سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

خرج کار

جستجو در دسته "خرج کار" :

×

خرج کار طرح سکه واشری 6mm

6/000 تومان
product-1613819142-7626
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول : 6mm اندازه سوراخ:;کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02202023
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح برگ توخالی گود 17*6 mm

4/000 تومان
product-1613819040-7462
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:حدودا17mm/عرض:حدودا6mm/طول قسمت توخالی:11mm/عرض قسمت توخالی:4mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02209998
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح شبدر 27*30 mm

4/000 تومان
product-1613818400-8749
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بزرگترین عرض:27mm/بزرگترین طول:30mm/ قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02201454
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح لبخند 8mm

4/000 تومان
product-1613818295-4475
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:8mm/قطر حلقه :1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02206019
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی با طرح برگ ۴ پر 5*5 mm

4/500 تومان
product-1613818182-857
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین طول:5mm/بیشترین عرض:5mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02207306
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح گل ۶ برگ 18mm

5/000 تومان
product-1613816811-9749
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر :18mm/قطر سوراخ مرکز:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02208579
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح قاب 1.5*1 cm

5/000 تومان
product-1613816633-2629
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول :1.5 cm عرض: 1cm اندازه سوراخ:کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02206765
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح فیل 15*9 mm

5/500 تومان
product-1613814013-2154
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15*9 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02205363
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح گل توخالی 7mm

4/000 تومان
product-1613813460-7055
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:7mm/قطر داخلی:5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02207912
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح لبخند کوچک 9*6 mm

6/000 تومان
product-1613813174-5123
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ابعاد کلی: 9*6 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02206882
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح شبدر 16*14 mm

6/000 تومان
product-1613812690-3634
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین طول:16mm/بیشترین عرض:14mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02201372
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح سکه 8mm

4/000 تومان
product-1613812442-9439
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ابعاد کلی: 8mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02202191
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی 10*7 mm

4/000 تومان
product-1613812321-8184
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول :1 cm عرض:7mm اندازه سوراخ:کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02200633
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح برگرگه دار چندرنگ 10*7 mm

4/000 تومان
product-1613811543-9365
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین طول:10mm/بیشترین عرض:7mm/سوراخ حلقه:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: رنگی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02201223
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح فیل 15*10 mm

5/000 تومان
product-1613810007-3452
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین طول:15mm/بیشترین عرض:10mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02206173
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح گل بزرگ توخالی 25mm

3/600 تومان
product-1613809309-1372
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:حدودا 25mm/قطر سوراخ وسط:2mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02209425
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح بته جغه طلایی 8*4 mm

6/000 تومان
product-1613808621-2419
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین طول:8mm/بیشترین عرض:4mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02202116
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی دستبندی 16*9 mm

6/000 تومان
product-1613808426-7551
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول :1.6 cm عرض: 9mm اندازه سوراخ:کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02202824
تعداد بسته
×

خرج کار گل چندرنگ 7mm

6/000 تومان
product-1613808306-3164
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین قطر:7mm/ قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02204338
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح پروانه 12*15 mm

4/500 تومان
product-1613808157-8178
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:15mm/عرض:12mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02207548
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی دایره حاشیه دار 4mm

5/000 تومان
product-1613807889-7830
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:4mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02204708
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح اسب آبی10*8 mm

4/500 تومان
product-1613807243-4127
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:10mm/عرض:8mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02209120
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح دایره سوراخ دار 4mm

5/000 تومان
product-1613806859-5743
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:4mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02203527
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح لوزی طرح دار 6mm

3/500 تومان
product-1613806769-1815
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول ضلع:7mm/اندازه سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02207632
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح دلفین 9*8 mm

5/000 تومان
product-1613568476-6536
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بزرگترین طول:9mm/بزرگترین عرض:8mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02171923
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح اشکال 1 ابعاد 3.5*2.3 cm

4/400 تومان
product-1613568408-8799
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول :3.5 cm عرض:2.3 cm اندازه سوراخ:حدودا 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02176904
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح سنجاقک 15*12 mm

4/500 تومان
product-1613568230-7278
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین طول:15mm/بیشترین عرض:12mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02175500
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح گوشواره 8*4.5 mm

5/000 تومان
product-1613568126-6092
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین طول:8mm/بیشترین عرض:4.5mm/قطر حلقه:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02173402
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی مربع دو سوراخ 2*2 cm

4/400 تومان
product-1613567826-9332
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ابعاد کلی:2*2 cm اندازه سوراخ: کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02172724
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی سکه حلقه دار15mm

5/500 تومان
product-1613567712-1873
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:15mm/قطر حلقه:2mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02174360
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح لوزی توخالی 1.2*0.9 cm کد 2021-3

6/000 تومان
product-1613567493-1394
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : اندازه سوراخ :کمتر از 1 mm ابعاد کلی:1.2*0.9 cm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02172012
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح ماهی 10*15 mm

5/000 تومان
product-1613567345-4001
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:15mm/عرض:10mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02175149
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح برگ بزرگ 2*2.5 cm

6/000 تومان
product-1613567152-1332
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : اندازه سوراخ :کمتر از 1 mm ابعاد کلی:2*2.5 cm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02177504
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح بته جغه8*4 mm

6/000 تومان
product-1613567101-4804
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:حددا8mm/عرض:حدودا4mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02174055
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح سکه گود 1.5 cm

5/500 تومان
product-1613567063-3006
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : اندازه سوراخ :کمتر از 1 mm ابعاد کلی:1.5 cm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02177695
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح خوشه 8*2 mm

6/000 تومان
product-1613567024-6390
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : اندازه سوراخ :کمتر از 1 mm ابعاد کلی:8*2 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02170192
تعداد بسته

خرج کارها ، مهره و پلاک های تزينی هستند که برای ساخت انواع بدلیجات و زیورالات دست ساز استفاده میشوند . از خرج کار های دارای حلقه برای آویز کردن یک مهره یا شیء در میانه دستبند های مهره ای و از برخی از خرج کارها برای پنهان کردن گره دستبند استفاده می کنند. خرج کار ها رنگ ها ، سایز ها و اشکل متفاوتی دارند. خرج کار ها در رنگ های طلایی و نقره ای و زده قلم و پتینه وبه شکل های هندسی کوری و مکعبی دارای طرح هستند. خرج کار ها باید متناسب باسایز مهره ها و رنگ سایر اجزا همچون زنجیر و قفل و بست و حلقه اتصال انتخاب شوند.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!