سبد خرید شما خالی است !

پایه گردنبند

جستجو در دسته "پایه گردنبند" :

×

پایه گردنبند طلایی اسلیمی 35mm

300 تومان
honari-128-472
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 35*22
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032450
×

پایه گردنبند طلایی دایره و گل 25mm

330 تومان
honari-974-163
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 25mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032449
×

پایه گردنبند طلایی دایره 30mm

375 تومان
honari-803-765
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30*28 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032448
×

پایه گردنبند زردقلم بیضی طرحدار 40mm

700 تومان
honari-523-749
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*30mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : بیضی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032446
×

پایه گردنبند زردقلم طرح اسلیمی 20mm

150 تومان
honari-624-190
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*12mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032445
×

پایه گردنبند زردقلم طرح اسلیمی 35mm

180 تومان
honari-358-994
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 35*23 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2 mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032444
×

پایه گردنبند زردقلم طرح اسلیمی 25mm

195 تومان
honari-315-309
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*17mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032443
×

پایه گردنبند زردقلم قلبی 20mm

195 تومان
honari-803-378
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*15mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm - 3mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032442
×

پایه گردنبند طلایی مثلث گل 21mm

135 تومان
honari-885-779
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 21 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032438
×

پایه گردنبند طلایی 50mm

600 تومان
honari-855-42
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 50*35 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032437
×

پایه گردنبند طلایی دایره 45mm

600 تومان
honari-597-362
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 45 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032436
×

پایه گردنبند طلایی دایره 20mm

135 تومان
honari-873-10
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032435
×

پایه گردنبند طلایی اشک 30mm

360 تومان
honari-540-831
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30*25mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032434
×

پایه گردنبند طلایی گل 25mm

225 تومان
honari-227-344
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*20mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032431
×

پایه گردنبند زردقلم اسلیمی 24mm

165 تومان
honari-836-202
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 24*19 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032430
×

پایه گردنبند زردقلم لوزی 25mm

225 تومان
honari-308-716
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*18 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032429
×

پایه گردنبند زردقلم هلالی 70mm

1/118 تومان
honari-773-447
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 70*40 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032428
×

پایه گردنبند زردقلم پنج دایره 65mm

1/155 تومان
honari-844-454
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 65*45 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032427
×

پایه گردنبند مسی 44mm

585 تومان
honari-173-167
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 44*17 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 32*15 mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032426
×

پایه گردنبند طلایی دایره و برگ 30mm

345 تومان
honari-984-367
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032425
×

پایه گردنبند طلایی دایره و گل 30mm

375 تومان
honari-466-268
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032424
×

پایه گردنبند طلایی طرح خورشید 37mm

450 تومان
honari-609-139
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 37 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032423
×

پایه گردنبند طلایی طرح اسلیمی 30mm

390 تومان
honari-402-272
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032422
×

پایه گردنبند طلایی طرح اسلیمی 20mm

90 تومان
honari-725-320
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*12 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032421
×

پایه گردنبند طلایی طرح اسلیمی 22mm

210 تومان
honari-981-791
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032419
×

پایه گردنبند طلایی 65mm

1/140 تومان
honari-333-616
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 65*45 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032417
×

پایه گردنبند طلایی میله ای 30mm

150 تومان
honari-49-250
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30*8 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032416
×

پایه گردنبند طلایی لوزی 20mm

75 تومان
honari-546-322
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032415
×

پایه گردنبند طلایی مثلثی 20mm

200 تومان
honari-522-27
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*18 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1و 2 mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032414
×

پایه گردنبند طلایی بیضی ستاره دار 45mm

405 تومان
honari-244-34
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 45*25 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : بیضی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032413
×

پایه گردنبند طلایی هلالی 70mm

1/215 تومان
honari-372-232
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 70mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032412
×

پایه گردنبند طلایی طرح دایره 53mm

780 تومان
honari-387-170
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 53 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032411
×

پایه گردنبند طلایی قلب 2۰mm

180 تومان
honari-568-861
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032410
×

پایه گردنبند طلایی مستطیل باریک 30mm

200 تومان
honari-785-486
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30*8 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032409
×

پایه گردنبند طلایی استوانه طرحدار 55mm

840 تومان
honari-173-858
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 55*12 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 10*7 mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032407
×

پایه گردنبند طلایی 26mm

375 تومان
honari-1-41
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032405

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه