سبد خرید شما خالی است !

پایه گردنبند

جستجو در دسته "پایه گردنبند" :

×

آویز گردنبند طلایی 10 عددی

450 تومان
honari-1538372151-214
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7*10mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
قطر داخلی آویز: 4mm
جنس آویز: فلز آبکاری شده
کدمحصول : 09032456
تعداد بسته
×

بست آویز گردنبند استیل طلایی

3/600 تومان
honari-1536823770-884
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 7*7mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 09032455
تعداد بسته
×

بست آویز گردنبند استیل نقره ای

2/500 تومان
honari-1536823335-823
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 7*7mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 09032454
تعداد بسته
×

آویز گردنبند زردقلم 5*5 میلی متر

450 تومان
honari-1532411131-828
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5*5mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032453
تعداد بسته
×

آویز گردنبند زردقلم 4*6 میلی متر

450 تومان
honari-1532410781-547
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6*4 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
اندازه حلقه: 4mm
کدمحصول : 09032452
تعداد بسته
×

آویز گردنبند زردقلم 6*8 میلی متر

450 تومان
honari-1532410523-32
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*6mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032451
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی دایره 30mm

375 تومان
honari-803-765
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30*28 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032448
تعداد بسته
×

پایه گردنبند زردقلم بیضی طرحدار 40mm

700 تومان
honari-523-749
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*30mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : بیضی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032446
تعداد بسته
×

پایه گردنبند زردقلم طرح اسلیمی 20mm

150 تومان
honari-624-190
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*12mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032445
تعداد بسته
×

پایه گردنبند زردقلم قلبی 20mm

195 تومان
honari-803-378
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*15mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm - 3mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032442
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی مثلث گل 21mm

135 تومان
honari-885-779
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 21 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032438
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی 50mm

600 تومان
honari-855-42
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 50*35 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032437
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی اشک 30mm

360 تومان
honari-540-831
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30*25mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032434
تعداد بسته
×

پایه گردنبند زردقلم اسلیمی 24mm

165 تومان
honari-836-202
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 24*19 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032430
تعداد بسته
×

پایه گردنبند زردقلم لوزی 25mm

225 تومان
honari-308-716
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*18 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032429
تعداد بسته
×

پایه گردنبند زردقلم پنج دایره 65mm

1/155 تومان
honari-844-454
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 65*45 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032427
تعداد بسته
×

پایه گردنبند مسی 44mm

585 تومان
honari-173-167
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 44*17 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 32*15 mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032426
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی دایره و برگ 30mm

345 تومان
honari-984-367
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032425
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی دایره و گل 30mm

375 تومان
honari-466-268
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032424
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی طرح اسلیمی 30mm

390 تومان
honari-402-272
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032422
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی طرح اسلیمی 20mm

90 تومان
honari-725-320
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*12 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032421
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی طرح اسلیمی 22mm

210 تومان
honari-981-791
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032419
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی 65mm

1/140 تومان
honari-333-616
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 65*45 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032417
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی میله ای 30mm

150 تومان
honari-49-250
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30*8 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032416
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی لوزی 20mm

220 تومان
honari-546-322
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032415
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی مثلثی 20mm

200 تومان
honari-522-27
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*18 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1و 2 mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032414
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی بیضی ستاره دار 45mm

405 تومان
honari-244-34
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 45*25 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : بیضی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032413
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی هلالی 70mm

1/215 تومان
honari-372-232
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 70mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032412
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی قلب 2۰mm

180 تومان
honari-568-861
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032410
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی استوانه طرحدار 55mm

840 تومان
honari-173-858
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 55*12 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 10*7 mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032407
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی 26mm

375 تومان
honari-1-41
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032405
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی 35mm

210 تومان
honari-152-295
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 35*23 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032403
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی 24mm

240 تومان
honari-278-279
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 24mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032402
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی 26mm

300 تومان
paye_gardanband_01
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032401
تعداد بسته
×

آویز نقره ای طرح قاب پروانه ای 34mm کد153

750 تومان
honari-122-673
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 34*28 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301153
تعداد بسته
×

آویز نقره ای طرح قاب 25mm کد 2752

300 تومان
honari-955-558
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 25*20mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301151
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه