سبد خرید شما خالی است !

جواهر دوزی

×

نخ قیطان بنفش سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-purple-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110015
تعداد بسته
×

نخ قیطان سفید سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-White-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110014
تعداد بسته
×

نخ قیطان مشکی سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-black-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110013
تعداد بسته
×

نخ قیطان سبز روشن سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-night-green
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110012
تعداد بسته
×

نخ قیطان طوسی سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-Gray-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: طوسی
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110011
تعداد بسته
×

نخ قیطان شیری سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-Milky
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110010
تعداد بسته
×

نخ قیطان سرمه ای سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-Navy-blue-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: آبی
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110009
تعداد بسته
×

نخ قیطان سبزآبی سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-green-blue-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110008
تعداد بسته
×

نخ قیطان قرمز سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-red-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110007
تعداد بسته
×

نخ قیطان سرخابی سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-magenta-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110006
تعداد بسته
×

نخ قیطان صورتی سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-pink
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110005
تعداد بسته
×

نخ قیطان سیز لجنی روشن سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-sabz-lajani-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110004
تعداد بسته
×

نخ قیطان آبی سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-blue-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: آبی
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110003
تعداد بسته
×

نخ قیطان نارنجی سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-orange
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110002
تعداد بسته
×

نخ قیطان زرد سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-yellow
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: زرد
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110001
تعداد بسته
×

پایه نگین مارکیز 6*14 mm

2/000 تومان
peye-negin-markiz-6-14mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد قاب: 14*6 mm
کدمحصول : 09021346
تعداد بسته
×

پایه نگین اشکی کوچک 13*9 mm

2/100 تومان
paye-negin-ashki-small-9-13mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد قاب: 13*9 mm
کدمحصول : 09021345
تعداد بسته
×

پایه نگین بیضی کوچک 1/7*1/2 cm

2/400 تومان
paye-negin-oval-small
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد قاب: 1/7*1/2 cm
کدمحصول : 09021344
تعداد بسته
×

پایه نگین بیضی بزرگ 1/7*2/4 cm

4/400 تومان
paye-negin-oval-big
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد قاب: 1/7*2/4 cm
کدمحصول : 09021343
تعداد بسته
×

پایه نگین اشکی بزرگ 1/7*2/4 cm

3/400 تومان
paye-negin-ashki-big-23-17mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد قاب: 2/4*1/7 cm
کدمحصول : 09021342
تعداد بسته
×

پایه نگین اشکی متوسط 1/7*1/2 cm

2/400 تومان
paye-negin-ashki-12-17mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد قاب: 1/7*1/2 cm
کدمحصول : 09021341
تعداد بسته
×

نگین مارکیز صورتی 15*7 mm

2/400 تومان
negin-markiz-pink-157mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
اندازه مهره: 15*7 mm - قطر 4 mm
کشور سازنده : چین
شکل سنگ: مارکیز
نوع پایه : بدون سوراخ
کدمحصول : 09021340
تعداد بسته
×

نگین مارکیز سفید 7*15 mm

2/100 تومان
negin-markiz-15-7mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره: 15*7 mm - قطر 4 mm
کشور سازنده : چین
شکل سنگ: مارکیز
نوع پایه : بدون سوراخ
کدمحصول : 09021339
تعداد بسته
×

نگین مارکیز قهوه ای 15*7 mm

2/400 تومان
negin-markiz-brown-15-7mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره: 15*7 mm - قطر 4 mm
کشور سازنده : چین
شکل سنگ: مارکیز
نوع پایه : بدون سوراخ
کدمحصول : 09021338
تعداد بسته
×

نگین قلبی کوچک سفید 1/2 cm

3/000 تومان
negin-Heart-small-White-12mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره: 12*12 mm - قطر 5 mm
کشور سازنده : چین
شکل سنگ: قلبی
نوع پایه : بدون سوراخ
کدمحصول : 09021335
تعداد بسته
×

نگین اشکی کوچک سفید 1/4*1 cm

2/100 تومان
negin-teardrop-small-white-10-14mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره: 1*1/4 cm - قطر 5 mm
کشور سازنده : چین
شکل سنگ: اشکی
نوع پایه : بدون سوراخ
کدمحصول : 09021334
تعداد بسته
×

نگین اشکی کوچک صورتی 1/4*1 cm

6/300 تومان
negin-teardrop-small-pink-10-14mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
اندازه مهره: 1*1/4 cm - قطر 5 mm
کشور سازنده : چین
شکل سنگ: اشکی
نوع پایه : بدون سوراخ
کدمحصول : 09021333
تعداد بسته
×

نگین اشکی کوچک بنفش 1/4*1 cm

6/300 تومان
negin-teardrop-small-purple-10-14mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
اندازه مهره: 1*1/4 cm - قطر 5 mm
کشور سازنده : چین
شکل سنگ: اشکی
نوع پایه : بدون سوراخ
کدمحصول : 09021332
تعداد بسته
×

نگین اشکی کوچک آبی تیره 1/4*1 cm

6/300 تومان
negin-teardrop-small-blue-dark-10-14mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره: 1*1/4 cm - قطر 5 mm
کشور سازنده : چین
شکل سنگ: اشکی
نوع پایه : بدون سوراخ
کدمحصول : 09021331
تعداد بسته
×

نگین اشکی کوچک آبی روشن 1/4*1 cm

6/300 تومان
negin-teardrop-small-blue-light-10-14mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره: 1*1/4 cm - قطر 5 mm
کشور سازنده : چین
شکل سنگ: اشکی
نوع پایه : بدون سوراخ
کدمحصول : 09021329
تعداد بسته
×

نگین اشکی کوچک قرمز 1/4*1 cm

6/300 تومان
negin-teardrop-small-red-10-14mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره: 1*1/4 cm - قطر 5 mm
کشور سازنده : چین
شکل سنگ: اشکی
نوع پایه : بدون سوراخ
کدمحصول : 09021328
تعداد بسته
×

نگین اشکی بزرگ سفید 2/5*1/8 cm

2/600 تومان
negin-teardrop-big-White-25-18mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره: 1/8*2/5 cm - قطر 0/8 cm
کشور سازنده : چین
شکل سنگ: اشکی
نوع پایه : بدون سوراخ
کدمحصول : 09021327
تعداد بسته
×

نگین اشکی بزرگ آبی 2/5*1/8 cm

6/200 تومان
negin-teardrop-big-blue-25-18mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره: 1/8*2/5 cm - قطر 0/8 cm
کشور سازنده : چین
شکل سنگ: اشکی
نوع پایه : بدون سوراخ
کدمحصول : 09021326
تعداد بسته
×

نگین اشکی بزرگ قرمز 2/5*1/8 cm

6/200 تومان
negin-teardrop-big-red-25-18mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره: 1/8*2/5 cm - قطر 0/8 cm
کشور سازنده : چین
شکل سنگ: اشکی
نوع پایه : بدون سوراخ
کدمحصول : 09021325
تعداد بسته
×

نگین اشکی بزرگ صورتی 2/5*1/8 cm

6/200 تومان
negin-teardrop-big-pink-25-18mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
اندازه مهره: 1/8*2/5 cm - قطر 0/8 cm
کشور سازنده : چین
شکل سنگ: اشکی
نوع پایه : بدون سوراخ
کدمحصول : 09021324
تعداد بسته
×

نگین اشکی بزرگ مشکی 2/5*1/8 cm

6/200 تومان
negin-teardrop-big-black-25-18mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سیاه
اندازه مهره: 1/8*2/5 cm - قطر 0/8 cm
کشور سازنده : چین
شکل سنگ: اشکی
نوع پایه : بدون سوراخ
کدمحصول : 09021323
تعداد بسته

جواهر دوزی از دسته هنر های دستی اصیل و باستانی است که قدمتی 8000 ساله دارد دارند که بیانگر ریشه و اصالت آن در فرهنگ مردم سرزمین مان می باشد. در این هنر از سوزن و نخ برای انتقال و الصاق انواع نگین ،پولک ، منجوق ،ملیله ،سرمه ،بلریان ، مروارید ،قیطان های الوان و سنگ های منظم و ناهماهنگ طبیعی به صورت تزیینی روی سطح انواع پارچه یا چرم استفاده می شود.

جواهر دوزی نوعی تزیین برای انواع لباس و پارچه است که بخش مهمی از ساختار نساجی را تشکیل می دهد و می تواند بعدا به یک پارچه ی تکمیل شده یا محصول آماده اضافه شود و به عنوان مرحله ی نهایی است و این وجه تفاوت ش با دیگر هنر های بافندگی و قلاب دوزی در پارچه است که در حین تولید پارچه به آن اضافه می شوند.

به طور معمول از هنر جواهر دوزی ( تنبور دوزی) برای تزیین لباس و پارچه های  دکوراتیو استفاده می شود. اما این هنر را همچنین میتوان در ساخت زیورآلات از جمله بند انواع دستبند و ... استفاده کرد. همچنین از این هنر برای ساخت انواع اکسسوری های لباس مانند کمربند و کیف های دستی و ... و همچنین لوازم و اثاثیه ی تزیینی خانه مانند انواع بالش و کوسن و جعبه های تزیینی و ... استفاده کرد.

در جواهر دوزی از انواع پارچه ها میتوان استفاده کرد ولی برای پارچه های ظریف از دوخت های سبک تر استفاده کنید.
شکل تازه جواهر دوزی که رایج شده بدین صورت می باشد که روی پارچه ی دیگری کار را انجام می دهند و در نهایت اطراف ان را برش داده و روی کار اصلی نصب میشود. این نوع دوخت برای لباس و مانتو مجلسی بسیار مناسب ست. برای سرعت بخشیدن و سهولت کار در این هنر از سوزن تنبور استفاده می شود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه