سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

قاب آویز فلزی

جستجو در دسته "قاب آویز فلزی" :

×

قاب آویز زینک طرح قاب اشک دوحلقه چکش خورده کد ۳۰۳۳

13/000 تومان
product-1614064797-6535
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:6cm/بیشترین عرض:4.2cm/ضخامت قاب:4-7 mm/عمق:1.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 3.5mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 02233033
تعداد بسته
×

قاب آویز زینک طرح بیضی دفرمه کد۵۶۴۶

6/800 تومان
product-1614064674-7684
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:5.7cm/بزرگترین عرض:2.5cm/صخامت قاب:2-5 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 02235646
تعداد بسته
×

قاب آویز زینک طرح لوزی چکش خورده کد ۵۵۰۰

7/300 تومان
product-1614064540-432
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول اضلاع:3.2cm/ضخامت قاب:4mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 02235500
تعداد بسته
×

قاب اویز زینک دایره دوحلقه کد 6791

5/600 تومان
product-1614063897-9971
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:3cm/ضخات قاب:3mm/عمق:1.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 3.5mm
کشور سازنده : ترکیه
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 02236791
تعداد بسته
×

قاب آویز زینک طرح گل کد 2843

3/600 تومان
product-1614063668-1601
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بزرگترین قطر:4.4cm/کوچکترین قطر:3.8cm/ضخامت قاب:1.5mm/عمق:1.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : ترکیه
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 02232843
تعداد بسته
×

قاب آویز زینک طرح حلقه سوراخ دار کد ۴۲۱۵

5/800 تومان
product-1614063454-5275
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:3.4cm/قطر داخلی:2.5cm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 02234215
تعداد بسته
×

قاب آویز زینک طرح اشک یک رو کد ۷۷۴۳

10/700 تومان
product-1614063329-639
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:6cm/بزرگترین عرض:3.3cm/ضخامت قاب:8-10 mm/قطر سوراخ:4mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 02237743
تعداد بسته
×

قاب آویز زینک دایره چندحلقه طرحدار کد ۳۶۷۶

4/800 تومان
product-1614062848-5557
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر دایره:3.9cm/ضلع مربع:2.3cm/ضخامت قاب:2mm/عمق:1.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : ترکیه
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 02233676
تعداد بسته
×

قاب آویز زینک طرح مثلث کد۵۹۸۰

2/800 تومان
product-1614061857-2763
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول اضلاع بزرگ:3.8cm/ضلع کوچک:2.5cm/ضخامت قاب:2mm/عمق:1.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : ترکیه
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : مثلث
کدمحصول : 02235980
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مربع 14mm

4/400 تومان
product-1613978068-7786
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر مربع 14mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 02221399
تعداد بسته
×

آویز برنجی مربع 20mm

4/400 تومان
product-1613976711-3266
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 20mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 02227384
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طرح گل 17mm

4/400 تومان
product-1613976574-7563
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 02223762
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طرح دایره کنگره ای17mm

4/400 تومان
product-1613976250-4455
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 02222119
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مربع 25mm

4/400 تومان
product-1613640392-8930
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 25mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 5mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 02180900
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مربع 30mm

4/800 تومان
product-1613640157-8356
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 30mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 5mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 02186058
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طرح موج 4cm

3/950 تومان
product-1602072265-7359
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین عرض:40mm/بیشترین طول: 16mm/عمق:3mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 10079614
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طرح موج 33mm

3/950 تومان
product-1602071936-6908
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین عرض:33mm/بیشترین طول: 13mm/عمق:3mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 10079445
تعداد بسته
×

پلاک اویز برنجی طلایی طرح قلب 2.2*2.5 cm

5/500 تومان
aviz_ghalb
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:2.2 cm / عرض قسمت بالایی قلب: 2.7 cm و قسمت میانی قلب :2.2 cm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : ایران
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 030603630
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی مستطیل کفه دار 2.5*4 سانتیمتر

4/800 تومان
ghab-aviz-berenji-rectangle-2-5-4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5*4 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090301286
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی بیضی کفه دار 3*4 سانتیمتر

4/800 تومان
ghab-aviz-berenji-beyzi--3-4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3*4 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 090301285
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مربع 1.6 سانتیمتر

6/700 تومان
ghab-aviz-berenji-square-1-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.6*1.6 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 090301280
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی بیضی کفه دار 2.5*2 سانتیمتر

5/400 تومان
ghab-aviz-berenji-beyzi--2-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5*2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 090301277
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم دایره کد 276

5/300 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_circle-276
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 42 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30 mm
کدمحصول : 090301276
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم دایره کد 273

4/200 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_circle-183
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.7 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 7*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 3 cm
کدمحصول : 090301273
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم بیضی کد 270

4/300 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_beyzi-270
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.7 * 4.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 7*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 3 * 4 cm
کدمحصول : 090301270
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم دایره کد 268

4/400 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_circle-268
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 3 cm
کدمحصول : 090301268
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم دایره کد 266

3/200 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_circle-266
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 3 cm
کدمحصول : 090301266
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم طرح جغد کد 264

3/500 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_joghd-264
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3.5 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 2.5 cm
کدمحصول : 090301264
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم طرح جغد

3/350 تومان
aviz_ghab_p0870_joghd
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 50*27mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 25*17mm
کدمحصول : 090301234
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم بیضی 3.4در4.1 سانتیمتر

2/600 تومان
aviz_ghab_p5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.4*4.1 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 1*0.6 cm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 2.2*3.1 cm
کدمحصول : 090301232
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی مستطیل 51*11 mm

9/250 تومان
ghab_aviz_berenji_11-51mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 51*11 mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*6 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 090301227
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی لوزی 4.5*3 cm

5/500 تومان
ghab-aviz-lozi-gold-55-30mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4.5*3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 3*4/5 cm
کدمحصول : 090301226
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح ماهی 15*28 mm

11/200 تومان
honari-1543825559-95
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 28*15mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 27*14mm
کدمحصول : 090301223
تعداد بسته
×

قاب آویز رومانتویی برنجی طلایی مستطیل 53*12 mm

5/300 تومان
honari-1536226902-559
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 53mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
قطر داخلی آویز: 51*10mm
کدمحصول : 090301215
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی مستطیل 53*12 mm

9/700 تومان
honari-1536226356-965
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 53mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
قطر داخلی آویز: 51*10mm
کدمحصول : 090301214
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم بیضی کد 200

3/350 تومان
honari-1530695776-651
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 37*47mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 4*7 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 3.5*4.5 cm
کدمحصول : 090301200
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!