سبد خرید شما خالی است !

پایه گردنبند

جستجو در دسته "پایه گردنبند" :

×

قاب آویز زرد قلم 58*39 mm

3/300 تومان
ghabaviz-zardghalm-39-58mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3/9*5/8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 6*4 mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 4*3 cm
کدمحصول : 09032461
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم 5*4 cm

3/900 تومان
ghabaviz-zarghalam-4-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4*5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 6*4 mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 3*3 cm
کدمحصول : 09032460
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم 58*40 mm

3/200 تومان
ghabaviz-zardghalm-40-58mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4*5/8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 7*4 cm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 3*4 cm
کدمحصول : 09032459
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم 4 cm

3/100 تومان
ghab-aviz-zardghalam-41mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4*5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 2/5 cm
کدمحصول : 09032458
تعداد بسته
×

قاب آویز زردقلم 27*43 mm

2/000 تومان
ghabaviz-zardghalm-27-44mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4/3*2/7 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 7*4 mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 25*18mm
کدمحصول : 09032457
تعداد بسته
×

آویز گردنبند طلایی 10 عددی

4/500 تومان
honari-1538372151-214
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7*10mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
قطر داخلی آویز: 4mm
جنس آویز: فلز آبکاری شده
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032456
تعداد بسته
×

بست آویز گردنبند استیل طلایی

3/600 تومان
honari-1536823770-884
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 7*7mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 09032455
تعداد بسته
×

آویز گردنبند زردقلم 5*5 میلی متر

4/500 تومان
honari-1532411131-828
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5*5mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032453
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی دایره 30mm

6/000 تومان
honari-803-765
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30*28 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032448
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی نیم دایره فلش دار 25mm

6/030 تومان
honari-877-924
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*23 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm - 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032447
تعداد بسته
×

پایه گردنبند زردقلم بیضی طرحدار 40mm

6/000 تومان
honari-523-749
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*30mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : بیضی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032446
تعداد بسته
×

پایه گردنبند زردقلم قلبی 20mm

6/000 تومان
honari-803-378
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*15mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm - 3mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032442
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی دایره 20mm

6/000 تومان
honari-873-10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032435
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی اشک 30mm

6/000 تومان
honari-540-831
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30*25mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032434
تعداد بسته
×

پایه گردنبند زردقلم لوزی 25mm

5/980 تومان
honari-308-716
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*18 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032429
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی دایره و گل 30mm

6/000 تومان
honari-466-268
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032424
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی طرح اسلیمی 30mm

6/000 تومان
honari-402-272
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032422
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی 10mm

6/000 تومان
honari-187-175
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032420
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی طرح اسلیمی 22mm

6/000 تومان
honari-981-791
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032419
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی لوزی 20mm

4/400 تومان
honari-546-322
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032415
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی بیضی ستاره دار 45mm

6/030 تومان
honari-244-34
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 45*25 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : بیضی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032413
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی قلب 2۰mm

5/950 تومان
honari-568-861
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032410
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی مستطیل باریک 45mm

3/870 تومان
honari-112-862
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 45*5 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032408
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی استوانه طرحدار 55mm

6/000 تومان
honari-173-858
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 55*12 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 10*7 mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032407
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی 26mm

6/030 تومان
honari-1-41
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032405
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی 36mm

6/000 تومان
honari-604-654
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 36 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032404
تعداد بسته
×

پایه گردنبند طلایی 26mm

6/000 تومان
paye_gardanband_01
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032401
تعداد بسته
×

آویز طرح پروانه نقره ای 20mm کد2867

900 تومان
honari-694-463
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090506308
تعداد بسته
×

آویز طرح دایره اسلیمی نقره ای 21mm کد483

900 تومان
honari-712-341
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 21mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: اسلیمی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090506288
تعداد بسته
×

آویز گردنبند طلایی کوچک

4/500 تومان
honari-276-226
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*6 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3*5 mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301112
تعداد بسته
×

آویز زرده قلم کد 79

900 تومان
honari-970-706
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 26*15mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030179
تعداد بسته
×

آویز زرده قلم کد 78

1/000 تومان
honari-110-138
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 30*25mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030178
تعداد بسته
×

آویز زرده قلم طرح اشک کد 75

1/000 تومان
honari-543-306
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 30*20 mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030175
تعداد بسته
×

آویز زرده قلم طرح دایره کد 74

1/000 تومان
honari-744-747
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 33mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030174
تعداد بسته
×

آویز طرح لوزی زرد قلم

1/400 تومان
honari-780-714
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه آویز: 30*18 mm
نوع آبکاری آویز: خوب
جنس پلاک: زینک
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090506130
تعداد بسته
×

آویز گردنبند طلایی

4/500 تومان
aviz_gardanband_taalaie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15*8MM
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030107
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه