سبد خرید شما خالی است !

قاب گردنبند فلزی

جستجو در دسته "قاب گردنبند فلزی" :

×

قاب آویز برنجی طلایی طرح انار بدون سوراخ 10*13 mm

1/700 تومان
honari-1526127068-43
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 13*10mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301192
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح پروانه بدون سوراخ 17*22 mm

2/200 تومان
honari-1526126499-93
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*17mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301191
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پروانه 17*22 mm

1/900 تومان
honari-1526126165-397
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*17mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301190
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پرنده بزرگ 27*40 mm

3/400 تومان
honari-1526125755-63
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*27mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301189
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پرنده 26*40 mm

5/400 تومان
honari-1526125588-505
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*26 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301188
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پرنده 30*39 mm

5/400 تومان
honari-1526124848-98
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 39*30 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301187
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح انار 20*26 mm

2/200 تومان
honari-1526106829-372
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26*20mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 25*19mm
کدمحصول : 090301186
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح انار 25*34 mm

1/900 تومان
honari-1526106570-101
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 34*25mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 33*24mm
کدمحصول : 090301185
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح بیضی 10*24 mm

2/200 تومان
honari-1526106380-92
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 24*10mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 23*9mm
کدمحصول : 090301184
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح بیضی 10*24 mm

1/900 تومان
honari-1526106134-202
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 24*10 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 23*9 mm
کدمحصول : 090301183
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح دایره 20mm

2/700 تومان
honari-1526105925-952
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 19mm
کدمحصول : 090301182
×

کارگاه تزئینی کوچک طلایی مربعی 6 سانتی

8/500 تومان
honari-325-24
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 5.5cm
قطر خارجی : 6 cm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 070401147
×

کارگاه تزئینی کوچک طلایی بیضی 7*5.5 سانتی

7/000 تومان
honari-248-532
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 6*4.5cm
قطر خارجی : 7*5.5cm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 070401144
×

کارگاه تزئینی کوچک طلایی قلب 7 سانتی

7/000 تومان
honari-576-993
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 6*5.5cm
قطر خارجی : 7*7cm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 070401142
×

قاب آویز زرده قلم کد : PO93

1/000 تومان
honari-368-222
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 35mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301173
×

آویز برنجی طلایی طرح دایره کد g1

2/500 تومان
honari-35-783
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301135
×

آویز برنجی طلایی طرح مربع کد mb1

2/500 تومان
honari-891-771
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : مربع
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301133
×

آویز برنجی طلایی طرح بیضی کد b1

2/200 تومان
honari-93-79
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*17 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : بیضی
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301132
×

آویز برنجی طلایی طرح اشک کد A4

4/000 تومان
honari-294-978
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 38
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301131
×

آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms6

2/700 تومان
honari-251-486
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27*24 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301130
×

آویز برنجی طلایی طرح شش ضلعی کد sh2

2/700 تومان
honari-367-239
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*28 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*2 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301128
×

آویز برنجی طلایی طرح بته جقه کد t4

4/500 تومان
honari-960-389
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*25 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301127
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms10

4/800 تومان
honari-140-973
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301126
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح مربع کد mb7

4/800 تومان
honari-904-809
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : مربع
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301125
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح بیضی کد b5

4/800 تومان
honari-760-369
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*33 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : بیضی
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301124
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح اشک کد a5

4/800 تومان
honari-939-832
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*30mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301123
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح دایره کد g13

4/800 تومان
honari-925-405
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 35 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301122
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح شش ضلعی کد sh6

4/800 تومان
honari-860-990
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30*35 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301121
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح دایره 26mm

3/000 تومان
honari-947-20
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030184
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح دایره 40mm

4/500 تومان
honari-936-19
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030183
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح مستطیل MT5

4/500 تومان
honari-390-3
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*25mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030181
×

قاب آویز زرده قلم PO67

1/450 تومان
honari-494-760
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 42*40 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030137
×

قاب آویز زرده قلم کد : PO84

2/000 تومان
honari-591-260
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 41 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030135
×

قاب گردنبند چوبی مربعی

2/000 تومان
honari-297-998
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 3.5 cm
قطر خارجی : 4.5 cm
جنس آویز: چوبی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040131
×

قاب گردنبند دایره ای چوبی

2/000 تومان
honari-593-620
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 4cm
قطر خارجی : 5cm
جنس آویز: چوبی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040130
نا موجود
قاب آویز زرد قلم کد : po92

1/100 تومان
×

قاب آویز زرد قلم کد : po92

1/100 تومان
honari-1519538430-415
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 42mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301181

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه