سبد خرید شما خالی است !

خرج کار نگین دار

جستجو در دسته "خرج کار نگین دار" :

×

خرج کار نقره ای نگین مشکی 7mm

400 تومان
honari-129-612
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032519
×

خرج کار نقره ای نگین آبی 7mm

400 تومان
honari-660-328
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032518
×

خرج کار نقره ای نگین چند رنگ 8mm

550 تومان
honari-545-614
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032517
×

خرج کار زردقلم نگین دار 6mm

520 تومان
honari-290-731
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6*2 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032516
×

خرج کار زردقلم نگین دار 8mm

550 تومان
honari-39-688
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032515
×

خرج کار دودی نگین قرمز 8mm

400 تومان
honari-50-582
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032514
×

خرج کار طلایی نگین طرح هفت رنگ 4mm

350 تومان
honari-842-819
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4*1 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032513
×

خرج کار طلایی نگین طرح هفت رنگ 5mm

350 تومان
honari-15-661
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5*2 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032512
×

خرج کار طلایی نگین طرح هفت رنگ 8mm

400 تومان
honari-698-795
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032511
×

خرج کار آبی نگین دار 8mm

400 تومان
honari-635-708
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: رنگی
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032510
×

خرج کار صورتی نگین دار 8mm

400 تومان
honari-894-515
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: رنگی
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032509
×

خرج کار نقره ای نگین زرد 8mm

425 تومان
honari-230-354
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032507
×

خرج کار مشکی نگین دار 10mm

600 تومان
honari-528-658
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*3mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: رنگی
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032508
×

خرج کار نقره ای نگین دار چند رنگ 12mm

475 تومان
honari-300-593
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032501
×

خرج بین کار حلقه نگین دار استیل نقره ای 8mm

900 تومان
honari-629-780
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: استیل
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032504
×

خرج بین کار حلقه نگین دار استیل نقره ای 4mm

700 تومان
honari-556-481
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: استیل
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032503
×

خرج بین کار حلقه نگین دار استیل نقره ای 6mm

800 تومان
honari-39-29
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: استیل
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032502
نا موجود
خرج کار دودی نگین دار 6mm

375 تومان
×

خرج کار دودی نگین دار 6mm

375 تومان
honari-863-502
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 6*2 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032520
نا موجود
خرج کار مشکی نگین دار 6mm

375 تومان
×

خرج کار مشکی نگین دار 6mm

375 تومان
honari-30-323
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 6*2 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
رنگ خرج کار: رنگی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032506
نا موجود
خرج کار مشکی نگین دار 8mm

400 تومان
×

خرج کار مشکی نگین دار 8mm

400 تومان
honari-399-667
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 8*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
رنگ خرج کار: رنگی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032505

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه