سبد خرید شما خالی است !

ظروف شیشه ای

جستجو در دسته "ظروف شیشه ای" :

×

ظرف شیشه ای دایره تخت مشجر بزرگ 28cm کد118

 
honari-429-506
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 28 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030247
×

ظرف شیشه ای مستطیل پهن ساده 19.5*38 کد3

 
honari-904-291
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 38*19.5 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030246
×

ظرف شیشه ای کاسه مربع مشجر بزرگ 27*27 کد162

 
honari-577-340
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 27*27 cm
ارتفاع شیشه: 4.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030320
×

ظرف شیشه ای کاسه ساده چهارگوش 26*26 کد14

 
honari-332-52
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 26*26 cm
ارتفاع شیشه: 4 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030319
×

ظرف شیشه ای کباب خوری 19*38.5 کد 28

 
honari-763-525
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 38.5*19cm
ارتفاع شیشه: 3 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030240
×

ظرف شیشه ای مربعی لبه گرد متوسط 20*20 سانتی متری کد 9

 
honari-851-546
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 20*20cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030279
×

ظرف شیشه ای مربعی لبه گرد کوچک 16*16 سانتی متری کد 9

 
honari-385-234
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 16*16cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030277
×

ظرف شیشه ای طرح برگ متوسط 25*18 کد 156

 
honari-117-86
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
ابعاد : 18*25cm
عمق : تخت
شکل شیشه: متفاوت
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030270
×

ظرف شیشه ای طرح برگ ریز 11*15 سانتی متری کد 156

 
honari-460-714
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
ابعاد : 15*11cm
عمق : تخت
شکل شیشه: متفاوت
ارتفاع شیشه: 10mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030013
×

ظرف شیشه ای دایره گود ریز 14.5 سانتی متری کد 137

 
honari-692-293
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 14.5cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030314
×

چهارگوش تخت کوچک 18*18 کد 12

 
honari-674-659
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 18*18cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030289
×

ظرف شیشه ای گرد متوسط 23.5 سانتی متری کد 113

 
honari-679-478
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 23.5cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030235
×

ظرف شیشه ای گرد کوچک 18.5 سانتی متری کد 8

 
honari-508-431
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
عمق : تخت
ابعاد : 18.5 cm
لبه شیشه: صاف
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030234
×

ظرف شیشه ای گل کوچک 19*19 سانتی متری کد 16

 
honari-594-887
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 19*19cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030232
×

ظرف شیشه ای ستاره کوچک 18*18 کد 11

 
honari-864-690
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 18 * 18 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030229
×

ظرف شیشه ای ستاره ریز 14*14 کد 11

 
honari-556-331
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 14*14cm
ارتفاع شیشه: 10mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030228
×

ظرف شیشه ای قلب متوسط 21*21 سانتی متری کد 10

 
honari-46-602
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 21*21cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030223
×

ظرف شیشه ای قلب کوچک 17*17 سانتی متری کد 10

 
1405-vitri-shishe-ghalb
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : ارتفاع 42- دهانه 18
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030218
×

ظرف شیشه ای گرد 13.5

 
1801-vitri-shishe-gerd
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 13.5*13.5
ارتفاع شیشه: 10mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030212
×

ظرف شیشه ای گرد 9 سانتی متری

 
1104-vitri-shishe-gerd
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 9*9
ارتفاع شیشه: 10mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030211
×

ظرف شیشه ای مثلث کوچک 17*17 کد 7

 
1503-vitri-shishe-mosalas
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مثلّث
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 17*17cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030005
×

ظرف شیشه ای مثلث ریز 13*13 کد 7

 
1102-vitri-shishe-mosalas
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مثلّث
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 13*13 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030208
×

ظرف شیشه ای مربع 10.5*10.5

 
1201-vitri-shishe-moraba
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 10.5*10.5cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030206
×

ظرف شیشه ای مربعی لبه گرد ریز 12.5*12.5 سانتی متری کد 9

 
1205-vitri-shishe-morabalabegerd
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 12.5*12.5cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030003

ظروف شیشه ای خام در طرح و سایز های متفاوت مخصوص ویترای و انواع نقاشی دکوراتیو میباشد . ظروف شیشه ای معمولا در دو دسته تخت و گود طبقه بندی میشود که میتوانید با توجه به طرح مورد نظر سایز و شکل ظرف شیشه ای را انتخاب کنید . ظروف شیشه ای کاملا شفاف میباشد و مناسب انجام هر گونه نقاشی میباشد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه