سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

قاب گردنبند فلزی

جستجو در دسته "قاب گردنبند فلزی" :

×

آویز زرده قلم طرح قاب 27mm کد : 148

500 تومان
honari-375-681
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 27mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
جنس آویز: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 090301148
×

آویز زرده قلم طرح قلب 33mm کد : 147

1/200 تومان
honari-796-622
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 33mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 31mm
جنس آویز: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 090301147
×

ست قاب رزینی مربع

13/200 تومان
resin-moraba
محتویات بسته
 • قاب دست بند برنجی طلایی طرح مربعی کد mb5
 • آویز برنجی طلایی طرح مربع کد mb1
 • رکاب انگشتر برنجی طرح مربعی کد mb3
 • دست بند برنجی طلایی طرح مربعی کد Mb6
×

ست قاب رزینی مستطیلی

10/000 تومان
resin-mostatil
محتویات بسته
 • قاب دست بند برنجی طلایی طرح مستطیلی کد mt4
 • رکاب انگشتر برنجی طرح مربعی کد mb3
 • دست بند برنجی طلایی طرح مستطیلی کد Mt3
×

ست قاب رزینی مثلث هشتی شکل

13/400 تومان
resin-mosalas-hashti
محتویات بسته
 • قاب دست بند برنجی طلایی طرح مثلث کد ms4
 • پایه گوشواره برنجی طلایی طرح مثلث کد ms5
 • آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms6
 • رکاب انگشتر برنجی طرح مثلث کوچک کد ms7
×

ست قاب رزینی دایره

18/000 تومان
resin-dayere1
محتویات بسته
 • قاب دست بند برنجی طلایی طرح دایره کد g11
 • آویز برنجی طلایی طرح دایره کد g1
 • پایه گوشواره برنجی طلایی طرح دایره کد g8
 • رکاب انگشتر برنجی طرح دایره20mm کد g3
 • دست بند برنجی طلایی طرح دایره کد g9
×

ست قاب رزینی بیضی

18/000 تومان
resin-beyzi1
محتویات بسته
 • پایه گوشواره برنجی طلایی طرح بیضی کد b10
 • قاب دست بند برنجی طلایی طرح بیضی کد b9
 • آویز برنجی طلایی طرح بیضی کد b1
 • رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 25mm کدb11
 • دست بند برنجی طلایی طرح بیضی کد b4
×

ست قاب رزینی بته جقه

16/700 تومان
resin-botejeghe
محتویات بسته
 • آویز برنجی طلایی طرح بته جقه کد t4
 • رکاب انگشتر برنجی طرح بته جقه کدT2
 • دست بند برنجی طلایی طرح بته جقه کد T3
 • پایه گوشواره برنجی طلایی طرح بته جقه کد T1
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 143

1/800 تومان
honari-714-240
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 48*37 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 40*30 mm
جنس آویز: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 090301143
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 142

1/450 تومان
honari-879-971
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 37mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
جنس آویز: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 090301142
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 141

1/600 تومان
honari-599-571
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 40mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
جنس آویز: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 090301141
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 140

3/400 تومان
honari-204-846
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 68*39 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 25 mm
جنس آویز: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 090301140
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 139

2/500 تومان
honari-337-657
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 49mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 35mm
جنس آویز: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 090301139
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 138

1/800 تومان
honari-150-200
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 43mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
جنس آویز: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 090301138
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 137

1/250 تومان
honari-195-209
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 43*24 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 14mm
جنس آویز: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 090301137
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 136

750 تومان
honari-456-878
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 27mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
جنس آویز: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 090301136
×

آویز برنجی طلایی طرح دایره کد g1

2/500 تومان
honari-35-783
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
کدمحصول : 090301135
×

آویز برنجی طلایی طرح مربع کد mb2

2/700 تومان
honari-863-356
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 23mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : مربع
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
کدمحصول : 090301134
×

آویز برنجی طلایی طرح مربع کد mb1

2/500 تومان
honari-891-771
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : مربع
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
کدمحصول : 090301133
×

آویز برنجی طلایی طرح بیضی کد b1

2/500 تومان
honari-93-79
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 25*17 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : بیضی
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
کدمحصول : 090301132
×

آویز برنجی طلایی طرح اشک کد A4

4/500 تومان
honari-294-978
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 38
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
کدمحصول : 090301131
×

آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms6

2/700 تومان
honari-251-486
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 27*24 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
کدمحصول : 090301130
×

آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms2

2/700 تومان
honari-60-344
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 27*24 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
کدمحصول : 090301129
×

آویز برنجی طلایی طرح شش ضلعی کد sh2

2/700 تومان
honari-367-239
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 25*28 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*2 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
کدمحصول : 090301128
×

آویز برنجی طلایی طرح بته جقه کد t4

4/500 تومان
honari-960-389
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 40*25 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
کدمحصول : 090301127
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms10

4/500 تومان
honari-140-973
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 30mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
کدمحصول : 090301126
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح مربع کد mb7

4/500 تومان
honari-904-809
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 27mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : مربع
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
کدمحصول : 090301125
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح بیضی کد b5

4/500 تومان
honari-760-369
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 37*30 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : بیضی
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
کدمحصول : 090301124
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح اشک کد a5

4/500 تومان
honari-939-832
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 40*30mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
کدمحصول : 090301123
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح دایره کد g13

15 % - 4/500 تومان3/800 تومان
honari-925-405
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 33 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
کدمحصول : 090301122
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح شش ضلعی کد sh6

4/500 تومان
honari-860-990
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 30*35 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
واحد: عدد
کدمحصول : 090301121
×

آویز طلایی طرح قاب کد : 105

1/950 تومان
honari-412-245
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 44*34 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6mm
قطر داخلی آویز: 40*30mm
جنس آویز: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 090301105
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 100

1/450 تومان
honari-964-82
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 37 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 35mm
جنس آویز: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 090301100
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 96

2/600 تومان
honari-353-388
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 27mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : مربع
قطر داخلی آویز: 24mm
جنس آویز: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030196
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 93

1/000 تومان
honari-472-638
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 36*38mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 30*30mm
جنس آویز: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030193
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 92

1/650 تومان
honari-448-983
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 44mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
جنس آویز: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030192

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه