سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

پلاک

جستجو در دسته "پلاک" :

×

آویز طرح صدف و مروارید 15mm

2/000 تومان
honari-805-141
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506469
×

آویز طرح گل لیمویی روشن و مروارید 21mm

2/000 تومان
honari-754-788
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 21*14 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506468
×

آویز طرح سه گل سفید و نگین 16mm

2/000 تومان
honari-628-321
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506467
×

آویز طرح گل سفید و مروارید و نگین 16mm

2/000 تومان
honari-514-458
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16 * 12 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506466
×

آویز طرح گل سفید و مروارید 17mm

2/000 تومان
honari-557-970
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506465
×

آویز طرح N و گل آبی و مروارید 18mm

2/000 تومان
honari-182-700
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18*15 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506464
×

آویز طرح برگ و مروارید 20mm

2/000 تومان
honari-619-719
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 * 9 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506463
×

آویز طرح مروارید و نگین سفید و صورتی 17mm

2/000 تومان
honari-120-563
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506462
×

آویز طرح مروارید و نگین 22mm

2/000 تومان
honari-838-286
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*15mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506461
×

آویز طرح گل و نگین آبی 15mm

2/000 تومان
honari-952-593
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506460
×

آویز طرح مثلث مروارید و نگین 15mm

2/000 تومان
honari-441-212
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506459
×

آویز طرح گل سفید و نگین 20mm

2/000 تومان
honari-819-818
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*15mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506458
×

آویز طرح اشک مشکی و مروارید 20mm

2/000 تومان
honari-541-701
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*15mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506457
×

آویز طرح گل صورتی و مروارید 22mm

2/000 تومان
honari-739-2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*18 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506456
×

آویز طرح گل گبهی و مروارید 21mm

2/000 تومان
honari-237-403
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 21*14 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506455
×

آویز طرح قفس و مروارید 16mm

2/000 تومان
honari-655-709
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16*11 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506454
×

پلاک دستبندی طرح پروانه آبی 32mm کد 388

1/400 تومان
honari-432-524
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32*20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: آبی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090501388
×

پلاک دستبندی طرح پروانه مشکی 32mm کد 387

1/400 تومان
honari-749-706
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32*20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: سیاه
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090501387
×

پلاک دستبندی طرح پروانه سبز 32mm کد 386

1/400 تومان
honari-283-548
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32*20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: سبز
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090501386
×

پلاک دستبندی طرح پروانه سفید 32mm کد 385

1/400 تومان
honari-810-617
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32*20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: سفید
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090501385
×

پلاک دستبندی طرح بیضی کروی سایز 21mm

450 تومان
honari-801-553
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 21*15 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 090501384
×

آویز طرح کره طرحدار 18mm کد453

600 تومان
honari-801-634
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506453
×

آویز طرح کره طرحدار 18mm کد452

750 تومان
honari-97-325
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506452
×

آویز طرح دو دلفین 10mm کد356

150 تومان
honari-234-973
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506451
×

آویز طرح برگ 17mm کد3113

honari-907-290
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 17*12 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506450
×

آویز طرح گربه 17mm کد1100

300 تومان
honari-455-60
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506449
×

آویز طرح مرد و قایق 20mm کد2935

300 تومان
honari-989-553
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*14 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: انسان
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506448
×

آویز طرح حرف D سایز 10mm

150 تومان
honari-313-185
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506447
×

پلاک دستبندی طرح حرف I سایز 12mm

150 تومان
honari-585-86
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090501383
×

پلاک دستبندی طرح حرف U سایز 12mm

150 تومان
honari-733-936
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090501382
×

پلاک دستبندی طرح حرف J سایز 12mm

150 تومان
honari-731-870
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090501381
×

پلاک دستبندی طرح حرف O سایز 12mm

150 تومان
honari-486-996
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090501380
×

پلاک دستبندی طرح حرف M سایز 12mm

honari-610-753
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: سنگ
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090501379
×

پلاک دستبندی طرح حرف D سایز 12mm

150 تومان
honari-456-166
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090501378
×

پلاک دستبندی طرح حرف A سایز 12mm

150 تومان
honari-962-698
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090501377
×

پلاک دستبندی طرح حرف G سایز 12mm

150 تومان
honari-683-133
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 090501376

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه