سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

انواع پلاک

جستجو در دسته "انواع پلاک" :

×

آویز طرح جغد طلایی

 
aviz_joghd_8079
واحد: عدد
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: طلایی
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050683
×

آویز طرح قلب طلایی

 
aviz_ghalb_8078
واحد: عدد
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک: قلب
رنگ پایه: طلایی
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050682
×

آویز طرح زنگوله طلایی

 
aviz_ala_8077
واحد: عدد
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050681
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح مارپیچ 21mm

 
dastbandi_daiere_8076
واحد: عدد
اندازه : 21 mm
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
جنس پلاک: زینک
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: استیل
رنگ آویز: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 1.5 mm
کدمحصول : 09050198
×

آویز طرح فروهر زرد قلم کوچک

 
aviz_farvahar_8062
واحد: عدد
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک: فروهر
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه : 17*13mm
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050679
×

پلاک دستبندی طرح بیضی طلایی کوچک

 
pelak_dastbandi_8046
واحد: عدد
اندازه : 20*8 mm
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: طلایی
نوع آبکاری : خوب
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050188
×

آویز طرح لاک پشت طلایی

 
pelak_dastbandi_8043
واحد: عدد
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ پایه: طلایی
نوع آبکاری : خوب
طرح پلاک: حیوان
اندازه : 20mm
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050669
×

پلاک دستبندی طرح پروانه طلایی

 
pelak_dastbandi_8038
واحد: عدد
اندازه : 20*19 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: زرد قلم
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: طلایی
طرح پلاک: حیوان
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050182
×

پلاک دستبندی طرح بی نهایت طلایی

 
pelak_dastbandi_8037
واحد: عدد
اندازه : 25*9 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050181
×

آویز طرح خرس زرد قلم

 
aviz_tarhe_meymon_zarde_ghalam
واحد: عدد
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
رنگ پایه: زرد قلم
نوع آویز پلاک: گردنبندی
نوع آبکاری : خوب
طرح پلاک: حیوان
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050660
×

پلاک دستبندی طرح گل پنج پر طلایی

 
pelak_dastbandi_gol_5par_talaie
واحد: عدد
اندازه : 15*15 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: گل
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050177
×

آویز طرح تاج طلایی 12mm

 
aviz_tarhe_taj_talaie
واحد: عدد
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ پایه: طلایی
طرح پلاک: متفاوت
نوع آبکاری : خوب
اندازه : 12mm
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050655
×

پلاک دستبندی طرح سیبیل طلایی

 
pelak_dastbandi_sibil_talaie
واحد: عدد
اندازه : 10*40mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: طلایی
طرح پلاک: متفاوت
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050164
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح سنجاقک 20mm

 
pelak_aviz_talaie_tarhe_sanjaghak
واحد: عدد
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
نوع پلاک: دستبندی
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: طلایی
طرح پلاک: حیوان
نوع آبکاری : اعلاء
اندازه : 20mm
اندازه حلقه: 1 mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050637
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح جناغی 16mm

 
pelak_dastbandi_noghrei_tarhe_parvane_ghabdaiere
واحد: عدد
اندازه : 16 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: نقره ای
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: استیل
رنگ آویز: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 1.5 mm
کدمحصول : 09050126
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح ماهی 27mm

 
pelak_dastbandi_negin_dar_noghrei_tarhe_aros_damad
واحد: عدد
اندازه : 22*10 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: نقره ای
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: استیل
رنگ آویز: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 1.5 mm
کدمحصول : 09050124
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح درخت زندگی 20mm

 
pelak_dastbandi_zarde_ghalam_tarhe_asb_shahrebazi
واحد: عدد
اندازه : 20 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: گل
رنگ پایه: زرد قلم
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: استیل
رنگ آویز: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 1.5 mm
کدمحصول : 09050123
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح گلها 20mm

 
pelak_dastbandi_tarhe_cheshm_talaie
واحد: عدد
اندازه : 20mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: گل
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: استیل
رنگ آویز: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050120
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح پر 24mm

 
pelak_dastbandi_tarhe_binahaiat
واحد: عدد
اندازه : 24 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: زرد قلم
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: استیل
رنگ آویز: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 1 mm
کدمحصول : 09050118
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح مثلث 11mm

 
pelak_dastbandi_tarhe_gol_5par
واحد: عدد
اندازه : 11mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: استیل
رنگ آویز: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 1 mm
کدمحصول : 09050116
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح هندو 23mm

 
pelak_dastbandi_negin_dar_ghalbe_sabz
واحد: عدد
اندازه : 23mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: کلمات مقدس
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: استیل
رنگ آویز: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 1.5 mm
کدمحصول : 09050115
×

نگین دستبند فلزی زرده قلم

 
negin_dastband_zardeghalam_gol
واحد: عدد
اندازه : 27*19mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: اسلیمی
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: زرد قلم
رنگ پایه: زرد قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050111
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح ستاره 28mm

 
pelake_stil_ala_tork_dast
واحد: عدد
اندازه : 28 mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: نقره ای
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 1.5 mm
کدمحصول : 09050107
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح نت1-20mm

 
charmdoozi-yaragh-tazeini-pelak-ghalb
واحد: عدد
اندازه : 20mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: زرد قلم
نوع پلاک: دستبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 1 mm
کدمحصول : 09050102

پلاک ها بسته به نوع استفاده به دو دسته پلاک دستبندی و پلاک آویزی تقسیم می شوند . پلاک های دستبندی دارای دو حلقه در دو طرف خود برای اتصال به نخ ، تریشه و یا زنجیر دارند و در ساخت دستبندهای دست ساز و با ترکیب باسنگ و مهره ها استفاده می شوند. پلاک های استیل رنگ ثابت هستند و بهتر است برای زیورالاتی که با سنگ های قیمتی ساخته می شوند از این نوع پلاک ها استفاده شود. پلاک های رزینی نیز که قاب ان ها زرده قلم است و دارای تصویری های زیبا هستند وروی آن ها یک لایه رزین ریخته سده است به دوشکل آویز و دسبندی در بازار موجود هستند . همچنین این نوع پلاک ها را میتوان با تصاویر دلخواه وبا استفاده از رزین ساخت.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!