سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

پلاک

جستجو در دسته "پلاک" :

×

پلاک دستبندی طرح دایره گل نگین دار 15mm

1/400 تومان
honari-654-98
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501368
×

پلاک دستبندی ماهی طلایی با طرح فیروزه ای 22mm

1/400 تومان
honari-971-400
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 22*6 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501367
×

پلاک دستبندی طلایی با طرح فیروزه ای 27mm

1/400 تومان
honari-158-665
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 27*8 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501366
×

پلاک دستبندی پروانه طلایی با طرح فیروزه ای 17mm

1/400 تومان
honari-213-896
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 17mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501365
×

پلاک دستبندی گل طلایی با طرح فیروزه ای 15mm

1/400 تومان
honari-858-235
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501364
×

پلاک دستبندی طلایی با طرح فیروزه ای 18mm

1/400 تومان
honari-896-28
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 18*7mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501363
×

آویز طرح ماه نگین دار 9mm

1/400 تومان
honari-400-85
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 9mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506340
×

آویز طرح دایره نگین دار 12mm

1/400 تومان
honari-666-323
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506339
×

آویز قلب با طرح فیروزه ای 10mm

1/400 تومان
honari-499-262
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: قلب
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506338
×

آویز دایره ای با طرح فیروزه ای 13mm

1/400 تومان
honari-612-865
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 13mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506337
×

آویز طرح ستاره نگین دار 12mm

1/400 تومان
honari-218-554
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506336
×

آویز طرح الماس نگین دار 12mm

1/400 تومان
honari-797-836
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506335
×

آویز مربع مثلثی فیروزه ای 13mm

1/400 تومان
honari-505-371
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 13mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: آبی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506334
×

آویز مثلثی فیروزه ای 17mm

1/400 تومان
honari-240-817
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 17mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: آبی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506333
×

آویز گردنبند مرغ آمین 33mm

6/500 تومان
honari-713-285
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 33*23 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506332
×

آویز طلایی طرح پروانه 20mm کد331

300 تومان
honari-168-764
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506331
×

آویز طلایی طرح نیم کره 25mm کد330

600 تومان
honari-861-778
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 25 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506330
×

پلاک دستبندی طلایی بیضی گلدار 40mm کد 362

750 تومان
honari-927-730
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 40*12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501362
×

پلاک دستبندی طلایی دایره مارپیچی 13mm کد 361

900 تومان
honari-766-423
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 13mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501361
×

پلاک دستبندی طلایی مستطیلی 10mm کد 359

300 تومان
honari-557-922
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10*9 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501359
×

پلاک دستبندی زرد قلم طرح مارپیچ 25mm کد 358

300 تومان
honari-132-423
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 25mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501358
×

پلاک دستبندی طرح فرشته 19mm کد 357

300 تومان
honari-608-415
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 19*17mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501357
×

پلاک دستبندی برنجی 15mm کد 356

60 تومان
honari-478-780
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15mm
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501356
×

پلاک دستبندی برنجی 20mm کد 355

150 تومان
honari-808-311
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501355
×

آویز زرد قلم 10mm کد329

honari-745-876
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه : 10*8mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506329
×

آویز طلایی طرح ستاره 11mm کد328

300 تومان
honari-364-63
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 11mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506328
×

آویز برنجی طلایی طرح چنگال 21mm کد327

150 تومان
honari-798-476
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 21*5 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506327
×

آویز برنجی طلایی طرح مستطیل 23mm کد326

150 تومان
honari-454-669
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 23*4 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506326
×

آویز برنجی طلایی طرح ماهی 10mm کد325

60 تومان
honari-360-511
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10*7 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506325
×

آویز طلایی طرح سنجاقک 10mm کد324

150 تومان
honari-862-402
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506324
×

آویز طلایی طرح دایره طرح دار 18mm کد323

900 تومان
honari-223-840
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 18mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506323
×

آویز طلایی طرح بیضی طرح دار 20mm کد 322

300 تومان
honari-602-902
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20 * 15 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506322
×

آویز برنجی طلایی طرح قلب 30mm کد 321

150 تومان
honari-555-906
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 30 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506321
×

آویز طلایی طرح قفس و پرنده 35mm کد 320

450 تومان
honari-40-736
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 35*20mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506320
×

آویز طلایی طرح سنتی 40mm کد 319

600 تومان
honari-302-281
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 40*25mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: اسلیمی
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506319
×

پلاک دستبندی طرح گل نگین دار سفید

1/050 تومان
honari-730-436
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 21mm
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
رنگ پایه: سفید
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501354

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه