سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

میخ

جستجو در دسته "میخ" :

×

سوزن میخی برنجی ته گرد زردقلم 4cm

 
sozan-mikhi-41
واحد: عدد
نوع میخ: ته گرد
جنس میخ: برنج
رنگ میخ: زردقلم
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031741
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای روشن 4cm

2/000 تومان
sozan_mikhi_tahgholab_noghrei-light_4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن ته گرد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4 cm
کدمحصول : 020304114
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت طلایی 4cm

2/000 تومان
honari-1531553031-168
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته گرد
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031733
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت نقره ای 4cm

 
honari-1531552176-139
واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031732
×

سوزن میخی ته تخت زرده قلم 4cm

2/000 تومان
honari-1531381015-24
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031725
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت طلایی 34mm

2/500 تومان
honari-1526212868-690
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 34mm
کدمحصول : 09031723
تعداد بسته
×

حلقه پیچی طلایی

2/500 تومان
honari-947-51
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 1cm
کدمحصول : 09031721
تعداد بسته
×

حلقه پیچی نقره ای

2/500 تومان
honari-698-439
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 1cm
کدمحصول : 09031720
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت طلایی 3 سانتی

2/000 تومان
sozan_mikhi_tah_takht_talaie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: طلایی
شکل ته سوزن: ته تخت
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: طلایی
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3cm
کدمحصول : 09031710
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته قلاب زرده قلم 4cm

1/000 تومان
sozan_mikhi_tah_gholab_zarde_ghalam
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
شماره سوزن: بزرگ
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: زرد قلم
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: زردقلم
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031706
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت نقره ای 3 سانت

2/000 تومان
sozan_mikhi_takht_noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: نقره ای
شماره سوزن: کوچک
شکل ته سوزن: ته تخت
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: نقره ای
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3cm
کدمحصول : 09031705
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت طلایی 4 سانتی

2/000 تومان
sozan_mikhi_takht
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
شماره سوزن: بزرگ
شکل ته سوزن: ته تخت
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: طلایی
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031703
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت استیل نقره ای 12 میلیمتر

 
sozan-mikhi-tah-takht-steel-12mm
واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 12 mm
کدمحصول : 09031752
×

سوزن میخی ته قلاب استیل نقره ای 2 سانتیمتر

 
sozan_mikhi_tahgholab_noghrei_2cm
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 2 cm
کدمحصول : 09031751
×

حلقه پیچی استیل نقره ای 12 میلیمتر

 
halghe_pichii_12mm
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 12 mm
کدمحصول : 09031750
×

حلقه پیچی استیل نقره ای 8 میلیمتر

 
halghe_pichii_8mm
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 8 mm
کدمحصول : 09031749
×

سوزن میخی ته تخت استیل نقره ای 6cm

 
sozan-mikhi-tahgtakht-noghrei-6cm
واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 6 cm
کدمحصول : 09031748
×

سوزن میخی ته تخت نقره ای 2.6 سانتیمتر

 
sozan-mikhi-tahgholab-noghrei-2-6cm
واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: نقره ای
اندازه میخ: 2.6 cm
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031746
×

سوزن میخی ته تخت طلایی 2.5 cm

 
sozan-mikhi-tah-takht-gold-25mm
واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: طلایی
اندازه میخ: 2.5 cm
کدمحصول : 09031745
×

سوزن میخی برنجی ته گرد نقره ای4cm

 
sozan-mikhi-tahgerd-noghre-berenji-2cm
واحد: عدد
نوع میخ: ته گرد
جنس میخ: برنج
رنگ میخ: نقره ای
اندازه میخ: 4 cm
کدمحصول : 09031743
×

سوزن میخی برنجی ته گرد زردقلم 2 cm

 
sozan-mikhi-tahgerd-zardghalam-berenji-2cm
واحد: عدد
نوع میخ: ته گرد
جنس میخ: برنج
رنگ میخ: زردقلم
اندازه میخ: 2 cm
کدمحصول : 09031742
×

سوزن میخی برنجی ته گرد نقره ای 4cm

 
sozan-mikhi-40
واحد: بسته
نوع میخ: ته گرد
جنس میخ: برنج
رنگ میخ: نقره ای
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031740
×

سوزن میخی برنجی ته گرد طلایی 4cm

 
sozan-gerd-1739
واحد: عدد
نوع میخ: ته گرد
جنس میخ: برنج
رنگ میخ: طلایی
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031739
×

سوزن میخی ته تخت طلایی 2.6cm

 
honari-1537779219-247
واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: طلایی
اندازه میخ: 2.6cm
کدمحصول : 09031738
×

سوزن میخی ته تخت زرده قلم 3.5cm

 
honari-1537779116-870
واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
اندازه میخ: 3.5cm
کدمحصول : 09031737
×

سوزن میخی ته قلاب استیل نقره ای 4cm

 
honari-1536822979-668
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031735
×

سوزن میخی ته قلاب طلایی 4cm

 
honari-1531553321-612
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031734
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای روشن 3cm

 
honari-1531551703-333
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3cm
کدمحصول : 09031731
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای روشن 5cm

 
honari-1531550924-280
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 5cm
کدمحصول : 09031730
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای 5cm

 
honari-1531550817-158
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 5cm
کدمحصول : 09031729
×

سوزن میخی ته قلاب زرده قلم 3/5cm

 
honari-1531381814-241
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3/5cm
کدمحصول : 09031728
×

سوزن میخی ته تخت زرده قلم 3cm

 
honari-1531381500-858
واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3cm
کدمحصول : 09031727
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای 4/5cm

 
honari-1531381256-576
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4/5cm
کدمحصول : 09031726
×

سوزن میخی ته قلاب استیل طلایی 4cm

 
honari-1526212963-471
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031724
×

حلقه پیچی زرد قلم

 
honari-542-543
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 1cm
کدمحصول : 09031722
×

سوزن میخی ته قلاب زرد قلم 3cm

 
honari-980-62
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3cm
کدمحصول : 09031719

کاربرد میخ ها و یا همان سوزن های میخی ، در ساخت گوشواره است. سوزن های میخی بر اساس طول آنه ها در اندازه های 3 ، 3.5 ، 4 و 5 سانتی متر هستند که در صورت اضافه آمدن بخشی از آن می توان با سیم چین قسمت اضافه را جدا کرد. سوزن های میخی ب اساس فرم انتهای آن ها به سه نوع سوزن میخی ته گرد و ته تخت و همچنین سوزن میخی های ته قلاب تقسیم می شوند . از سوزن میخی های ته قلاب برای آویزان کردن پلاک یا هر چیز دیگری به انتهای گوشواره به وسیله حلقه اتصال استفاده می شود. سوزن های گوشواره در رنگ های نقره ای و طلای و زرده قلم و مسی موجود هستند و باید متناسب با رنگ عصای گوشواره انتخاب شوند.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!