سبد خرید شما خالی است !

ظروف شیشه ای

جستجو در دسته "ظروف شیشه ای" :

×

گلدان دیواری شیشه ای 18*22 cm کد 4050

 
Glass-bottle-18-22cm
واحد: عدد
طول: 18cm
عرض: 10 cm
ارتفاع: 22 cm
کشور سازنده: ایران
جنس دکوری: شیشه ای
قطر دهانه: داخلی: 4.5 cm - خارجی 5 cm
کدمحصول : 02063542
×

باکس شیشه ای 11.5*28 cm کد 4060

 
Glass-bottle-270-1165mm
واحد: عدد
عرض: 11.5 cm
ارتفاع: 28 cm
کشور سازنده: ایران
جنس دکوری: شیشه ای
قطر دهانه: 10 cm
قطر کف: 11 cm
کدمحصول : 02063541
×

بطری شیشه ای مکعب مستطیل 14 cm کد 1976

 
Glass-bottle-Rectangle-code1976
واحد: عدد
ارتفاع: 14 cm
کشور سازنده: ایران
جنس دکوری: شیشه ای
قطر دهانه: داخلی: 2.5 cm - خارجی: 3.5 cm
قطر کف: 5 cm
عرض: 6 cm
کدمحصول : 02063536
×

ست هفت سین شیشه ای طرح گل و مثلث

 
7singolmosallas
محتویات بسته
  • ظرف شیشه ای مثلث عینکی 9*9 سانتی متری کد 7
  • ظرف شیشه ای گل متوسط 24*24 سانتی متری کد 16
×

ست هفت سین شیشه ای طرح عینکی

 
7sinsetaremosallas
محتویات بسته
  • ظرف شیشه ای مثلث عینکی 9*9 سانتی متری کد 7
  • ظرف شیشه ای ستاره کوچک 18*18 کد 11
×

بطری بزرگ شیشه ای استوانه 15*26 cm کد 1983

 
bottle-larg-26-15cm
واحد: عدد
ارتفاع: 26 cm
کشور سازنده: ایران
جنس دکوری: شیشه ای
قطر دهانه: قطرداخلی: 3/8 cm - قطر خارجی: 5/2 cm
قطر کف: 15 cm
کدمحصول : 02063525
×

ظرف شیشه ای رولت خوری ساده متوسط 11*17.5 cm کد5

 
honari-1541409445-788
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 17.5*11 cm
کشور سازنده : ایران
ارتفاع شیشه: 1 cm
کدمحصول : 040302111
×

گلدان شیشه ای 29*6/5 cm کد 1096

 
honari-1538915636-433
واحد: عدد
کشور سازنده: ایران
جنس دکوری: شیشه ای
ارتفاع: 29 cm
قطر کف: ۶۵ میلی متر
قطر دهانه: قطرداخلی: 6 cm - قطر خارجی: 6/5 cm
کدمحصول : 02063513
×

بطری و گلدان شیشه ای

 
honari-1538915052-413
واحد: عدد
کشور سازنده: ایران
جنس دکوری: شیشه ای
ارتفاع: 2۳۰ میلی متر
قطر کف: 72 میلی متر
کدمحصول : 02063512
×

بطری و گلدان شیشه ای طلایی لایت

 
honari-1538914989-257
واحد: عدد
ارتفاع: 215 میلی متر
کشور سازنده: ایران
جنس دکوری: شیشه ای
قطر کف: 72 میلی متر
کدمحصول : 02063511
×

بطری و گلدان شیشه ای نارنجی

 
honari-1538897133-170
واحد: عدد
ارتفاع: 215 میلی متر
کشور سازنده: ایران
جنس دکوری: شیشه ای
قطر دهانه: ۳۰ میلی متر
قطر کف: 72 میلی متر
کدمحصول : 02063508
×

بطری و گلدان شیشه ای قرمز

 
honari-1538897083-196
واحد: عدد
ارتفاع: 215 میلی متر
کشور سازنده: ایران
جنس دکوری: شیشه ای
قطر دهانه: ۳۰ میلی متر
قطر کف: 72 میلی متر
کدمحصول : 02063507
×

بطری و گلدان شیشه ای زرد

 
honari-1538896983-510
واحد: عدد
ارتفاع: 215 میلی متر
کشور سازنده: ایران
جنس دکوری: شیشه ای
قطر دهانه: ۳۰ میلی متر
قطر کف: 72 میلی متر
کدمحصول : 02063506
×

بطری و گلدان شیشه ای سبز

 
honari-1538896654-523
واحد: عدد
ارتفاع: 215 میلی متر
کشور سازنده: ایران
جنس دکوری: شیشه ای
قطر دهانه: ۳۰ میلی متر
قطر کف: 72 میلی متر
کدمحصول : 02063505
×

بطری و گلدان شیشه ای طلایی

 
honari-1538896513-280
واحد: عدد
عرض: 72 میلی متر
ارتفاع: 215 میلی متر
کشور سازنده: ایران
جنس دکوری: شیشه ای
قطر دهانه: 30 میلی متر
قطر کف: 72 میلی متر
کدمحصول : 02063504
×

بطری و گلدان شیشه ای آبی

 
honari-1538896173-234
واحد: عدد
عرض: ۷۲ میلی متر
ارتفاع: ۲۱۵ میلی متر
کشور سازنده: ایران
جنس دکوری: شیشه ای
قطر دهانه: ۳۰ میلی متر
قطر کف: 72 میلی متر
کدمحصول : 02063502
×

بطری و گلدان شیشه ای بنفش

 
Glass-bottle-Purple
واحد: عدد
عرض: ۷۲ میلی متر
ارتفاع: ۲۱۵ میلی متر
جنس دکوری: شیشه ای
قطر دهانه: ۳۰ میلی متر
کشور سازنده: ایران
قطر کف: 72 میلی متر
کدمحصول : 02063501
×

بسته هفت سین شیشه ای طرح ستاره

 
setaer7sin
محتویات بسته
  • ظرف شیشه ای ستاره گود 14 سانتی متری کد 139
×

بسته هفت سین شیشه ای طرح گل

 
dayeregol7sin
محتویات بسته
  • ظرف شیشه ای گرد 9 سانتی متری
  • ظرف شیشه ای گل کوچک 19*19 سانتی متری کد 16
×

ست هفت سین شیشه ای مثلث و مربع

 
7sinshishemoraba
محتویات بسته
  • ظرف شیشه ای مثلث عینکی 9*9 سانتی متری کد 7
  • چهارگوش تخت کوچک 18*18 کد 12
×

ظرف شیشه ای ماهی خوری ساده کوچک 10*31 کد135

 
honari-783-337
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: بیضی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 31*10 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 040302109
×

ظرف شیشه ای دایره تخت مشجر متوسط 23cm کد118

 
honari-936-204
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 23*23 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 040302105
×

ظرف شیشه ای ماهی خوری مشجر متوسط 12*42 کد134

 
honari-37-539
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: بیضی
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 42*12 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030348
×

ظرف شیشه ای ماهی خوری ساده بزرگ 14*51 کد135

 
honari-46-141
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: بیضی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 51*14 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 040302103
×

ظرف شیشه ای دایره بزرگ 28*28 کد 8

 
honari-163-499
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 28 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 040302102
×

ظرف شیشه ای بشقاب کنگره بزرگ 30*30 کد 16

 
honari-860-182
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 30*30 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030299
×

ظرف شیشه ای بشقاب کنگره بزرگ مشجر 30*30 کد 130

 
honari-899-439
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 30*30 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030298
×

ظرف شیشه ای کنگره بزرگ مشجر 30*30 کد 123

 
honari-121-968
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 30*30 cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030297
×

ظرف شیشه ای پروانه گود متوسط 19*19 کد 143

 
honari-558-547
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 19*19cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030345
×

ظرف شیشه ای پیاله کنگره(گل) مشجر 14*14 کد 125

 
honari-209-879
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 14*14cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030344
×

ظرف شیشه ای پیاله هشت گوش مشجر 14*14 کد 144

 
honari-747-141
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 14*14cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030343
×

ظرف شیشه ای چهارگوش تخت مشجر متوسط 23*23 کد119

 
honari-965-330
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 23*23 cm
ارتفاع شیشه: 15 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030293
×

ظرف شیشه ای پروانه گود بزرگ 27*27 کد 143

 
honari-111-689
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 27*27 cm
ارتفاع شیشه: 4.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030338
×

ظرف شیشه ای هشت حلالی گود متوسط 20*20 کد136

 
honari-147-653
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 20*20cm
ارتفاع شیشه: 3 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030335
×

ظرف شیشه ای کاسه خورشت خوری 20*20 کد14

 
honari-837-405
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 20*20cm
ارتفاع شیشه: 3.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030312
×

ظرف شیشه ای انارخوری 12.5*12.5 کد14

 
honari-818-534
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 12.5*12.5cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030334

ظروف شیشه ای خام در طرح و سایز های متفاوت مخصوص ویترای و انواع نقاشی دکوراتیو میباشد . ظروف شیشه ای معمولا در دو دسته تخت و گود طبقه بندی میشود که میتوانید با توجه به طرح مورد نظر سایز و شکل ظرف شیشه ای را انتخاب کنید . ظروف شیشه ای کاملا شفاف میباشد و مناسب انجام هر گونه نقاشی میباشد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه