سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

قاب گردنبند فلزی

جستجو در دسته "قاب گردنبند فلزی" :

×

قاب آویز زرده قلم کد : 168

350 تومان
honari-328-233
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 35*30 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 25*18 mm
کدمحصول : 090301168
×

قاب آویز زرده قلم کد : 167

900 تومان
honari-152-133
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 45*33 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 30*20mm
کدمحصول : 090301167
×

قاب آویز زرده قلم کد : 166

700 تومان
honari-174-734
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 45*35 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 35*25mm
کدمحصول : 090301166
×

قاب آویز زرده قلم کد : 165

950 تومان
honari-554-591
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 50*40 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 35*25mm
کدمحصول : 090301165
×

قاب آویز زرده قلم کد : 163

900 تومان
honari-454-433
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 50mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 40mm
کدمحصول : 090301163
×

قاب آویز زرده قلم کد : 162

1/100 تومان
honari-862-749
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 50mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 35mm
کدمحصول : 090301162
×

قاب آویز زرده قلم 27mm کد : 148

500 تومان
honari-375-681
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301148
×

ست قاب رزینی مثلثی هفتی شکل

13/500 تومان
resin-mosalas-hafti
محتویات بسته
 • قاب دست بند برنجی طلایی طرح مثلث کد ms4
 • پایه گوشواره برنجی طلایی طرح مثلث کد ms1
 • آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms2
 • رکاب انگشتر برنجی طرح مثلث بزرگ کد ms8
×

ست قاب رزینی مثلث هشتی شکل

13/400 تومان
resin-mosalas-hashti
محتویات بسته
 • قاب دست بند برنجی طلایی طرح مثلث کد ms4
 • پایه گوشواره برنجی طلایی طرح مثلث کد ms5
 • آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms6
 • رکاب انگشتر برنجی طرح مثلث کوچک کد ms7
×

ست قاب رزینی بیضی

18/000 تومان
resin-beyzi1
محتویات بسته
 • پایه گوشواره برنجی طلایی طرح بیضی کد b10
 • قاب دست بند برنجی طلایی طرح بیضی کد b9
 • آویز برنجی طلایی طرح بیضی کد b1
 • رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 25mm کدb11
 • دست بند برنجی طلایی طرح بیضی کد b4
×

قاب آویز زرده قلم کد : 145

1/250 تومان
honari-973-623
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30 mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301145
×

قاب آویز زرده قلم کد : 143

1/800 تومان
honari-714-240
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 48*37 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 40*30 mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301143
×

قاب آویز زرده قلم کد : 142

1/450 تومان
honari-879-971
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 37mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301142
×

قاب آویز زرده قلم کد : 141

1/600 تومان
honari-599-571
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301141
×

قاب آویز زرده قلم کد : 140

3/400 تومان
honari-204-846
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 68*39 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 25 mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301140
×

قاب آویز زرده قلم کد : 139

2/500 تومان
honari-337-657
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 49mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 35mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301139
×

قاب آویز زرده قلم کد : 138

1/800 تومان
honari-150-200
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 43mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301138
×

قاب آویز زرده قلم کد : 137

1/250 تومان
honari-195-209
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 43*24 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 14mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301137
×

آویز برنجی طلایی طرح مربع کد mb2

2/700 تومان
honari-863-356
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 23mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : مربع
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 090301134
×

آویز برنجی طلایی طرح مربع کد mb1

2/500 تومان
honari-891-771
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : مربع
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 090301133
×

آویز برنجی طلایی طرح بیضی کد b1

2/500 تومان
honari-93-79
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*17 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : بیضی
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 090301132
×

آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms2

2/700 تومان
honari-60-344
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27*24 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 090301129
×

آویز برنجی طلایی طرح شش ضلعی کد sh2

2/700 تومان
honari-367-239
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*28 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*2 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 090301128
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح دایره کد g13

4/500 تومان
honari-925-405
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 33 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 090301122
×

قاب آویز طلایی کد : 105

1/950 تومان
honari-412-245
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 44*34 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6mm
قطر داخلی آویز: 40*30mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301105
×

قاب آویز زرده قلم کد : 100

1/450 تومان
honari-964-82
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 37 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 35mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301100
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 96

2/600 تومان
honari-353-388
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : مربع
قطر داخلی آویز: 24mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 09030196
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 93

1/000 تومان
honari-472-638
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 36*38mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 30*30mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 09030193
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 92

1/650 تومان
honari-448-983
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 44mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 09030192
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح دایره بزرگ G12

4/500 تومان
honari-936-19
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030183
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح مربع بزرگ

4/000 تومان
honari-654-966
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 45mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : مربع
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030180
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 69

900 تومان
honari-113-753
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 38*28mm
نوع آبکاری : خوب
اندازه حلقه: 6mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : بیضی
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 09030169
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 62

1/000 تومان
honari-900-731
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30mm
نوع آبکاری : متوسط
اندازه حلقه: 3mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 09030162
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد 55

1/250 تومان
honari-524-321
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 38*33 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 09030155
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 50

1/100 تومان
honari-581-936
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : مربع
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 09030150
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 37

1/450 تومان
honari-494-760
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 42*40 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 09030137

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه