سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت

انواع پلاک

جستجو در دسته "انواع پلاک" :

×

آویز طرح ستاره زرد قلم

 
honari-890-436
واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090506180
×

آویز طرح کلید زرد قلم کد177

 
honari-183-5
واحد: عدد
اندازه : 28*10mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090506177
×

آویز طرح چرخ خیاطی زرد قلم

 
honari-584-399
واحد: عدد
اندازه : 15*12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090506174
×

آویز طرح شلوارک زرد قلم

 
honari-235-891
واحد: عدد
اندازه : 15*12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090506173
×

آویز طرح پرنده و قفس زرد قلم

 
honari-322-65
واحد: عدد
اندازه : 33*20mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090506166
×

آویز طرح گل رز زرد قلم کد 163

 
honari-250-569
واحد: عدد
اندازه : 15*13mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090506163
×

آویز طرح اسب آبی زرد قلم

 
honari-481-456
واحد: عدد
اندازه : 20*9mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090506158
×

آویز طرح خرگوش زرد قلم

 
honari-225-268
واحد: عدد
اندازه : 15*10mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090506157
×

آویز طرح گوزن زرد قلم

 
honari-815-801
واحد: عدد
اندازه : 25*13mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090506156
×

آویز طرح سنجاب زرد قلم

 
honari-310-461
واحد: عدد
اندازه : 20*20 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090506155
×

پلاک دستبندی لوزی طلایی

 
pelak_dastbandi_sib_loozi_talayi
واحد: عدد
اندازه : 12*12 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح پلاک: گل
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090501274
×

پلاک دستبندی برنجی حرف ط طلایی

 
honari-912-275
واحد: عدد
اندازه : 10*10 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ پایه: طلایی
طرح پلاک: حروف
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09050534
×

پلاک دستبندی طرح قلب زرد قلم

 
honari-518-104
واحد: عدد
اندازه : 15*9 mm
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری : خوب
طرح پلاک: قلب
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: زرد قلم
رنگ پایه: زرد قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050261
×

آویز طرح موتور زرد قلم

 
honari-485-798
واحد: عدد
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
نوع آبکاری : متوسط
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: زرد قلم
نوع آویز پلاک: گردنبندی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090506113
×

پلاک دستبندی رنگ پتینه طرح مربع

 
honari-986-882
واحد: عدد
اندازه : 14*9 mm
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری : خوب
رنگ پایه: سبز
طرح پلاک: هندسی
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: پتینه
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050251
×

آویز طرح چاقو زرد قلم

 
honari-401-632
واحد: عدد
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: زرد قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090506104
×

آویز رنگ پتینه طرح راکت

 
honari-234-436
واحد: عدد
رنگ آویز: پتینه
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050708
×

پلاک رزینی کد : 180

 
honari-403-251
واحد: عدد
اندازه : 29*25 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
نوع آبکاری : خوب
جنس پلاک: زینک
طرح پلاک: رزینی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک رزینی: مربع
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090501180
×

مارک ماه تولد دو پایه ای دی زرده قلم

 
honari-916-212
واحد: عدد
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
جنس پلاک: زاماک
اندازه : 22*22 mm
نوع آبکاری : خوب
طرح پلاک: ماه تولد
رنگ پایه: زرد قلم
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: زرد قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090501160
×

پلاک دستبندی برنجی حرف ح طلایی کد 9553

 
horof_9553
واحد: عدد
اندازه : 10*10 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: کرم
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09050529
×

پلاک دستبندی بی نهایت فیروزه ای کد ۹۳۱۹

 
pelak_dastbandi_binahayat_9319
واحد: عدد
اندازه : 25 mm
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: مینا کاری
نوع آبکاری : خوب
جنس پلاک: زینک
رنگ پایه: آبی
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: رنگی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090501145
×

پلاک دستبندی استیل طلایی کد 9153

 
pelak_stil_9153
واحد: عدد
اندازه : 35*12 mm . mmاندازه داخلی شیار 7
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
کدمحصول : 09050221
×

پلاک دستبندی استیل طلایی کد 9151

 
pelak_stil_9151
واحد: عدد
اندازه : 34*11 mm . mmاندازه داخلی شیار 9
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09050219
×

پلاک دستبندی استیل طلایی کد 9145

 
pelak_stil_9145
واحد: عدد
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: طلایی
اندازه : 10*35 mm . mmاندازه داخلی شیار 7
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری : اعلاء
طرح پلاک: هندسی
نوع پلاک: دستبندی
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09050213
×

پلاک دستبندی برنجی حرف ت طلایی کد 8912

 
pelak_dastbandi_nerenji_horof8912
واحد: عدد
اندازه : 10*10 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: دستبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09050509
×

پلاک دستبندی برنجی حرف د طلایی کد 8911

 
pelak_dastbandi_nerenji_horof8911
واحد: عدد
اندازه : 10*10 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: دستبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09050508
×

پلاک دستبندی برنجی حرف غ طلایی کد 8907

 
pelak_dastbandi_nerenji_horof8907
واحد: عدد
اندازه : 10*10 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: دستبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09050504
×

پلاک دستبندی برنجی حرف غ طلایی کد 8904

 
pelak_dastbandi_nerenji_horof8904
واحد: عدد
اندازه : 10*10 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: دستبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09050501
×

آویز طرح جغد طلایی

 
aviz_joghd_8079
واحد: عدد
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: طلایی
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050683
×

آویز طرح قلب طلایی

 
aviz_ghalb_8078
واحد: عدد
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک: قلب
رنگ پایه: طلایی
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050682
×

آویز طرح زنگوله طلایی

 
aviz_ala_8077
واحد: عدد
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050681
×

آویز طرح فروهر زرد قلم کوچک

 
aviz_farvahar_8062
واحد: عدد
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
طرح پلاک: فروهر
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه : 17*13mm
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050679
×

پلاک دستبندی طرح بیضی طلایی کوچک

 
pelak_dastbandi_8046
واحد: عدد
اندازه : 20*8 mm
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: طلایی
نوع آبکاری : خوب
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050188
×

آویز طرح لاک پشت طلایی

 
pelak_dastbandi_8043
واحد: عدد
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ پایه: طلایی
نوع آبکاری : خوب
طرح پلاک: حیوان
اندازه : 20mm
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050669
×

پلاک دستبندی طرح پروانه طلایی

 
pelak_dastbandi_8038
واحد: عدد
اندازه : 20*19 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: زرد قلم
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: طلایی
طرح پلاک: حیوان
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050182
×

پلاک دستبندی طرح بی نهایت طلایی

 
pelak_dastbandi_8037
واحد: عدد
اندازه : 30*9 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09050181

پلاک ها بسته به نوع استفاده به دو دسته پلاک دستبندی و پلاک آویزی تقسیم می شوند . پلاک های دستبندی دارای دو حلقه در دو طرف خود برای اتصال به نخ ، تریشه و یا زنجیر دارند و در ساخت دستبندهای دست ساز و با ترکیب باسنگ و مهره ها استفاده می شوند. پلاک های استیل رنگ ثابت هستند و بهتر است برای زیورالاتی که با سنگ های قیمتی ساخته می شوند از این نوع پلاک ها استفاده شود. پلاک های رزینی نیز که قاب ان ها زرده قلم است و دارای تصویری های زیبا هستند وروی آن ها یک لایه رزین ریخته سده است به دوشکل آویز و دسبندی در بازار موجود هستند . همچنین این نوع پلاک ها را میتوان با تصاویر دلخواه وبا استفاده از رزین ساخت.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!