره تزیینی مشکی طرحدار

honari-344-424
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: مهره
واحد: عدد
کدمحصول : 090201298
×

مهره نگین دار سایز بزرگ سفید نگین هفت رنگ

honari-584-829
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سفید
رنگ نگین : هفت رنگ
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201143
×

مهره نگین دار سایز بزرگ سفید

honari-489-528
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سفید
رنگ نگین : سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201142
×

مهره نگین دار سایز کوچک طلایی

honari-154-656
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: نارنجی
رنگ نگین : طلایی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: طلایی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201141
×

مهره نگین دار سایز بزرگ بنفش سفید

honari-337-154
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سفید - بنفش
رنگ نگین : سفید - بنفش - صورتی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: بنفش
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201140
×

مهره نگین دار سایز بزرگ مشکی

honari-290-97
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: مشکی
رنگ نگین : مشکی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سیاه
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201139
×

مهره نگین دار سایز بزرگ آبی تیره

honari-681-460
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: فیروزه ای تیره
رنگ نگین : فیروزه ای تیره
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سرمه ای
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201138
×

مهره نگین دار سایز کوچک آبی تیره

honari-975-944
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: فیروزه ای تیره
رنگ نگین : فیروزه ای تیره
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سرمه ای
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201137
×

مهره نگین دار سایز بزرگ آبی سفید

honari-956-508
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: لاجوردی
رنگ نگین : لاجوردی-سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201136
×

مهره نگین دار سایز بزرگ سفید قهوه ای

30 % -
honari-894-656
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سفید-قهوه ای
رنگ نگین : سفید-قهوه ای
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201135
×

مهره نگین دار سایز بزرگ زرشکی

honari-265-875
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: زرشکی
رنگ نگین : زرشکی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201134
×

مهره نگین دار سایز بزرگ آبی سفید

honari-601-248
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: آبی-سفید
رنگ نگین : آبی-سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201133
×

مهره نگین دار سایز متوسط آبی سفید

honari-535-700
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: آبی-سفید
رنگ نگین : آبی-سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201132
×

مهره نگین دار سایز بزرگ نسکافه ای

honari-816-574
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: نسکافه ای
رنگ نگین : نسکافه ای
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201131
×

مهره نگین دار سایز متوسط نسکافه ای

honari-256-34
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: نسکافه ای
رنگ نگین : نسکافه ای
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201130
×

مهره نگین دار سایز کوچک زرد

10 % -
honari-245-707
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: زرد
رنگ نگین : زرد
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: زرد
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201128
×

مهره نگین دار سایز بزرگ زرد سفید

honari-591-104
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: زرد-سفید
رنگ نگین : زرد-سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201127
×

مهره نگین دار سایز متوسط زرد سفید

honari-355-599
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: سفید-زرد
رنگ نگین : سفید-زرد
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201126
×

مهره نگین دار سایز بزرگ سفید طلایی

30 % -
honari-288-703
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سفید - خردلی
رنگ نگین : سفید - طلایی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: طلایی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201125
×

مهره نگین دار سایز متوسط توسی سیر

honari-505-582
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: توسی
رنگ نگین : توسی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: طوسی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201123
×

مهره نگین دار سایز کوچک توسی سیر

honari-321-759
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: توسی
رنگ نگین : توسی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: طوسی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201122
×

مهره نگین دار سایز بزرگ قرمز سفید

honari-672-228
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: قرمز - سفید
رنگ نگین : قرمز - نارنجی - سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201121
×

مهره نگین دار سایز متوسط قرمز سفید

honari-109-561
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: قرمز - سفید
رنگ نگین : قرمز - نارنجی - سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
کدمحصول : 090201120

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه