سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

انواع پلاک

جستجو در دسته "انواع پلاک" :

×

آویز زرد قلم طرح برگ 20 میل کد 38

 
kharjkar-zardghalam-barg-20mil-38
واحد: گرم
اندازه : 20 * 7 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 1.5 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09050938
×

آویز زرد قلم طرح برگ 15 میل کد 37

 
aviz-zardghalam-barg-15mil-37
واحد: گرم
اندازه : 15 * 5 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09050937
×

آویز زرد قلم طرح برگ 5 سانتی

 
aviz-zard-ghalam-barg-5cm
واحد: گرم
اندازه : 1*5 cm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 1.5 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09050935
×

آویز زرد قلم طرح برگ 28 میل کد 34

 
aviz-zardghalam-barg-28mil-34
واحد: گرم
اندازه : 28 * 10 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 2.5 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09050934
×

آویز زرد قلم طرح برگ 33 میل کد 33

 
aviz-zardghalam-barg-33mil-33
واحد: گرم
اندازه : 33 * 8 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1.5 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09050933
×

آویز زرد قلم طرح گل 10 میل کد 59

 
aviz-zardghalam-gol-10mil-59
واحد: گرم
اندازه : 10 * 6 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09030659
×

آویز ساعت طرح برگ 25mm

 
aviz-saat-leaf-25mm
واحد: عدد
اندازه : 25 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051934
×

آویز ساعت طرح آدمک 13mm

 
aviz-saat-adamak-13mm
واحد: عدد
اندازه : 13mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: انسان
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051931
×

آویز برگ زرد قلم 6.5 در 2.5 سانتیمتر

 
zard-ghalam-aviz-barg6-5cm
واحد: عدد
اندازه : 6.8 * 2.8 cm
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090321120
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح برف 23mm

 
pelak-dastbandi-steel-gold-snow-23mm
واحد: عدد
اندازه : 23mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 1.5 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09050003
×

آویز استیل طلایی طرح انار 2.2 سانتیمتر

 
aviz-tarh-annar-2-2cm
واحد: عدد
اندازه : 2.2 cm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 1.5 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09051748
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح انار 15 میلیمتر

 
plak-dastbandi-anar-15mm
واحد: عدد
اندازه : 15 * 15 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 1.5 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051747
×

آویز برگ مسی 5.5 در 2.5 سانتیمتر

 
messi-aviz-barg5-5cm
واحد: جفت
اندازه : 5.5 * 2.5 cm
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: مسی
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090510106
×

آویز ساعت طرح مثلث 10mm

 
aviz-saat-mossalas-10mm
واحد: عدد
اندازه : 10 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 1 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051930
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح خدا 18mm

 
dastbandi-talayi-18-khoda
واحد: عدد
اندازه : 18 * 10 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: کلمات مقدس
اندازه حلقه: 1.5 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09050002
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح سه گل 27mm

 
dastbandi-talayi-gol-27
واحد: عدد
اندازه : 27*10 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09050291
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح ضربان 27mm

 
dastbandi-talayi-27-zaraban
واحد: عدد
اندازه : 27*20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 1.5 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09050290
×

پلاک دستبندی طرح عشق طلایی 30 میلیمتر

 
dastband-talaie-eshgh-30
واحد: عدد
اندازه : 30*25 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 2 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090512108
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح ضربان 29mm

 
dastbandi-talayi-electric-20mm
واحد: عدد
اندازه : 29 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090512107
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح بینهایت و عشق 34mm

 
dastbandi-talayi-infinity-love-34mm
واحد: عدد
اندازه : 34*9 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 2 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090512106
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح پرنده 25mm

 
dastbandi-talayi-bird-25mm
واحد: عدد
اندازه : 25*15 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 1.5 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090512105
×

آویز استیل طلایی صدای سخن عشق 30mm

 
aviz-steel-gold-love-sound-30mm
واحد: عدد
اندازه : 30 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 2 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090512104
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح ماه و کودک 25mm

 
dastbandi-talayi-moon-baby-25mm
واحد: عدد
اندازه : 23 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: انسان
اندازه حلقه: 1.5 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090512103
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح سه گل 25mm

 
dastbandi-talayi-35mm
واحد: عدد
اندازه : 35*10 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 2 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090512102
×

پلاک دستبندی لاو و قلب طلایی 28 میلیمتر

 
love_heart-dastband-talaie-28
واحد: عدد
اندازه : 28*18 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 1.5 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090501394
×

پلاک دستبندی لاو طلایی 26 میلیمتر

 
love-dastband-talaie-26
واحد: عدد
اندازه : 26*9 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 1.5 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090501393
×

آویز طرح حرف E سایز 15mm

 
aviz_noghreii_harfe_e_15
واحد: عدد
اندازه : 15mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090510105
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح برگ 27mm

 
dastbandi-talayi-barg-27
واحد: عدد
اندازه : 27*8 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090512101
×

پلاک دستبندی لاو طلایی 30 میلیمتر

 
love-dastband-talaie-30
واحد: عدد
اندازه : 30*11 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 1.5 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090512100
×

آویز استیل طلایی طرح گل 19 در 17 میلیمتر

 
aviz-tarh-gol-19-17
واحد: عدد
اندازه : 19*17 میلی متر
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز
جنس آویز: استیل
کدمحصول : 090506485
×

پلاک-دستبندی-استیل-طلایی-طرح-برف-19mm

 
aviz-barf-tarh-19-17
واحد: عدد
اندازه : 19 mm
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
اندازه حلقه: 1 mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
کدمحصول : 090506484
×

آویز استیل طلایی طرح کاج 19 در 12 میلیمتر

 
aviz-kaj-mothalth-19-12
واحد: عدد
اندازه : 19*12
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز
جنس آویز: استیل
کدمحصول : 090506483
×

آویز ساعت طرح پروانه طلایی 10 میلیمتر

 
fazaeie-shekl-cock-aviz
واحد: عدد
اندازه : 10*9 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051928
×

آویز ساعت طرح شمشیر طلایی 15 میلیمتر

 
shamshir-clock-aviz
واحد: عدد
اندازه : 15*7 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051927
×

پلاک دستبندی قلب طلایی 18 میلیمتر

 
pelak-heart-gold
واحد: عدد
اندازه : 18*10 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090501392
×

پلاک دستبندی درخت طلایی 20 میلیمتر

 
pelak-dastbad-tree-20
واحد: عدد
اندازه : 20*14 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090501391

پلاک ها بسته به نوع استفاده به دو دسته پلاک دستبندی و پلاک آویزی تقسیم می شوند . پلاک های دستبندی دارای دو حلقه در دو طرف خود برای اتصال به نخ ، تریشه و یا زنجیر دارند و در ساخت دستبندهای دست ساز و با ترکیب باسنگ و مهره ها استفاده می شوند. پلاک های استیل رنگ ثابت هستند و بهتر است برای زیورالاتی که با سنگ های قیمتی ساخته می شوند از این نوع پلاک ها استفاده شود. پلاک های رزینی نیز که قاب ان ها زرده قلم است و دارای تصویری های زیبا هستند وروی آن ها یک لایه رزین ریخته سده است به دوشکل آویز و دسبندی در بازار موجود هستند . همچنین این نوع پلاک ها را میتوان با تصاویر دلخواه وبا استفاده از رزین ساخت.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!