سبد خرید شما خالی است !

قاب گردنبند فلزی

جستجو در دسته "قاب گردنبند فلزی" :

×

قاب زرد قلم بدون حلقه آویز 26mm کد 211

1/100 تومان
honari-1530699601-831
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 19mm
کدمحصول : 090301211
تعداد بسته
×

قاب زرد قلم بدون حلقه آویز 31×24 mm کد 210

600 تومان
honari-1530699317-863
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 31*24mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 18*12mm
کدمحصول : 090301210
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 209

500 تومان
honari-1530699179-251
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 21mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 18mm
کدمحصول : 090301209
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 208

1/300 تومان
honari-1530699042-259
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 35*25mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 30*20mm
کدمحصول : 090301208
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 207

400 تومان
honari-1530698922-269
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18*18mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : مربع
قطر داخلی آویز: 11*11mm
کدمحصول : 090301207
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 206

1/200 تومان
honari-1530698746-716
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26*20mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 24*18mm
کدمحصول : 090301206
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 205

1/200 تومان
honari-1530698619-528
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26*26mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 25*25mm
کدمحصول : 090301205
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 201

2/400 تومان
honari-1530695941-851
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 45*35 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 40*30mm
کدمحصول : 090301201
تعداد بسته
×

قاب برنجی طلایی قلب 12mm

1/600 تومان
honari-1529734555-909
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 11mm
کدمحصول : 090301198
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح انار بدون سوراخ 10*13 mm

1/700 تومان
honari-1526127068-43
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 13*10mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301192
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح پروانه بدون سوراخ 17*22 mm

2/200 تومان
honari-1526126499-93
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*17mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301191
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پروانه 17*22 mm

1/900 تومان
honari-1526126165-397
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*17mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301190
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پرنده بزرگ 27*40 mm

3/400 تومان
honari-1526125755-63
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*27mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301189
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پرنده 26*40 mm

5/400 تومان
honari-1526125588-505
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*26 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301188
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پرنده 30*39 mm

5/400 تومان
honari-1526124848-98
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 39*30 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301187
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح انار 20*26 mm

2/200 تومان
honari-1526106829-372
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26*20mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 25*19mm
کدمحصول : 090301186
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح انار 25*34 mm

1/900 تومان
honari-1526106570-101
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 34*25mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 33*24mm
کدمحصول : 090301185
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح بیضی 10*24 mm

2/200 تومان
honari-1526106380-92
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 24*10mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 23*9mm
کدمحصول : 090301184
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح بیضی 10*24 mm

1/900 تومان
honari-1526106134-202
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 24*10 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 23*9 mm
کدمحصول : 090301183
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح دایره 20mm

2/700 تومان
honari-1526105925-952
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 19mm
کدمحصول : 090301182
تعداد بسته
×

کارگاه تزئینی کوچک طلایی مربعی 6 سانتی

8/500 تومان
honari-325-24
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 5.5cm
قطر خارجی : 6 cm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 070401147
تعداد بسته
×

قاب آویز زرده قلم کد : 136

750 تومان
honari-456-878
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301136
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح دایره کد g1

2/500 تومان
honari-35-783
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301135
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح اشک کد A4

4/000 تومان
honari-294-978
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 38
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301131
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms10

4/800 تومان
honari-140-973
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301126
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح مربع کد mb7

4/800 تومان
honari-904-809
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : مربع
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301125
تعداد بسته
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح مستطیل MT5

4/500 تومان
honari-390-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*25mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030181
تعداد بسته
×

قاب آویز زرده قلم PO67

1/450 تومان
honari-494-760
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 42*40 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030137
تعداد بسته
×

قاب آویز زرده قلم کد : PO84

2/000 تومان
honari-591-260
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 41 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030135
تعداد بسته
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 31

550 تومان
honari-762-102
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030131
تعداد بسته
×

آویز چوبی طرح قلب

4/000 تومان
honari-85-967
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی : 4 * 4 cm
جنس آویز: چوبی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040136
تعداد بسته
×

آویز چوبی طرح مربع

5/000 تومان
honari-358-388
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی : 5 cm
جنس آویز: چوبی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040133
تعداد بسته
×

قاب گردنبند چوبی مربعی

2/000 تومان
honari-297-998
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 3.5 cm
قطر خارجی : 4.5 cm
جنس آویز: چوبی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040131
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 204

 
honari-1530698504-918
واحد: عدد
اندازه : 31*31mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 4*3mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : مربع
قطر داخلی آویز: 25*25mm
کدمحصول : 090301204
×

قاب آویز زرد قلم کد 203

 
honari-1530698356-611
واحد: عدد
اندازه : 35*28mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 25*18 mm
کدمحصول : 090301203
×

قاب آویز زرد قلم کد 202

 
honari-1530698087-569
واحد: عدد
اندازه : 39mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
کدمحصول : 090301202

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه