سبد خرید شما خالی است !

قاب گردنبند فلزی

جستجو در دسته "قاب گردنبند فلزی" :

×

قاب آویز برنجی طلایی 32mm

9/100 تومان
honari-1539874716-995
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 24
کدمحصول : 090301222
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح پروانه دایره

9/100 تومان
honari-1539874007-788
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 24mm
کدمحصول : 090301221
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم دایره 25 mm

1/500 تومان
honari-1538308634-253
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 35*44mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 7*4mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
کدمحصول : 090301217
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی با کفه نامرئی طلایی مربع 32 mm

10/000 تومان
honari-1538291943-43
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مربع
اندازه : 32*40mm
اندازه حلقه: 6*4mm
قطر داخلی آویز: 3*3cm
کدمحصول : 090301216
تعداد بسته
×

قاب آویز رومانتویی برنجی طلایی مستطیل 53*12 mm

5/200 تومان
honari-1536226902-559
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 53mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 51*10mm
کدمحصول : 090301215
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی مستطیل 53*12 mm

5/200 تومان
honari-1536226356-965
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 53mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 51*10mm
کدمحصول : 090301214
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی دایره

9/100 تومان
honari-1535184146-244
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 23mm
کدمحصول : 090301213
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی بیضی

9/100 تومان
honari-1535018014-383
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ۲۷*۳۷mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2
قطر داخلی آویز: 30*18mm
کدمحصول : 090301212
تعداد بسته
×

قاب زرد قلم 31×24 mm کد 210

600 تومان
honari-1530699317-863
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 31*24mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 18*12mm
کدمحصول : 090301210
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 203

2/500 تومان
honari-1530698356-611
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 40mm
کدمحصول : 090301203
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 202

3/100 تومان
honari-1530698087-569
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 50mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 7mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 50mm
کدمحصول : 090301202
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم بیضی کد 200

2/200 تومان
honari-1530695776-651
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 51*33mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 4*7 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: ۳*۴ cm
کدمحصول : 090301200
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم 28میلیمتر

2/000 تومان
honari-1530695558-823
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 28mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 20mm
کدمحصول : 090301199
تعداد بسته
×

قاب برنجی طلایی قلب 12mm

1/600 تومان
honari-1529734555-909
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 11mm
کدمحصول : 090301198
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی شش ضلعی 10*22 mm

2/200 تومان
honari-1529734299-106
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*10mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 21*9mm
کدمحصول : 090301197
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی شش ضلعی 15*40 mm

3/000 تومان
honari-1529734098-841
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*15mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*4mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 39*14mm
کدمحصول : 090301196
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح انار بدون سوراخ 10*13 mm

1/700 تومان
honari-1526127068-43
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 13*10mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301192
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح پروانه بدون سوراخ 17*22 mm

2/200 تومان
honari-1526126499-93
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*17mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301191
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پرنده بزرگ 27*40 mm

3/400 تومان
honari-1526125755-63
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*27mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301189
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پرنده 26*40 mm

5/400 تومان
honari-1526125588-505
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*26 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301188
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پرنده 30*39 mm

5/400 تومان
honari-1526124848-98
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 39*30 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301187
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح بیضی 10*24 mm

2/200 تومان
honari-1526106380-92
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 24*10mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 23*9mm
کدمحصول : 090301184
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح بیضی 10*24 mm

1/900 تومان
honari-1526106134-202
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 24*10 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 23*9 mm
کدمحصول : 090301183
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح مربع کد mb1

2/500 تومان
honari-891-771
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : مربع
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301133
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح بیضی کد b1

2/500 تومان
honari-93-79
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*17 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : بیضی
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301132
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح اشک کد A4

4/000 تومان
honari-294-978
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 38×28mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301131
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms6

3/000 تومان
honari-251-486
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27*24 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301130
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح شش ضلعی کد sh2

3/000 تومان
honari-367-239
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*28 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*2 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301128
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح بته جقه کد t4

4/500 تومان
honari-960-389
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*25 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301127
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms10

5/000 تومان
honari-140-973
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 35mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301126
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح بیضی کد b5

5/000 تومان
honari-760-369
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*33 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : بیضی
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301124
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح اشک کد a5

5/000 تومان
honari-939-832
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*30mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301123
تعداد بسته
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح دایره 40mm

4/500 تومان
honari-936-19
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030183
تعداد بسته
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح مستطیل MT5

4/500 تومان
honari-390-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*25mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030181
تعداد بسته
×

قاب آویز زرده قلم کد : PO84

2/000 تومان
honari-591-260
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 41 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030135
تعداد بسته
×

قاب گردنبند چوبی بیضی

2/000 تومان
honari-191-655
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 5 * 3.5 cm
قطر خارجی : 6 * 4.5 cm
جنس آویز: چوبی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040141
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه