سبد خرید شما خالی است !

قاب گردنبند فلزی

جستجو در دسته "قاب گردنبند فلزی" :

×

قاب آویز برنجی طلایی لوزی 5/5*3 cm

7/200 تومان
ghab-aviz-lozi-gold-55-30mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5/5*3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*4mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 3*4/5 cm
کدمحصول : 090301226
تعداد بسته
×

ست قاب برنجی طلایی طرح ماهی

19/000 تومان
Fish-format-Resin-Sets
محتویات بسته
  • قاب دست بند برنجی طلایی ماهی 28*15 mm
  • رکاب انگشتر برنجی طرح ماهی 27*14 mm
  • قاب آویز برنجی طلایی طرح ماهی 15*28 mm
  • پایه گوشواره برنجی طلایی طرح ماهی 15*27 mm
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح دایره و ماهی 30 mm

7/200 تومان
honari-1543827403-678
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
قطر داخلی آویز: 27*14mm
کدمحصول : 090301225
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح ماهی 15*28 mm

4/200 تومان
honari-1543825559-95
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 28*15mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 27*14mm
کدمحصول : 090301223
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای مستطیل 1/2*5/8 cm

12/900 تومان
ghab-aviz-steel-silver-Rectangle-12-58mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5/8*1/2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 5*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
قطر داخلی آویز: 5/6*1 cm
کدمحصول : 09032139
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای گرد 3/5 cm

12/700 تومان
ghab-aviz-steel-silver-circle-35mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3/5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 5*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 3/4 cm
کدمحصول : 09032135
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای مربع 3 cm

12/700 تومان
ghab-aviz-steel-silver-square-3cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 5*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مربع
قطر داخلی آویز: 2/8 cm
کدمحصول : 09032127
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای اشک 2/9*3/9 cm

12/700 تومان
ghab-aviz-steel-silver-ashk-39-29mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3/9*2/9 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 5*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 3/8*2/8 cm
کدمحصول : 09032125
تعداد بسته
×

قاب آویز رومانتویی استیل نقره ای مستطیل 1/3*5/3 cm

12/700 تومان
ghab-aviz-romantoei-steel-silver-Rectangle-53-13mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5/3*1/3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
قطر داخلی آویز: 1*5/1 cm
کدمحصول : 09032121
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای بیضی 2/2*2/4 cm

9/500 تومان
ghab-aviz-steel-silver-oval-24-22mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2/4*2/2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 5*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 2/3*2/1 cm
کدمحصول : 09032118
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای مستطیل 1/2*5/3 cm

12/700 تومان
ghab-aviz-steel-silver-Rectangle-12-53mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5/3*1/2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 5*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
قطر داخلی آویز: 1*5/1 cm
کدمحصول : 09032117
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای اشک 4/1*3/1 cm

12/700 تومان
ghab-aviz-steel-silver-ashk-35mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3/1*4/1 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 5*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 3/9*2/9 cm
کدمحصول : 09032115
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای مثلث 3/4 cm

12/700 تومان
ghab-aviz-steel-silver-Triangle-34mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3/4 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 5*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مثلث
قطر داخلی آویز: 3/1 cm
کدمحصول : 09032114
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای مثلث 2/5 cm

12/700 تومان
ghab-aviz-steel-silver-Triangle-25mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2/5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 5*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مثلث
قطر داخلی آویز: 2/3 cm
کدمحصول : 09032112
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای شش ضلعی 2/5 cm

10/200 تومان
ghab-aviz-steel-silver-hexagon-25mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2/5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 2*3 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : شش ضلعی
قطر داخلی آویز: 2/3 cm
کدمحصول : 09032110
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای گرد 2/2 cm

10/200 تومان
ghab-aviz-steel-silver-circle-22mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2/2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3*2 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 2 cm
کدمحصول : 09032108
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای مستطیل 4*2/5 cm

12/700 تومان
ghab-aviz-steel-silver-Rectangle-25-40mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2/5*4 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 5*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
قطر داخلی آویز: 2/4*3/9 cm
کدمحصول : 09032107
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای گرد 2/7 cm

10/200 تومان
ghab-aviz-steel-silver-circle-27mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2/7 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 5*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 2/5 cm
کدمحصول : 09032106
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای بیضی 3/2*3/8 cm

12/700 تومان
ghab-aviz-steel-silver-circle-32-38mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3/8*3/2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 5*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 3/9*3/6 cm
کدمحصول : 09032105
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای شش ضلعی 3/4 cm

12/700 تومان
ghab-aviz-steel-silver-hexagon-34mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3/4 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 5*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : شش ضلعی
قطر داخلی آویز: 3/1 cm
کدمحصول : 09032104
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای شیش ضلعی 4*1/5 cm

11/200 تومان
ghab-aviz-steel-silver-hexagon-15-40mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1/5*4 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 5*4 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : شش ضلعی
قطر داخلی آویز: 3/9*1/4 cm
کدمحصول : 09032101
تعداد بسته
×

قاب آویز بیضی 14 mm

6/600 تومان
ghab-aviz-beyzi-14mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 14*7mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 10*12mm
کدمحصول : 09030614
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح پروانه دایره

9/100 تومان
honari-1539874007-788
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 24mm
کدمحصول : 090301221
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی مستطیل 53*12 mm

7/200 تومان
honari-1536226356-965
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 53mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 51*10mm
کدمحصول : 090301214
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم بیضی کد 200

2/900 تومان
honari-1530695776-651
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 51*33mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 4*7 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: ۳*۴ cm
کدمحصول : 090301200
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی شش ضلعی 10*22 mm

3/700 تومان
honari-1529734299-106
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*10mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 21*9mm
کدمحصول : 090301197
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی شش ضلعی 15*40 mm

7/200 تومان
honari-1529734098-841
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*15mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*4mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 39*14mm
کدمحصول : 090301196
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی مستطیل 48*11 mm

7/200 تومان
honari-1529733928-876
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 48*11mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*4mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 43*12mm
کدمحصول : 090301195
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح پروانه بدون سوراخ 17*22 mm

2/200 تومان
honari-1526126499-93
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*17mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301191
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پرنده بزرگ 27*40 mm

3/400 تومان
honari-1526125755-63
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*27mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301189
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پرنده 26*40 mm

5/400 تومان
honari-1526125588-505
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*26 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301188
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پرنده 30*39 mm

5/400 تومان
honari-1526124848-98
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 39*30 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301187
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح انار 25*34 mm

4/200 تومان
honari-1526106570-101
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 34*25mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 33*24mm
کدمحصول : 090301185
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح بیضی 10*24 mm

7/400 تومان
honari-1526106134-202
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 24*10 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 23*9 mm
کدمحصول : 090301183
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح دایره 20mm

3/900 تومان
honari-1526105925-952
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 19mm
کدمحصول : 090301182
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد : po81

2/700 تومان
honari-1519476383-226
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 50*27mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 25*17mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301174
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه