سبد خرید شما خالی است !

رنگ ویترای ( رنگ روی شیشه)

جستجو در دسته "رنگ ویترای ( رنگ روی شیشه)" :

×

رنگ ویترای 60 میل قهوه ای تیره سوداکو کد 903

14/000 تومان
vitrail-sodaco-deep-brown-903
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010732
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل طلایی اکلیلی سوداکو کد 2091

14/000 تومان
iitrail-sodaco-gold-aclil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: اکلیلی
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010058
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل مدیوم مات سوداکو

14/000 تومان
iitrail-sodaco-matte-medium
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010057
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل نقره ای متالیک سوداکو کد 1095

14/000 تومان
vitrail-sodaco-silver-metalic
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: نقره ای
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: متالیک
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010056
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل فیروزه ای متالیک سوداکو کد 1093

14/000 تومان
iitrail-sodaco-firozeie-metalic
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: متالیک
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010055
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل طلایی متالیک سوداکو کد 1091

14/000 تومان
iitrail-sodaco-gold-metalic
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: متالیک
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010053
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل نقره ای اکلیلی سوداکو کد 1195

14/000 تومان
vitrail-sodaco-metalic-silver
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: نقره ای
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: اکلیلی
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010052
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل بنفش متالیک سوداکو کد 1047

14/000 تومان
Vitrail-sodaco-purple
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: متالیک
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010051
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل زرد لایت سوداکو کد 907

14/000 تومان
iitrail-sodaco-light-yellow
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010050
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل عسلی سوداکو کد 902

14/000 تومان
vitrail-sodaco-honey
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010049
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل سبز آبی سوداکو کد 990

14/000 تومان
iitrail-sodaco-blue-green
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010048
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل سبز زیتونی سوداکو کد 936

14/000 تومان
iitrail-sodaco-olivegreen
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010047
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل آبی تیره سوداکو کد 922

14/000 تومان
vitrail-sodaco-deep-blue
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010046
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل آبی آسمانی سوداکو کد 910

14/000 تومان
vitrail-sodaco-sky-blue
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010045
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل بنفش سوداکو کد 947

14/000 تومان
iitrail-sodaco-purple
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010044
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل صورتی سوداکو کد 994

14/000 تومان
iitrail-sodaco-pink
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010043
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل فیروزه ای سوداکو کد 993

14/000 تومان
iitrail-sodaco-turquoise
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010042
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل ارغوانی سوداکو کد 998

14/000 تومان
iitrail-sodaco-magenta
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010041
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل قرمز اسکارلت سوداکو کد 938

14/000 تومان
vitrail-sodaco-scarlet-red
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010040
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل بنفش سکارلت سوداکو کد 928

14/000 تومان
iitrail-sodaco-blue-scarlet
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010039
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل نارنجی سوداکو کد 904

14/000 تومان
iitrail-sodaco-orange
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010038
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل سبز گرم سوداکو کد 937

14/000 تومان
iitrail-sodaco-warm-green
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010037
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل مدیوم (بی رنگ) سوداکو کد 900

14/000 تومان
iitrail-sodaco-medium-colourless
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010036
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل قرمز تیره سوداکو کد 906

14/000 تومان
vitrail-sodaco-deep-red
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010035
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل زرد سوداکو کد 908

14/000 تومان
iitrail-sodaco-yellow
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010034
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل آبی سوداکو کد 921

14/000 تومان
iitrail-sodaco-blue
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010032
تعداد بسته
×

ویترای 7 رنگ ترمه باران 30 mil

60/000 تومان
vitrai-7color-termeh-baran-pak
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
حجم رنگ: 60mil
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
قابلیت پاک شدن: ندارد
حلال: تینر
مارک رنگ: ترمه باران
نوع رنگ: ساده
کدمحصول : 04010021
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل ترمه باران زرد صدفی

16/000 تومان
vitrai-color-termeh-baran-yellow-shiny
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
حجم رنگ: 60mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
حلال: تینر
رنگ پایه: زرد
مارک رنگ: ترمه باران
نوع رنگ: صدفی
کدمحصول : 04010018
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل ترمه باران نقره ای

16/000 تومان
vitrai-color-termeh-baran-silver
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
حلال: تینر
رنگ پایه: نقره ای
مارک رنگ: ترمه باران
نوع رنگ: ساده
کدمحصول : 04010014
تعداد بسته
×

ویترای اکلیلی مسی ۷۵ میل پرشین

14/900 تومان
honari-1543491825-808
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: مسی
نوع رنگ: اکلیلی
کدمحصول : 1136005009
تعداد بسته
×

ویترای مسی متالیک ۷۵ میل پرشین

14/900 تومان
honari-1543491736-782
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: مسی
نوع رنگ: متالیک
کدمحصول : 1138005035
تعداد بسته
×

ویترای طلایی متالیک ۷۵ میل پرشین

14/900 تومان
honari-1543491657-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگ: متالیک
کدمحصول : 138005033
تعداد بسته
×

ویترای برنزی متالیک ۷۵ میل پرشین

14/900 تومان
honari-1543491272-981
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: برنز
نوع رنگ: متالیک
کدمحصول : 138005038
تعداد بسته
×

ویترای ابی متالیک ۷۵ میل پرشین

14/900 تومان
honari-1543491088-837
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: آبی
نوع رنگ: متالیک
کدمحصول : 1138005039
تعداد بسته
×

ویترای نقره ای ۷۵ میل پرشین

14/900 تومان
honari-1543490983-858
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: نقره ای
نوع رنگ: متالیک
کدمحصول : 1138005034
تعداد بسته
×

ویترای قرمز ۷۵ میل پرشین

12/600 تومان
honari-1543490923-74
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگ: ساده
کدمحصول : 138005019
تعداد بسته

رنگهای  روی شیشه ویترای ، رنگهایی با شفافیت (ترنسپرنسی) بالا هستند که برای نقاشی بر روی انواع سطوح و ظروف شیشه ای، سرامیکی و چینی استفاده میشوند. رنگ های ویترای در دو نوع پایه آب و پایه تینر میباشد . رنگ ویترای پایه آب برای ثابت شدن نیاز به پختن در کوره دارد به همین جهت در ایران اکثر رنگ های ویترای ٬ پایه تینر میباشد که بعد از خشک شدن رنگ ویترای کاملا خشک و قابل شستشو میباشد . رنگ ویترای پایه تینر بعد از خشک شدن با شستشو پاک نمیشود و کاملا ثابت هست ، خاصیت ترنسپرنت یا شفافیت دارند و میشود به سادگی آنها را باهم ترکیب کرد و رنگ ویترای جدید ساخت. نکته خیلی مهم این است که برای رقیق کردن رنگ های ویترای حتما باید از حلال هم مارک رنگ استفاده کنید تا رنگ خراب نشود. برند های مختلفی وجود دارد که رنگ ویترای ورسای و ال بی ( رنگ ویترای lb ) جزء شناخته شده ترین برندها هستند، از رنگ ال بی برای کارهای حرفه ای تر استفاده می شود این رنگ هنگام ترکیب کردن رنگ ها برای ساخت رنگ جدید حباب نمی دهد و باعث می شود کار نهایی شکیل ترشود.  برای شست و شوی قلم مو و پاک کردن رنگ از محلول های همان برند می توان استفاده کرد.نقاشی ویترای بر روی سطوح شیشه ای معمولا از پشت کار انجام می شود. برای استفاده از رنگهای ویترای از خمیر دورگیر یا لاینر استفاده می شود که به وسیله ی آن تمام خطوط محیطی طرح دورگیری و ترسیم می شود و سپس داخل خطوط رنگ گذاری انجام می گیرد. این رنگ ها در انواع ساده، متالیک و اکلیلی وجود دارند، برای کم رنگ کردن رنگها از کیلر ورسای و برای مات کردن و کاهش شفافیت رنگها از رنگ ویترای سفید استفاده می شود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه