سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

حلقه اتصال

جستجو در دسته "حلقه اتصال" :

×

حلقه اتصال سایز 7 نقره ای

7/500 تومان
halghe_etesal_7mil_noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 7 mm
کدمحصول : 01031307
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 8 طلایی

7/500 تومان
halghe_etesal_8mil_gold
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 8 mm
کدمحصول : 01031306
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 4 زردقلم

7/500 تومان
honari-555-246
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 4 mm
رنگ حلقه اتّصال: زردقلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030515
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 6نقره ای

7/500 تومان
honari-813-142
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 6mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030509
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 4 نقره ای

7/500 تومان
honari-871-281
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 4 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030508
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 6 استیل طلایی

7/500 تومان
halghe_still_talaie_siz3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: استیل
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030507
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 5 زرده قلم

7/500 تومان
halghe_etesal_zarde_ghalam_siz3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: زردقلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030505
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 6 زرد قلم

7/500 تومان
halghe_etesal_5mil_boronzi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 6mm
رنگ حلقه اتّصال: زردقلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030503
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 4 طلایی

7/500 تومان
halghe_etesal_5mil_talaie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 4 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030502
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز5 نقره ای

7/500 تومان
halghe_etesal_3mil_noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030501
تعداد بسته
×

حلقه اتصال زرد قلم سایز 10

 
halghe_etesal_s10_zardghalam
واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 10 mm
رنگ حلقه اتّصال: زردقلم
کدمحصول : 09030532
×

حلقه اتصال نقره ای سایز 10

 
halghe_etesal_s10_noghrei
واحد: گرم
کدمحصول : 01031320
×

حلقه اتصال سایز 8 نقره ای

 
halghe_etesal_silver_s8
واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 8 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01031317
×

حلقه اتصال سایز 7 زرده قلم

 
halghe_etesal_zarde_ghalam_s7
واحد: گرم
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 7 mm
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 7 mm
رنگ حلقه اتّصال: زردقلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01031315
×

حلقه اتصال سایز 8 طلایی روشن

 
halghe_etesal_gold_s8
واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 8 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01031314
×

حلقه اتصال استیل طلایی سایز 4

 
halghe_steel-gold-s4
واحد: گرم
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 4 mm
کدمحصول : 01031313
×

حلقه اتصال استیل نقره ای سایز 3

 
halghe_steel-silver-s3
واحد: گرم
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 3 mm
کدمحصول : 01031312
×

حلقه اتصال استیل نقره ای سایز 7

 
halghe_steel-silver-s7
واحد: گرم
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 7 mm
کدمحصول : 01031311
×

حلقه اتصال استیل نقره ای سایز 10

 
halghe_steel-silver-s10
واحد: گرم
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 10 mm
کدمحصول : 01031310
×

حلقه اتصال سایز 7.5 زرد قلم

 
halghe_etesal_zarde_ghalam_siz7-5
واحد: گرم
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 7.5 mm
کدمحصول : 01031309
×

حلقه اتصال سایز 6 طلایی

 
halghe_etesal_6mil_talaie
واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 6 mm
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 6mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کدمحصول : 01031305
×

حلقه اتصال سایز 4 استیل طلایی

 
halghe-etesal-still-4mm-gold
واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: استیل
اندازه حلقه اتصال: 4 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 35mm
کدمحصول : 01031304
×

حلقه اتصال سایز 7 طلایی

 
honari-1542460500-627
واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 7 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030531
×

حلقه اتصال سایز استیل 3 طلایی

 
honari-1538649735-867
واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 2 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030530
×

حلقه اتصال سایز 10 طلایی

 
honari-1536737739-699
واحد: گرم
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
اندازه حلقه اتصال: 10 mm
جنس حلقه اتصال: آهنی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030527
×

حلقه اتصال سایز ۵ نقره ای روشن

 
honari-1536737593-175
واحد: گرم
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
جنس حلقه اتصال: آهنی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030526
×

حلقه اتصال استیل نقره ای سایز 5

 
honari-96-166
واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: استیل
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030517
×

حلقه اتصال استیل سایز 4 نقره ای

 
honari-790-358
واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: استیل
اندازه حلقه اتصال: 4 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030516
×

حلقه اتصال سایز 6 برنزی

 
honari-456-318
واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 6mm
رنگ حلقه اتّصال: برنزی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030514
×

حلقه اتصال سایز 5 طلایی

 
honari-365-884
واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030513
×

حلقه اتصال سایز 6 استیل نقره ای

 
honari-938-984
واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: استیل
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030512
×

حلقه اتصال سایز 6 طلایی روشن

 
honari-768-763
واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 6mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030511
×

حلقه اتصال سایز8 زرده قلم

 
honari-920-103
واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 11 mm
رنگ حلقه اتّصال: زردقلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030510
×

حلقه اتصال سایز 3 استیل نقره ای

 
halghe_still_siz_3noghrei
واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: استیل
اندازه حلقه اتصال: 3 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030506
×

حلقه اتصال سایز 12 طلایی

 
halghe_etesal_siz_7_talaie
واحد: گرم
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 12 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030504

حلقه های اتصصال معمولا برای اتصال قفل و یا بست به زنجیر و یا نخ و یا تریشه برای ساخت گردنبند و دستبند و یا اتصال بین عصای گوشواره و میخ گوشوراه و درکل برای قسمت های مختلفی که نیاز به یک رابط برای اتصال دارند در ساخت زیور آلات استفاده می شود. سایز حلقه های اتصال شامل 2 تا 12 میلی متر است و در رنگ های طلایی ، برنزی ، نقره ای و زرده قلم به فروش می رسند. دقت داشته باشید که رنگ حلقه های اتصال باید هماهنگ و متناسب با رنگ سایر اجزا باشد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!