سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

کتاب آموزشی

جستجو در دسته "کتاب آموزشی" :

×

کتاب آموزش سرمه دوزی

24/500 تومان
honari-756-401
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

عنوان کتاب: سرمه دوزی
نویسنده کتاب: آفاق امیریان
انتشارات کتاب: هنر های ابریشم
تعداد صفحات: 123
واحد: عدد
×

کتاب آموزشی هنر ملیله.منجوق.مروارید و سنگ دوزی

16/000 تومان
ketab_amoozeshi_malile_monjoogh_morvarid_sangdoozi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

عنوان کتاب: هنر ملیله.منجوق.مروارید و سنگ دوزی
نویسنده کتاب: فهیمه پرتو آذر
انتشارات کتاب: انتشارات بین المللی حافظ
تعداد صفحات: 67
واحد: عدد
×

کتاب خودآموز جامع مکرومه بافی

22/000 تومان
ketab_amoozeshi_makroomebafi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

عنوان کتاب: خودآموز جامع مکرومه بافی
نویسنده کتاب: اکرم ذاکری
انتشارات کتاب: انتشارات بین المللی حافظ
تعداد صفحات: 68
واحد: عدد
جواهردوزی

16/000 تومان
×

جواهردوزی

16/000 تومان
ketab_amoozeshi_javaherdoozi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

عنوان کتاب: جواهر دوزی
نویسنده کتاب: آفاق امیریان
انتشارات کتاب: هنرهای ابریشم(رضوی)
تعداد صفحات: 71
واحد: عدد
×

کتاب آموزش دوخت برزیلی و ابریشم دوزی برجسته و مخمل دوزی

18/000 تومان
ketab_amoozeshi_dookht_berezili_abrishamdoozi_makhmaldoozi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

عنوان کتاب: آموزش دوخت برزیلی و ابریشم دوزی برجسته و مخمل دوزی
نویسنده کتاب: آفاق امیریان
انتشارات کتاب: هنرهای ابریشم(رضوی)
تعداد صفحات: 99
واحد: عدد
×

آموزش پولک دوزی و منجوق دوزی روی لباس

7/000 تومان
ketab_amoozeshi_poolakdoozi_monjooghdoozi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

عنوان کتاب: آموزش پولک دوزی و منجوق دوزی روی لباس
نویسنده کتاب: انسیه زاهدی
انتشارات کتاب: ظفر
تعداد صفحات: 80
واحد: عدد
×

دوخت های تزئینی

25/000 تومان
ketab_amoozeshi_dookht_tazini
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

عنوان کتاب: دوخت های تزئینی
نویسنده کتاب: هاله اقبالی
انتشارات کتاب: یاقوت سپاهان
تعداد صفحات: 86
واحد: عدد
×

کتاب آموزش ساخت زیورآلات و تاج عروس

19/500 تومان
ketab_amoozeshi_zivaralat_tajaroos
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

عنوان کتاب: مجموعه استثنایی آموزش ساخت زیورآلات و تاج عروس
نویسنده کتاب: آفاق امیریان
انتشارات کتاب: هنرهای ابریشم(رضوی)
تعداد صفحات: 114
واحد: عدد
×

کتاب آموزش ساخت زیورآلات و تاج عروس

16/000 تومان
amuzesh_zivar_alat_ketab
انتخاب نوع بسته

انتشارات کتاب: حافظ
تعداد صفحات: 72
واحد: عدد
×

کتاب خودآموز جامع عثمان دوزی

22/000 تومان
ketab_amoozeshi_osmandoozi
انتخاب نوع بسته

عنوان کتاب: خودآموز جامع عثمان دوزی(شفق دوزی)
نویسنده کتاب: اکرم ذاکری
انتشارات کتاب: انتشارات بین المللی حافظ
تعداد صفحات: 80
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه