سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

قاب آویز فلزی

جستجو در دسته "قاب آویز فلزی" :

×

ست قاب برنجی طلایی طرح انار

 
Set-anar
محتویات بسته
  • رکاب انگشتر برنجی طرح انار
  • قاب آویز برنجی طلایی طرح انار 25*34 mm
  • قاب دستبند برنجی طلایی انار 27*20 mm
  • پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح انار 20mm
×

ست قاب برنجی طلایی طرح ماهی

 
Fish-format-Resin-Sets
محتویات بسته
  • قاب دستبند برنجی طلایی ماهی 28*15 mm
  • رکاب انگشتر برنجی طرح ماهی 27*14 mm
  • قاب آویز برنجی طلایی طرح ماهی 15*28 mm
  • پایه گوشواره برنجی طلایی طرح ماهی 15*27 mm
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح دایره و ماهی 30 mm

 
honari-1543827403-678
واحد: عدد
اندازه : 30mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
قطر داخلی آویز: 27*14mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 090301225
×

قاب آویز بیضی 14 mm

 
ghab-aviz-beyzi-14mm
واحد: عدد
اندازه : 14*7mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 10*12mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030614
×

قاب آویز زرد قلم 5*4 cm

 
ghabaviz-zarghalam-4-5cm
واحد: عدد
اندازه : 4*5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : ایران
اندازه حلقه: 6*4 mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 3*3 cm
کدمحصول : 09032460
×

قاب آویز زرد قلم 58*40 mm

 
ghabaviz-zardghalm-40-58mm
واحد: عدد
اندازه : 4*5/8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : ایران
اندازه حلقه: 7*4 cm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 3*4 cm
کدمحصول : 09032459
×

قاب آویز زردقلم 27*43 mm

 
ghabaviz-zardghalm-27-44mm
واحد: عدد
اندازه : 4/3*2/7 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : ایران
اندازه حلقه: 7*4 mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 25*18mm
کدمحصول : 09032457
×

قاب آویز برنجی طلایی 32mm

 
honari-1539874716-995
واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 24
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301222
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح پروانه دایره

 
honari-1539874007-788
واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 24mm
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301221
×

قاب آویز برنجی طلایی دایره

 
honari-1535184146-244
واحد: عدد
اندازه : 32mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 23mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301213
×

قاب آویز زرد قلم کد 203

 
honari-1530698356-611
واحد: عدد
اندازه : 47mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 45mm
کدمحصول : 090301203
×

قاب آویز زرد قلم 28میلیمتر

 
honari-1530695558-823
واحد: عدد
اندازه : 28mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 20mm
کدمحصول : 090301199
×

قاب برنجی طلایی قلب 12mm

 
honari-1529734555-909
واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 11mm
کدمحصول : 090301198
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح پروانه بدون سوراخ 17*22 mm

 
honari-1526126499-93
واحد: عدد
اندازه : 22*17mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301191
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پرنده بزرگ 27*40 mm

 
honari-1526125755-63
واحد: عدد
اندازه : 40*27mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301189
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پرنده 26*40 mm

 
honari-1526125588-505
واحد: عدد
اندازه : 40*26 mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301188
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پرنده 30*39 mm

 
honari-1526124848-98
واحد: عدد
اندازه : 39*30 mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301187
×

قاب آویز زرد قلم کد : po96

 
honari-1519480067-388
واحد: عدد
اندازه : 45mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 35mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301178
×

قاب آویز زرد قلم کد : po77

 
honari-1519479928-137
واحد: عدد
اندازه : 44mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301177
×

قاب آویز زرد قلم کد : po81

 
honari-1519476383-226
واحد: عدد
اندازه : 50*27mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 25*17mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301174
×

قاب آویز زرده قلم PO62

 
honari-581-295
واحد: عدد
اندازه : 25*21 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 18*13 mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301172
×

قاب آویز زرده قلم P070

 
honari-545-295
واحد: عدد
اندازه : 50*39 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 7*4mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 40*30mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301171
×

قاب آویز زرده قلم کد : 169

 
honari-849-220
واحد: عدد
اندازه : 35*23 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 25*18 mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301169
×

قاب آویز زرده قلم P058

 
honari-328-233
واحد: عدد
اندازه : 35*30 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 25*18 mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301168
×

قاب آویز زرده قلم 45mm کد : 146

 
honari-842-553
واحد: عدد
اندازه : 45mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 35mm
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301146
×

قاب آویز زرده قلم کد : 144

 
honari-47-249
واحد: عدد
اندازه : 50*40 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 40*30 mm
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301144
×

قاب آویز زرده قلم کد : 142

 
honari-879-971
واحد: عدد
اندازه : 37mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301142
×

قاب آویز زرده قلم کد : 141

 
honari-599-571
واحد: عدد
اندازه : 40mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301141
×

آویز برنجی طلایی طرح بیضی کد b1

 
honari-93-79
واحد: عدد
اندازه : 20*15 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : بیضی
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301132
×

آویز برنجی طلایی طرح بته جقه کد t4

 
honari-960-389
واحد: عدد
اندازه : 40*25 mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301127
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms10

 
honari-140-973
واحد: عدد
اندازه : 32*34mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : مثلث
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301126
×

قاب آویز زرده قلم کد : 100

 
honari-964-82
واحد: عدد
اندازه : 37 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 35mm
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301100
×

آویز زرده قلم طرح قاب P068

 
honari-448-983
واحد: عدد
اندازه : 44mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030192
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 89

 
honari-303-691
واحد: عدد
اندازه : 52*40mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 40*30mm
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030189
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد :PO86

 
honari-113-753
واحد: عدد
اندازه : 38*28mm
نوع آبکاری : خوب
اندازه حلقه: 6mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : بیضی
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030169
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 31

 
honari-762-102
واحد: عدد
اندازه : 25 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030131

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!