سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

خرج کار

جستجو در دسته "خرج کار" :

×

خرج کار برنجی طرح سنجاقک 15*12 mm

4/500 تومان
product-1613568230-7278
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین طول:15mm/بیشترین عرض:12mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02175500
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح گوشواره 8*4.5 mm

5/000 تومان
product-1613568126-6092
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین طول:8mm/بیشترین عرض:4.5mm/قطر حلقه:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02173402
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی مربع دو سوراخ 2*2 cm

4/400 تومان
product-1613567826-9332
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ابعاد کلی:2*2 cm اندازه سوراخ: کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02172724
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی سکه حلقه دار15mm

5/500 تومان
product-1613567712-1873
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:15mm/قطر حلقه:2mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02174360
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح لوزی توخالی 1.2*0.9 cm کد 2021-3

6/000 تومان
product-1613567493-1394
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : اندازه سوراخ :کمتر از 1 mm ابعاد کلی:1.2*0.9 cm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02172012
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی ریز طرح نیم دایره گود 4mm

5/000 تومان
product-1613567410-7225
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:4mm/اندازه سوراخ:1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02178844
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح ماهی 10*15 mm

5/000 تومان
product-1613567345-4001
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:15mm/عرض:10mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02175149
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح برگ بزرگ 2*2.5 cm

6/000 تومان
product-1613567152-1332
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : اندازه سوراخ :کمتر از 1 mm ابعاد کلی:2*2.5 cm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02177504
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح بته جغه8*4 mm

6/000 تومان
product-1613567101-4804
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:حددا8mm/عرض:حدودا4mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02174055
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح سکه گود 1.5 cm

5/500 تومان
product-1613567063-3006
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : اندازه سوراخ :کمتر از 1 mm ابعاد کلی:1.5 cm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02177695
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح خوشه 8*2 mm

6/000 تومان
product-1613567024-6390
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : اندازه سوراخ :کمتر از 1 mm ابعاد کلی:8*2 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02170192
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح واشری14mm

5/000 تومان
product-1613566974-1515
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:14mm/قطر داخلی:9mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02176561
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی مربع 9mm

6/000 تومان
product-1613566926-4415
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول و عرض:9mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02173944
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح اشکال لوزی 1.7*1.1 cm

6/000 تومان
product-1613566830-6709
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : اندازه سوراخ :کمتر از 1 mm ابعاد کلی:1.7*1.1 cm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02176503
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح حلقه 4cm

4/500 تومان
product-1613566777-4082
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:4cm اندازه سوراخ:کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02171382
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح دایره 1.3 cm

4/500 تومان
product-1613566738-3391
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.3 cm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02170304
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح برگ 12*8 mm

4/000 تومان
product-1613566700-57
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول :1.2 cm عرض:8 mm اندازه سوراخ:کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ایران
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02177539
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی کد 2021-1 ابعاد 11*9 mm

4/000 تومان
product-1613566644-3409
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول :1.1 cm عرض: 9mm اندازه سوراخ:کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02170488
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح کوسه 1*0.4 cm کد 2021

5/000 تومان
product-1613566513-1051
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : اندازه سوراخ :کمتر از 1 mm ابعاد کلی:1*0.4 cm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02172577
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح کاسبرگ 1.2*1 cm

3/500 تومان
product-1613566343-4609
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : اندازه سوراخ :کمتر از 1 mm ابعاد کلی:1.2*1 cm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02179859
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح پرنده 23*8 mm

6/000 تومان
product-1613566304-1117
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:حدودا23mm/عرض:حدودا8mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02178367
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح مستطیل 20*3 mm

4/500 تومان
product-1613566246-6318
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول :2 cm عرض:3 mm اندازه سوراخ:کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02170140
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح smile اندازه 9*6 mm

6/000 تومان
product-1613566201-5365
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول :9 mm عرض: 6mm اندازه سوراخ:کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02172095
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح صدف 10*9 mm

3/500 تومان
product-1613566165-4027
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول :1 cm عرض:9 mm اندازه سوراخ:حدودا 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02177687
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح ماهی 12*9 mm

6/000 تومان
product-1613566112-8479
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول :1.2 cm عرض: 9mm اندازه سوراخ:کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02176439
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح لوزی 3.2*2.3 cm

4/500 تومان
product-1613566072-544
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : اندازه سوراخ :کمتر از 1 mm ابعاد کلی:3.2*2.3 cm
نوع آبکاری : اعلاء
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02176576
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح فیل توخالی 1.1*1.3 cm

6/000 تومان
product-1613566009-4366
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.1*1.3 cm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02177198
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح اسکلت ماهی 19*6 mm

4/500 تومان
product-1613565420-8540
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول :1.9 cm عرض:6mm اندازه سوراخ:کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02171575
تعداد بسته
×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 5mm قطر 1mm

5/000 تومان
product-1613564180-5336
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 5mm قطر داخلی 1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02177833
تعداد بسته
×

مربع استوانه ای برنجی ارتفاع 1.2 cm قطر 1mm

4/000 تومان
product-1613563999-9685
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 1.2 cm ابعاد داخلی مربع 1*1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02179944
تعداد بسته
×

لوله استوانه انحنا دار برنجی برش خورده ارتفاع 2.4cm قطر 2 mm

5/000 تومان
product-1613563853-7202
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 2.4cm قطر 2 mm ابعاد قسمت برش خورده 1.4 cm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02173326
تعداد بسته
×

لوله استوانه برنجی طلایی ارتفاع 6mm قطر 1mm

5/000 تومان
product-1613563700-4571
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 6mm قطر داخلی 1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02173755
تعداد بسته
×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 9mm قطر 1mm

3/500 تومان
product-1613563538-4676
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 9mm قطر داخلی 1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02173310
تعداد بسته
×

لوله استوانه برنجی طلایی ارتفاع 9mm و قطر 1mm

3/500 تومان
product-1613563184-9510
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 9mm و قطر داخلی 1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02176385
تعداد بسته
×

لوله استوانه برنجی طلایی ارتفاع 9mm قطر 2mm

4/000 تومان
product-1613563054-8636
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 9cm قطر داخلی 2mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02171190
تعداد بسته
×

مربع استوانه ای برنجی ارتفاع 1.2 cm ابعاد داخلی مربع 1*1 mm

4/500 تومان
product-1613562885-4595
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 1.2 cm قطر 1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02177093
تعداد بسته

خرج کارها ، مهره و پلاک های تزينی هستند که برای ساخت انواع بدلیجات و زیورالات دست ساز استفاده میشوند . از خرج کار های دارای حلقه برای آویز کردن یک مهره یا شیء در میانه دستبند های مهره ای و از برخی از خرج کارها برای پنهان کردن گره دستبند استفاده می کنند. خرج کار ها رنگ ها ، سایز ها و اشکل متفاوتی دارند. خرج کار ها در رنگ های طلایی و نقره ای و زده قلم و پتینه وبه شکل های هندسی کوری و مکعبی دارای طرح هستند. خرج کار ها باید متناسب باسایز مهره ها و رنگ سایر اجزا همچون زنجیر و قفل و بست و حلقه اتصال انتخاب شوند.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!