سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

کاغذ ترانسفر (برچسب ترانسفر)

جستجو در دسته "کاغذ ترانسفر (برچسب ترانسفر)" :

×

ترانسفر طرح نقاشی سایز A3 کد 0681

12/000 تومان
transfare-paper-0681
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کدمحصول : 030603410
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1740

12/000 تومان
transfare-paper-1740
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کدمحصول : 030603407
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1317

12/000 تومان
transfare-paper-1317
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کدمحصول : 030603406
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 0333

12/000 تومان
transfare-paper-0333
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کدمحصول : 030603405
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 0357

12/000 تومان
transfare-paper-0357
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کدمحصول : 030603404
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 0351

12/000 تومان
transfare-paper-0351
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کدمحصول : 030603403
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح کارتونی سایز A3 کد 0365

12/000 تومان
transfare-paper-0365
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603402
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3306

12/000 تومان
transfer-3306
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603306
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3305

12/000 تومان
transfer-3305
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603305
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3303

12/000 تومان
transfer-3303
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603303
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3302

12/000 تومان
transfer-3302
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603302
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3294

12/000 تومان
transfer-3294
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603294
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3291

12/000 تومان
transfer-3291
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603291
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3288

12/000 تومان
transfer-3288
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603288
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3274

12/000 تومان
transfer-3274
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603274
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3273

12/000 تومان
transfer-3273
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603273
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 3270

12/000 تومان
transfer-3271
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603271
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح هندسی سایز A3 کد 3268

12/000 تومان
transfer-3268
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : هندسی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603268
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3267

12/000 تومان
transfer-3267
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603267
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح هندسی سایز A3 کد 3266

12/000 تومان
transfer-3266
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : هندسی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603266
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3264

12/000 تومان
transfer-3264
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603264
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3263

12/000 تومان
transfer-3263
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603263
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3262

12/000 تومان
transfer-3262
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603262
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3261

12/000 تومان
transfer-3261
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603261
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3259

12/000 تومان
transfer-3260
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603260
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3256

12/000 تومان
transfer-3256
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603256
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3254

12/000 تومان
transfer-3254
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : هندسی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603254
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح هندسی سایز A3 کد 3252

12/000 تومان
transfer-3252
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : هندسی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603252
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح هندسی سایز A3 کد 3251

12/000 تومان
transfer-3251
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : هندسی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603251
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح هندسی سایز A3 کد 3250

12/000 تومان
transfer-3250
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : هندسی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603250
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 3248

12/000 تومان
transfer-3248
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603248
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 3247

12/000 تومان
transfer-3247
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603247
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 3245

12/000 تومان
transfer-3245
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603245
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح کالیگرافی سایز A3 کد 3242

12/000 تومان
transfer-3242
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : متن و شعر
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603242
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح هندسی سایز A3 کد 3241

12/000 تومان
transfer-3241
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : هندسی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603241
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح هندسی سایز A3 کد 3240

12/000 تومان
transfer-3240
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : هندسی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603240
تعداد بسته

کاغذ ترانسفر(برچسب ترانسفر) یک نوع کاغذ برای ساخت کارهای دکوری و تزیینی هست جنس کاغذ ترانسفر نایلونی است  و به دو صورت عکس برگردان و ساده می باشد ابعاد کاغذهای ترانسفر در ابعاد A3 است . و دارای یک تصویر طبیعت ، پرتره و یا گل و غیره می باشد .

از ترانسفرها برای دکوپاژ بر روی انواع سطوح چینی، سرامیک، شیشه، چوب، پلی استر و ...  استفاده می شود.

برای استفاده از برچسب ترانسفر باید ابتدا لایه زیر کار را با رنگ آکریلیک مورد نظر رنگ آمیزی  کنند و بعد از آن کاغذ ترانسفر را داخل آب انداخته تا مقوای سفید رنگ آن جدا شود سپس برچسب بی رنگ ترانسفر را با چسب ترانسفر در محل مورد نظر بچسبانند. چسب ترانسفر پس از خشک شدن بی رنگ، ثابت و قابل شست و شو می شود.

ترانسفرها قابليت استفاده بر روي اجسام سخت مانند چوب ، فلز ، شيشه ، ظروف چيني ،ديوار و... را دارد. بعد از دکوپاژ روی چوب ، دکوپاژ روی شیشه ، دکوپاژ روی سفال و سایر سطوح برای محافظت از سطح مورد نظر می توانید از کیلر ، وارنیش ، کریستال سرورنیک و غیره استفاده کنید . در کل به دلیل جنس نایلونی ترانسفر ها  کار هایی که با ترانسفر دکوپاژ می شوند نسبت به سطوحی که با کاغذ دکوپاژ و یا دستمال کاغذی دکوپاژ می شوند در برابر آسیب هایی چون رطوبت هوا ، تغییر دما و گرد و غبار مقاوم تر هستند. 

در خرید اینترنتی ترانسفر به هارمونی رنگی ترانسفر با رنگ سطح مورد نظر توجه کنید همچنین مساله مهم دیگری که در خرید ترانسفر باید توجه کنید این است که در هر شیت از ترانسفر ممکن است چند طرح ترانسفر در ابعاد کوچک تر وجود داشته باشد باید ابعاد گل های موجود در هر شیت با سطحی که قصد انجام دکوپاژ روی آن را دارید به لحاظ اندازه متناسب باشد. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!