سبد خرید شما خالی است !

پلاک

جستجو در دسته "پلاک" :

×

بسته آویز نقره ای قفس پرنده 20mm

3/000 تومان
honari-1537190089-689
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 20*12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 09051120
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی گل شبدر 25mm

5/000 تومان
honari-1529731019-520
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*17mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051275
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی قلب 26mm

5/000 تومان
honari-1529730819-249
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26*16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051272
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی قلب 29mm

5/000 تومان
honari-1529730722-717
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 29*11 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051271
تعداد بسته
×

آویز طلایی گل مشکی نگین دار 17mm

4/200 تومان
honari-1528612862-201
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*10mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 3*2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090510104
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح بیضی 30mm

5/000 تومان
honari-1524913837-221
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051240
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح بی نهایت 35mm

15 % - 7/300 تومان6/200 تومان
honari-363-369
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 35*12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
نوع پلاک: دستبندی
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 2*8mm
کدمحصول : 09051234
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی ستاره نگین دار 18mm

7/800 تومان
honari-202-185
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 7*4mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090510102
تعداد بسته
×

آویز برنجی نقره ای فیل نگین دار 18mm

6/900 تومان
honari-402-77
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18*12 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051119
تعداد بسته
×

آویز برنجی نقره ای الله نگین دار 20mm

6/500 تومان
honari-773-646
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: کلمات مقدس
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051118
تعداد بسته
×

آویز برنجی نقره ای قلب نگین دار 19mm

5/900 تومان
honari-296-427
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051117
تعداد بسته
×

آویز برنجی نقره ای اشک نگین دار 17mm

6/200 تومان
honari-723-969
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051116
تعداد بسته
×

آویز برنجی نقره ای مستطیل نگین دار 12mm

7/000 تومان
honari-573-847
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*11 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051114
تعداد بسته
×

آویز برنجی نقره ای ستاره نگین دار 14mm

6/750 تومان
honari-736-27
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 14 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051113
تعداد بسته
×

آویز برنجی نقره ای دو قلب نگین دار 17mm

5/200 تومان
honari-938-146
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051112
تعداد بسته
×

آویز برنجی نقره ای قلب و کلید نگین دار 12mm

6/300 تومان
honari-679-440
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051111
تعداد بسته
×

آویز برنجی نقره ای قفل و کلید نگین دار 10mm

5/900 تومان
honari-371-990
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*7 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051110
تعداد بسته
×

آویز برنجی نقره ای چتر نگین دار 19mm

6/500 تومان
honari-573-150
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19*15mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051109
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح روباه نگین دار 20mm

8/000 تومان
honari-819-812
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*12 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090510100
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی مستطیل نگین صورتی 15mm

7/300 تومان
honari-821-544
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15*10mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051099
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی مستطیل نگین سبز 15mm

7/300 تومان
honari-320-265
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15*10mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051098
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی گل نگین سبز 16mm

7/300 تومان
honari-912-678
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051097
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی گل نگین صورتی 16mm

7/300 تومان
honari-833-733
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051096
تعداد بسته
×

آویز طلایی طرح الله نگین دار 20mm

7/300 تومان
honari-43-817
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: کلمات مقدس
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051095
تعداد بسته
×

آویز طلایی نگین دار 24mm

7/000 تومان
honari-369-471
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 24*12 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 4*2 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051094
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی مستطیل نگین دار 12mm

7/000 تومان
honari-759-393
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*11 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051093
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی نگین قرمز 17mm

5/700 تومان
honari-48-98
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*11mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051092
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح گل نگین سفید صورتی 16mm

30 % - 9/700 تومان6/750 تومان
honari-789-774
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051091
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح گل نگین سفید سبز 16mm

9/700 تومان
honari-252-911
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051090
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح قلب و پروانه 22mm

7/000 تومان
honari-789-653
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*16 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051087
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح قلب سبز 25mm

6/900 تومان
honari-939-164
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*15 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 7*4mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051086
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح گل نگین دار 20mm

12/000 تومان
honari-162-777
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051084
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح گل نگین دار 20mm

12/000 تومان
honari-58-384
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051083
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح گل نگین سبز 20mm

12/700 تومان
honari-740-65
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051081
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح گل نگین قرمز 20mm

12/700 تومان
honari-520-714
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051080
تعداد بسته
×

آویز برنجی طرح گل نگین دار 12mm

5/200 تومان
honari-249-894
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051107
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه