سبد خرید شما خالی است !

پلاک

جستجو در دسته "پلاک" :

×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح بی نهایت 26mm

4/200 تومان
honari-1531054416-746
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26*8mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051274
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی گل شبدر 25mm

4/200 تومان
honari-1529731019-520
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*17mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051275
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی قلب 26mm

4/200 تومان
honari-1529730819-249
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26*16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051272
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی قلب 29mm

4/200 تومان
honari-1529730722-717
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 29*11 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051271
تعداد بسته
×

آویز طلایی گل مشکی نگین دار 17mm

4/200 تومان
honari-1528612862-201
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*10mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 3*2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090510104
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی چشم نظر 7mm

500 تومان
honari-1528612753-491
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 7mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: چشم و نظر
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051269
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی love نگین فیروزه ای 26mm

3/800 تومان
honari-1528612496-564
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26*12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051267
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی بی نهایت نگین فیروزه ای 17mm

3/800 تومان
honari-1528612415-632
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*8mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051266
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی طرح چشم 19mm

3/800 تومان
honari-1528611631-257
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19*12 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: چشم و نظر
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051264
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی گل نگین فیروزه ای 17mm

3/800 تومان
honari-1528611562-778
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051263
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی گل نگین دار 17mm

3/800 تومان
honari-1528611353-755
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051262
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی گل چهار پر زرد 13mm

3/800 تومان
honari-1528611270-436
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 13mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051261
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی گل چهار پر سرخابی 13mm

3/800 تومان
honari-1528611203-290
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 13mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051260
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی گل چهار پر صورتی 13mm

3/800 تومان
honari-1528611149-901
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 13mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051259
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی گل صورتی 16mm

3/800 تومان
honari-1528610930-941
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051257
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی گل سرخابی 16mm

3/800 تومان
honari-1528610816-860
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051255
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی گل زرد 16mm

3/800 تومان
honari-1528610560-209
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051254
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح دایره گلدار 21mm

4/200 تومان
honari-1524915404-392
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 21mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051250
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح بینهایت 20mm

4/200 تومان
honari-1524915249-911
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051249
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح سه گل 18mm

4/200 تومان
honari-1524915010-840
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051247
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح برفدانه 22mm

4/200 تومان
honari-1524914845-314
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051246
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح خدا 24mm

4/200 تومان
honari-1524914685-241
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 24 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: کلمات مقدس
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051245
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح گل 19mm

4/200 تومان
honari-1524914368-328
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051243
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح گل 20mm

4/200 تومان
honari-1524914245-985
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051242
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح بی نهایت و قلب 19mm

4/200 تومان
honari-1524914073-667
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051241
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح بیضی 30mm

4/200 تومان
honari-1524913837-221
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051240
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح love و بی نهایت 19mm

4/200 تومان
honari-1524913581-583
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051239
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح ضربان 22mm

4/200 تومان
honari-1524913290-893
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051237
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح دختر و پسر 18mm

4/200 تومان
honari-1524912837-521
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: انسان
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051236
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی ستاره نگین دار 18mm

7/800 تومان
honari-202-185
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 7*4mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090510102
تعداد بسته
×

آویز برنجی نقره ای فیل نگین دار 18mm

6/900 تومان
honari-402-77
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18*12 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051119
تعداد بسته
×

آویز برنجی نقره ای الله نگین دار 20mm

6/500 تومان
honari-773-646
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: کلمات مقدس
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051118
تعداد بسته
×

آویز برنجی نقره ای قلب نگین دار 19mm

5/900 تومان
honari-296-427
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051117
تعداد بسته
×

آویز برنجی نقره ای اشک نگین دار 17mm

6/200 تومان
honari-723-969
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051116
تعداد بسته
×

آویز برنجی نقره ای جغد نگین دار 20mm

6/700 تومان
honari-284-268
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*12 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051115
تعداد بسته
×

آویز برنجی نقره ای مستطیل نگین دار 12mm

7/000 تومان
honari-573-847
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*11 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051114
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه