سبد خرید شما خالی است !

حلقه اتصال

جستجو در دسته "حلقه اتصال" :

×

حلقه اتصال سایز 11 طلایی

6/100 تومان
honari-1542460500-627
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 11 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030531
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز استیل 2 طلایی

8/000 تومان
honari-1538649735-867
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 2 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کدمحصول : 09030530
تعداد بسته
×

قلاب بند عینک بیضی بی رنگ

3/000 تومان
honari-1528887064-277
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09030524
تعداد بسته
×

قلاب بند عینک بیضی مشکی

3/000 تومان
honari-1528886682-837
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09030522
تعداد بسته
×

قلاب بند عینک پلاستیکی سفید

3/500 تومان
honari-1526284332-582
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09030520
تعداد بسته
×

قلاب بند عینک پلاستیکی مشکی

3/500 تومان
honari-1526284005-310
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09030519
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 5 استیل نقره ای

8/000 تومان
honari-96-166
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: استیل
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030517
تعداد بسته
×

حلقه اتصال استیل سایز 4 نقره ای

4/000 تومان
honari-790-358
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: استیل
اندازه حلقه اتصال: 4 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030516
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 4 زردقلم

6/300 تومان
honari-555-246
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 4 mm
رنگ حلقه اتّصال: زردقلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030515
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 6 برنزی

6/100 تومان
honari-456-318
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 6mm
رنگ حلقه اتّصال: برنزی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030514
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 5 طلایی

6/300 تومان
honari-365-884
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس حلقه اتصال: آهنی
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030513
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 6 استیل نقره ای

4/000 تومان
honari-938-984
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: استیل
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030512
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 6 طلایی

6/100 تومان
honari-768-763
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
رنگ پایه: طلایی
قطر داخلی: 6mm
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 7mm
اندازه حلقه اتصال: 6mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030511
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 4 نقره ای

6/300 تومان
honari-871-281
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
رنگ پایه: نقره ای
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 8mm
اندازه حلقه اتصال: 4 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030508
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 5 استیل طلایی

8/000 تومان
halghe_still_talaie_siz3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: استیل
رنگ پایه: طلایی
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030507
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 2 استیل نقره ای

2/000 تومان
halghe_still_siz_3noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: استیل
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 2mm
اندازه حلقه اتصال: 2 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030506
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 5 زرده قلم

6/300 تومان
halghe_etesal_zarde_ghalam_siz3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5mm
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: زردقلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030505
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 12 طلایی

6/120 تومان
halghe_etesal_siz_7_talaie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
رنگ پایه: طلایی
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 12mm
اندازه حلقه اتصال: 12 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030504
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 4 طلایی

6/300 تومان
halghe_etesal_5mil_talaie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طلایی
جنس حلقه اتصال: آهنی
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5mm
اندازه حلقه اتصال: 4 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030502
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 4 برنجی طلایی

 
honari-1538649265-117
واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: برنجی
اندازه حلقه اتصال: 4 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کدمحصول : 09030529
×

حلقه اتصال سایز 7 برنجی طلایی

 
honari-1538649177-541
واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: برنجی
اندازه حلقه اتصال: 7 mm
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کدمحصول : 09030528
×

حلقه اتصال سایز 10 طلایی

 
honari-1536737739-699
واحد: بسته
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
اندازه حلقه اتصال: 10 mm
کدمحصول : 09030527
×

حلقه اتصال سایز ۵ نقره ای روشن

 
honari-1536737593-175
واحد: بسته
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کدمحصول : 09030526
×

قلاب بند عینک بیضی کرم اکلیلی

 
honari-1528887168-352
واحد: عدد
کدمحصول : 09030525
×

قلاب بند عینک بیضی توسی

 
honari-1528886939-270
واحد: عدد
کدمحصول : 09030523
×

قلاب بند عینک طرح چوب چند رنگ

 
honari-1528879742-411
واحد: عدد
کدمحصول : 09030521
×

حلقه اتصال سایز 5 برنجی طلایی

 
honari-1526275119-836
واحد: عدد
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
جنس حلقه اتصال: برنجی
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
کدمحصول : 09030518
×

حلقه اتصال سایز 11 زرده قلم

 
honari-920-103
واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 11mm
اندازه حلقه اتصال: 11 mm
رنگ حلقه اتّصال: زردقلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030510
×

حلقه اتصال سایز 11 نقره ای

 
honari-813-142
واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
رنگ پایه: نقره ای
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 11mm
اندازه حلقه اتصال: 11 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030509
×

حلقه اتصال سایز 8 زرد قلم

 
halghe_etesal_5mil_boronzi
واحد: عدد
جنس حلقه اتصال: آهنی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5mm
اندازه حلقه اتصال: 8 mm
رنگ حلقه اتّصال: زردقلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030503
×

حلقه اتصال سایز5 نقره ای

 
halghe_etesal_3mil_noghrei
واحد: بسته
جنس حلقه اتصال: آهنی
رنگ پایه: نقره ای
جنس پلاک: آهن
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 5mm
اندازه حلقه اتصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030501

حلقه های اتصصال معمولا برای اتصال قفل و یا بست به زنجیر و یا نخ و یا تریشه برای ساخت گردنبند و دستبند و یا اتصال بین عصای گوشواره و میخ گوشوراه و درکل برای قسمت های مختلفی که نیاز به یک رابط برای اتصال دارند در ساخت زیور آلات استفاده می شود. سایز حلقه های اتصال شامل 2 تا 12 میلی متر است و در رنگ های طلایی ، برنزی ، نقره ای و زرده قلم به فروش می رسند. دقت داشته باشید که رنگ حلقه های اتصال باید هماهنگ و متناسب با رنگ سایر اجزا باشد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه