سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

تخفیف هنری

قاب گردنبند فلزی

جستجو در دسته "قاب گردنبند فلزی" :

×

کارگاه تزئینی کوچک طلایی مربعی 6 سانتی

8/500 تومان
honari-325-24
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 5.5cm
قطر خارجی : 6 cm
کدمحصول : 070401147
×

کارگاه تزئینی کوچک طلایی دایره 4 سانتی

5/400 تومان
honari-551-335
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 3.5cm
قطر خارجی : 4cm
کدمحصول : 070401146
×

کارگاه تزئینی کوچک طلایی بیضی 4*5 سانتی

5/400 تومان
honari-456-613
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 4*3cm
قطر خارجی : 5*4cm
کدمحصول : 070401145
×

کارگاه تزئینی کوچک طلایی بیضی 7*5.5 سانتی

7/000 تومان
honari-248-532
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 6*4.5cm
قطر خارجی : 7*5.5cm
کدمحصول : 070401144
×

کارگاه تزئینی کوچک طلایی دایره 7.5 سانتی

8/500 تومان
honari-213-95
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 6.5cm
قطر خارجی : 7.5cm
کدمحصول : 070401143
×

کارگاه تزئینی کوچک طلایی قلب 7 سانتی

7/000 تومان
honari-576-993
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 6*5.5cm
قطر خارجی : 7*7cm
کدمحصول : 070401142
×

قاب آویز زرده قلم P062

210 تومان
honari-581-295
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*21 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 18*13 mm
کدمحصول : 090301172
×

قاب آویز زرده قلم P070

2/000 تومان
honari-545-295
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 50*39 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 7*4mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 40*30mm
کدمحصول : 090301171
×

قاب آویز زرده قلم P063

200 تومان
honari-259-222
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 18mm
کدمحصول : 090301170
×

قاب آویز زرده قلم P076

1/100 تومان
honari-152-133
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 45*33 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 30*20mm
کدمحصول : 090301167
×

قاب آویز زرده قلم P066

900 تومان
honari-454-433
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 50mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 40mm
کدمحصول : 090301163
×

قاب آویز زرده قلم P074

1/100 تومان
honari-862-749
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 50mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 35mm
کدمحصول : 090301162
×

قاب آویز زرده قلم 27mm کد : 148

500 تومان
honari-375-681
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301148
×

ست قاب رزینی اشک

19/400 تومان
resi-ashk
محتویات بسته
  • قاب دست بند برنجی طلایی طرح اشک کد A7
  • پایه گوشواره برنجی طلایی طرح اشک کد A1
  • آویز برنجی طلایی طرح اشک کد A4
  • رکاب انگشتر برنجی طرح اشک کدA2
  • دست بند برنجی طلایی طرح اشک کد A3
×

قاب آویز زرده قلم P071

1/250 تومان
honari-973-623
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30 mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301145
×

قاب آویز زرده قلم کد : 141

1/600 تومان
honari-599-571
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301141
×

قاب آویز زرده قلم P072

1/100 تومان
honari-150-200
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 43mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301138
×

قاب آویز زرده قلم کد : 137

1/250 تومان
honari-195-209
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 43*24 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 14mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301137
×

آویز برنجی طلایی طرح دایره کد g1

2/500 تومان
honari-35-783
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 090301135
×

آویز برنجی طلایی طرح مربع کد mb2

2/700 تومان
honari-863-356
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 23mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : مربع
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 090301134
×

آویز برنجی طلایی طرح مربع کد mb1

2/500 تومان
honari-891-771
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : مربع
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 090301133
×

آویز برنجی طلایی طرح اشک کد A4

4/500 تومان
honari-294-978
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 38
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 090301131
×

آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms6

2/700 تومان
honari-251-486
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27*24 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 090301130
×

آویز برنجی طلایی طرح بته جقه کد t4

4/500 تومان
honari-960-389
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*25 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 090301127
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح مربع کد mb7

4/500 تومان
honari-904-809
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : مربع
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 090301125
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح بیضی کد b5

4/500 تومان
honari-760-369
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 37*30 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : بیضی
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 090301124
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح اشک کد a5

4/500 تومان
honari-939-832
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*30mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 090301123
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح دایره کد g13

4/500 تومان
honari-925-405
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 33 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 090301122
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح شش ضلعی کد sh6

4/500 تومان
honari-860-990
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30*35 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 090301121
×

قاب آویز زرده قلم کد : 100

1/450 تومان
honari-964-82
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 37 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 35mm
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301100
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح دایره کوچک G2

2/700 تومان
honari-947-20
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030184
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد 55

1/250 تومان
honari-524-321
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 38*33 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 09030155
×

قاب آویز زرده قلم P067

1/450 تومان
honari-494-760
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 42*40 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 09030137
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 35

2/000 تومان
honari-591-260
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 41 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 09030135
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 31

550 تومان
honari-762-102
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 09030131
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح مربع کوچک

3/500 تومان
pelak_aviz_talaie_tarhe_moraba_kochak
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*25 MM
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030101

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه