سبد خرید شما خالی است !

ظروف شیشه ای

جستجو در دسته "ظروف شیشه ای" :

×

ظرف شیشه ای سه طبقه هشت ضلعی

 
honari-23-192
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : ظرف کوچک : 17*17 - ظرف متوسط : 22*22 - ظرف بزرگ : 26*26 سانتی متر
ارتفاع شیشه: 35 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030404
×

ظرف شیشه ای سه طبقه مربع دو سر

 
honari-665-909
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : ظرف کوچک : 20*25 - ظرف متوسط : 26*32 - ظرف بزرگ : 31*39 سانتی متر
ارتفاع شیشه: 35cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030403
×

ظرف شیشه ای سه طبقه مثلث

 
honari-845-393
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مثلّث
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : ظرف کوچک : 17 - ظرف متوسط : 21 - ظرف بزرگ : 28 سانتی متر (فاصله یک راس تا قاعده مثلث)
ارتفاع شیشه: 35 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030402
×

ظرف شیشه ای بیضی سوپر 27*31 کد21

 
honari-660-433
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: بیضی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 27*31cm
ارتفاع شیشه: 1.5cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030349
×

ظرف شیشه ای دایره تخت مشجر متوسط 23cm کد118

 
honari-936-204
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 23*23 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 040302105
×

ظرف شیشه ای دایره بزرگ 28*28 کد 8

 
honari-163-499
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 28 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 040302102
×

ظرف شیشه ای بشقاب کنگره متوسط 23*23 کد 16

 
honari-572-661
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 23*23 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 040302100
×

ظرف شیشه ای بشقاب کنگره بزرگ 30*30 کد 16

 
honari-860-182
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 30*30 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030299
×

ظرف شیشه ای گل متوسط 30*30 سانتی متری کد 19

 
honari-407-628
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 30*30 cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030296
×

ظرف شیشه ای پیاله چهار گوش لبه دار 11*11 کد 162

 
honari-169-905
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 11*11 cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030339
×

ظرف شیشه ای چهارگوش لبه دار مشجر بزرگ 23*23 کد 116

 
honari-110-969
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 23*23 cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030292
×

ظرف شیشه ای چهارگوش لبه دار مشجر متوسط 18*18 کد 116

 
honari-82-348
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 18 * 18 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030291
×

ظرف شیشه ای پروانه گود کوچک 12*12 کد 143

 
honari-176-395
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 12*12 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030337
×

ظرف شیشه ای کاسه خورشت خوری 20*20 کد14

 
honari-837-405
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 20*20cm
ارتفاع شیشه: 3.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030312
×

چهارگوش تخت متوسط 23*23 کد 12

 
honari-916-904
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 23*23 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030290
×

ظرف شیشه ای پروانه تخت متوسط 22*22 کد142

 
honari-383-509
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 22*22 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030287
×

ظرف شیشه ای چشمی بزرگ 19*30 کد 151

 
honari-544-954
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 30*19 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030284
×

ظرف شیشه ای چشمی متوسط 16*26 کد 151

 
honari-338-464
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 26*16 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030283
×

ظرف شیشه ای چشمی کوچک 12*19 کد 151

 
honari-562-151
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 19*12
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030282
×

ظرف شیشه ای چهارگوش لبه دار عینکی 7*7 کد6

 
honari-381-681
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 7*7 cm
ارتفاع شیشه: 10mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030280
×

ظرف شیشه ای برگ متوسط مشجر 18*25 کد 165

 
honari-839-498
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 25*18cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030275
×

ظرف شیشه ای برگ کوچک مشجر 13.5*19 کد 165

 
honari-728-740
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 19*13.5cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030274
×

ظرف شیشه ای مثلث بزرگ 26*26کد 7

 
honari-64-874
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مثلّث
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 26*26 cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030273
×

ظرف شیشه ای طرح برگ بزرگ 22*31 کد 156

 
honari-432-496
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 31*22 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030271
×

ظرف شیشه ای سینی دسته دار مشجر بزرگ 24*34کد133

 
honari-619-416
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 34*24 cm
ارتفاع شیشه: 2.۵ cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030330
×

ظرف شیشه ای سینی دسته دار مشجر متوسط 23*32 کد133

 
honari-860-209
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 32*23 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030329
×

ظرف شیشه ای مربع دوسر متوسط 26*31 کد170

 
honari-256-673
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 31*26 cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030327
×

ظرف شیشه ای رولت خوری ساده بزرگ 12.5*38 کد5

 
honari-156-718
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 38*12.5 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030263
×

ظرف شیشه ای ماهی خوری مشجر کوچک 10*32 کد134

 
honari-721-44
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: بیضی
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 32*10 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030321
×

ظرف شیشه ای ماهی خوری ساده متوسط 12*42 کد135

 
honari-151-389
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: بیضی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 42*12 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030259
×

ظرف شیشه ای قلب بزرگ 25*25 سانتی متری کد 10

 
honari-165-973
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 25*25 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030257
×

ظرف شیشه ای سینی دسته دار متوسط 23*33 کد 132

 
honari-733-876
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 33*23 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030255
×

ظرف شیشه ای سینی ساده بزرگ 24*34 کد 1

 
honari-57-414
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 34*24 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030254
×

ظرف شیشه ای سینی ساده متوسط 23*30 کد1

 
honari-730-92
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 30*23 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030252
×

ظرف شیشه ای چهارگوش تخت بزرگ 27.5*27.5 کد12

 
honari-974-300
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 27.5*27.5 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030251
×

ظرف شیشه ای سینی حلالی متوسط 23*30 کد2

 
honari-963-284
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 30*23 cm
ارتفاع شیشه: 2 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030249

ظروف شیشه ای خام در طرح و سایز های متفاوت مخصوص ویترای و انواع نقاشی دکوراتیو میباشد . ظروف شیشه ای معمولا در دو دسته تخت و گود طبقه بندی میشود که میتوانید با توجه به طرح مورد نظر سایز و شکل ظرف شیشه ای را انتخاب کنید . ظروف شیشه ای کاملا شفاف میباشد و مناسب انجام هر گونه نقاشی میباشد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه