سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

پلاک

جستجو در دسته "پلاک" :

×

آویز طلایی طرح قلب 20mm

150 تومان
honari-496-165
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*12 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09051068
×

آویز طلایی طرح خرگوش 18mm

225 تومان
honari-176-930
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18*11mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09051067
×

آویز طلایی طرح جغد 20mm

300 تومان
honari-682-115
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*17mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09051066
×

آویز طلایی طرح پسر 25mm

300 تومان
honari-935-258
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*18mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: انسان
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09051065
×

آویز طلایی طرح چنگال 55mm

300 تومان
honari-212-533
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 55*9 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09051064
×

آویز طلایی طرح دختربچه 30mm

375 تومان
honari-828-888
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30*18 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: انسان
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09051063
×

آویز طلایی طرح بیضی 48mm

1/350 تومان
honari-700-830
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 48*38 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09051062
×

آویز زردقلم طرح حلزون 15mm

330 تومان
honari-741-481
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15*12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09050932
×

آویز زردقلم طرح سنتی 38mm

300 تومان
honari-997-599
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 38*25 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: اسلیمی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09050929
×

آویز زردقلم طرح قفل و قلب 20mm

225 تومان
honari-338-773
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*12 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09050924
×

آویز زردقلم طرح قلب 20mm

150 تومان
honari-730-268
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09050922
×

آویز زردقلم طرح دختر و پسر 26mm

250 تومان
honari-781-252
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26*15mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: انسان
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09050920
×

آویز طلایی طرح گل 20mm

225 تومان
honari-761-880
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09051061
×

آویز طلایی طرح سنجاقک 17mm

150 تومان
honari-269-934
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*15mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09051056
×

آویز طلایی طرح گیتار 30mm

330 تومان
honari-937-37
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30*10mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09051055
×

آویز طلایی طرح فلفل 20mm

225 تومان
honari-546-141
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*6 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09051051
×

آویز طلایی طرح کلید 25mm

100 تومان
honari-475-644
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*12 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09051050
×

آویز طلایی دختر 30mm

honari-641-659
انتخاب نوع بسته
واحد: عدد
اندازه : 30*23mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: انسان
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09051014
×

آویز طلایی چرخ خیاطی 20mm

honari-887-469
انتخاب نوع بسته
واحد: عدد
اندازه : 20*15mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09051012
×

آویز طلایی طرح پروانه 24mm

400 تومان
honari-109-570
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 24mm
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 1mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09051005
×

آویز زردقلم طرح چرخ خیاطی 20mm

aviz_zardeghalam_charkh_2
انتخاب نوع بسته
واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09050901
×

آویز طرح صدف و مروارید 15mm

2/000 تومان
honari-805-141
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506469
×

آویز طرح گل لیمویی روشن و مروارید 21mm

2/000 تومان
honari-754-788
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 21*14 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506468
×

آویز طرح سه گل سفید و نگین 16mm

2/000 تومان
honari-628-321
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506467
×

آویز طرح گل سفید و مروارید و نگین 16mm

2/000 تومان
honari-514-458
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16 * 12 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506466
×

آویز طرح گل سفید و مروارید 17mm

2/000 تومان
honari-557-970
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506465
×

آویز طرح N و گل آبی و مروارید 18mm

2/000 تومان
honari-182-700
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18*15 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506464
×

آویز طرح برگ و مروارید 20mm

2/000 تومان
honari-619-719
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 * 9 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506463
×

آویز طرح مروارید و نگین سفید و صورتی 17mm

2/000 تومان
honari-120-563
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506462
×

آویز طرح مروارید و نگین 22mm

2/000 تومان
honari-838-286
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*15mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506461
×

آویز طرح گل و نگین آبی 15mm

2/000 تومان
honari-952-593
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506460
×

آویز طرح مثلث مروارید و نگین 15mm

2/000 تومان
honari-441-212
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506459
×

آویز طرح گل سفید و نگین 20mm

2/000 تومان
honari-819-818
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*15mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506458
×

آویز طرح اشک مشکی و مروارید 20mm

2/000 تومان
honari-541-701
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*15mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506457
×

آویز طرح گل صورتی و مروارید 22mm

2/000 تومان
honari-739-2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*18 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506456
×

آویز طرح گل گبهی و مروارید 21mm

2/000 تومان
honari-237-403
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 21*14 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090506455

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه