سبد خرید شما خالی است !

حلقه اتصال

حلقه های اتصصال معمولا برای اتصال قفل و یا بست به زنجیر و یا نخ و یا تریشه برای ساخت گردنبند و دستبند و یا اتصال بین عصای گوشواره و میخ گوشوراه و درکل برای قسمت های مختلفی که نیاز به یک رابط برای اتصال دارند در ساخت زیور آلات استفاده می شود. سایز حلقه های اتصال شامل 2 تا 12 میلی متر است و در رنگ های طلایی ، برنزی ، نقره ای و زرده قلم به فروش می رسند. دقت داشته باشید که رنگ حلقه های اتصال باید هماهنگ و متناسب با رنگ سایر اجزا باشد.

جستجو در دسته "حلقه اتصال" :

×

حلقه اتصال سایز 8 استیل نقره ای

110 تومان
honari-96-166
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: استیل
اندازه حلقه اتصال: 8 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030517
×

حلقه اتصال استیل سایز 4 نقره ای

75 تومان
honari-790-358
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: استیل
اندازه حلقه اتصال: 4 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030516
×

حلقه اتصال سایز 3 طلایی

30 تومان
honari-365-884
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 3 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030513
×

حلقه اتصال سایز 6 استیل نقره ای

100 تومان
honari-938-984
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: استیل
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030512
×

حلقه اتصال سایز 11 نقره ای

21 تومان
honari-813-142
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
رنگ پایه: نقره ای
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 11mm
اندازه حلقه اتصال: 11 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030509
×

حلقه اتصال سایز 8 نقره ای

21 تومان
honari-871-281
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
رنگ پایه: نقره ای
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 8mm
اندازه حلقه اتصال: 8 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030508
×

حلقه اتصال سایز 3 استیل طلایی

290 تومان
halghe_still_talaie_siz3
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: استیل
رنگ پایه: طلایی
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
اندازه حلقه اتصال: 3 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030507
×

حلقه اتصال سایز 2 استیل نقره ای

200 تومان
halghe_still_siz_3noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: استیل
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 2mm
اندازه حلقه اتصال: 2 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030506
×

حلقه اتصال سایز 5 زرده قلم

21 تومان
halghe_etesal_zarde_ghalam_siz3
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5mm
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: زردقلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030505
×

حلقه اتصال سایز 12 طلایی

30 تومان
halghe_etesal_siz_7_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
رنگ پایه: طلایی
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 12mm
اندازه حلقه اتصال: 12 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030504
×

حلقه اتصال سایز 8 زرد قلم

21 تومان
halghe_etesal_5mil_boronzi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5mm
اندازه حلقه اتصال: 8 mm
رنگ حلقه اتّصال: زردقلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030503
×

قلاب بند عینک بیضی کرم اکلیلی

honari-1528887168-352
انتخاب نوع بسته
واحد: عدد
کدمحصول : 09030525
×

قلاب بند عینک بیضی بی رنگ

honari-1528887064-277
انتخاب نوع بسته
واحد: عدد
کدمحصول : 09030524
×

قلاب بند عینک بیضی توسی

honari-1528886939-270
انتخاب نوع بسته
واحد: عدد
کدمحصول : 09030523
×

قلاب بند عینک بیضی مشکی

honari-1528886682-837
انتخاب نوع بسته
واحد: عدد
کدمحصول : 09030522
×

قلاب بند عینک طرح چوب چند رنگ

honari-1528879742-411
انتخاب نوع بسته
واحد: عدد
کدمحصول : 09030521
×

قلاب بند عینک پلاستیکی سفید

230 تومان
honari-1526284332-582
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 09030520
×

قلاب بند عینک پلاستیکی مشکی

230 تومان
honari-1526284005-310
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 09030519
×

حلقه اتصال سایز 6 برنجی طلایی

50 تومان
honari-1526275119-836
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
جنس حلقه اتصال: برنجی
اندازه حلقه اتصال: 6mm
کدمحصول : 09030518
نا موجود
حلقه اتصال سایز 3 برنزی

20 تومان
×

حلقه اتصال سایز 3 برنزی

20 تومان
honari-555-246
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 3 mm
رنگ حلقه اتّصال: برنزی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030515
نا موجود
حلقه اتصال سایز 5 برنزی

21 تومان
×

حلقه اتصال سایز 5 برنزی

21 تومان
honari-456-318
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: برنزی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030514
نا موجود
حلقه اتصال سایز 7 طلایی

30 تومان
×

حلقه اتصال سایز 7 طلایی

30 تومان
honari-768-763
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
رنگ پایه: طلایی
قطر داخلی: 6mm
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 7mm
اندازه حلقه اتصال: 7 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030511
×

حلقه اتصال سایز 11 زرده قلم

20 تومان
honari-920-103
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 11mm
اندازه حلقه اتصال: 11 mm
رنگ حلقه اتّصال: زردقلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030510
نا موجود
حلقه اتصال سایز 4 طلایی

20 تومان
×

حلقه اتصال سایز 4 طلایی

20 تومان
halghe_etesal_5mil_talaie
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ پایه: طلایی
جنس حلقه اتصال: آهنی
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5mm
اندازه حلقه اتصال: 4 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030502
×

حلقه اتصال سایز5 نقره ای

20 تومان
halghe_etesal_3mil_noghrei
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
رنگ پایه: نقره ای
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 5mm
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030501

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه