سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت

سبد خرید شما خالی است !

کاغذ ترانسفر (برچسب ترانسفر)

جستجو در دسته "کاغذ ترانسفر (برچسب ترانسفر)" :

×

ترانسفر طرح سنتی سرمه ای کرم سایز A3 کد 0411

12/400 تومان
transfer-0411
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060411
تعداد بسته
16 % -
ترانسفر طرح برگ سایز A3 کد 0410

12/400 تومان
10/400 تومان
×

ترانسفر طرح برگ سایز A3 کد 0410

16 % - 12/400 تومان10/400 تومان
transfer-0410
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060410
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح چند ضلعی رنگی سایز A3 کد 0408

12/400 تومان
transfer-0408
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : هندسی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060408
تعداد بسته
16 % -
ترانسفر طرح سنتی سبز سایز A3 کد 0407

12/400 تومان
10/400 تومان
×

ترانسفر طرح سنتی سبز سایز A3 کد 0407

16 % - 12/400 تومان10/400 تومان
transfer-0407
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060407
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح مربع اسلیمی سایز A3 کد 0406

31 % - 12/400 تومان8/550 تومان
transfer-0406
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060406
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل سرمه ای سایز A3 کد 0405

20 % - 12/400 تومان9/900 تومان
transfer-0405
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060405
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح کاشی گلدار سایز A3 کد 0402

12/400 تومان
transfer-0402
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060402
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سرمه ای سایز A3 کد 0399

12/400 تومان
transfer-0399
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060399
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح کاشی سایز A3 کد 0398

12/400 تومان
transfer-0398
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060398
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی نارنجی سایز A3 کد 0397

31 % - 12/400 تومان8/550 تومان
transfer-0397
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060397
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح سنتی گل آبی سایز A3 کد 0396

31 % - 12/400 تومان8/550 تومان
transfer-0396
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060396
تعداد بسته
31 % -
ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 0395

12/400 تومان
8/550 تومان
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 0395

31 % - 12/400 تومان8/550 تومان
transfer-0395
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060395
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح سنتی گل قرمز سایز A3 کد 0394

31 % - 12/400 تومان8/550 تومان
transfer-0394
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060394
تعداد بسته
20 % -
ترانسفر طرح سنتی سایز A3 کد 0393

12/400 تومان
9/900 تومان
×

ترانسفر طرح سنتی سایز A3 کد 0393

20 % - 12/400 تومان9/900 تومان
transfer-0393
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060393
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 0392

12/400 تومان
oihh9
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060392
تعداد بسته
31 % -
ترانسفر طرح دوچرخه سایز A3 کد 0391

12/400 تومان
8/550 تومان
×

ترانسفر طرح دوچرخه سایز A3 کد 0391

31 % - 12/400 تومان8/550 تومان
transfer-0391
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060391
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل و حلقه گل سایز A3 کد 0390

12/400 تومان
transfer-0390
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060390
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح سنتی چند رنگ سایز A3 کد 0389

20 % - 12/400 تومان9/900 تومان
transfer-0389
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060389
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل بنفش سایز A3 کد 0388

12/400 تومان
transfer-0388
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060388
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 0387

12/400 تومان
transfer-0387
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060387
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل بنفش سایز A3 کد 0386

12/400 تومان
transfer-0386
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060386
تعداد بسته
16 % -
ترانسفر طرح شاخه گل سایز A3 کد 0385

12/400 تومان
10/400 تومان
×

ترانسفر طرح شاخه گل سایز A3 کد 0385

16 % - 12/400 تومان10/400 تومان
transfer-0385
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060385
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل میخک بنفش سایز A3 کد 0383

12/400 تومان
transfer-0383
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060383
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل آبرنگی چند رنگ سایز A3 کد 0382

12 % - 12/400 تومان10/900 تومان
transfer-0382
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060382
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل رز صورتی سایز A3 کد 0381

12/400 تومان
transfer-0381
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060381
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل رز صورتی سایز A3 کد 0380

16 % - 12/400 تومان10/400 تومان
transfer-0380
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060380
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل رز سایز A3 کد 0378

12/400 تومان
transfer-0378
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060378
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل قاصدک سایز A3 کد 0377

12/400 تومان
transfer-0377
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060377
تعداد بسته
31 % -
ترانسفر طرح گل قرمز سایز A3 کد 0376

12/400 تومان
8/550 تومان
×

ترانسفر طرح گل قرمز سایز A3 کد 0376

31 % - 12/400 تومان8/550 تومان
transfer-0376
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060376
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح ترنج A3 کد T-00025

12/400 تومان
honari-1539607984-230
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030604432
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح برج بیگ بن لندن A3 کد T-0۴۷۰

36 % - 12/400 تومان7/900 تومان
honari-1535878723-103
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604422
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح دسته گل قرمز و گلبهی سایز A3 کد T-0291

19 % - 12/400 تومان10/000 تومان
honari-1529212606-736
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604411
تعداد بسته
15 % -
ترانسفر طرح پرنده سایز A3 کد T-00020

12/400 تومان
10/500 تومان
×

ترانسفر طرح پرنده سایز A3 کد T-00020

15 % - 12/400 تومان10/500 تومان
honari-1519472259-933
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030604407
تعداد بسته
18 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کدT-000106

12/400 تومان
10/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کدT-000106

18 % - 12/400 تومان10/150 تومان
honari-166-75
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
ابعاد ترانسفر : A3
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030604406
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح سال نو و سگ و خروس سایز A3 کدT-0646

30 % - 12/400 تومان8/650 تومان
honari-308-800
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : مناسبت ها
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
ابعاد ترانسفر : A3
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030604402
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح سال نو و سگ سایز A3 کدT-0645

30 % - 12/400 تومان8/650 تومان
honari-600-407
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : مناسبت ها
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
ابعاد ترانسفر : A3
رنگ ترانسفر: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030604401
تعداد بسته

کاغذ ترانسفر(برچسب ترانسفر) یک نوع کاغذ برای ساخت کارهای دکوری و تزیینی هست جنس کاغذ ترانسفر نایلونی است  و به دو صورت عکس برگردان و ساده می باشد ابعاد کاغذهای ترانسفر در ابعاد A3 است . و دارای یک تصویر طبیعت ، پرتره و یا گل و غیره می باشد .

از ترانسفرها برای دکوپاژ بر روی انواع سطوح چینی، سرامیک، شیشه، چوب، پلی استر و ...  استفاده می شود.

برای استفاده از برچسب ترانسفر باید ابتدا لایه زیر کار را با رنگ آکریلیک مورد نظر رنگ آمیزی  کنند و بعد از آن کاغذ ترانسفر را داخل آب انداخته تا مقوای سفید رنگ آن جدا شود سپس برچسب بی رنگ ترانسفر را با چسب ترانسفر در محل مورد نظر بچسبانند. چسب ترانسفر پس از خشک شدن بی رنگ، ثابت و قابل شست و شو می شود.

ترانسفرها قابليت استفاده بر روي اجسام سخت مانند چوب ، فلز ، شيشه ، ظروف چيني ،ديوار و... را دارد. بعد از دکوپاژ روی چوب ، دکوپاژ روی شیشه ، دکوپاژ روی سفال و سایر سطوح برای محافظت از سطح مورد نظر می توانید از کیلر ، وارنیش ، کریستال سرورنیک و غیره استفاده کنید . در کل به دلیل جنس نایلونی ترانسفر ها  کار هایی که با ترانسفر دکوپاژ می شوند نسبت به سطوحی که با کاغذ دکوپاژ و یا دستمال کاغذی دکوپاژ می شوند در برابر آسیب هایی چون رطوبت هوا ، تغییر دما و گرد و غبار مقاوم تر هستند. 

در خرید اینترنتی ترانسفر به هارمونی رنگی ترانسفر با رنگ سطح مورد نظر توجه کنید همچنین مساله مهم دیگری که در خرید ترانسفر باید توجه کنید این است که در هر شیت از ترانسفر ممکن است چند طرح ترانسفر در ابعاد کوچک تر وجود داشته باشد باید ابعاد گل های موجود در هر شیت با سطحی که قصد انجام دکوپاژ روی آن را دارید به لحاظ اندازه متناسب باشد. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!